Tài liệu Mail Server POP3 Service và MDaemon

Tài liệu Mail Server - MDaemon ppt

Tài liệu Mail Server - MDaemon ppt
... Win2K3) Tạo Account mail cho người dùng sau BS Hệ Thống Mạng Trang Lê Xuân Tùng BS Hệ Thống Mạng Trang Lê Xuân Tùng  Sau tạo xong, thực ta nhận thư MDaemon  Tiếp theo ta test mail cách gửi thư ... Sau cài xong Start MDaemon  Vào menu Setup  Primary domain  gõ thông tin cho mục Domain name HELO domain abc.com  Apply  chuyển sang tab DNS  đảm bảo  Try to use DNS servers defined in ... lại thư vừa gửi B7 : Thực máy XP Máy XP đặt Preferred DNS trỏ máy MDaemon BS Hệ Thống Mạng Trang Lê Xuân Tùng Sau tạo Account mail cho user Outlook Express tương tự BS Hệ Thống Mạng Trang Lê Xuân...
 • 10
 • 352
 • 4

Tài liệu Mail Server Microsoft Exchange 2003

Tài liệu Mail Server Microsoft Exchange 2003
... đặt Microsoft Exchange 2003 Server - Thực cấu hình quản trị Mail Server Exchange Nội dung chính: - Cài đặt Microsoft Exchange 2003 Server - Cấu hình quản trị Mail Server Exchange Cài đặt Microsoft ... new e -mail account, click Next  Cửa sổ Server Type, chọn Microsoft Exchange Server, click Next  Cửa sổ Exchange Server Settings, khung Microsoft Exchange Server nhập tên máy Mail Exchange server, ... MỤC LỤC BÀI 1: CÀI ĐẶT MICROSOFT MAIL SERVER EXCHANGE .3 Cài đặt Microsoft Exchange 2003 Server 1.1 Các bước thực Cấu hình quản trị Mail Server Exchange .12...
 • 108
 • 480
 • 3

Tài liệu Dùng Telnet truy cập Mail server POP3 pdf

Tài liệu Dùng Telnet truy cập Mail server POP3 pdf
... Trả lời lại POP3 mail server lệnh +OK #msg #bytes #msg số mail có hộp thư bạn #bytes tổng số dung lượng mail toàn mail có hộp thư, ví dụ +OK 1024 tức có thư với ... lượng 1024 bytes LIST Trả lời lại danh sách dung lượng mail +OK message 650 340 200 Mail thứ có dung lượng 650bytes mail thứ hai 340bytes mail cuối 200bytes RETR msg# lệnh gởi cho bạn message ... bạn muốn, # số mà bạn xem lệnh LIST, ví dụ RETR bạn nhận mail thứ hai với dung lượng 340bytes TOP msg# #lines Đây lựa chọn POP3 tất POP3 server hỗ trợ lệnh msg# liệt kê header message #line liệt...
 • 2
 • 246
 • 2

Tài liệu Web Server Internet Information Service (IIS) docx

Tài liệu Web Server Internet Information Service (IIS) docx
... địa port khác, truy cập website, người dùng phải định rõ port website sử dụng VD: địa URL http://www .web1 .lan:8181 người dùng truy cập website webserver www .web1 .lan, website sử dụng port 8181 ... hai website với Host header hai website phải www .web1 .lan www .web2 .lan Mặc định, Default website có host header trống, điều có nghĩa Default website trả lời cho request gởi tới địa IP webserver ... pháp cho phép nhiều website sử dụng địa IP port VD: Webserver có địa IP 192.168.1.1 host website khác nhau, người dùng truy cập vào website với tên sau: www .web1 .lan www .web2 .lan Ở ta phải sử...
 • 9
 • 320
 • 1

Tài liệu Kỹ năng bảo mật phân tích sự cố trên Windows 2000, XP, Windows Server 2003 - doc

Tài liệu Kỹ năng bảo mật và phân tích sự cố trên Windows 2000, XP, Windows Server 2003 - doc
... với HĐH Windows mời bạn tham khảo địa http://go.microsoft.com/fwlink/?Li nkId=22712 ( Hết phần I) Kỹ bảo mật phân tích cố Windows 2000, XP, Windows Server 2003 - PHẦN II / 3-1 1-2 004 Bảo vệ file ... cụ phân tích bảo mật Windows giúp bạn rà soát hệ thống, kiểm tra chống xâm nhập mời bạn đón đọc Mọi ý kiến thắc mắc xung quanh viết bạn gửi theo địa chỉ: Kỹ bảo mật phân tích cố: bảo mật tài ... • Bảo mật tài khoản người dùng • Bảo mật truy cập từ mạng • Kiểm tra phân tích đánh giá mức độ bảo mật với phần mềm Microsoft Baseline Thêm vào hướng dẫn nâng cao bước tài liệu này, bạn...
 • 9
 • 326
 • 1

Tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VỚI MICROSOFT SQL SERVER doc

Tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VỚI MICROSOFT SQL SERVER doc
... triển ứng dụng, hệ quản trị CSDL SQL Server 2000 Phần QUẢN TRỊ SQL SERVER BẮT ĐẦU VỚI SQL SERVER TÌM HIỂU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER Giới thiệu SQL Server SQL Server hệ thống quản trị sở liệu ... trị CSDL (cơ sở liệu) Microsoft SQL Server SQL Server hệ quản trị sở liệu lớn hãng Microsoft phát triển, cài đặt chạy hệ điều hành Windows, SQL Server tỏ phổ biến thân thiện với người dùng thông ... liệu lớn Việ c nhà lập trình phát triển ứng dụng hệ quản trị sở liệu lớn đòi hỏi phảt có nắm bắt tích cực phát triển hệ quan trị sở liệu Trong lịch sử đến này, hệ quản trị dở liệu ta điểm nhanh gồm...
 • 238
 • 510
 • 3

Tài liệu Updating Server Data Using a Web Service pptx

Tài liệu Updating Server Data Using a Web Service pptx
... ORDERS_ORDERDETAILS_RELATION = "Order_OrderDetails_Relation"; // [WebMethod] public DataSet LoadOrders( ) { DataSet ds = new DataSet( ); SqlDataAdapter da; // Fill the Order table and add it to the DataSet ... ConfigurationSettings.AppSettings["DataConnectString"]); DataTable orderDetailTable = new DataTable(ORDERDETAILS_TABLE); da.FillSchema(orderDetailTable, SchemaType.Source); da.Fill(orderDetailTable); ds.Tables.Add(orderDetailTable); ... [WebMethod] public bool UpdateOrders(DataSet ds) { // Create the DataAdapters for order and order details tables SqlDataAdapter daOrders = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Orders", ConfigurationSettings.AppSettings["DataConnectString"]);...
 • 6
 • 219
 • 0

Tài liệu Cài đặt, cấu hình kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 1) doc

Tài liệu Cài đặt, cấu hình và kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 1) doc
... liệu thư mục công môi trường CCR có nhiều sở liệu thư mục tổ chức • Bạn tạo tới 50 nhóm lưu trữ 50 sở liệu CCR cluster Cần phải biết bạn nên tạo sở liệu nhóm lưu trữ • Cluster Exchange 2007 cài ... sau kích Next Hình 21: Nhập vào tên nút thứ hai Tiếp tục cho Add Notes Wizard phép xác định cấu hình cluster, sau kích Next Hình 22: Phân tích cấu hình Cluster Nhập vào mật cho tài khoản dịch ... xác định cấu hình cluster kích Next Lưu ý Bạn bỏ qua hai cảnh báo hình 12, nút cluster liên tục (CCR) cài đặt máy chủ mailbox không chia sẻ hệ thống nhỏ Hình 12: Phân tích cấu hình cluster -...
 • 24
 • 206
 • 0

Tài liệu Cài đặt, cấu hình kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 2) pptx

Tài liệu Cài đặt, cấu hình và kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 2) pptx
... dụng cho chức CCR Exchange Server 2007 File chia sẻ cho xác nhận chia sẻ file này đặt kiểu Windows Server môi trường bạn, nhiên cách thực tốt sử dụng Exchange 2007 Hub Transport Server máy chủ ... Hình 27: Cài đặt thành phần NET Framework 2.0 Microsoft Vì cài đặt Mailbox Server role nên cần phải cài đặt thành phần IIS 6.0 đây: • • • Enable network ... MaxDumpsterTime 10.00:00:00 Để thấy thiết lập cấu hình MaxDumpsterSizePerStorageGroup MaxDumpsterTime, bạn đánh Get-TransportConfig thể hình bên Hình 35: Các thiết lập cấu hình Transport   ...
 • 9
 • 216
 • 1

Tài liệu Cài đặt, cấu hình kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 3) docx

Tài liệu Cài đặt, cấu hình và kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 3) docx
... trình cài đặt Hình 43: Kiểm tra lại toàn Exchange Server 2007 Clustered Mailbox Role trước cài đặt Exchange Server 2007 Installation Wizard copy file Exchange cần thiết, cài đặt cấu hình Mailbox ... Exchange Server 2007 > Exchange Management Console, sau chọn Server Configuration > Mailbox Lưu ý mailbox server nhóm với tên đặt E2K 7CCR liệt kê panel kết (Result pane) cho cluster server Hình ... thông báo kết nối với Exchange Server khôi phục (hình 51) Hình 51: Kết nối với Exchange Server khôi phục Kết luận Bạn có nhiều thuận lợi cài đặt Exchange 2007 Mailbox Server role Cluster Continuous...
 • 15
 • 265
 • 0

Tài liệu Microsoft Windows Power Shell SQL Server 2005 SMO - Phần IV pdf

Tài liệu Microsoft Windows Power Shell và SQL Server 2005 SMO - Phần IV pdf
... write-host " -" $Server = new-object ( "Microsoft. SqlServer.Management .Smo .Server" ) "$computer" write-host "Server Version: " $Server. Serverversion write-host "Server Name: " $Server. Information.VersionString ... mã PowerShell thực giống nhau, sử dụng SQL Server SMO Bước Tạo mã connect4.ps1 PowerShell [Hình 1.7] param ( [string] $filename ) [reflection.assembly]::LoadWithPartialName( "Microsoft. SqlServer .Smo" ) ... -" $SqlConnection.ConnectionString = "Server= $computer;Database=master;Integrated Security=True" $SqlCmd = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand $SqlCmd.CommandText = "select 'Servername:...
 • 10
 • 153
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt cấu hình HTTP Web Server doc

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt và cấu hình HTTP Web Server doc
... Internet (để biết IP này, vào máy chủ bạn vào website http: //whatismyip.com – trang web cho bạn biết IP thực bạn Nếu hình chào IIS tức bạn hoàn thành việc cài đặt cấu hình HTTP Web Server ... test thử trình cài đặt IIS thành công hay chưa, mở Internet Explorer gõ địa chỉ: http: //localhost -> Enter Nếu hình chào IIS xuất có nghĩa bạn cài đặt thành công • Bước 2: Cấu hình Firewall cho ... -> NAT -> Virtual Servers Click Add thiết lập hình -> Save Hãy ý mục mà đánh dấu: • Custom Server: Tên thiết lập, bạn tự đặt tùy ý • Server IP Address: Đây địa IP máy mà bạn cài làm máy chủ Ví...
 • 5
 • 479
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt cấu hình fpt server pptx

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt và cấu hình fpt server pptx
... bỏ qua việc hướng dẫn cách dò cổng Đến bạn hoàn thành việc cài máy chủ Web để xử lý giao dịch FTP qua cổng 21 Hướng dẫn cài đặt cấu hình HTTP Web Server Cài đặt cấu hình HTTP Web Server điều ... thành hướng dẫn này: • Bạn cài đặt máy tính bạn thành máy chủ Web • Bạn truy cập vào Website bạn nằm máy bạn từ máy tính có nối mạng Internet từ đâu Các bước thực • Cài đặt Web Server (IIS) Cấu hình ... Internet (để biết IP này, vào máy chủ bạn vào websitehttp://whatismyip.com – trang web cho bạn biết IP thực bạn Nếu hình chào IIS tức bạn hoàn thành việc cài đặt cấu hình HTTP Web Server ...
 • 9
 • 482
 • 1

Tài liệu SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích quản lý dữ liệu thế hệ kế tiếp doc

Tài liệu SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích và quản lý dữ liệu thế hệ kế tiếp doc
... đảm, tích hợp với hệ thống hoạt động phải có hàng ngày SQL Server giúp công ty thực mục tiêu SQL Server 2005 Những cải tiến tin tức kinh doanh bao gồm: • Hệ thống tích hợp SQL Server 2005 đưa hệ ... phát triển tin tức kinh doanh Quản liệu hoạt động kinh doanh Trong giới kết nối ngày nay, liệu hoạt động quản liệu luôn cần thiết người dùng Với SQL Server 2005, người dùng chuyên gia CNTT ... • Khả phân tích hoạt động kinh doanh rộng Một công cụ ETL cải tiến cho phép tổ chức dễ dàng tích hợp phân tích liệu từ nhiều nguồn tin khác Bằng việc phân tích liệu qua loạt hoạt động hệ thống,...
 • 4
 • 193
 • 0

Tài liệu Cài đặt, cấu hình kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 3) ppt

Tài liệu Cài đặt, cấu hình và kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 3) ppt
... trình cài đặt Hình 43: Kiểm tra lại toàn Exchange Server 2007 Clustered Mailbox Role trước cài đặt Exchange Server 2007 Installation Wizard copy file Exchange cần thiết, cài đặt cấu hình Mailbox ... Microsoft Exchange Server 2007 > Exchange Management Console, sau chọn Server Configuration > Mailbox Lưu ý mailbox server nhóm với tên đặt E2K 7CCR liệt kê panel kết (Result pane) cho cluster server Hình ... thông báo kết nối với Exchange Server khôi phục (hình 51) Hình 51: Kết nối với Exchange Server khôi phục Kết luận Bạn có nhiều thuận lợi cài đặt Exchange 2007 Mailbox Server role Cluster Continuous...
 • 14
 • 263
 • 1

Xem thêm