tap đọc

Xây dựng bản thực tập.DOC

Xây dựng bản thực tập.DOC
... portal,gồm: - Thử portal - Liên thông thông tin - Lu trữ báo cáo - Dịch vụ công Xây dựng CSDL, gồm: - Xây dựng CSDL sách đỏ - Xây dựng CSDL văn pháp qui tiếng Anh Tăng cờng trao đổi, phổ biến thông tin ... năm 2003: Xây dựng hệ thống tích hợp thông tin số liệu quan trắc môi trờng Hoàn chỉnh thu thập liệu cho toàn tiêu thống kê MT Đề xuất hệ thống theo dõi CSON ứng dụng viễn thám Xây dựng thiết ... liệu môi trờng theo yêu cầu Lãnh đạo Cục Tổ chức thực việc ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông lĩnh vực công tác Cục Tổ chức nghiên cứu, xây dựng triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ...
 • 9
 • 560
 • 0

Bai tap doc tieng Trung co ban.pdf

Bai tap doc tieng Trung co ban.pdf
... beauty of Chinese traditional costumes It not only represents the Chinese female costume but also has become a symbol of a traditional oriental costume www.Beenvn.com ... www.Beenvn.com 许 多 中 国 女 子 结 婚 后 仍 继 续 使 用 自 jǐ de xìng 己 的 姓 。 Addressing a Chinese person How one addresses a Chinese person can be a complicated exercise Considerations to be taken into account ... built on either side of that central axis The palace is composed of the outer palaces and the inner courts The outer palaces are www.Beenvn.com centered around three large halls: the hall of Supreme...
 • 24
 • 3,408
 • 24

bo co thực tập.docx

bo co thực tập.docx
... trình thực tránh khỏi sai sót nhiên sai sot mang tính hạch toán nhầm tài khoản trình hạch toán , việc điều tra khách hàng thẩm định tín dụng nhiều chưa thực , kết chưa mang tính thuyết phục thực ... lượng tín dụng nhận thức tầm quan trọng việc huy động vốn ngân hàng nên sau thời gian thực tập tìm hiểu thực tế chi nhánh ngân hàng việt nam thịnh vượng em nhận thấy vấn đề quan trọng em chọn ... Xây dựng kế hoạch cho vay ngắn, trung dài hạn - Thực nghiệp vụ cho vay (nội, ngoại tệ) để đầu tư vào thành phần kinh tế, thu nợ khoản vay - Thực nghiệp vụ bảo lãnh, toán quốc tế - Tổng hợp,...
 • 19
 • 299
 • 1

Đề cương thực tập.doc

Đề cương thực tập.doc
... Thiu Nht Tõn Lp Ckx06.1 Chơng II thực trạng vấn đề TậP HợP chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần sơn tổng hợp hà nội...
 • 2
 • 1,614
 • 12

Vấn đề lao động, việc làm trong bối cảnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong ngành, cơ sở thực tập.docx

Vấn đề lao động, việc làm trong bối cảnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong ngành, cơ sở thực tập.docx
... Vấn đề lao động, việc làm bối cảnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ngành, sở thực tập PHẦN IV: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 1) Nhận xét Nhìn chung công tác giải vấn đề lao động việc làm bối cảnh cổ phần ... phải tìm đủ việc làm cho người lao động doanh nghiệp 20 21 Vấn đề lao động, việc làm bối cảnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ngành, sở thực tập - Khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước phải bàn ... đề để nghiên cứu PHẦN II QUÁ TRÌNH THU NHẬP THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM TRONG BỐI CẢNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Vấn đề lao động, việc làm...
 • 21
 • 335
 • 0

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP TRAPHACO kiến tập.DOC

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP TRAPHACO kiến tập.DOC
... công ty cổ phần TRAPHACO Chơng II: Thực trạng tổ chức công ty kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO Chơng III: Đánh giá khái quát công tác kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO Chơng I: GiớI THIệU chung công ... sơ đồ máy kế toán Công ty: Kế toán trưởng Phòng kế toán trung tâm 75 Yên Ninh Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư, TSCĐ Kế toán TM Kế toán TGNH Kế toán bán hàng Thủ quỹ Kế toán Công nợ Bộ phận KT ... TRAPHACO I Đặc điểm máy tổ chức công tác kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Để phù hợp với địa bàn hoạt động, yêu cầu quản lý máy kế toán Công ty đợc xây dựng theo...
 • 55
 • 969
 • 8

Thực trạng tổ chức kế toán Công ty TNHH 277 Xuân Bắc kiến tập.DOC

Thực trạng tổ chức kế toán Công ty TNHH 277 Xuân Bắc kiến tập.DOC
... kế toán theo hình thức công tác kế toán tập trung nhằm hợp công tác kế toán Bộ máy kế toán công ty đợc thể qua sơ đồ sau: Kế toán trởng Thủ quỹ Nhân viên phòng kế toán Kế toán TSCĐ vật t Kế toán ... tiền công, tiền lơng Kế toán toán Kế toán tiêu thụ XĐKQ KD Kế toán tổng hợp Nhiệm vụ ngời phòng kế toán - Kế toán trởng: chịu trách nhiệm chung vè toàn công tác kế toán công ty lập báo cáo kế toán ... lơng tính tiền lơng toán cho cán công nhân viên - Kế toán toán: thực công việc tính toán, ghi chép sổ kế toán theo phần hành kế toán đợc phân công - Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh: theo...
 • 62
 • 438
 • 3

Tổ chức công tác kế toán ở 1 số phần hành cơ bản tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 kiến tập.DOC

Tổ chức công tác kế toán ở 1 số phần hành cơ bản tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 kiến tập.DOC
... 28 015 21 7 96 14 21 Cộng 6 42 2478 523 6 627 622 6 21 1548 15 44 15 43 15 42 15 41 15 21 13 517 313 2 30 717 77 326 234 615 3355 12 4 815 358 806408 15 22 4 927 0 620 3075 620 4 619 5000 15 23 13 4 025 82 10 730 619 26 719 63 15 24 ... 28 97084848 13 033 822 7 317 25 00664 84 427 8 72 18 8343745 50 619 549 323 3 911 66 11 3587499 25 310 3435 27 425 837 39 411 67 71 6 21 2 6 21 3 Tổng 62 21 622 2 622 3 Tổng 62 71 627 2 627 3 Tổng 39 411 67 71 6 21 1 323 3 911 66 20 8383 613 ... 20 25 929 12 4 815 358 28 63376 627 2 62 71 Tổng 622 3 622 2 16 36485 476358 01 6 21 2 62 21 26 517 0 925 9 6 21 1 11 744403838 4507944 3 517 4993 TK 15 21 Tổng 15 48 15 44 15 43 15 42 15 41 Ghi TK Có 3075 620 54650 904557 21 1 6 413 ...
 • 62
 • 471
 • 0

Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty HIPT kiến tập.DOC

Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty HIPT kiến tập.DOC
... kế toán Công ty HiPT Phần III: Đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán Công ty HiPT Phần I Tổng quan Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển tin học Hipt Quá trình hình thành phát triển Công ty ... lý toàn Công ty ( Sơ đồ số 03 ) Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty HiPT Phó giám đốc kiêm kế toán trởng Trởng phòng tài vụ Kế toán hàng hoá Kế toán giao dịch hàng hoá Kế toán tổng hợp Kế toán quản ... toán Công ty HiPT Đặc điểm tổ chức máy kế toán công tác kế toán Công ty HiPT 1.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán Phòng kế toán gồm có ngời, ngời kiêm nhiệm nhiều công việc kế toán khác nhằm đảm bảo cung...
 • 63
 • 105
 • 0

tổ chức kế toán tại Công ty CP xây dựng số 9 kiến tập.DOC

tổ chức kế toán tại Công ty CP xây dựng số 9 kiến tập.DOC
... Đặc điểm tổ chức kế toán doanh nghiệp I Tổ chức máy kế toán Tại Công ty CP Xây Dựng số 9, máy kế toán đợc tổ chức theo hình thức kế toán nửa tập trung, nửa phân tán, thực chức hạch toán độc lập ... em đề cập đến số vấn đề sau: Chơng I: Tổng quan Công ty cổ phần xây dựng số Chơng II: Tổ chức kế toán Công ty cổ phần xây dựng số Chơng III: Kiến nghị công tác quản lý công tác kế toán Em xin chân ... sổ kế toán hình thức kế toán: Hệ thống sổ kế toán công ty đợc áp dụng theo quy định sổ kế toán Luật kế toán Nghị định số 1 29/ 2004/NĐ -CP ngày 31/5/2005 Hệ thống sổ kế toán bao gồm: Sổ kế toán tổng...
 • 62
 • 375
 • 1

Đồ án- báo cáo thực tập.doc

Đồ án- báo cáo thực tập.doc
... Trang KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Sử dụng chương trình ứng dụng GnuPG để mã hóa thông tin, gửi thư mã hóa Viết báo cáo trình bày báo cáo thực tập 1.2.4 Kết đạt Hoàn thiện ... trình ứng dụng, sử dụng thành thạo chương trình ứng dụng thực tế trung tâm Viết báo cáo thực tập KHÓA I Trang KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHƯƠNG II: BẢO MẬT THƯ ĐIỆN TỬ TẠI ... Trang iii KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Hình 3.28: Giao diện nhận mail có khóa riêng 29 KHÓA I Trang iv KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DANH MỤC CHỮ...
 • 46
 • 275
 • 0

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn
... GV: Phùng Thò Tiết - Ngắt nhòp theo hướng dẫn Giáo viên HS nối tiếp đọc đoạn GV treo bảng phụ yêu cầu HS ngắt nhòp câu văn dài - Đọc đoạn nhóm - Đại diện nhóm thi đọc TIẾT 25 ’ Họat động : Tìm ... nội dung HS đọc trả lời câu hỏi Cách tiến hành: GV yêu cầu HS đọc thầm, thành tiếng trả lời câu hỏi giáo viên - HS học thuộc lòng vè 3’ Hoạt động : Luyện đọc lại - Học thuộc lòng vè 2 Hoạt động ... Hoạt động : Luyện đọc lại - Học thuộc lòng vè 2 Hoạt động : Củng cố – dặn dò - HS đọc toàn Các thích vật ? Vì ? - Nhận xét tiết học IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 2
 • 3,448
 • 8

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng
... - GV đặt câu hỏi – HS đọc trả lời câu hỏi 10’ Hoạt động : Luyện đọc lại 5’ Hoạt động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết 2, nhóm HS phân vai ... dặn dò - Nhận xét tiết học Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết 2, nhóm HS phân vai thi đọc lại truyện IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 2
 • 5,496
 • 22

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bác sĩ sói
... yêu cầu HS đọc thầm, đọc thành tiếng trả lời - Học sinh đọc trả lời câu hỏi SGK - 2, nhóm HS tự phân vai đọc lại truyện 5’ Hoạt động : Luyện đọc lại 3’ Hoạt động : Củng cố – dặn dò - GV nhận xét ... truyện 5’ Hoạt động : Luyện đọc lại 3’ Hoạt động : Củng cố – dặn dò - GV nhận xét t iết học - Về nhà đọc lại truyện nhiều lần IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 3
 • 3,237
 • 12

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bạn có biết

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bạn có biết
... nội dung Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc thầm, đọc thành tiếng để trả lời câu hỏi 3’ Hoạt động : Củng cố – dặn dò - HS nối tiếp đọc toàn - Nhận xét tiết học - HS đọc - Trả lời câu hỏi IV./...
 • 3
 • 2,866
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 553 QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền thành Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 554 QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 33 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk NôngQuyết định 2293 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương - dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thành phố của tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 556 QĐ-UBND năm 2016 tổ chức lại Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 3191 QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải DươngQuyết định 2519 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 4307 QĐ-BNN-BVTV năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực bảo vệ thực vậtQuyết định 3194 QĐ-UBND năm 2016 về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 1400 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3701 QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Hội đồng tuyển chọn trang phục APEC 2017 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhQuyết định 2315 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu số 02 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 4132 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật tỉnh Thanh HóaQuyết định 1200 QĐ-UBND-HC năm 2016 về Quy chế hoạt động và phân công thành viên của Ban quản lý quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đồng ThápQuyết định 1391 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường trục xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3911 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1 500 công trình Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình ĐịnhQuyết định 2880 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọQuyết định 1211 QĐ-UBND-HC năm 2016 Quy chế phối hợp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học sau đánh giá nghiệm thu trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 1206 QĐ-UBND-HC về dừng thực hiện đề tài tuyển chọn cấp tỉnh Đồng Tháp năm 2016Quyết định 627 QĐ-UBND năm 2016 về Bộ đơn giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông sử dụng chung tỉnh Bắc Giang