Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

tổng công ty sông đà công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo thường niên 2011

tổng công ty sông đà công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo thường niên 2011
... tiếp diễn năm Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Việc tái cấu Tập đoàn Sông Đà tác động lớn đến Công ty trong Tập đoàn Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Một thử thách lớn Công ty tiền thuê ... trưởng) Cổ đông công ty: - Cổ phiếu quỹ 23 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Cán công nhân viên Cổ đông công ty: 769.668 7.696.680 25.7 - Cá nhân - Tổ chức TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Trương ... 11 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà IV Báo cáo tài Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo...
 • 24
 • 127
 • 0

tổng công ty sông đà công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo thường niên 2012

tổng công ty sông đà công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo thường niên 2012
... động tình hình tài Tổng công ty Sông Đà 13 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Tổng công ty Sông Đà tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ công ty Công ty mẹ Công ty tổ chức hoạt ... trưởng) Cổ đông công ty: - Cổ phiếu quỹ - Cán công nhân viên Cổ đông công ty: 24 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - Cá nhân 769.668 7.696.680 25.7 - Tổ chức TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Trương ... kinh doanh năm 2012 tăng lên tương ứng Kiểm toán nội bộ: Không có 12 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà VI Các công ty có liên quan Công ty mẹ: Tổng công ty Sông Đà Tóm tắt hoạt...
 • 25
 • 129
 • 0

công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo của ban tổng giám đốc bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu 2013

công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo của ban tổng giám đốc bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu 2013
... CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo với Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 ... tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp niên độ thời điểm ngày 30 tháng năm 2013, Báo cáo kết ... thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng...
 • 19
 • 268
 • 0

công ty cổ phần thanh hoa sông đà bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

công ty cổ phần thanh hoa sông đà bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
... Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ 22 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bản thuyết minh báo ... thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bản thuyết minh báo cáo tài tổng hợp niên độ (tiếp ... thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bản thuyết minh báo cáo tài tổng hợp niên độ (tiếp...
 • 23
 • 121
 • 0

MỘT số BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực LAO ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN THANH HOA SÔNG đà

MỘT số BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực LAO ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN THANH HOA SÔNG đà
... công tác tạo động lực lao động, kết hợp với trình thực tập công ty cổ phần May Thanh Hóa, cá nhân em chọn đề tài “ Một số biện pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lao động công ty cổ phần Thanh ... công tác tạo động lực lao động công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lao động công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Sinh viên: Đỗ Tất Bắc ... 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển công ty năm 2014 Trong năm qua, công ty cổ phần Thanh Hoa...
 • 40
 • 126
 • 0

BÀI CHUẨN NHẤT một số biện pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại công ty cổ phần thanh hoa sông đà

BÀI CHUẨN NHẤT một số biện pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại công ty cổ phần thanh hoa sông đà
... đề tạo động lực lao động Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực lao động Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lao động Công ty Cổ phần ... TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà 2.1.1 Giới thiệu chung công ty + Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà ... 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển công ty năm 2014 Trong năm qua, Công ty Cổ phần Thanh Hoa...
 • 37
 • 214
 • 0

các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần thanh hoa sông đà

các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần thanh hoa sông đà
... sở cạnh tranh tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh công ty để tìm giải pháp nâng cao khả cạnh tranh công ty Phạm vi nghiên cứu Khả cạnh tranh công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Xác định lợi cạnh ... sở lý luận Chương II: Thực trạng khả cạnh tranh công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Chương IIIGiair pháp nâng cao khả cạnh tranh công ty cổ phần Thanh Hóa Sông Đà SVTH: Ngô Khắc Mạnh MSSV:11004953 ... thống hóa lý luận khả cạnh tranh công ty để nâng cao khả cạnh tranh cho công ty Kết nghiên cứu góp phần nâng cao khả cạnh tranh cho công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà SVTH: Ngô Khắc Mạnh MSSV:11004953...
 • 65
 • 184
 • 0

phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thanh hoa sông đà

phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thanh hoa sông đà
... 2.3 Phân tích tình hình thực tế 2.3.1 Phân tích cấu trúc cân tài 2.3.1.1 Phân tích cấu trúc tài Phân tích cấu trúc tài việc phân tích tình hình huy động sử dụng vốn mối quan hệ giưa tình hình ... hệ phản ánh cân tài Công ty Vì thế, phân tích tình hình tài Công ty đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh phân tích cân bang tài công ty 2.3.1.2 Phân tích đánh giá khái quát tình hình huy động vốn ... thầy giáo hướng dẫn, anh chị Công ty chọn đề tài: Phân tích tình hình tài Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Mục đích nghiên cứu Mục đích việc phân tích báo cáo tài nhằm cung cấp thông tin cần...
 • 49
 • 171
 • 1

công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo tài chính quý 4 năm 2013

công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo tài chính quý 4 năm 2013
... dgng cg quin tj L .49 0.200.112 2.033.169.380 2.006.s96.1 34 4s0 .49 8 .49 8 s.980 .46 4.1 24 t...
 • 26
 • 178
 • 0

công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo tài chính quý 1 năm 2014

công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo tài chính quý 1 năm 2014
... 336.8 01. 740 27.6 61. 532 20.7 21. 836 43.20t.533 32. 015 .9 81 13.68s.0 61 4t. 718 .396 1. 866.000 7.990.755 31. 6s1.047 61. 982.766 16 0.269.376 74.357.2 21 1 61. 330.5 01 23r.674.8s6 l, 872. 815 .039 c0rg 10 5.070.989 ... 8,332,377 ,18 0 11 9 211 60 916 14 8,332,377 ,18 0 11 1 C6c kho6n tuong tlucrng ti6n 56 cudi 1, 9 21, 609, 614 11 2 U Cfc khof,n tIAu tu tiri chfnh ngin h4n DAu tu ng6n nan Dp phdng gi6m gi6 ...
 • 26
 • 119
 • 0

báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2012 công ty cổ phần thanh hoa sông đà

báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2012 công ty cổ phần thanh hoa sông đà
... CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Chúng kiểm toán Báo cáo tài tổng hợp năm 2 012 Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2 012, Báo ... SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo với Báo cáo tài tổng hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 012 kiểm toán Khái quát Công ty Công ty Cổ phần Thanh Hoa ... 06 tháng năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ Số: 43/2013/BCTC-KTTV-TV BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2 012 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ Kính gửi: CÁC CỔ...
 • 41
 • 116
 • 0

công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo tình hình quản trị công ty 2013

công ty cổ phần thanh hoa sông đà báo cáo tình hình quản trị công ty 2013
... - Mã chứng khoán: THS I Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013) : Tình hình tham gia dự họp thành viên Hội đồng quản trị năm 2013: Stt Thành viên Chức vụ HĐQT Số buổi họp Tỷ lệ ... 07 Thanh Hóa CA Thanh Hóa CA Thanh Hóa CA Thanh Hóa Sơn - TP Thanh Hóa đẻ Phố Tây Sơn 3- P- Phú Con Sơn - TP Thanh Hóa đẻ Đông Thanh - Đông Em Sơn- Thanh Hóa ruột Đông Thanh - Đông Em Sơn- Thanh ... niêm yết cổ phiêu Công ty CP Thanh hoa - S ông Đ 19/09/201 27/09/201 Quyết định v/v chấm dứt hoạt động phòng KD Công ty Quyết định v/v thành ập Tổ công tác phục vụ Kiểm toán Nhà N ước 13/11/2013...
 • 21
 • 129
 • 0

phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thanh hoa sông đà

phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thanh hoa sông đà
... 2.3 Phân tích tình hình thực tế 2.3.1 Phân tích cấu trúc cân tài 2.3.1.1 Phân tích cấu trúc tài Phân tích cấu trúc tài việc phân tích tình hình huy động sử dụng vốn mối quan hệ giưa tình hình ... hệ phản ánh cân tài Công ty Vì thế, phân tích tình hình tài Công ty đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh phân tích cân bang tài công ty 2.3.1.2 Phân tích đánh giá khái quát tình hình huy động vốn ... thầy giáo hướng dẫn, anh chị Công ty chọn đề tài: Phân tích tình hình tài Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Mục đích nghiên cứu Mục đích việc phân tích báo cáo tài nhằm cung cấp thông tin cần...
 • 51
 • 199
 • 0

Một số giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần thanh hoa sông đà

Một số giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần thanh hoa sông đà
... thiệu chung Công ty Cổ Phần Thanh Hoa Sông Đà 2.1.1 Sự hình thành Công ty Cổ Phần Thanh Hoa Sông Đà Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà có tiền thân Công ty công nghệ phẩm Thanh Hóa, cổ phần hóa theo ... kế hoạch chiến lược tư tưởng chiến lược hình thành Công ty Cổ Phần Thanh Hoa Sông Đà Chương 3: Một số biện pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ Phần Thanh Hoa Sụng Đà đến năm 2015 ... thành chiến lược kinh doanh công tác xây dựng kế hoạch chiến lược Công ty nhiều điều bất cập Công ty Cổ Phần Thanh Hoa Sông Đà xây dựng kế hoạch cho niên độ kế toán định hướng kinh doanh có tính chiến...
 • 50
 • 107
 • 0

bài1 một số GIẢI PHÁP xây DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THANH HOA SÔNG đà

bài1 một số GIẢI PHÁP xây DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THANH HOA SÔNG đà
... vào Một số giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Chính tính chi tiết phạm vi viết bao gồm đủ Đối tượng nghiên cứu Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà Phương pháp ... hoạt động Công ty 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ NHỮNG TƯ TƯỞNG CHIẾN LƯỢC ĐÃ HÌNH THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ Công ty Cổ Phần Phân Thanh Hoa Sông Đà Công tymới hình ... việc xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Qua đó, bước đầu đề xuất số biện pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2013 Công ty Cổ Phần Thanh Hoa Sông Đà Hoạt động kinh doanh...
 • 73
 • 126
 • 0

Xem thêm