Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 20-05-2009 - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải biển của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại TRANSCO

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải biển của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại TRANSCO
... lm phỏt cao cha tỏc ng nhiu n hot ng kinh doanh ca Cụng ty Nguyễn thị Hồng Nhung Lớp: Thơng mại 47C Luận văn tốt nghiệp 45 Bng 4: C cu doanh thu thun ca Cụng ty theo tng lnh vc kinh doanh (n ... kinh doanh Cụng ty Transco) Tng ng vi mc tng trng doanh thu t cỏc hot ng kinh doanh ca Cụng ty C phn dch v ti v thng mi thỡ cỏc chi phớ giỏ Nguyễn thị Hồng Nhung Lớp: Thơng mại 47C Luận văn tốt ... Phũng Kinh doanh cng nh mi ngi Cụng ty Transco ó giỳp em cú thờm kin thc v hon chnh lun cho em Nguyễn thị Hồng Nhung Lớp: Thơng mại 47C Luận văn tốt nghiệp CHNG I C S Lí LUN CHO HOT NG KINH DOANH...
 • 78
 • 169
 • 1

Phân tích tài chính một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại TRANSCO.doc

Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại TRANSCO.doc
... Thanh Duyên CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRANSCO Khái quát chung Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại 1.1 Quá trình hình thành phát triển ... sử hình thành phát triển công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại tiền thân Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải hàng hóa Hành khách trực thuộc Công ty Vận tải Biển III, thành viên Tổng Công ty ... thành phát triển 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty a Tên gọi:  Tên hợp pháp Công ty tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI  Tên hợp pháp Công ty tiếng Anh: TRANSPORTATION AND TRADING...
 • 87
 • 502
 • 4

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TRANSCO

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRANSCO
... hành cổ phiếu Một số biện pháp cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần Dịch 3.2 vụ vận tải thương mại Transco Việc nghiên cứu biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài doanh nghiệp nâng cao khả tài ... tình hình tài Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại Transco sở mục tiêu, kế hoạch phát triển Công ty em xin đưa số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty sau: 3.2.1 Biện pháp 1: Sử ... động Marketing Qua trình phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại Transco, ta nhận thấy hoạt động marketing công ty mờ nhạt Công ty chưa có phòng marketing nhân viên...
 • 18
 • 221
 • 0

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TRANSCO

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRANSCO
... công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại tiền thân Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải hàng hóa Hành khách trực thuộc Công ty Vận tải Biển III, thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, cổ phần ... giá chung thực trạng tài Công ty Cổ phần Dịch vụ 2.4 vận tải Thương mại Transco Qua số liệu phân tích tài Công ty Transco, ta thấy nhìn chung kết sản xuất kinh doanh mà công ty đạt năm 2008 so ... I/2009, công ty đạt 1,64 tỷ đồng, giảm 17,59% (giảm 0,35 tỷ đồng) so với Quý I/2008 Lãi cổ phiếu Quý I/2009, công ty đạt 547 đồng Phân tích tài Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thương mại Transco...
 • 45
 • 424
 • 3

Phân tích tài chính một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại TRANSCO

Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại TRANSCO
... Thanh Duyên CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI TRANSCO Khái quát chung Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Thƣơng mại 1.1 Quá trình hình thành phát triển ... thành phát triển 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty a Tên gọi:  Tên hợp pháp Công ty tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI  Tên hợp pháp Công ty tiếng Anh: TRANSPORTATION AND TRADING ... Dịch vụ Vận tải Thương mại tiền thân Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải hàng hóa Hành khách trực thuộc Công ty Vận tải Biển III, thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, cổ phần hóa theo Quyết định số...
 • 86
 • 102
 • 0

Tài liệu BẢN CÁO BẠCH CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TRANSCO ppt

Tài liệu BẢN CÁO BẠCH CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRANSCO ppt
... Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại Đại ... ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương ... khác điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại Đại hội đồng cổ đông trí thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2007 Kể từ thành lập nay, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại xây dựng hoàn...
 • 16
 • 404
 • 1

Luận văn: Phân tích tài chính một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại TRANSCO pot

Luận văn: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại TRANSCO pot
... Lý luận chung tài doanh nghiệp phân tích tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tài Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại TRANSCO Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài Công ty Cổ ... nhiệt tình Thạc sĩ Nguyễn Thị Hường, em chọn viết khóa luận với đề tài Phân tích tài số biện pháp cải thiện tình hình tài Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại TRANSCO Nội dung khóa luận ... luận tốt nghiệp Sinh viên: Đào Thị Thanh Duyên CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI TRANSCO Khái quát chung Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Thƣơng mại...
 • 87
 • 117
 • 0

tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phẩn dịch vụ vận tải thương mại

tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phẩn dịch vụ vận tải và thương mại
... trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Thơng mại Chơng 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty ... Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng có vai trò quan trọng việc thu nhận , xử lý cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng, kết bán hàng ... toán Trong công tác bán hàng, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải thơng mại sử dụng hình thức bán hàng trực tiếp Trình tự ghi số kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty: Khoa Tài - Kế toán 33...
 • 86
 • 83
 • 0

Thực trạng quản lý vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại transco

Thực trạng quản lý vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại transco
... THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 3.1 Đánh giá chung công tác quản trị vốn tiền công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại Công ty cổ phần dịch ... pháp kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác quản vốn tiền công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Thương mại Mặc dù công tác quản vốn tiền Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại phần hoàn thiện ... II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRANSCO 2.1 Giới thiệu chung công ty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Dịch vụ...
 • 26
 • 1,523
 • 33

thực trạng công tác quản trị tiền tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại transco

thực trạng công tác quản trị tiền tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại transco
... CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 28 Nhóm 02 1201FMGM0211 3.1 Đánh giá chung công tác quản trị tiền công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại Công ty cổ ... II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRANSCO 12 Nhóm 02 1201FMGM0211 2.1 Giới thiệu chung công ty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty ... ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại Transco Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại thành lập vào ngày 1/4/2000 theo Quyết định số 463/QĐ/TCCB-LĐ ngày 23/3/1993 Bộ Giao thông Vận tải sở cổ...
 • 35
 • 277
 • 1

Xây dựng biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại NÚI VÀNG

Xây dựng biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại NÚI VÀNG
... TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NÚI VÀNG CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NÚI VÀNG Xin ... pháp Công ty tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NÚI VÀNG  Tên viết tắt Công ty: NÚI VÀNG b Trụ sở địa bàn hoạt động Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thương mại ... TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NÚI VÀNG 2.1 Khái quát vể công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại núi vàng 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty a.Tên gọi:  Tên hợp pháp...
 • 93
 • 193
 • 0

QUY TRÌNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU LÔ HÀNG HẠT NHỰA POLYPROPYLENE PPHT03 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI

QUY TRÌNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU LÔ HÀNG HẠT NHỰA POLYPROPYLENE PPHT03 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
... CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU LÔ HÀNG HẠT NHỰA POLYPROPYLENE PPH-T03 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 3.1 Nhận ủy thác nhập hàng hạt nhựa PPH-T03 hàng hạt nhựa Polypropylene ... PPH-T03 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại theo ủy quy n Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà, em phần nắm quy trình làm việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại, hiểu rõ công ... PPH-T03 nhập Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà từ Công ty TNHH Thương mại hóa chất Sinopec Hồng Kông Khi Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận...
 • 32
 • 570
 • 8

Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần dịch vu vận tải thương mại

Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần dịch vu vận tải và thương mại
... khái quát công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại Công ty cổ phần cổ phần dịch vụ Vận Tải Thương Mại thành lập vào ngày ... chọn đề tài Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần dịch vu vận tải thương mại , đề tài có ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại nói ... sinh II Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải thương mại đơn vị thực hạch toán độc lập Vì vậy, công tác hạch toán kế toán công ty phải...
 • 77
 • 131
 • 0

Xem thêm