Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
... kinh doanh âãø tỉì âọ âãư cạc biãûn phạp náng cao hiãûu qu sn xút kinh doanh ca doanh nghiãûp [4] - Hiãûu qu sn xút kinh doanh cạ biãût v hiãûu qu sn xút kinh doanh x häüi Hiãûu qu kinh doanh ... HIÃÛU QU KINH DOANH CA DOANH NGHIÃÛP XÁY DỈÛNG 1.2.1 Khại niãûm Hiãûu qu sn xút kinh doanh l mäüt phảm tr kinh tãú phn ạnh trçnh âäü sỉí dủng cạc úu täú ca quạ trçnh sn xút kinh doanh ca doanh nghiãûp ... kãút qu cao nháút hoảt âäüng sn xút kinh doanh våïi chi phê tháúp nháút Hiãûu qu sn xút kinh doanh khäng chè l thỉåïc âo trçnh âäü 13 täø chỉïc qun l kinh doanh m cn l váún âãư säúng cn ca doanh...
 • 158
 • 234
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ CƠ GIỚI HÓA KHÂU THU HOẠCH LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn cần thiết Xuất phát từ tình hình đó, thực đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp kỹ thu t nhằm nâng cao mức độ giới hóa khâu thu hoạch lúa địa bàn ... suất động lực 100ha huyện thu c tỉnh Thừa Thiên Huế Ảnh hưởng việc giới hóa khâu thu hoạch lúa đến sản xuất nông nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Qua điều tra nghiên cứu, thấy giới hóa khâu thu ... Thừa Thiên Huế; thấy thu n lợi, khó khăn trình phát triển giới hóa khâu thu hoạch lúa 85 - Đề xuất số giải pháp kỹ thu t cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương nhằm nâng cao mức độ giới...
 • 9
 • 287
 • 1

quản đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
... sở luận quản Nhà nước đất lâm nghiệp; Chương 2: Thực trạng quản đất lâm nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản nhà nuớc đất lâm nghiệp địa ... Nhà nước đất lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 42 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến việc quản Nhà ... tác quản Nhà nước đất lâm nghiệp Với sở luận nói trên, luận văn mô tả thực trạng quản đất lâm nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chương II sau đây/ Qua đưa nhận định công tác quản lý...
 • 126
 • 352
 • 2

Nâng cao hiệu quả công tác quản đầu công trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
... thống hóa vấn đề luận thực tiễn đầu đầu công - Tìm hiểu thực trạng đầu công địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Đánh giá hiệu quản đầu công hạn chế đầu địa bàn tỉnh - Đưa giải pháp ... pháp nhằm hoàn thiện công tác quản đầu công tỉnh dài hạn Đối ng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối ng nghiên cứu Công tác quản đầu công địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Phạm vi nghiên ... Mai Văn (3) Quản công tác thực đầu + Quản tiến độ thực dự án + Quản chất lượng dự án + Quản nhân lực + Quản môi trường dự án (4) Quản công tác vận hành nghiệm thu công trình...
 • 79
 • 133
 • 0

luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
... đánh giá trạng thu gom, xử chất thải rắn địa phương cần thiết Xuất phát từ thực tế đó, việc thực đề án: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thu gom, xử chất thải rắn địa bàn ... NHIÊN PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ... rắn địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nhằm đánh giá tình hình chất thải rắn địa bàn huyện Quỳnh Lưu, từ đề xuất giải pháp hợp để tăng cường công tác quản xử chất thải rắn góp phần...
 • 98
 • 618
 • 6

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử chất thải rắn trên địa bàn huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an
... đánh giá trạng thu gom, xử chất thải rắn địa phương cần thiết Xuất phát từ thực tế đó, việc thực đề án: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thu gom, xử chất thải rắn địa bàn ... rắn địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nhằm đánh giá tình hình chất thải rắn địa bàn huyện Quỳnh Lưu, từ đề xuất giải pháp hợp để tăng cường công tác quản xử chất thải rắn góp phần ... địa phương Nội dung chủ yếu luận văn bao gồm: - Đánh giá trạng tình hình phát thải chất thải rắn địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Phân tích nguyên nhân tồn công tác quản chất thải rắn...
 • 96
 • 474
 • 0

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh doanh rừng trồng thương mại ở huyện hương thủy tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh doanh rừng trồng thương mại ở huyện hương thủy tỉnh thừa thiên huế
... rừng trồng thương mại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh rừng trồng thương mại ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu, ... kinh doanh rừng trồng thương mại - Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh rừng trồng thương mại huyện Hương Thủy nhằm tìm mô hình kinh doanh rừng trồng hiệu cao phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh ... đến hiệu kinh doanh rừng trồng hộ gia đình trồng rừng huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế + Phạm vi thời gian: Để xem xét đánh giá hiệu kinh doanh hộ gia đình kinh doanh trồng rừng thương mại, ...
 • 137
 • 389
 • 1

Giải pháp góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu trái Thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Giải pháp góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu trái Thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
... trạng sản xuất kinh doanh người dân trồng doanh nghiệp xuất long Bình Thuận để xây dựng đề tài "Giải pháp góp phần đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động xuất trái Thanh long địa bàn tỉnh Bình Thuận" ... Đề xuất số giải pháp góp phần đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động xuất trái Thanh long địa bàn tỉnh Bình Thuận 3- Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1- Đối tượng nghiên cứu luận văn - Hoạt động sản xuất ... chức hoạt động kinh doanh xuất nông sản - Đánh giá thực trạng hoạt động xuất trái long địa bàn tỉnh Bình Thuận 3 - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất trái long địa bàn tỉnh Bình Thuận...
 • 123
 • 1,364
 • 0

“đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đồng nai

“đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đồng nai
... tài  Chương 2: Thực trạng đào tạo nghề lao động nơng thơn tỉnh Đồng Nai  Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tỉnh Đồng Nai CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ... nghề Nhu cầu học nghề địa bàn tỉnh Đồng Nai 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp nâng cao hiệu đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề dạy nghề thường xun cho lao động nơng thơn tỉnh Đồng Nai Giả thuyết ... Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tỉnh Đồng Nai Khách thể đối tượng nghiên cứu: 3.1 Khách thể nghiên cứu: Lao động nơng thơn qua đào tạo nghề Các sở dạy nghề...
 • 48
 • 448
 • 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tại Khu Du lịch nước khoáng Thanh Tân, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tại Khu Du lịch nước khoáng Thanh Tân, tỉnh Thừa Thiên Huế
... Khu du lịch nước khoáng Thanh Tân: Khu du lịch Thanh Tân với khu n viên rộng 30ha chia thành tiểu khu, với sở vật chất kỹ thuật tương đối tốt Tuy nhiên để thu hút, nâng cao hiệu kinh tế Khu du ... phẩm khu du lịch: Sản phẩm khu du lịch bao gồm nhiều hoạt động diễn khu du lịch, liên tục thoả mãn nhu cầu khách từ khách đến khu du lịch đến khách rời khỏi khu du lịch Sản phẩm khu du lịch đa ... THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KHU DU LỊCH PHỤC HỒI SỨC KHOẺ NƯỚC KHOÁNG NÓNG THANH TÂN: Vài nét du lịch Thừa Thiên Huế: 1.1 Vị trí địa lý: Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm vị trí 16 014' vĩ Bắc, 107002' - 108011' kinh...
 • 79
 • 92
 • 0

Quản hoạt động thu BHXH khu vực kinh tế nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.doc

Quản lý hoạt động thu BHXH khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.doc
... cứu đề tài Quản hoạt động thu BHXH khu vực kinh tế nhân địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung: Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác thu bảo hiểm ... Đặc điểm khu vực kinh tế nhân Khu vực KTTN nước ta theo tinh thần nghị Đại hội Đảng IX bao gồm: 1) Kinh tế cá thể, tiểu chủ 2) kinh tế nhân Kinh tế cá thể: hình thức kinh tế hộ gia ... cá nhân hoạt động dựa quan hệ sở hữu nhân liệu sản xuất lao động hộ hay cá nhân đó, không thu mướn lao động làm thu Kinh tế tiểu chủ: hình thức kinh tế chủ tổ chức, quản điều hành, hoạt...
 • 128
 • 632
 • 2

Phơng hớng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả củacông tác quản vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu cần

Phơng hớng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả củacông tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu cần
... Lành - QLKT 39B Phần ii phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh tình hình quản vốn sản xuất kinh doanh công ty 20 - tổng cục hậu cần I- Quá trình hình thành phát triển công ty 20 1- ... Lành - QLKT 39B 2/ Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn Nâng cao hiệu sử dụng vốn biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn tức đồng loạt biện ... Lành - QLKT 39B Phần II: Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh tình hình quản vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 Phần III: Một số phơng hớng biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao...
 • 81
 • 243
 • 1

Một số giải pháp nâng cao công tác quản Ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.doc

Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý Ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.doc
... 1.1.3.1 NSX công cụ tài quan trọng để quyền thực chức nhiệm vụ đợc giao Quản nhà nớc cấp trung ơng quản toàn diện mặt, lĩnh vực nớc Quản nhà nớc quyền địa phơng quản mặt chức năng, ... phân giao địa bàn lãnh thổ Quản nhà nớc cấp quản mặt dân sinh, kinh Sv: Hoàng Thị Yến 15 Lớp: K42/01.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài tế, văn hoá, hội trật tự trị an Từ lâu ... triển Thông qua chi ngân sách, bố trí khoản chi để đảm bảo tăng cờng hiệu lực hiệu hoạt động quyền quản pháp luật, giữ vững trật tự trị an, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ lợi ích hợp pháp...
 • 83
 • 1,540
 • 13

Nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.doc

Nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.doc
... thực văn pháp qui thu , quản lý công tác thu thuế thu khác thống địa bàn Hai là, trực tiếp thu thuế đối tượng nộp thu Theo phân cấp công tác thu thuế Cục thu trực tiếp thu thuế doanh nghiệp ... quan thu địa phương, đề cao trách nhiệm quyền sở công tác thu , chất lượng hiệu quản lý thu thuế nâng lên rõ rệt [23][31] 1.2.4 Nhiệm vụ công tác quản lý thu Nhiệm vụ công tác quản lý thu ... số thu thu hàng năm P hiệu công tác quản lý thu hiệu công tác quản lý thu thể công thức: K P = - (Đơn vị tính : lần) Z P cho ta thấy chi đồng cho công tác quản lý thu thu đồng tiền thu ...
 • 154
 • 282
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương trên địa bàn tỉnh long anmột số giải pháp nâng cao công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh bắc kạn docthực trạng công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh lạng sơnhoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh hải dươngchủ trương định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố cần thơgiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các dnnn sau cph trên địa bàn tp cần thơluận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế dochoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sữa tươi vinamilk của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ngọc thanh trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếkết quả thu thuế tncn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếchuyên đề nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vùng nguyên liệu giấy của tổng công ty giấy việt nammột số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chi phí chất lượng tại công ty vetcogiải pháp nâng cao hiệu quả quy trình quản lý dự án của công tymột số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 5đổi mới tổ chức tăng cường và nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước và các công cụ quản lý vĩ mônâng cao hiệu quả giao tiếp quản lýchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây