Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản của các trang trại trên địa bàn huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản của các trang trại trên địa bàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản của các trang trại trên địa bàn huyện nam đàn – tỉnh nghệ an
... Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản trang trại địa bàn huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An 1.2 Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung: Trên sở khảo sát tình hình tiêu thụ nông sản trang trại, phát ... thống, vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho trang trại huyện Nam Đàn chưa có công trình nghiên cứu Vì đề tài Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản trang trại địa bàn huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An dựa sở ... IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thực trạng tiêu thụ nông sản trang trại huyện Nam Đàn 4.1.1 Khái quát tình hình sản xuất tiêu thụ trang trại 4.1.1.1 Tình hình sản xuất trang trại Nam Đàn huyện có diện...
 • 98
 • 74
 • 0

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản của các trang trại trên địa bàn huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản của các trang trại trên địa bàn huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An
... Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản trang trại địa bàn huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An 1.2 Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung: Trên sở khảo sát tình hình tiêu thụ nông sản trang trại, phát ... tiêu thụ sản phẩm cho trang trại huyện Nam Đàn chưa có công trình nghiên cứu 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vì đề tài Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản trang trại địa bàn huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ ... nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản vấn đề liên quan đến tiêu thụ trang trại địa bàn huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu...
 • 97
 • 257
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại trên địa bàn huyện lạng giang, tỉnh bắc giang

Luận văn nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại trên địa bàn huyện lạng giang, tỉnh bắc giang
... ng nghiên c u - Kh ti p c n th trư ng tiêu th c a trang tr i ñ a bàn huy n L ng Giang, t nh B c Giang 1.3.2 Ph m vi nghiên c u 1.3.2.1 Ph m vi không gian ð tài nghiên c u ph m vi huy n L ng Giang, ... trang tr i ñ a bàn huy n L ng Giang, t nh B c Giang -ð xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao kh ti p c n th trư ng tiêu th c a trang tr i huy n L ng Giang, B c Giang 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u ... c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên c u kh ti p c n th trư ng tiêu th nông s n c a trang tr i ñ a bàn huy n L ng Giang, phát hi n nh ng thu n l i khó khăn vi c ti p c n th trư ng tiêu...
 • 140
 • 440
 • 2

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các trang trại trên địa bàn huyện diên khánh, tỉnh khánh hòa

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các trang trại trên địa bàn huyện diên khánh, tỉnh khánh hòa
... luận hiệu kinh tế trang trại Chương 2: Phân tích đánh giá hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế trang trại địa bàn ... đến hiệu kinh tế trang trại - Phân tích đánh giá hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Diên Khánh - Phân tích yếu tố có ảnh hưởng chủ yếu đến hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Diên Khánh ... triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Diên Khánh .31 2.1.3 Tình hình phát triển trang trại địa bàn huyện Diên Khánh giai đoạn 2012-2014 42 2.2 Phân tích hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Diên...
 • 120
 • 52
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá công tác giao đất giao rừng trên địa bàn huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá công tác giao đất giao rừng trên địa bàn huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế'
... giám sát, theo dõi đánh giá hiệu công tác giao đất, giao rừng, sử dụng rừng sau giao chưa làm * Đánh giá mô hình giao đất giao rừng địa bàn huyện - Ưu điểm hạn chế giao rừng cho cộng đồng + Ưu ... DT Tổng diện tích đất NN Đất sản xuất nông nghiệp 1.1 Đất trồng hàng năm 1.2 Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp 2.1 Đất rừng sản xuất 2.2 Đất rừng phòng hộ 2.3 Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ ... diện tích rừng trồng tập trung đạt lớn (mỗi năm 400 ha) 3.2 Tình hình giao đất giao rừng địa bàn huyện Thực trạng giao rừng tự nhiên: Sau có Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 giao đất, cho...
 • 10
 • 291
 • 0

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các trang trại trên địa bàn huyện lương tài, bắc ninh

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các trang trại trên địa bàn huyện lương tài, bắc ninh
... quan liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trang trại địa bàn huyện Lương Tài 4.1.3 68 Phân tích mối liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trang trại 76 4.2 Tác động liên kết tới đối tượng tham gia liên ... ảnh hưởng tới liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản trang trại 34 2.2 Cơ sở thực tiễn 37 2.2.1 Liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản số nước giới 2.2.2 37 Liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản Việt Nam ... điểm sản xuất tiêu thụ nông sản trang trại 24 2.1.3 Các hình thức liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản 28 2.1.4 Một số mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản 28 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng...
 • 10
 • 149
 • 0

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các trang trại trên địa bàn huyện lương tài, bắc ninh

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các trang trại trên địa bàn huyện lương tài, bắc ninh
... trang trại - ðánh giá thực trạng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trang trại ñịa bàn huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh - Tác ñộng liên kết yếu tố ảnh hưởng ñến liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ... quan liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trang trại ñịa bàn huyện Lương Tài 4.1.3 67 Phân tích mối liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trang trại 75 4.2 Tác ñộng liên kết tới ñối tượng tham gia liên ... 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản trang trại 2.1.7.1 Yếu tố nội chủ thể liên kết Trong nghiên cứu liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản trang trại chủ thể liên kết...
 • 145
 • 118
 • 0

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chăm pa sắc
... thúc đẩy xuất hàng nông sản Chương 2: Thực trạng xuất hàng nông sản doanh nghiệp địa bàn tỉnh Chăm pa sắc Chương 3: Giải pháp thúc đẩy xuất hàng nông sản doanh nghiệp địa bàn tỉnh Chăm pa sắc ... hóa vấn đề lý luận thúc đẩy xuất hàng nông sản 49 - Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy xuất hàng nông sản - Phân tích, đánh giá thực trạng thúc đẩy xuất hàng nông sản tỉnh Chăm pa sắc, từ tìm điểm ... khuyến khích sản xuất thúc đẩu xuất hàng nông sản Nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh hộ, đơn vị sản xuất hàng nông sản ngày lớn để sản xuất hàng xuất Đa số nguồn vốn sản xuất hàng nông sản cá nhân...
 • 121
 • 90
 • 0

Đánh giá thực trạng và hiệu quả sản xuất ngô (zeamays l ) trên địa bàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an

Đánh giá thực trạng và hiệu quả sản xuất ngô (zeamays l ) trên địa bàn huyện nam đàn  tỉnh nghệ an
... quát Đánh giá thực trạng sản xuất hiệu kinh tế ngô địa bàn huyện Nam Đàn, từ đề suất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngô địa bàn 2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất ... xuất ngô, nhiên vài năm gần diện tích ngô có xu hướng cầm chừng, số vùng giảm Với l tiến hành thực đề tài Đánh giá thực trạng hiệu sản xuất ngô (Zea mays L. ) địa bàn huyện Nam Đàn Nghệ An ... tích, đánh giá thực trạng sản xuất ngô địa bàn nghiên cứu Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất ngô địa bàn nghiên cứu Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngô khu vực nghiên cứu Đối tượng,...
 • 54
 • 1,338
 • 7

Thực trạng và khả năng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng trang trại trên địa bàn huyện thanh hà, tỉnh hải dương xem chi tiết biểu ghi biên mục

Thực trạng và khả năng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng trang trại trên địa bàn huyện thanh hà, tỉnh hải dương xem chi tiết biểu ghi biên mục
... trờng huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dơng, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà, phòng Thống kê, phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, cấp uỷ, quyền bà nhân dân xã, thị trấn huyện giúp đỡ trình thực đề ... động UBND Uỷ ban nhân dân ĐHNNHN Đại học Nông nghiệp H Nội TL Tỉnh lộ VAC Vờn - Ao - Chuồng HTX Hợp tác x ĐVT Đơn vị tính NN & PTNT Nông nghiệp v phát triển nông thôn NTTS Nuôi trồng thuỷ sản CSXH ... 2.4 Trang tr i nụng nghi p v tỡnh hỡnh phỏt tri n trang tr i nụng nghi p trờn th gi i v Vi t Nam 2.4.1 Khỏi ni m trang tr i v kinh t trang tr i Trang tr i l lo i hỡnh c s s n xu t nụng nghi p...
 • 110
 • 199
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của các TRANG TRẠI TRÊN địa bàn xã TRUNG TRẠCH, HUYỆN bố TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của các TRANG TRẠI TRÊN địa bàn xã TRUNG TRẠCH, HUYỆN bố TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
... vốn )của trang trại Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình - Phân tích, đánh giá hiệu kinh tế trang trại địa bàn xã, đồng thời phát tiềm chưa khai thác để nâng cao hiệu kinh tế trang trại ... trang trại ởViệt Nam 10 1.2.2 Tình hình phát triển trang trại địa bàn Trung Trạch .12 1.1.4 Chương II - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, ... hộ trang trại sử dụng thô sơ, sử dụng nhân lực hộ gia đinh (trừ trường hợp trang trại lớn) Chương II - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNGBÌNH...
 • 24
 • 467
 • 2

hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện nam đàn

hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện nam đàn
... quản thu thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp ngồi quốc doanh, khẳng định thu thu nhập doanh nghiệp sắc thu tính thu nhập chịu thu doanh nghiệp, thu thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập ... vấn đề Quản thu thu nhập doanh nghiệp Quản thu thu nhập doanh nghiệp ngồi quốc doanh Chương 2: Thực trạng Quản thu thu nhập doanh nghiệp ngồi quốc doanh địa bàn huyện Nam Đàn Chương ... cường Quản thu thu nhập doanh nghiệp ngồi quốc doanh địa bàn huyện Nam Đàn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan vê thu thu nhập doanh nghiệp...
 • 87
 • 431
 • 3

Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế các trang trại trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnhTĩnh

Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế các trang trại trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
... đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Tĩnh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tiến hành nghiên cứu thực trạng hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện ... tế trang trại * Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu kinh tế trang trại, hiệu kinh tế số trồng, vật nuôi chủ yếu trang trại * Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế trang trại địa bàn huyện ... hiệu kinh tế trang trại đánh giá hiệu kinh tế hình thức tố chức sản xuất nông nghiệp Đánh giá hiệu kinh tế trang trại đánh giá cách đắn có ý nghĩa quan trọng để xem xét vai trò tác dụng trang trại...
 • 112
 • 162
 • 3

Nghiên cứu cáchình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vũ thư, tỉnh thái bình

Nghiên cứu các mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện vũ thư, tỉnh thái bình
... NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 51 4.1 Th c tr ng hình kinh t trang tr i ñ a bàn huy n Thư 51 4.2 N i dung nghiên c u hình kinh t trang tr i 59 4.2.1 Ki u hình kinh t trang ... tri n hình trang tr i ñ a bàn huy n Thư 102 4.3.1 ð nh hư ng phát tri n hình kinh t trang tr i ñ a bàn huy n 103 4.3.2 Gi i pháp phát tri n hình kinh t trang tr i ñ a bàn huy n ... c a n n kinh t 10 2.1.3 N i dung nghiên c u hình kinh t trang tr i 12 2.1.4 Các nhân t nh hư ng ñ n phát tri n hình kinh t trang tr i 14 2.2 Th c ti n hình kinh t trang tr...
 • 128
 • 472
 • 2

Ảnh hưởng của biến động giá cả đến sản xuất và thu nhập từ nông nghiệp của các hộ nghèo trên địa bàn xã xuân vinh, huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa

Ảnh hưởng của biến động giá cả đến sản xuất và thu nhập từ nông nghiệp của các hộ nghèo trên địa bàn xã xuân vinh, huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa
... hộ nghèo địa bàn Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Trên sở đó, đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực biến động giá đến sản xuất thu nhập từ nông nghiệp hộ nông dân nghèo ... động giá đến sản xuất thu nhập từ nông nghiệp hộ nông dân nghèo địa bàn Xuân Vinh - Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực biến động giá đến sản xuất thu nhập từ nông nghiệp hộ nông ... giá đến sản xuất thu nhập từ nông nghiệp hộ nông dân nghèo địa bàn Xuân Vinh iii Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực biến động giá đến sản xuất thu nhập từ nông nghiệp hộ nông...
 • 99
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện nam đàn tỉnh nghệ antiểu luận nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện nam đàn doctình hình tiêu thụ nông sản vẫn qua kênh thương láitình hình tiêu thụ nông sảnnghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệunghiên cứu hàm lượng một số kln as cd pb trọng gạo trên địa bàn tỉnh tiền giang và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe người tiêu dùngthực trạng gây trồng và tiêu thụ các sản phẩm từ cây hồi trên địa bàn huyện văn lãngtỉnh lạng sơnnghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà tĩnhnghiên cứu các mối liên kết của các hợp tác xã chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện nam sách tỉnh hải dươngnghiên cứu các giải pháp thúc đẩy ứng dụng internet và thương mại điện tử để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nam địnhnguyên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh bắc kạnđánh giá thực trạng và khả năng nhân rộng mô hình chăn nuôi động vật hoang dã thông thường trên địa bàn huyện tân kỳ tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcquy định chung về trình tự thủ tục cấp gcnqsdđ cho các đối tượng trên địa bàn huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcxác định kết quả sản xuất kinh doanh của các mô hình trang trại trên địa bàn xã đình dù văn lâm hưng yênđánh giá hiệu quả mô hình trang trại trên địa bàn xã trung trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bìnhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học