DINH DƯỠNG TĂNG TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN

DINH DƯỠNG TĂNG TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN

DINH DƯỠNG TĂNG TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN
... gian (giờ) Số tế bào (logarit) SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN Dân số vi khuẩn gia tăng theo số hệ SỐ THẾ HỆ … n Số vi khuẩn sau hệ bắt đầu với vi khuẩn vi khuẩn No vi khuẩn = 21 = 22 = 23 16 = 24 10 ... bào sống phát nuôi cấy vi khuẩn Rickettsia, Chlamidae SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN Gia tăng có thứ tự thành phần cấu tạo tế bào vi khuẩn dẫn đến phân đôi vi khuẩn Sự gia tăng kích thước tích tụ ... hydro (pH) pH tăng trưởng pH tối ưu vi sinh vật ưa acid: Nấm tăng trưởng tối ưu pH  Một số VSV tăng trưởng tốt pH Vi khuẩn ưa acid bắt buộc: H pylori Các vi sinh vật ưa kiềm có pH tăng trưởng tối...
 • 61
 • 169
 • 0

Bài giảng dinh dưỡngtăng trưởng của vi khuẩn

Bài giảng dinh dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn
... phát triển vi khuẩn  Ảnh hưởng điều kiện vật lý – hóa học nhiệt độ – pH – khí Ảnh hưởng nhiệt độ Ảnh hưởng pH Ảnh hưởng oxy Đường tăng trưởng Sự sinh sản Nha bào  Dạng tồn Sự dinh dưỡng Lên ... Các loại môi trường nuôi cấy      Môi Môi Môi Môi Môi trường trường trường trường trường dinh dưỡng phân biệt chọn lọc (chọn lọc) phong phú chuyên chở 24 E ...
 • 24
 • 308
 • 3

Giáo trình sự biến dưỡngtăng trưởng của vi khuẩn

Giáo trình sự biến dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn
... số chất vi lượng (oligo-elements) Yếu tố tăng trưởng: hợp chất hữu cần thiết cho tăng trưởng vi khuẩn tế bào vi khuẩn khả tổng hợp Mỗi loại vi khuẩn khác cần yếu tố tăng trưởng khác Vitamin III.3 ... HƯỞNG SỰ TĂNG TRƯỞNG Yếu tố lý hóa pH: Vi khuẩn có pH tối ưu chúng tăng trưởng tốt pH tối ưu thường gần với độ trung tính Sự sai biệt đơn vị pH so với pH tối ưu gây khó khăn cho tăng trưởng vi khuẩn ... V SỰ CHẾT CỦA VI KHUẨN Đối với tế bào vi khuẩn, CHẾT có nghĩa vĩnh vi n khả sinh sản (tăng trưởng phân chia) Thí nghiệm tùy thuộc vào lựa chọn môi trường cấy điều kiện cấy; điều kiện ủ vi khuẩn...
 • 4
 • 268
 • 1

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý của các bể hiếu khí bằng cách điều chỉnh dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn đối với hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giấy bãi bằng

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý của các bể hiếu khí bằng cách điều chỉnh dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn đối với hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giấy bãi bằng
... chỉnh dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn hệ thống xử nước thải nhà máy Giấy Bãi Bằng sau qua xử hóa (keo tụ tạo bông, điều chỉnh pH, nhiệt độ) cụ thể nghiên cứu thống số dinh dưỡng để ... kết hợp xử vi sinh bùn hoạt tính THỰC NGHIỆM 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nước thải sử dụng trình nghiên cứu nước thải lấy bể cân sau bể xử keo tụ tạo (xử sơ cấp) hệ thống xử nước thải ... lượng tới hiệu xử COD trình xử nước thải giấy phương pháp vi sinh hiếu khí mục tiêu quan tâm luận văn Đây sở để nâng cao hiệu suất xử COD hệ thống xử nước thải Những kết nghiên cứu sở...
 • 17
 • 619
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên sinh trưởng của vi khuẩn cố định Nitơ phục vụ cho sản xuất chế phẩm vi sinh

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên sinh trưởng của vi khuẩn cố định Nitơ phục vụ cho sản xuất chế phẩm vi sinh
... HỌC KHOA HỌC Ngô Thị Hà NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY LÊN SINH TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã số: 60420201 ... “ Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện nuôi cấy lên sinh trưởng vi khuẩn cố định nitơ tự phục vụ cho sản xuất chế phẩm vi sinh Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Nội dung nghiên cứu: ... định nitơ chủng vi khuẩn cố định nitơ tuyển chọn - Nghiên cứu ảnh hƣởng điều kiện nuôi cấy nhƣ nhiệt độ, pH, độ cấp khí lên khả sinh trƣởng hoạt tính cố định nitơ chủng vi khuẩn cố định nitơ...
 • 70
 • 401
 • 0

nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý của các bể hiếu khí bằng cách điều chỉnh dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn đối với hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giấy bãi bằng

nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý của các bể hiếu khí bằng cách điều chỉnh dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn đối với hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giấy bãi bằng
... - Trần Vi t Ba NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA CÁC BỂ HIẾU KHÍ BẰNG CÁCH ĐIỀU CHỈNH DINH DƢỠNG THÍCH HỢP CHO VI KHUẨN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY GIẤY BÃI BẰNG Chuyên ... nhận nước khác mà hệ thống xử nước thải khác Tuy nhiên, hệ thống xử nước thải thông thường cho nhà máy bột giấy giấy bao gồm công đoạn sau: Tiền xử lý, xử cấp I, xử cấp II xử cấp ... dòng thải với hệ thống xử kị khí có thiết kế chưa đạt Đối với hệ thống xử kỵ khí hoàn chỉnh, kèm theo hệ thống thu hồi khí sinh học, xử khí H2S dòng thải Hầu hết tất dạng nước thải công...
 • 117
 • 237
 • 0

hiệu quả đường gluocse, acid acetic đến khả năng tăng sinh của vi khuẩn pseudomonas stutzeri d3b, bacillus subtilis tgt.013l và ứng dụng vi khuẩn trong xử lý nước rỉ rác và nước thải chăn nuôi heo

hiệu quả đường gluocse, acid acetic đến khả năng tăng sinh của vi khuẩn pseudomonas stutzeri d3b, bacillus subtilis tgt.013l và ứng dụng vi khuẩn trong xử lý nước rỉ rác và nước thải chăn nuôi heo
... acid acid acetic) NT6 (100% glucose) Khi áp dụng ba nghiệm thức vào xử nước rỉ rác nước thải chăn nuôi heo mô hình lít; kết sau 48 xử hiệu suất khử đạm nước rỉ rác nước thải chăn nuôi heo ... orthophosphate nước rỉ rác nước thải chăn nuôi trước thải môi trường điều cần thiết Đề tài Hiệu đường glucose, acid acetic đến khả tăng sinh vi khuẩn Pseudomonas stutzeri B3b, Bacillus subtilis TGT.013L ứng ... TGT.013L ứng dụng vi khuẩn xử nước rỉ rác nước thải chăn nuôi heo thực Thí nghiệm sử dụng vi khuẩn khử đạm Pseudomonas stutzeri dòng D3b vi khuẩn tích lũy phosphate Bacillus subtilis dòng TGT.013L...
 • 102
 • 200
 • 0

NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ xử lý của các bể HIẾU KHÍ BẰNG CÁCH điều CHỈNH DINH DƯỠNG THÍCH hợp CHO VI KHUẨN đối với hệ THỐNG xử lý nước THẢI của NHÀ máy GIẤY bãi BẰNG

NGHIÊN cứu NÂNG CAO HIỆU QUẢ xử lý của các bể HIẾU KHÍ BẰNG CÁCH điều CHỈNH DINH DƯỠNG THÍCH hợp CHO VI KHUẨN đối với hệ THỐNG xử lý nước THẢI của NHÀ máy GIẤY bãi BẰNG
... - Trần Vi t Ba NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA CÁC BỂ HIẾU KHÍ BẰNG CÁCH ĐIỀU CHỈNH DINH DƯỠNG THÍCH HỢP CHO VI KHUẨN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY GIẤY BÃI BẰNG Chuyên ... nhận nước khác mà hệ thống xử nước thải khác Tuy nhiên, hệ thống xử nước thải thông thường cho nhà máy bột giấy giấy bao gồm công đoạn sau: Tiền xử lý, xử cấp I, xử cấp II xử cấp ... dòng thải với hệ thống xử kị khí có thiết kế chưa đạt Đối với hệ thống xử kỵ khí hoàn chỉnh, kèm theo hệ thống thu hồi khí sinh học, xử khí H 2S dòng thải Hầu hết tất dạng nước thải...
 • 127
 • 422
 • 0

Tài liệu Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy pptx

Tài liệu Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy pptx
... mọc vi khuẩn môi trường riêng biệt giúp ta xác định kiểu gene tế bào vi khuẩn (Hình c) Các vi khuẩn thường trải qua pha sinh trưởng môi trường nuôi cấy huyền phù sau (xem Hình 2): (i) Pha lag: Sinh ... trường đặc (thường chứa thạch agar) môi trường lỏng Trong môi trường lỏng, vi khuẩn sinh sản theo hàm số mũ hết chất dinh dưỡng tích luỹ sản phẩm độc hại Số lượng vi khuẩn tồn thời điểm môi trường ... khuẩn lạc nhẵn thô nhám - S pneumoniae; (c) phương pháp thu nhận khuẩn lạc qua đêm sinh trưởng môi trường đặc hiệu: khuẩn lạc mọc có màu xanh không mọc màu trắng Vi khuẩn nuôi cấy môi trường...
 • 7
 • 737
 • 2

nghiên cứu con đường xâm nhiễm của vi khuẩn streptococcus iniae vào cá chẽm (lates calcarifer) và đánh giá khả năng phòng bệnh do streptococcus iniae gây ra bằng cách ngâm cá trong vaccine

nghiên cứu con đường xâm nhiễm của vi khuẩn streptococcus iniae vào cá chẽm (lates calcarifer) và đánh giá khả năng phòng bệnh do streptococcus iniae gây ra bằng cách ngâm cá trong vaccine
... Nghiên cứu đường xâm nhiễm vi khuẩn Streptococcus iniae vào chẽm (Lates calcarifer) đánh giá khả phòng bệnh Streptococcus iniae gây cách ngâm vaccine Nội dung thực hiện: Nghiên cứu đường ... đường xâm nhiễm vi khuẩn Streptococcus iniae vào chẽm Đánh giá khả phòng bệnh Streptococcus iniae gây cách ngâm vaccine Mục tiêu đề tài: Xác định đường xâm nhập, phát triển S iniae vào chẽm ... đề tài nghiên cứu tạo vaccine phòng bệnh đốm trắng tra Vi n nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II Ngoài ra, số công ty nước nghiên cứu sản xuất thử nghiệm vaccine phòng bệnh cho tra, điêu...
 • 52
 • 1,063
 • 3

Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy docx

Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy docx
... khuẩn môi trường riêng biệt giúp ta xác định kiểu gene tế bào vi khuẩn (Hình c) Các vi khuẩn thường trải qua pha sinh trưởng môi trường nuôi cấy huyền phù sau (xem Hình 2): (i) Pha lag: Sinh trưởng ... hại Số lượng vi khuẩn tồn thời điểm môi trường lỏng xác định cách dễ dàng Dùng pipet đưa mẫu nhỏ lên đĩa petri có môi trường đặc cấy chải mặt thạch Sau thời gian ủ 24 - 36 tế bào vi khuẩn cho cụm ... (stationary): Khi môi trường sống cạn kiệt, sinh trưởng vi khuẩn dừng lại ổn định số lượng Và, cuối cùng, (iv) Pha chết (death): Các sản phẩm độc tiết tích luỹ gây chết vi khuẩn Hình Các tế bào vi khuẩn...
 • 5
 • 492
 • 2

Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy doc

Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy doc
... khuẩn môi trường riêng biệt giúp ta xác định kiểu gene tế bào vi khuẩn (Hình c) Các vi khuẩn thường trải qua pha sinh trưởng môi trường nuôi cấy huyền phù sau (xem Hình 2): (i) Pha lag: Sinh trưởng ... hại Số lượng vi khuẩn tồn thời điểm môi trường lỏng xác định cách dễ dàng Dùng pipet đưa mẫu nhỏ lên đĩa petri có môi trường đặc cấy chải mặt thạch Sau thời gian ủ 24 - 36 tế bào vi khuẩn cho cụm ... (stationary): Khi môi trường sống cạn kiệt, sinh trưởng vi khuẩn dừng lại ổn định số lượng Và, cuối cùng, (iv) Pha chết (death): Các sản phẩm độc tiết tích luỹ gây chết vi khuẩn Hình Các tế bào vi khuẩn...
 • 5
 • 448
 • 1

55XÁC ĐỊNH SỰ SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT pdf

55XÁC ĐỊNH SỰ SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT pdf
... tế bào vi sinh vật lên màu da cam hay màu lục đen Hiện có kit thương mại cho phép phân biệt tế bào sống tế bào chết kiểm tra Xác định khối lượng tế bào vi sinh vật Sự sinh trưởng vi sinh vật không ... tự vậy, vi c xác định tổng lượng chlorophyll dùng đẻ đo sinh khối tảo; đo hàm lượng ATP biết sinh khối vi sinh vật sống Hình 14.9: Đo số lượng vi sinh vật phương pháp đo độ đục Thông qua vi c đo ... tính (hình 14.9) Chỉ cần nồng độ vi sinh vật đạt tới nồng độ đo dùng phương pháp đo độ đục quang phổ kế để xác định sinh trưởng vi sinh vật Nếu hàm lượng số vật chất tế bào giống tổng lượng chất...
 • 10
 • 197
 • 3

Đặc điểm sinh trưởng của vi khuẩn lactic sinh bacteriocin trên môi trường MRS và trên cá giò nguyên liệu tươi

Đặc điểm sinh trưởng của vi khuẩn lactic sinh bacteriocin trên môi trường MRS và trên cá giò nguyên liệu tươi
... bacteriocin môi trường MRS giò nguyên liệu tươi Mục tiêu đề tài: - Xác định khả sinh trưởng chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin môi trường MRS - Xác định khả sinh bacteriocin chủng vi khuẩn lactic ... lactic sinh bacteriocin môi trường MRS - Xác định khả sinh trưởng chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin giò nguyên liệu tươi 3 Chương I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Vi khuẩn lactic 1.1.1 Đặc điểm ... 27 3.1 Khả sinh trưởng sinh bacteriocin chủng vi khuẩn lactic T8 27 3.1 Tổng số vi khuẩn lactic da giò nguyên liệu tươi 31 3.2 Tổng số vi khuẩn hiếu khí da giò nguyên liệu tươi .33...
 • 56
 • 926
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phưong pháp xác định sự sinh trưởng của vỉ khuẩn theo mật độ quangđường cong sinh trưởng của vi khuẩn lacticsinh trưởng của vi khuẩn cố định đạmphương pháp xây dựng đường cong sinh trưởng của vi khuẩncác pha tăng trưởng của vi sinh vậttốc độ sinh trưởng của vi khuẩnđề tài phân lập và xác định gen độc tố của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus trong hải sản tươi sốngđịnh nghĩa sinh trưởng của vi sinh vật là gìsự tăng trưởng của vi sinh vậtcông thức tính tốc độ sinh trưởng của vi khuẩncác pha sinh trưởng của vi khuẩnđặc điểm sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy docxxác định sự sinh trưởng của vi sinh vậtcác phương pháp đo lường sự tăng trưởng của vi sinh vậtcơ chế vận chuyển các chất dinh dưỡng vào tế bào vi khuẩn 4Chương I. §3. Bảng lượng giácChương I. §7. Hình bình hànhTuần 3. MRVT: Nhân dânVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuoc nhom 6DU BAO VON KHA DUNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngChương I. §4. Đường tiệm cậnBài 8. Chiếc lá cuối cùngBài 6. Cô bé bán diêmBài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bảnDự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩmDự án trung tâm bảo dưỡng xe ô tôBài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuậtUnit 02. Health. Lesson 5. Skills 1Tuần 2. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng ViệtUnit 15. Space conquestDự án cửa hàng kinh doanh rau sạchUnit 12. The Asian GamesUnit 10. Nature in dangerBài 7. Cấu tạo tế bào thực vật