Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23-3-2010 - Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần cao su Sao Vàng

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần cao su Sao Vàng
... TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 1.Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần điện xây dựng Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY Sự cần thiết phải tăng cường hoạt động đầu phát triển công ty: Đầu phát triển nói chung hoạt động sử dụng nguồn lực tài chính, vật chất, lao động ... đầu (66,84%), vốn chủ sở hữu huy động cho đầu phát triển năm 12.478,69 triệu đồng, chiếm 27,82% tổng vốn đầu Năm 2006, công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hoạt động đầu phát triển...
 • 74
 • 287
 • 0

Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm trên thị trường miền Bắc ở công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng NOTE

Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm trên thị trường miền Bắc ở công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng NOTE
... cụng ty c phn: Ngy 24/10/2005 Cụng ty C phn Cao su Sao Vng c thnh lp theo quyt nh s 3500/Q-BCN v vic chuyn Cụng ty Cao su Sao Vng thnh Cụng ty c phn Cao su Sao Vng Ngy 03/04/2006, Cụng ty c phn Cao ... thc CHNG I GII THIU KHI QUT V CễNG TY C PHN CAO SU SAO VNG Lch s hỡnh thnh v quỏ trỡnh phỏt trin ca Cụng ty c phn Cao Su Sao Vng ( SRC) Cụng ty c phn cao su Sao Vng l mt nhng doanh nghip lõu i ... nghip nh nc l Cụng ty Cao su Sao Vng theo Quyt nh s 3500/Q-BCN ngy 24 thỏng 10 nm 2005 ca B trng Cụng nghip v phờ duyt Phng ỏn v chyn Cụng ty Cao su Sao Vng thnh Cụng ty CP Cao su Sao Vng cú Giy...
 • 51
 • 273
 • 1

Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời kỳ hội nhập WTO

Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời kỳ hội nhập WTO
... hng húa * Xớ nghip cao su s 1: Ch yu sn xut cỏc sn phm sm lp xe mỏy v cỏc sn phm cao su k thut nh bng ti, giong cao su, dõy curoa ,cao su chng n mũn, ng cao su * Xớ nghip cao su s 2: Ch yu sn xut ... phm ca cụng ty c phn cao su Sao Vng thi k hi nhp WTO 2.1 Khỏi quỏt v Cụng ty C phn Cao su Sao Vng 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin a Lch s hỡnh thnh Do tm quan trng ca cụng nghip cao su nn kinh ... vi s cụng ty thuc tng cụng ty húa cht Vit Nam, cụng ty cao su Sao Vng ó tin hnh c phn húa 49% vi mc ớch tng cng hiu qa hot ng sn xut kinh doanh v ly tờn gi l Cụng ty c phn cao su Sao Vng Vi...
 • 93
 • 347
 • 0

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần cao su Sao Vàng

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần cao su Sao Vàng
... TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG I Khái quát chung Công ty cổ phần cao su Sao Vàng 1.1.Thông tin chung công ty Tên công ty: Công ty cổ phần cao su vàng Tên ... vốn đầu theo nội dung đầu Hoạt động đầu phát triển Công ty cổ phần cao su Sao Vàng cấp lãnh đạo coi trọng quan tâm Lĩnh vực hoạt động đầu phát triển công ty đa dạng, không đầu vào ... 1/4/2006 Công ty cao su Sao Vàng thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần cao su Sao Vàng Trải qua 45 năm tồn phát triển Công ty cổ phần cao su Sao Vàng Đảng Nhà nước khen tặng nhiều huân huy chương cao...
 • 67
 • 274
 • 0

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty ty cổ phần cao su Sao Vàng

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển của công ty ty cổ phần cao su Sao Vàng
... TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG I Khái quát chung Công ty cổ phần cao su Sao Vàng 1.1.Thông tin chung công ty Tên công ty: Công ty cổ phần cao su vàng Tên ... vốn đầu theo nội dung đầu Hoạt động đầu phát triển Công ty cổ phần cao su Sao Vàng cấp lãnh đạo coi trọng quan tâm Lĩnh vực hoạt động đầu phát triển công ty đa dạng, không đầu vào ... 1/4/2006 Công ty cao su Sao Vàng thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần cao su Sao Vàng Trải qua 45 năm tồn phát triển Công ty cổ phần cao su Sao Vàng Đảng Nhà nước khen tặng nhiều huân huy chương cao...
 • 67
 • 230
 • 0

274 Đổi mới hoạt động marketing ở Công ty cổ phần cao su Sao Vàng 

274 Đổi mới hoạt động marketing ở Công ty cổ phần cao su Sao Vàng 
... lớn nhỏ nớc - Trong địa bàn hoạt động Phố Cổ - Hà Nội công ty có khoảng 20 đối tác kinh doanh công ty hoạt động lĩnh vực, khách sạn, nhà hàng Với mối quan hệ có công ty có đợc nhiều thuận lợi ... 0,03 Sang năm thứ hai, công ty hoạt động chuyên nghiệp có bắt đầu có vị tiếng tăm giới du lịch Tuy nhiên biến động giá thị trờng có ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh công ty Cộng thêm chi phí tài ... ta, công ty tung thị trờng sản phẩm dịch vụ chiếm đợc u khẳng định thị trờng Theo thống kê sở kế hoạch đầu t có khoảng 2000 công ty du lịch hoạt động Việt Nam Hà Nội- thị trờng mục tiêu công ty- ...
 • 31
 • 173
 • 0

Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm trên thị trường miền Bắc ở công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng NOTE

Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm trên thị trường miền Bắc ở công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng NOTE
... 24/10/2005 Cụng ty C phn Cao su Sao Vng c thnh lp theo quyt nh s 3500/Q-BCN v vic chuyn Cụng ty Cao su Sao Vng thnh Cụng ty c phn Cao su Sao Vng Ngy 03/04/2006, Cụng ty c phn Cao su Sao Vng c S k hoch ... mỏy Cao su Sao vng c thnh lp - Ngy 27/08/1992, Nh mỏy Cao su Sao Vng c i tờn thnh Cụng ty Cao su Sao Vng theo quyt nh s 645/CNNG - Chuyn i s hu thnh cụng ty c phn: Ngy 24/10/2005 Cụng ty C phn Cao ... thc CHNG I GII THIU KHI QUT V CễNG TY C PHN CAO SU SAO VNG Lch s hỡnh thnh v quỏ trỡnh phỏt trin ca Cụng ty c phn Cao Su Sao Vng ( SRC) Cụng ty c phn cao su Sao Vng l mt nhng doanh nghip lõu i...
 • 48
 • 221
 • 0

ĐỔI mới HOẠT ĐỘNG MARKETING ở CÔNG TY cổ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

ĐỔI mới HOẠT ĐỘNG MARKETING ở CÔNG TY cổ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Thông tin chung công ty * Tên công ty: Công ty cổ phần cao su vàng * Tên giao dịch quốc tế: Sao vang ... khoản Công ty Thái Bình, hạch toán kinh tế nội Chi nhánh Công ty hoạt động sở điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng chịu quản lý trực tiếp Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng chịu ... TP.KV 33 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing Công ty Cao su Sao vàng 2.2.1 Vai trò phòng tiếp thị bán hàng hoạt động Marketing Công ty Cao su Sao vàng Tại Công ty Cao su Sao vàng có 10 phòng ban...
 • 67
 • 105
 • 0

Báo cáo thực tế định mức lao động tại Công ty cổ phần Cao su Sao vàng

Báo cáo thực tế định mức lao động tại Công ty cổ phần Cao su Sao vàng
... dụng dấu mang tên Công ty Cao su Sao vàng - Ngày 3/4/2006 Công ty Công ty cổ Cao su Sao vàng chuyển thành Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 3.Các sản phẩm chủ yếu công ty sản xuất: - Săm, lốp xe đạp ... máy Cao su Sao vàng Hà Nội - Ngày 27/8/1992 nhà máy đổi tên thành Công ty Cao su Sao vàng theo định số 645/CNNG Bộ công nghiệp nặng - Ngày 01/01/1993 nhà máy thức sủ dụng dấu mang tên Công ty Cao ... I/ Tống quan đơn vị thực tế 1.Thông tin chung doanh nghiệp • Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Sao vàng • Tên giao dịch quốc tế: Saovang Rubber Joint Stock Company • Địa...
 • 31
 • 505
 • 2

Luận văn tốt nghiệp: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ THƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG THỜI KỲ HỘI NHẬP WTO potx

Luận văn tốt nghiệp: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ THƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG THỜI KỲ HỘI NHẬP WTO potx
... hng húa * Xớ nghip cao su s 1: Ch yu sn xut cỏc sn phm sm lp xe mỏy v cỏc sn phm cao su k thut nh bng ti, giong cao su, dõy curoa ,cao su chng n mũn, ng cao su * Xớ nghip cao su s 2: Ch yu sn xut ... phm ca cụng ty c phn cao su Sao Vng thi k hi nhp WTO 2.1 Khỏi quỏt v Cụng ty C phn Cao su Sao Vng 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin a Lch s hỡnh thnh Do tm quan trng ca cụng nghip cao su nn kinh ... vi s cụng ty thuc tng cụng ty húa cht Vit Nam, cụng ty cao su Sao Vng ó tin hnh c phn húa 49% vi mc ớch tng cng hiu qa hot ng sn xut kinh doanh v ly tờn gi l Cụng ty c phn cao su Sao Vng Vi...
 • 94
 • 236
 • 0

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng
... ty c phn Cao su Sao Vng P Tài Kế toán Đại hội đồng cổ đông Xí nghiệp cao su só P Tổ chức nhân Xí nghiệp cao su số P Kỹ thuật Hội đồng quản trị P Kỹ thuật cao su P Xây dựng Xí nghiệp cao su số Ban ... 2006 cụng ty hon thin c phn hoỏ v chớnh thc ly tờn l: cụng ty c phn cao su Sao Vng Mt s thụng tin chung v cụng ty nh sau: * Tờn cụng ty: Cụng ty c phn cao su Sao Vng * Tờn giao dich quc t: Sao Vang ... thụng tin chung v cụng ty: Cụng ty c phn cao su Sao Vng thuc tng cụng ty hoỏ cht Vit Nam, tin thõn l cụng ty cao su Sao Vng c chuyn i t loai hỡnh doanh nghip Nh nc sang cụng ty c phn theo quyt nh...
 • 86
 • 258
 • 0

đánh giá hiệu quả kinh tế -hội và môi trường của việc thực hiện giải pháp tái sử dụng nước thải tại công ty cổ phần cao su sao vàng – hà nội

đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của việc thực hiện giải pháp tái sử dụng nước thải tại công ty cổ phần cao su sao vàng – hà nội
... xuất kinh doanh, không làm giảm lợi nhuận Qua trình thực tập tìm hiểu Công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng Nội chọn đề tài Đánh giá hiệu Kinh tế - hội Môi trường việc thực giải pháp tái sử dụng ... tái sử dụng nước thải Phân xưởng số Xí nghiệp lượng, Công ty cổ phần Cao su Sao vàng - Đánh giá hiệu việc thực giải pháp tái sử dụng nước thải làm sáng tỏ dự đoán, biện pháp nhằm bảo vệ môi trường ... động đến môi trường - Sự cần thiết việc thực tái sử dụng nước thải Phân xưởng số Xí nghiệp lượng, Công ty cổ phần Cao su Sao vàng Nội Chương 3: Hiệu thu từ giải pháp tái sử dụng nước thải Phân...
 • 60
 • 364
 • 0

khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần cao su sao vàng

khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần cao su sao vàng
... Sao Vàng Giới thiệu tổng quan CTCP Cao su Sao Vàng phân tích tình hình bán hàng công ty năm từ 2007 đến 2009 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động bán hàng CTCP Cao su Sao Vàng ... học hoạt động bán hàng Trình bày sở lý luận bán hàng thực tiễn hoạt động bán hàng doanh nghiệp sản xuất săm lốp cao su CTCP Cao su Sao Vàng Chương 2: Thực trạng hoạt động bán hàng CTCP Cao su Sao ... bán hàng; - Đánh giá thực trạng hoạt động bán hàng CTCP Cao su Sao Vàng; - Áp dụng kiến học để đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động bán hàng công ty thời gian tới 1.3 Đối tượng phạm...
 • 82
 • 226
 • 0

Xem thêm