Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long

Báo cáo tổng hợp ông ty cổ phần Đầu -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thương mại (FINTEC)

Báo cáo tổng hợp ông ty cổ phần Đầu tư -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thương mại (FINTEC)
... điểm chung Công ty cổ phần fintec Sự đời phát triển Công ty cổ phần fintec Công ty cổ phần Đầu t -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thơng mại (FINTEC) Công ty chuyên sâu lĩnh vực công nghệ thông tin, hoạt ... Công ty cổ phần FINTEC ngày 15/12/2000) Cơ cấu tổ chức máy quản lý CôNG TY FINTEC Mô hình Công ty FINTEC mang đầy đủ đặc điểm Công ty cổ phần nội cụ thể cổ phiếu cổ ông sáng lập nắm giữ không ... sản phẩm công nghệ thông tin - Dịch vụ tài - Đầu t t vấn đầu t FINTEC Công ty lớn có uy tín thị trờng công nghệ thông tin nên Công ty đợc chọn làm nhà phân phối sản phẩm công nghệ thông tin hãng...
 • 24
 • 226
 • 0

Kiểm toán bán hàng - thu tiền trong Báo cáo tài chính doCông ty TNHH Dịch vụ vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện.DOC

Kiểm toán bán hàng - thu tiền trong Báo cáo tài chính doCông ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện.DOC
... thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thăng Long II Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền kiểm toán báo cáo tài 1.Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền : Trong việc thực kiểm toán chu trình bán ... tác kiểm toán công bố báo cáo kiểm toán Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán thiết kế phơng pháp kiểm toán (1) Lập kế hoạch kiểm toán : Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền chu trình kiểm toán ... yếu Báo cáo tài 29 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thăng Long Phần II : Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền kiểm toán báo cáo tài Công ty dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán (AASC)...
 • 83
 • 510
 • 0

Kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do cty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện

Kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do cty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện
... Kiểm toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II THựC TRạNG KIểM TOáN KHOảN MụC Tài SảN Cố ĐịNH TRONG KIểM TOáN BáO CáO Tài CHíNH DO CôNG TY KIểM TOáN VấN Tài CHíNH QUốC Tế (ifc) THựC HIệN ... Tài SảN Cố ĐịNH TRONG KIểM TOáN BáO CáO Tài CHíNH DO CôNG TY KIểM TOáN VấN Tài CHíNH QUốC Tế (ifc) THựC HIệN Chơng III: Một số nhận xét, đánh giá quy trình Kiểm toán khoản mục TSCĐ Kiểm toán ... cố định vô hình - Tài sản cố định thuê tài 3.5 Vị trí Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định Kiểm toán Báo cáo tài 3.5.1 Mục tiêu Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định Tài sản cố định chiếm tỷ trọng...
 • 90
 • 318
 • 0

Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty cổ phần đầu minh long châu

Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư minh long châu
... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH LONG CHÂU 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần đầu Minh Long Châu 2.1.1.1 Tên địa công ty - Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu Minh Long Châu ... LONG CHÂU 2.2.1 Đặc điểm vật tình hình công tác quản lý nguyên vật liệu Công ty Cổ phần đầu Minh Long Châu * Đặc điểm nguyên vật liệu Công ty Cổ phần đầu Minh Long Châu doanh nghiệp chuyên ... chị phòng kế toán tài đặc biệt phòng kế toán vật giúp em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp em xin chọn đề tài: Kế toán nguyên liệu, vật liệu Công ty Cổ phần Đầu Minh Long Châu để nghiên...
 • 72
 • 156
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần đầu Cửu Long

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần đầu tư Cửu Long
... CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CỬU LONG 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần đầu Cửu Long 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần đầu Cửu Long Tên công ty: Công ... Phần II: Thực trạng công tác kế toán vốn tiền Công ty cổ phần đầu Cửu Long Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn tiền công ty cổ phần đầu Cửu Long Với mong muốn ... công ty Cổ phần đầu Cửu Long 37 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán vốn tiền Công ty Cổ phần đầu Cửu Long 42 2.2.1 Kế toán tiền mặt Công ty Cổ phần đầu Cửu Long...
 • 93
 • 149
 • 0

Luận văn:Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần đầu Cửu Long ppt

Luận văn:Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần đầu tư Cửu Long ppt
... công ty Cổ phần đầu Cửu Long 37 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán vốn tiền Công ty Cổ phần đầu Cửu Long 42 2.2.1 Kế toán tiền mặt Công ty Cổ phần đầu Cửu Long ... Phần II: Thực trạng công tác kế toán vốn tiền Công ty cổ phần đầu Cửu Long Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn tiền công ty cổ phần đầu Cửu Long Với mong muốn ... thiện công tác kế toán vốn tiền Công ty Cổ phần đầu Cửu Long Nội dung khóa luận phần Mở đầu Kết luận, gồm phần chính: Phần I: Một số vấn đề lý luận kế toán Vốn tiền doanh nghiệp Phần II: Thực...
 • 93
 • 210
 • 0

Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu Minh Long Châu

Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Long Châu
... động tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần đầu t minh long châu I Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty Cổ Phần Đầu T Minh Long châu Phân tích số lợng sản phẩm - tiêu thụ sản phẩm Công ty SV: ... T Minh Long Châu Chơng II : Thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ Phần Đầu T Minh Long Châu Chơng III : Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty CPĐT Minh Long Châu Tiêu thụ sản phẩm vấn ... chung công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần đầu t minh long châu 54 Ưu điểm 54 Nhợc điểm 55 Nguyên nhân 56 Chơng III : Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần đầu t minh long...
 • 76
 • 249
 • 0

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần đầu Phước Long đến năm 2020

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư Phước Long đến năm 2020
... ty - - công ty công ty công ty công ty 8 1.2 1.2.1 1.2.1.1 N công ty công ty giúp công ty Công ty C công ty , , công ty C Các y công ty C g thái công ty công ty 1.2.1.2 Môi công ty ô gây ... công ty ngành ty Nó nói chung Công Long doanh công ty 5 m 1 -2020, công ty óa oài công ty công ty, nhiên d công ty khó công ty n phân tích ) : C P Long T T 1.1 công ty 1.1.1 công ty tiêu công ... phân tích, xu , g công ty công ty 20 ng ty, tìm C doanh kinh doanh 2020 công ty u áp C n C P ba Bên chuyên gia công ty h ác công ty x ùng trung g tông ty L , ba công ty , ngành hình Nam...
 • 132
 • 104
 • 0

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA CÔNG NHÂN VIÊN NHÀ MÁY MAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHƯỚC LONG

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA CÔNG NHÂN VIÊN NHÀ MÁY MAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯỚC LONG
... với giúp đỡ anh chị Cơng ty Phước Long, tơi định chọn xây dựng đề tài Nghiên Cứu Nhận Thức, Thái Độ Hành Vi Cơng Nhân Vi n Nhà Máy May Cơng Ty Cổ Phần Đầu Phước Long Do thời gian hạn hẹp ... chế độ hạch tốn độc lập chịu đạo Bộ Chủ Quản (Tổng Cơng Ty Dệt May Vi t Nam) 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty - Cơng ty cổ phần đầu Phước Long thành vi n tập đồn dệt may Vi t Nam VINATEX ... nghiên cứu đề tài Nội dung: nghiên cứu yếu tố, sách cơng ty có liên quan đến người lao động, nhận thức, thái độ, hành vi họ thơng qua bảng thu thập ý kiến Đối ng: Cơng Nhân Vi n nhà máy may Cơng...
 • 80
 • 112
 • 0

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu kim long

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư kim long
... bán hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng Hoá đơn bán hàng Bộ tài quy nh Tài khoản kế toán sử dụng: Để kế toán doanh thu bán hàng, kế toán sử dụng cỏc tài khoản sau đây: - TK 511 - Doanh thu bán hàng ... Phơng thức bán lẻ lớn, công ty áp dụng hình thức bán qua kho Bán lẻ nhỏ Hình thức bán lẻ nhỏ đợc áp dụng kho công ty, khách hàng đến trực tiếp kho công ty để mua hàng Công ty thực bán lẻ theo ... chuyển nhợng công cụ tài chính, đầu t liên doanh vào sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu t liên kết, đầu t vào công ty - Cổ tức lợi nhuận đợc chia - Chênh lệch lãi mua bán ngoại tệ, khoản lãi chênh...
 • 101
 • 86
 • 1

Nghiên cứu quá trình hóa lý trong công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm của Công ty cổ phần đầu Phước Long, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu quá trình hóa lý trong công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm của Công ty cổ phần đầu tư Phước Long, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
... khu công nghiệp CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HÓA LÝ TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CỦA CÔNG TY SV: TRẦN THỊ BĂNG DUNG Page 40 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÂM VĨNH SƠN CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ... sau xử nước thải phương pháp hóa  Chạy mô hình cột lắng để xác đònh thời gian lắng, hiệu lắng tối ưu 1.3 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu trình hóa công nghệ xử nước thải dệt nhuộm Công ... quy trình công nghệ xử nước thải dệt nhuộm Thuyết minh quy trình công nghệ:  Song chắn rác: Nước thải từ khâu phân xưởng chảy vào mạng lưới thoát nước thải công nghiệp đưa đến trạm xử Nước...
 • 74
 • 732
 • 2

Báo cáo thực tập du lịch Công ty Cổ phần Đầu Giao Long về nhà hàng AlphabetCafe

Báo cáo thực tập du lịch Công ty Cổ phần Đầu tư Giao Long về nhà hàng AlphabetCafe
... Tên công ty Tên giao dịch quốc tế Tên viết tắt Biểu ng công ty :Công ty Cổ phần Đầu Giao Long :Giao Long Investment Corporation GLI.,CORP Trụ sở :Số 22, phố Thành Công, Phường Thành Công, ... tạ i AlphabetCafe Lê Tuấn Anh - Msv: 0741290211 Báo cáo thực tập Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Du Lịch - Khóa CHƯƠNG : GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIAO LONG 1.1 ... 0741290211 Báo cáo thực tập 12 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Du Lịch - Khóa - Tham mưu cho giám đốc công ty lĩnh vực quản lý tài chính, công tác hạch toán kế toán toàn công ty theo...
 • 33
 • 162
 • 0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ FPT QUÝ IV NĂM 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ FPT QUÝ IV NĂM 2011
... 31/12 /2011, Công ty Cổ phần FPT có 10 công ty sau: • • • • • • • • • • Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT; Công ty TNHH Thương mại FPT; Công ty Cổ phần Viễn thông FPT; Công ty TNHH Phần mềm FPT; Công ... mềm FPT; Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT; Công ty TNHH Truyền thông Giải trí FPT; Công ty TNHH Giáo dục FPT; Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT; Công ty TNHH Đầu tư FPT; Công ty TNHH Tháp ... toán Năm tài Công ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 Báo cáo tài lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Tòa nhà FPT...
 • 20
 • 237
 • 5

Xem thêm