Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-10-2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-10-2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
... 550 tY xuong 220 + DiSu chinh KHSX kinh doanh narn 2010 tir 940 xuong 650 tY tY d6ng; d6ng - D6ng y chuyen nhirong khu van phong Cong ty tai phf Bien Hoa - Dong Nai voi gia tri 3 0-: - 40 ty thu ... diSu l~ cua Cong ty tir 209,5 tY len 450 tY hoac SOO tY d6ng, hinh thirc la chao ban cho c6 dong hien hfru va CBCNV cong ty voi gia 10.000 d6ng/cp va xin y kiSn c6 dong NG - r - ' - Roan thu tuc ... thu loi nhuan 2 0-: -2 S tY d6ng - D6ng y lien danh, lien kSt thirc hien dciu tu khu nha i:J tai Km19+50 Quoc Oai - Ha NQi dS giam ap lire v6n - Roan thien thu tuc dua c6 phieu Cong ty c6 phan dciu...
 • 4
 • 21
 • 0

Một số đánh giá, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà

Một số đánh giá, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà
... 0918.775.368 Phần 3: Đánh giá số kiến nghị sơ để hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 3.1 Đánh giá Sau thời gian thực tập công ty cổ phần công nghiệp ... 0918.775.368 Phần Tổng quan công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 1.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty Công ty cổ phần ... sơ nhằm hoàn thiện máy kế toán công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà Qua thời gian thực tập Xí nghiệp sở kiến thức học, em xin đề xuất số ý kiến sau để hoàn thiện công tác kế toán công...
 • 52
 • 164
 • 0

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà
... chế 3.1.2 Đánh giá kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 3.1.2.1 Ưu điểm Việc xác định đối tượng chi phí sản xuất Công ty có ưu điểm đơn ... kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Em xin đưa số giải pháp sau nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty: Một là: Công tác tập hợp chi phí ... hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm phương châm hàng đầu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Sau thời gian thực tập công ty, ...
 • 13
 • 162
 • 0

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng tòa án

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng tòa án
... CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ BẰNG TÒA ÁN Khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế 1.1.1 Định nghĩa hợp đồng thương mại quốc tế 1.1.2 ... thức giải tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế Tòa án 30 1.3.3 Cơ sở pháp lý việc giải tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế Tòa án 32 1.3 Chương 2: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI ... thương mại quốc tế giải tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế Tòa án Chương 2: Giải tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tòa án theo công ước quốc tế pháp luật số quốc gia Chương 3: Thực trạng giải...
 • 135
 • 1,350
 • 7

luận văn quản trị nhân lực Tìm hiểu thực trạng hệ thống đãi ngộ nhân lực tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại sông đà

luận văn quản trị nhân lực Tìm hiểu thực trạng hệ thống đãi ngộ nhân lực tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại sông đà
... thống đãi ngộ công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà 24 B PHẦN NỘI DUNG Chương NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm đãi ngộ nhân hệ thống đãi ngộ ... ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà Trong trình tìm hiểu nghiên cứu thực tế công tác đãi ngộ nhân Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà, giúp đỡ tận tình cô chú, anh chị Công ty ... nhân lực công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà em nhằm làm rõ thực trạng hệ thống đãi ngộ nhân công ty CP CNTM Sông Đà đề xuất số biện pháp góp phần hoàn thiện hệ thống đãi ngộ, nâng...
 • 65
 • 128
 • 1

Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà .DOC

Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà .DOC
... tin công ty: - Tên công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà - Tên tiếng Anh: Song da Industry Trade JSC - Tên viết tắt : STP - Tên phát hành: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại ... 2007 công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Bao bì Sông Đà thành Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà theo giấy đăng ký kinh doanh số 0303000082 sửa đổi lần Với việc đổi tên này, Công ty ... 2006 Công ty Cổ phần Bao bì Sông Đà thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng (được chia làm giai đoạn) đổi tên Công ty thành : Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà...
 • 48
 • 360
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà”.DOC

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà”.DOC
... trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần công nghiệp ... kỳ Công ty không lập nhật ký đặc biệt 2.3 Thực tế kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 2.3.1 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất giá thành ... măng sản phẩm chủ yếu công ty Vì em xin trình bày thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành cho sản phẩm bao bì xi măng công ty 2.3.2 Kế toán chi phí sản xuất công ty cổ phần công nghiệp...
 • 108
 • 160
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà - Copy

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà - Copy
... thu thun, ch tiờu ny cng ln chng t hiu sut s dng ti sn lu ng cng cao Tài sản lưu động Tổng tài sản lưu động bình quân quý năm sử dụng bình quân = kỳ Số quý năm K luõn chuyn ti sn lu ng (K14) Ta ... dng I - Trung tõm t xõy dng II - Xớ nghip thit k c in - Xớ nghip kho sỏt - Trung tõm thớ nghim Sụng - Chi nhỏnh cụng ty ti Tuyờn Quang - Chi nhỏnh cụng ty ti Min Trung - Chi nhỏnh Tõy Bc - Chi ... Th Thu Hng - TCDN 44A 44 Chuyờn tt nghip - Phũng t chc hnh chớnh - Phũng kinh t- k hoch - Phũng qun lý k thut - Phũng ti chớnh- k toỏn - Phũng d ỏn - Phũng t giỏm sỏt i hi ng c ụng Hi ng qun...
 • 94
 • 208
 • 1

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà
... thu thun, ch tiờu ny cng ln chng t hiu sut s dng ti sn lu ng cng cao Tài sản lưu động Tổng tài sản lưu động bình quân quý năm sử dụng bình quân = kỳ Số quý năm K luõn chuyn ti sn lu ng (K14) Ta ... nghip bao gm: doanh nghip nh nc, cụng ty c phn, cụng ty trỏch nhim hu hn thnh viờn, cụng ty trỏch nhim hu hn cú t hai thnh viờn tr lờn, cụng ty hp danh, cụng ty liờn doanh, doanh nghip t nhõn Cỏc ... x100 Tài sản lưu động bình quân kỳ Ch tiờu ny phn ỏnh kh nng sinh li ca ti sn lu ng Nú cho bit mi n v ti sn lu ng s dng k em li bao nhiờu n v li nhun sau thu Mc m nhim ti sn lu ng (K16) Ta cú: Tài...
 • 94
 • 244
 • 4

Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà

Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà
... trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần công nghiệp ... kỳ Công ty không lập nhật ký đặc biệt 2.3 Thực tế kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 2.3.1 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất giá thành ... măng sản phẩm chủ yếu công ty Vì em xin trình bày thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành cho sản phẩm bao bì xi măng công ty 2.3.2 Kế toán chi phí sản xuất công ty cổ phần công nghiệp...
 • 108
 • 123
 • 0

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Sông Đà Sơn La

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Sông Đà Sơn La
... DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTCP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ SƠN LA 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTCP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ SƠN LA VÀ ... chi phí CTCP Thương mại Sông Đà Sơn La Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí CTCP Thương mại Sông Đà Sơn La Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh CTCP Thương mại ... ĐẶC ĐIỂM DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CTCP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ SƠN LA 1.1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh CTCP Thương mại Sông Đà Sơn La Công ty cổ phần Thương mại Sông Đà Sơn La kinh doanh chủ yếu...
 • 37
 • 286
 • 1

công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà

công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà
... hợp Phần Tổng quan công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 1.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty Công ty cổ phần ... Tên công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà - Tên tiếng Anh: Song da Industry Trade JSC - Tên viết tắt : STP - Tên phát hành: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà - ... thương mại Sông Đà Ngày 03 tháng 05 năm 2007 công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Bao bì Sông Đà thành Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà theo giấy đăng ký kinh doanh số 0303000082...
 • 52
 • 127
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng sông Đà

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng sông Đà
... Thực trạng hiệu sử dụng tài sản lu động công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà 2.2.2.1 Đánh giá cấu tài sản lu động công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà a) Đánh giá cấu tài sản lu động nói chung ... hình công ty cổ phần có hội đồng quản trị Danh sách cổ đông công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà bao gồm : - Thứ Tổng công ty xây dựng Sông Đà có 51.000 cổ phần Tổng công ty xây dựng Sông Đà ... so với năm 2001 2.2 Thực trạng hiệu quản lý sử dụng tài sản lu động công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà 2.2.1 Cơ cấu tài sản công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà Website: http://www.docs.vn...
 • 89
 • 89
 • 0

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Sông Đà Sơn La

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Sông Đà Sơn La
... chi phí CTCP Thương mại Sông Đà Sơn La Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí CTCP Thương mại Sông Đà Sơn La Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh CTCP Thương mại ... THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ SƠN LA 1.1 ĐẶC ĐIỂM DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CTCP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ SƠN LA 1.1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh CTCP Thương mại Sông Đà Sơn La Công ty cổ phần Thương mại Sông Đà Sơn ... KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTCP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ SƠN LA 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTCP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ SƠN LA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN...
 • 27
 • 182
 • 0

Xem thêm