Báo cáo KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư tại công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long.DOC

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư tại công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long.DOC
... trình quản dự án công ty sau mà dự án các cấp chấp nhận công ty thành lập ban quản dự án để thực công tác quản dự án đầu Ban quản dự án thành lập chịu quản chặt chẽ cấp công ty ... trình quản dự án Bên cạnh giai đoạn quản dự án đầu , quản dự án chứa đựng nội dung : - Quản lập kế hoạch tổng quan - Quản phạm vi - Quản thời gian - Quản chi phí - Quản ... Chương I: Thực trạng quản dự án đầu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long I Khái quát chung tổng công ty Sông Đà Thăng Long Lịch sử hình thành công ty Công ty cổ phần Sông Đà -Thăng Long doanh...
 • 77
 • 1,382
 • 20

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư tại công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư tại công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long
... II Thực trạng công tác quản dự án công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long Là chủ đầu Sông Đà Thăng Long nói riêng chủ đầu khác nói chung thực quản dự án theo quy định chung pháp luật đầu ... đầu thủ tục quy trình đầu ,nhằm tạo sản phẩm tốt cho dự án với chi phí thực hợp Sau quy trình quản dự án công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long : Quy trình quản dự án công ty Công ty ... dự án đầu nước ta có nhiều vấn đề cần giải ,đây vấn đề cấp thiết ,cũng vây định lựa chọn đề tài : "Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản dự án đầu công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng...
 • 78
 • 903
 • 6

Nghiên cứu giải pháp quản lý tiến độ trong giai đoạn thi công hoàn thiện nhà chung cư cao tầng của công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long

Nghiên cứu giải pháp quản lý tiến độ trong giai đoạn thi công hoàn thiện nhà chung cư cao tầng của công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
... trạng nêu trên, việc lựa chọn đề tài“ Nghiên cứu giải pháp quản tiến độ giai đoạn thi công hoàn thi n nhà chung cao tầng công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long" đề tài có ý nghĩa thực tiễn, không ... nghiệp khác nước công tác quản tiến độ Mục đích đề tài - Nghiên cứu giải pháp quản tiến độ thi công hoàn thi n nhà chung cao tầng Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thuyết kết hợp ... tài thực nhằm nghiên cứu giải pháp quản tiến độ thi công hoàn thi n chung cao tầng Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới quản tiến độ - Phạm vi nghiên cứu: Trong công tác nghiên cứu này, đề tài...
 • 101
 • 800
 • 6

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long.doc

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long.doc
... trình quản dự án công ty sau mà dự án các cấp chấp nhận công ty thành lập ban quản dự án để thực công tác quản dự án đầu Ban quản dự án thành lập chịu quản chặt chẽ cấp công ty ... Chương I: Thực trạng quản dự án đầu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long I Khái quát chung tổng công ty Sông Đà Thăng Long Lịch sử hình thành công ty Công ty cổ phần Sông Đà -Thăng Long doanh ... trình quản dự án công ty Công ty Sông Đà Thăng Long công ty vừa thành lập , nhiên công ty lại thừa hưởng kinh nghiệm từ tổng công ty Sông Đà công ty Sông Đà nên vừa thành lập công ty tin ng...
 • 77
 • 657
 • 9

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
... cho số vật liệu kế toán ghi Nợ TK 642 Có TK159 24 Phần II Thực trạng kế toán vật liệu công ty Cổ phần sông đà thăng long 2.1 Đặc điểm phân loại vật liệu công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long 2.1.1 ... giá .24 Phần II 25 Thực trạng kế toán vật liệu công ty 25 Cổ phần sông đà thăng long 25 2.1 Đặc điểm phân loại vật liệu công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long 25 2.1.1 ... tác kế toán vật liệu nh toàn công tác kế toán đơn vị góp phần quan trọng việc thúc đẩy lớn mạnh công ty Qua đợt thực tập công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long em phần hiểu biết máy kế toán hạch toán...
 • 49
 • 316
 • 3

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
... lắp Phần 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long Phần 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long Mặc dù cố gắng tìm hiểu thực tế kết ... Phần Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long 2.1 Tổng quan công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long ... NGHIP nguyên vật liệu công ty em chọn đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm đề tài khoá luận Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận chung kế toán vật liệu, ...
 • 91
 • 147
 • 1

25 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long

25 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
... cho số vật liệu kế toán ghi Nợ TK 642 Có TK159 24 Phần II Thực trạng kế toán vật liệu công ty Cổ phần sông đà thăng long 2.1 Đặc điểm phân loại vật liệu công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long 2.1.1 ... giá .24 Phần II 25 Thực trạng kế toán vật liệu công ty 25 Cổ phần sông đà thăng long 25 2.1 Đặc điểm phân loại vật liệu công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long 25 2.1.1 ... tác kế toán vật liệu nh toàn công tác kế toán đơn vị góp phần quan trọng việc thúc đẩy lớn mạnh công ty Qua đợt thực tập công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long em phần hiểu biết máy kế toán hạch toán...
 • 49
 • 170
 • 0

50 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long

50 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
... lắp Phần 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long Phần 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long Mặc dù cố gắng tìm hiểu thực tế kết ... Phần Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long 2.1 Tổng quan công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long ... NGHIP nguyên vật liệu công ty em chọn đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm đề tài khoá luận Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận chung kế toán vật liệu, ...
 • 91
 • 260
 • 0

27 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long

27 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long
... THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG 2.1 Đặc điểm yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long: Do đặc điểm doanh nghiệp xây lắp ... liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công trình khu nhà Văn Khê - Hạng mục thượng tầng liền kề - 21 Đội xây lắp số thuộc xí nghiệp xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà ... thành sản phẩm Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long Phần III: Hoàn thiện kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long Dù cố gắng tìm hiểu, kết hợp thực tế kiến thức...
 • 89
 • 191
 • 0

81 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long

81 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long
... THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG 2.1 Đặc điểm yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long: Do đặc điểm doanh nghiệp xây lắp ... liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công trình khu nhà Văn Khê - Hạng mục thượng tầng liền kề - 21 Đội xây lắp số thuộc xí nghiệp xây lắp Công ty Cổ phần Sông Đà ... thành sản phẩm Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long Phần III: Hoàn thiện kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long Dù cố gắng tìm hiểu, kết hợp thực tế kiến thức...
 • 85
 • 221
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
... KẾT LUẬN Quản dự án đầu công đoạn quan trọng trình đầu công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long nói riêng dự án đầu công ty nói chung Nó công đoạn đóng vai trò thành bại trình đầu Với ... khai dự án liên tục c Dự án nhà cao cấp Sông Đà- Hà Đông : + Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt ,thiết kế kĩ thuật II Các giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng quản dự án đầu ... Với thời gian thực tập công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long ,tôi nghiên cứu hướng dẫn quy trình quy cách quản dự án , hiểu phần trình quản dự án dự án đầu ,nó học quý giá ,là kinh...
 • 13
 • 224
 • 0

Thực trạng quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long

Thực trạng quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
... với chi phí thực hợp Sau quy trình quản dự án công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long : Quy trình quản dự án công ty Công ty Sông Đà Thăng Long công ty vừa thành lập , nhiên công ty lại thừa ... tổng công ty Sông Đà công ty Sông Đà nên vừa thành lập công ty tin ng giao công trình có quy mô lớn quốc gia Là công ty thuộc tổng công ty Sông Đà lớn mạnh nhánh công ty Sông Đà nên công ty Sông ... sau mà dự án các cấp chấp nhận công ty thành lập ban quản dự án để thực công tác quản dự án đầu Ban quản dự án thành lập chịu quản chặt chẽ cấp công ty ,từng bước quản thời...
 • 27
 • 261
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG
... nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long Một lần em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hớng dẫn toàn thể cán Phòng Tài Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long ... năm 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long ý kiến 1: Về công tác tập hợp chứng từ Để giảm bớt khối lợng công việc kế toán cuối tháng, đảm bảo cung ... việc kế toán đơn giản gọn nhẹ nhiều đặc biệt giúp cho kế toán nguyên vật liệu đợc nhanh chóng, giúp cho công tác quản lý định đợc tốt Nhng phần hành kế toán tiền lơng công ty phải thực thủ công...
 • 10
 • 201
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG
... CP Sông Đà Thăng Long Từ sơ đồ cho thấy, Phòng kế toán công ty gồm: Kế toán trởng, phó kế toán trởng, kế toán tổng hợp, kế toán ngân hàng, kế toán tạm ứng, kế toán tiền lơng BHXH, kế toán vật ... thống hạch toán thông tin máy tự xử lý 11 V Th Hng 11 Lp: K12-KT2 KHểA LUN TT NGHIP 2.3 Thực trạng kế toán vật liệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long doanh ... trờng hợp bên phần 1.4.2-Phơng pháp kế toán nghiệp vụ biến động tăng VL 2.4.2 Kế toán nghiệp vụ biến động giảm vật liệu công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long doanh...
 • 53
 • 442
 • 0

Xem thêm