giáo án VNEN lớp 2 tuần 4

giáo án VNEN lớp 2 tuần 4

giáo án VNEN lớp 2 tuần 4
... lời : - Ngày, tháng, năm, - Tuần, ngày tuần ( thứ hai, ) VD : Bạn sinh vào ngày nào, tháng ? ( Mình sinh vào ngày 14 tháng7 năm 20 01 ) + Một năm có tháng ? + Tháng có tuần ? Một tuần có ngày ? ... + 26 29 + 34 39 + 42 + 90HS - Nhận xét, chữa Bài : Hùng có 39 viên bi xanh, Nam có 25 viên bi đỏ Hỏi hai bạn có viên vi xanh đỏ ? - HS đọc toán , phận tích toán - HS nêu giải Nm hc: 20 14 - 20 15 ... 10 nm 20 14 Tiết Sinh hot lp S kt tun I Mục tiêu: - Nhận xét, đánh giá hoạt động tuần qua - Lên kế hoạch tuần II Các hoạt động dạy - học: Sơ kết tuần : Đánh giá HĐ tuần - CTH t qun nhận xét tuần...
 • 8
 • 702
 • 6

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 2

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 2
... Cả lớp làm bảng a, × + 1 32 5x3+ 1 32 =15+ 1 32 b, 32 : + 106 =147 c, 20 × : 32 :4+106=8+106 =114 20 x3 :2 =60 :2 N¨m häc 20 14 – 20 15 51 Cao ThÞ Liên - Trêng TiĨu häc Th¹ch Châu - Nhận xét, sửa Bài 2: Đã ... 4 2= 2 4 32 21 5 = 21 7 627 – 1 43 = 480 - Đọc yêu cầu làm bảng chữa bảng lớp − 541 129 −− 422 − 564 21 5 114 − - C¶ líp lµm vµo vë, em lªn b¶ng - HS đọc đề bài, làm vào Hai bạn :33 5tem; Bình: 128 ... 845 – 21 9 537 - 1 63 760 - 32 5 - Gäi HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm bµi vµo vë Bµi 2: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng b¶ng sau 909 – 747 Sè bÞ trõ 836 418 625 Sè trõ 409 34 5 177 1 23 325 HiƯu 1 82 2 73 456...
 • 52
 • 1,510
 • 16

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)
... phẩm nhóm - Các nhóm khác theo dõi đánh giá - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhóm * Củng cố (3 -5 phút) ? Cây sống môi trờng ? Lấy ví dụ loại môi trờng sống Giáo viên nhận xét học Tự nhiên xã ... phẩm nhóm - Các nhóm khác theo dõi đánh giá - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhóm * Củng cố (3 -5 phút) ? Cây sống môi trờng ? Lấy ví dụ loại môi trờng sống Giáo viên nhận xét học Tự nhiên xã ... ngời, cối mùa màng - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhóm * Hoạt động 3: (6- phút) + MT: Học sinh nhớ lại đặc điểm vật học + Tiến hành: - Giáo viên hớng dẫn Học sinh cách chơi: Giáo viên treo hình...
 • 18
 • 1,272
 • 12

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)
... ngang -BT 3: Gọi HS đọc đề toán Đọc Hướng dẫn HS nêu đề toán - tóm tắt - giải -HS khá, giỏi biết cách tóm tắt đề Tóm tắt: toán ? xe đạp ( Dành cho Sáng: 12 xe đạp -Mời HS giải toán - lớp HS - giỏi ... ST, H? - Nhận xét – Tuyên dương -BT 2 /10 : ( cột 1, ) Bài yêu cầu gì? -BT 3 /10 : Bài toán yêu cầu gì? -BT 4 /10 : GV hỏi -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -Hướng dẫn HS tóm tắt – Giải III-Hoạt ... bài: Đề-xi-mét - Ghi bảng 2-Giới thiệu đơn vị đo đề-xi-mét (dm): GV yếu cầu HS đo băng giấy dài 10 cm Băng giấy dài cm? - GV nói 10 cm gọi đề - xi - mét - Đề-xi-mét viết tắt dm ghi bảng 10 cm...
 • 20
 • 1,236
 • 4

giao an luyen lop 2 tuan 7

giao an luyen lop 2 tuan 7
... nhận dạng để khoanh vào đáp án với giải toán sơ đồ II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Đặt tính tính: + ; + ; 36 + 24 GV chữa nhận xét Bài 2: Điền dấu > ; < ; =? 26 + 28 + 26 + 36 36 + 32 + Muốn điền ... theo tranh Luyện tập thời khóa biểu II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Viết tiếp nội dung tranh dới HS quan sát tranh trang 36 ôn để tạo thành câu chuyện có luyện TV tên Quyết tâm bạn Tú Bài 2: Đọc ... kg Bài 2: Tính nhẩm 4kg + 6kg + 2kg = 17kg 10 kg + 5kg = 9kg kg + 6kg = HS lên bảng làm Lớp viết kết vào bảng Bài 3: Bố trồng 32 na mẹ trồng HS lên bảng giải Lớp làm vào ô ly nhiều bố 21 na...
 • 5
 • 619
 • 2

giao an LTVC lop 2 tuan 6

giao an LTVC lop 2 tuan 6
... 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM Củng cố - Dặn dò Tiết tập làm văn hôm học gì? V nh em làm lại tập, chuẩn bị tiết tập làm văn tuần sau trang 62 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM ... 14 tháng 10 nm 20 10 Tập làm văn Kim tra bi c: - Dựa vào tranh trả lời câu hỏi tập 1, tiết tập làm văn tuần 5, trang 47 - Đọc mục lục tuần Nêu tên tập đọc tuần 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM Th năm ngy ... 10 nm 20 10 Tập làm văn Tiết 6: Khẳng định, phủ định Luyện tập mục lục sách Bài 3: Tìm đọc mục lục tập truyện thiếu nhi Ghi lại tên truyện, tên tác giả số trang theo thứ tự mục lục 03:19: 46 AM...
 • 7
 • 2,457
 • 4

Giáo án sáng lớp 2 tuần 4

Giáo án sáng lớp 2 tuần 4
... Ngày soạn: Ngày 10 / /20 10 Ngày giảng: Thứ ba ngày 21 tháng năm 20 10 Toán: 49 + 25 I Yêu cầu: Kiến thức : - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 49 +25 - Biết giải toán phép tính cộng Kĩ ... ? Vậy 49 + 25 =? -Ghi bảng: 49 + 25 = 74 * Hướng dẫn đặt tính cột dọc: -Nhận xét cách đặt tính em - Gọi học sinh nêu lại cách đặt tính cách thực tính Luyện tập: Bài 1: Tính + 39 22 + 69 24 + 19 ... 2A : 29 học sinh Lớp B : 25 học sinh Hai lớp : học sinh ? -Làm vào - Yêu cầu lớp giải vào em làm bảng lớp -Nhận xét bạn - Chấm, chữa Bài giải Hai lớp có tất số học sinh là: 29 + 25 = 54...
 • 19
 • 399
 • 0

giao an chieu lop 2 tuan 17

giao an chieu lop 2 tuan 17
... 2. Cđng cè –Tỉng kÕt : (2 ) -GV nhËn xÐt giê häc - VỊ häc bµi chn bÞ bµi Tn 17 NS: Ngun V¨n Thao - Nªu c¸c ch÷ ®· häc - ViÕt mçi ch÷ dßng Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 20 10 ... trả lời SGK -Nhận xét Bài 2: Yêu cầu ? -Trực quan : Lòch -Phát cho nhóm phiếu giao việc -Nhận xét Bài : -Dùng lòch năm 20 04 -Nhận xét Bài : -Cho học sinh quan sát tranh, đồng hồ HOẠT ĐỘNG CỦA ... vào *§èi víi HS kh¸(G) lµm thêm bµi tËp sau: Bài 1: Đặt tính tính 27 +28 65-38 100-48 52+ 48 Hs làm bảng lớp Cho hs làm Bài 2: x? X +2= 3 x+8=10+5 x-7=14 15-x=6 Cho hs nêu cáh làm làm Bài 3: cho hs...
 • 11
 • 383
 • 2

Bài soạn GIAO AN _ LOP - 2 TUAN 21

Bài soạn GIAO AN _ LOP - 2 TUAN 21
... toán Chẳng hạn: Bài giải - Hát - HS làm bảng, lớp làm vào nháp - HS nxét - HS tự làm chữa x = 15 x = 40 x = 20 x = 35 - HS đọc phép nhân - HS quan sát mẫu thực hành - HS làm - HS sửa - Cả lớp đọc ... hợp nhắc lại cách viết - Hát - HS viết bảng - HS nêu câu ứng dụng - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - HS quan sát - li - đường kẻ ngang - nét - HS quan sát Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH ... xét: - Nêu độ cao chữ - GV viết mẫu chữ:Ríu lưu ý nối nét R iu - HS viết bảng - HS đọc câu - R : li, h : 2, 5 li, t : li, r: 1 ,25 li - i, u, c, m, a : li - Dấu sắt (/) i - Khoảng chữ o - HS quan...
 • 24
 • 588
 • 0

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 19-27

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 19-27
... BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 21 Thứ/ngày Tiết (Từ 21 /01 /20 13 đến 25 /01 /20 13) -*** Mơn Tên dạy Thứ hai 21 /01 /20 13 Thứ ba 22 /01 /20 13 Thứ tư 23 /01 /20 13 Thứ năm 24 /01 /20 13 3 3 Lun đọc Rèn chữ viết ... 12 = 24 + 12 = - Nhận xét tiết học 36 28 b) × + 21 = 35 + 21 = 56 Bài giải Luống rau có x = 27 (cây) Đáp số: 27 cải bắp LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 22 Thứ/ngày Thứ hai 28 /01 /20 13 Thứ ba 29 /01 /20 13 ... : 2; < 18 : 2; > 10 : - Nhận xét tiết học LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 23 Thứ/ngày Thứ hai Tiết Mơn Lun đọc Tên dạy Bác sĩ Sói 18/ 02/ 2013 Thứ ba 19/ 02/ 2013 Thứ tư 20 / 02/ 2013 Thứ năm 21 / 02/ 2013...
 • 110
 • 3,268
 • 59

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 29-31

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 29-31
... BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 21 Thứ/ngày Tiết (Từ 21 /01 /20 13 đến 25 /01 /20 13) -*** Mơn Tên dạy Thứ hai 21 /01 /20 13 Thứ ba 22 /01 /20 13 Thứ tư 23 /01 /20 13 Thứ năm 24 /01 /20 13 3 3 Lun đọc Rèn chữ viết ... 12 = 24 + 12 = - Nhận xét tiết học 36 28 b) × + 21 = 35 + 21 = 56 Bài giải Luống rau có x = 27 (cây) Đáp số: 27 cải bắp LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 22 Thứ/ngày Thứ hai 28 /01 /20 13 Thứ ba 29 /01 /20 13 ... : 2; < 18 : 2; > 10 : - Nhận xét tiết học LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 23 Thứ/ngày Thứ hai Tiết Mơn Lun đọc Tên dạy Bác sĩ Sói 18/ 02/ 2013 Thứ ba 19/ 02/ 2013 Thứ tư 20 / 02/ 2013 Thứ năm 21 / 02/ 2013...
 • 154
 • 1,609
 • 34

Giao an Vnen lop 2

Giao an Vnen lop 2
... Việt lớp 2/ 2 Người thực hiện: Trần Anh … Thứ năm ngày 20 tháng 03 năm 20 13 Tiếng Việt Khởi động - Trưởng ban văn nghệ lên điều khiển lớp hát Cả nhà thương Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 20 13 Tiếng ... Quan sát tranh thử đoán em Cò hỏi Cuốc điều Mỗi bạn nói điều đoán Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 20 13 Tiếng Việt Bài : Em yêu cha mẹ em ( Tiết ) Nghe thầy cô đọc sau : Cò Cuốc Hãy quan sát tranh ... xét tình hình làm tập ứng dụng lớp Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 20 13 Tiếng Việt Bài : Lao động đáng quý ( Tiết ) Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 20 13 Tiếng Việt Bài : Lao động đáng quý ( Tiết )...
 • 14
 • 2,562
 • 15

Giáo án toán lớp 2 - Tuần 19

Giáo án toán lớp 2 - Tuần 19
... động 2: ( 20 -2 2 ’)Thực hành nhân, giải toán đếm thêm +MT: Giúp HS thực hành nhân, giải toán đếm thêm - Hoạt động cá nhân + Cách tiến hành: Bài 1: - Ghi nhớ công thức bảng Nêu phép tính x = Bài 2: ... giải toán có phép tính nhân ( bảng nhân 2) - Biết thừa số tích - Yêu thích môn Toán , tính xác - Rèn HS yếu nhận biết thừa số tích , vận dụng giait toán II CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ chặng - HS: ... x = 2dm x = 16 dm kgx = - GV nhận xét  Hoạt động 2: (20 -2 2 ’) Thực hành giải toán đơn nhân +MT:Giúp HS Thực hành giải toán đơn nhân + Cách tiến hành: Bài : - Đề cho gì? - Đề hỏi gì? Bài : Điền...
 • 10
 • 551
 • 1

Giáo án toán lớp 2- tuần 26

Giáo án toán lớp 2- tuần 26
... số bị chia” TOÁN TIẾT 123: TÌM SỐ BỊ CHIA I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cách tìm số bị chia biết thương số chia - Biết cách trình bày giải dạng toán - Giáo dục HS lòng ham mê học toán II ĐỒ DÙNG ... sau TOÁN TIẾT 124: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Rèn luyện kĩ giải tập “ Tìm số bị chia chưa biết” - Củng cố tên gọi thành phần kết phép chia - Giải toán có lời văn cách tìm số bị chia - Giáo ... đựng lít? - Có tất can - Bài toán yêu cầu ta tìm gì? - Tổng số lít dầu chia thành can nhau, can có lít, để tìm tổng số lít dầu ta thực phép tính gì? - GV tóm tắt toán lên bảng Yêu cầu HS làm Tóm...
 • 12
 • 2,272
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán lớp 5 tuần 4giao an toan lop 2 tuan 21giao an toan lop 2 tuan 17giao an toan lop 2 tuan 23giao an toan lop 2 tuan 16giáo án toán lớp 3 tuần 4giáo án toán lớp 2 tuần 32giao an toan lop 5 tuan 4giao an van lop 5 tuan 4giáo an the duc 2 tuan 4giáo án toán lớp 5 tuần 45giáo án toán lớp 2 tuần 30giáo án toán lớp 2 tuần 31giáo án toán lớp 2 tuần 29giáo án toán lớp 2 tuần 15chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP