ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG môn TRUYỀN THÔNG môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG môn TRUYỀN THÔNG môi TRƯỜNG
... thông môi trường: chiến dịch truyền thông môi trường, họp cộng đồng tập huấn 2.1 Chiến dịch TTMT *KN: chiến dịch TTMT đợt hđ tập trung, đồng bộ, phối hợp nhiều phương tiện TT, kênh TT nhằm truyền ... cao nhận thức cộng đồng môi trường, nội dung tập huấn phải xác định thành chuyên đề ( ảnh hưởng môi trường đến sức khỏe cộng đồng) hướng dẫn thủ tục hành liên quan đến môi trường Để tổ chức tập ... tuyên truyền trực tiếp- truyền thông viên LL tuyên truyền phối hợp: báo chí, phóng viên - H/thức: Ra quân, hành động Diễu hành toàn đoàn Thông tin báo chí, truyền hình Cuộc thi theo chủ đề Hội...
 • 22
 • 314
 • 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
... sông xanh Các hình thức truyền thông môi trường: chiến dịch truyền thông môi trường, giao tiếp cá nhân nhóm nhỏ, họp cộng đồng tập huấn, câu lạc môi trường, truyền thông môi trường nhân kiện, triển ... tuyên truyền trực tiếp- truyền thông viên LL tuyên truyền phối hợp: báo chí, phóng viên - H/thức: Ra quân, hành động Diễu hành toàn đoàn Thông tin báo chí, truyền hình Cuộc thi theo chủ đề Hội ... cách để công bố kết +Thuyết tình trc họp đánh giá + Gửi báo cáo +Thông cáo báo chí +Phát mạng Nội dung, phương pháp truyền thông môi trường số vùng khác nhau: khu vực nông thôn miền núi, khu vực...
 • 21
 • 197
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
... sông xanh Các hình thức truyền thông môi trường: chiến dịch truyền thông môi trường, giao tiếp cá nhân nhóm nhỏ, họp cộng đồng tập huấn, câu lạc môi trường, truyền thông môi trường nhân kiện, triển ... tuyên truyền trực tiếp- truyền thông viên LL tuyên truyền phối hợp: báo chí, phóng viên - H/thức: Ra quân, hành động Diễu hành toàn đoàn Thông tin báo chí, truyền hình Cuộc thi theo chủ đề Hội ... cách để công bố kết +Thuyết tình trc họp đánh giá + Gửi báo cáo +Thông cáo báo chí +Phát mạng Nội dung, phương pháp truyền thông môi trường số vùng khác nhau: khu vực nông thôn miền núi, khu vực...
 • 21
 • 310
 • 0

Đề cương ôn tập môn truyền thông môi trường

Đề cương ôn tập môn truyền thông môi trường
... Vai trò truyền thông môi trường quản lý môi trường (Ví dụ cụ thể) Các loại hình truyền thông môi trường, nêu ưu; nhược điểm loại hình truyền thông 1.Vai trò truyền thông quản lí môi trường - ... Các yêu cầu thông điệp truyền thông môi trường, lấy ví dụ thông điệp phân tích ý nghĩa thông điệp Thông điệp ý kiến đạo trung tâm chiến dịch truyền thông Nội dung chiến dịch truyền thông phải đúc ... bày hình thức truyền thông môi trường: Chiến dịch truyền thông môi trường, Giao tiếp cá nhân nhóm nhỏ, Họp cộng đồng, Tập huấn • Chiến dịch truyền thông Khái niệm - Là đợt hoạt động tập trung, đồng...
 • 29
 • 401
 • 6

ĐỀ CƯƠNG ôn thi VẤN ĐÁP MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ôn thi VẤN ĐÁP MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
... chức chiến dịch truyền thông môi trường nông thôn đồng Kinh tế nông thôn đồng chủ yếu nông nghiệp thủ công nghiệp Cơ sở hạ tầng môi trường yếu Vấn đề nước vệ sinh môi trường luôn vấn đề xúc, làng ... trình truyền thông khác Các loại hình truyền thông môi trường ? Ưu, nhược điểm loại hình truyền thông môi trường ? * Truyền thông dọc: - Không thảo luận, không phản hồi - Người phát thông điệp xác ... thuẫn với mục tiêu dự án truyền thông khác Các nguyên tắc thực chiến dịch truyền thông môi trường  Nguyên tắc 1: Đáp ứng nhu cầu cộng đồng môi trường Truyền thông môi trường gắn bó hữu với cộng...
 • 24
 • 72
 • 0

Đề cương môn sinh thái môi trường

Đề cương môn sinh thái môi trường
... ng Môn học nghiên cứu cấu trúc hệ sinh thái, chức biến đỗi chúng gọi sinh thái ng học 28 14 SINH THÁI HỌC Sinh thái học khoa học sinh vật học, nghiên cứu mối quan hệ sinh vật vơi sinh vật sinh ... Đề cương chi tiết Phần I: Khái niệm chung môi trường hệ ng sinh thái I.1 Khái niệm môi trường ng Đònh nghóa nghó Môi trường, Năng lượng vàø Vậät chấát trư ng, ng va Va cha Môi trường vàø ... cha môi trường trư ng Ứng dụïng độc họïc sinh tháùi công táùc quảûn lýù môi ng du ng ho tha ta qua ly trường trư ng Phần IV Sinh thái cơng nghiệp Mơ hình sinh thái cơng nghiệp thá nghiệ Môi trường, ...
 • 21
 • 696
 • 2

đề cương môn kinh tế môi trường

đề cương môn kinh tế môi trường
... Các công cụ kinh tế khả áp dụng việt nam Có công cụ kinh tế: thuế mt, phí mt, ký quỹ hoàn trả, cota ô nhiễm :thuế môi trường a, đn :là khoản thu ngân sách nhà nước hoạt động môi trường nằm điều ... gây ô nhiễm chưa sih - đe dọa để dc đền bù: quyền tài sản thuộc ng gây ô nhiêmx họ nhận dc đền bù từ ng chịu ô nhiễm, lợi dụng đền bù mà mộ số ng đòi hỏi dc đền bù DN chưa sx Câu 3: Nêu phân tích ... Ai : xuất phí cho đơn vị chất ÔN Xi: Nồng độ chất ÔN Y: Nồng độ khả chịu tải môi trường Z: Nồng độ đặc trưng of kinh tế V: hệ số thể khả kiểm soát H: số * Hệ số đặc trưng of KT (Z) -Tiêu chí tính...
 • 21
 • 1,165
 • 12

đề cương môn truyền thông quan hệ công chúng

đề cương môn truyền thông quan hệ công chúng
... khả truyền thông nhân viên hoạt động tổ chức, hay quan Câu 5: Thế công chúng , đặc điểm công chúng gì? Công chúng khách hàng, nhà truyền thông, phủ, nhà đầu tư, nhân viên hay toàn thể công chúng ... truyền thông Công chúng : Công chúng tập hợp xã hội rộng lớn, cấu thành nhiều giới, nhiều tầng lớp xã hội khác sống mối quan hệ xã hội định Khi nghiên cứu công chúng phương tiện truyền thông phải ... thần quan trọng của tổ chức, đánh giá ba phương diện: + + + Độ nhận biết Độ thân thuộc Độ tiếng Câu 3: Làm thực hoạt động quan hệ công chúng nội để tăng cường sức mạnh tập thể? Quan hệ công chúng...
 • 7
 • 714
 • 6

Đề cương môn Truyền thông Internet

Đề cương môn Truyền thông Internet
... liên mạng khả cho Internet đời mạng giới ảo thông khác truyền Tóm tắt nội dung môn học Truyền thông Internet môn học cung cấp kiến thức đại hệ thống phƣơng tiện truyền thông mạng Internet, có liên ... hệ thống truyền phƣơng tích phát triển khả tƣ tiện hệ thống cách tiếp thông Internet, xu truyền thông phƣơng hƣớng phát triển mạng Internet tiện cận, khai thác truyền thông mạnh mạng Internet, ... động truyền weblog thông weblog cho cá nhân, nhóm hoạt động truyền thông cá nhân, truyền thông nhóm, truyền thông đại chúng Nội dung Webcast Podcast + Sinh viên hiểu + Đặc điểm + Truy xuất thông...
 • 20
 • 889
 • 5

ĐỀ CƯƠNG MÔN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG.

ĐỀ CƯƠNG MÔN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG.
... cho Trái Đất Sự hành động việc bảo vệ mơi Câu2: Ý nghĩa giáo dục mơi trường GV HS Cho ví dụ Trả lời * Đối với giáo viên: Trong q trình giáo dục, GV người đóng vai trò người hướng dẫn, lấy HS làm ... nước Câu 3: Giáo án lồng ghép chương trình giáo dục mơi trường MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Hà Văn Tùng I.Mục tiêu: Sau học, HS có khả năng: -Xác đònh số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường ... góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường -Trình bày biện pháp bảo vệ môi trường II.Đồ dùng dạy học: -Hình trang 140, 141 SGK -Sưu tầm số hình ảnh thông tin biện pháp bảo vệ môi trường -Giấy khổ to,...
 • 6
 • 1,752
 • 14

Đề cương môn quản lý môi trường

Đề cương môn quản lý môi trường
... qun L cỏch tỏc ng trc tip ca ch th qun lờn th nhng ngi di quyn bng cỏc quyt nh dt khoỏt v phự phim Cỏc phng phỏp kinh t: tỏc ng vo i tng qun thụng qua li ớch kinh t , cho i tng b qun ... th no l cụng c qun mụi trng? qun mụi trng ngi ta thng s dng nhng cụng c no, phõn tớch bn cht tng loi cụng c thc thi v qun mụi trng, ngi ta s dng cỏc cụng c cho qun lý, cụng c l nhng ... tn thiờn nhiờn Xõy dng khung phỏp v qun h thng khu bo tn thiờn nhiờn Tng cng qun ti nguyờn thiờn nhiờn v bo tn a dng sinh hc i mi h thng t chc qun cỏc khu bo tn thiờn nhiờn - i mi...
 • 55
 • 967
 • 6

Đề cương môn bảo vệ môi trường nông nghiệp

Đề cương môn bảo vệ môi trường nông nghiệp
... phẩm nông nghiệp, môi trường sản xuất sức khỏe người Tổng hợp: Có kiến thức ý thức bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp nói riêng môi trường sống nói chung MÔN HỌC TUYÊN QUYẾT Hóa đại cương, ... chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường xử lý môi trường bị ô nhiễm Nhận thức tầm quan trọng môi trường sống, có ý thức việc bảo vệ môi trường sống xung quanh 2.3 Mục tiêu cụ thể Kiến thức: môn học cung ... sinh môi trường nông nghiệp viên thảo luận nhóm Ô nhiễm kim loại nặng vào Giáo viên môi trường nông nghiệp, giảng giải, sinh số tác hại đến sức viên thảo luận khỏe người chung Hậu xấu thuốc bảo...
 • 10
 • 202
 • 0

Đề cương môn cơ sở môi trường

Đề cương môn cơ sở môi trường
... môi trường 19 Câu 16: Mục tiêu quan trắc môi trường đất? Nêu thông số quan trắc môi trường đất? Phương pháp lấy mẫu đất trường? TL: * Mục tiêu quan trắc môi trường đất: - Đánh giá trạng môi trường ... quản lí môi trường + Kiểm soát đánh giá chất lượng môi trường = máy móc thiết bị dấu hiệu thị + Giáo dục môi trường cấp để thiết lập tảng đạo đức môi trường hành vi thân thiên với môi trường cách ... lượng môi trường tác động xấu môi trường ( Luật bảo vệ môi trường năm 2005 ) * Mục tiêu: - Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường quy mô quốc gia - Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường...
 • 26
 • 220
 • 1

ĐỀ CƯƠNG môn địa HOÁ môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG môn địa HOÁ môi TRƯỜNG
... Các hoạt động khoáng sản tác động đến môi trường Theo quy định pháp luật khoáng sản (Điều 2, Luật Khoáng sản) hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động : Khảo sát khoáng sản: Khảo sát khoáng sản hoạt ... điều kiện cho khoáng sản có tính phóng xạ, khoáng sản độc hại tiếp xúc với môi trường phản ứng với điiều kiện bên làm ô nhiễm môi trường xung quanh Ngoài ra, tác động đến môi trường tiếp diễn ... biến khoáng sản đến sản phẩm như: kim loại hay các sản phẩm khác sẵn sàng để thu khoáng chất có chất lượng, giá trị thương mại cao khoáng sản nguyên khai *Tác động đến môi trường :Hoạt động khoáng...
 • 12
 • 185
 • 0

Đề cương ôn tập môn giáo dục truyền thông môi trường 2014

Đề cương ôn tập môn giáo dục truyền thông môi trường 2014
... làm việc với cộng đồng 20 Khái niệm mô hình đơn giản Truyền thông 4 21 Khái niệm Truyền thông môi trường Những đặc trưng Truyền thông môi trường 22 Những mục tiêu TTMT Các bước để đạt tới mục ... lớn trẻ em học tập 2 12 Chức Tiểu não, Não trung gian Đại não 13 Cộng đồng tham gia cộng đồng: khái niệm, đặc điểm, mức độ tham gia, ý nghĩa tham gia cộng đồng trình định, vấn đề xảy cộng đồng ... đồng vai trò thúc đẩy cộng đồng: khái niệm, mục đích thúc đẩy cộng đồng việc giải vấn đề xảy cộng đồng, công cụ sử dụng thúc đẩy cộng đồng, cấp độ thúc đẩy cộng đồng… 15 Người thúc đẩy cộng đồng:...
 • 6
 • 558
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn hóa học môi trườngđề cương môn kinh tế môi trườngmôn truyền thông môi trườngde cuong mon sinh thai moi truongđề cương môn dân số môi trườngđề cương môn học luật môi trườngđề cương tuyên truyền luật môi trườngđề cương môn truyền thôngđề cương môn công nghệ môi trườngde cuong mon bao ve moi truongđề tài truyền thông môi trườngchuyen de truyen thong moi truongđề cương môn hệ thống tàutruyền thông môi trườngtruyền thông môi trường cho cộng đồngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây