Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và khu vực

Biến đổi khí hậu việt nam khu vực

Biến đổi khí hậu ở việt nam và khu vực
... VIII 1.4 Phõn vựng khớ hu Hình 1: Sơ đồ phân vùng khí hậu Việt nam Biến đổi khí hậu xu khí hậu khoảng 100 năm qua Bảng 2.1: Độ lệch tiêu chuẩn biến suất tần số FRL ặc trưng I II III IV V VI VII ... 3807,19 0,241 0,861 1612,266 4,788 KCH BN BIN I KH HU 4.1 Cac Mô BKH khí hậu việt nam Bảng 4.1 Mô khí hậu theo kịch phát thải khí nhà kính 200 202 204 206 208 210 IS 92a 0,1 0,4 0,8 1,0 1,5 2,0 ... BTB, NTN + Cú gim, cú tng cỏc vựng khỏc Nc bin dõng rừ rt vo na sau th k 21 Tác động biến đổi khí hậu việt nam Ti nguyờn nc: - Dũng chy nm: õm - Dũng chy kit: õm nhiu - Dũng chy l: dng nhiu...
 • 25
 • 289
 • 0

Biến đổi khí hậu Việt Nam khu vực

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và khu vực
... VIII 1.4 Phõn vựng khớ hu Hình 1: Sơ đồ phân vùng khí hậu Việt nam Biến đổi khí hậu xu khí hậu khoảng 100 năm qua Bảng 2.1: Độ lệch tiêu chuẩn biến suất tần số FRL ặc trng I II III IV V VI VII ... 3807,19 0,241 0,861 1612,266 4,788 KCH BN BIN I KH HU 4.1 Cac Mô BKH khí hậu việt nam Bảng 4.1 Mô khí hậu theo kịch phát thải khí nhà kính 200 202 204 206 208 210 IS 92a 0,1 0,4 0,8 1,0 1,5 2,0 ... BTB, NTN + Cú gim, cú tng cỏc vựng khỏc Nc bin dõng rừ rt vo na sau th k 21 Tác động biến đổi khí hậu việt nam Ti nguyờn nc: - Dũng chy nm: õm - Dũng chy kit: õm nhiu - Dũng chy l: dng nhiu...
 • 25
 • 319
 • 0

BIẾN đổi KHÍ hậu VIỆT NAM các GIẢI PHÁPỨNG PHÓ các GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

BIẾN đổi KHÍ hậu ở VIỆT NAM và các GIẢI PHÁPỨNG PHÓ và các GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ
... Nam S ngy nng núng thp k 1991 - 2000 nhiu hn, nht l Trung B v Nam B; Ma trỏi v ma ln d thng xy nhiu hn, ni bt l cỏc t ma thỏng 11 H Ni v lõn cn cỏc nm 1984, 1996, 2008 Bin i khớ hu Vit Nam ... BN BIN I KH HU CHO VIT NAM 11/3/2009 Nhim v CTMTQG BKH 1) Trờn c s cỏc nghiờn cu ó cú v ngoi nc, u nm 2009 hon thnh vic xõy dng cỏc kch bn BKH Vit Nam, c bit l nc bin Nam dõng, trờn c s ú cỏc ... 1977-2006 2020-2049 2071-2100 11/3/2009 Bin i khớ hu Vit Nam Bóo vi cng mnh xóy nhiu hn ng i ca bóo cú xu th dch chuyn vờ vờ phớa Nam va bóo dch chuyn vo va cỏc thỏng cui nm Cumulative tracks...
 • 25
 • 1,490
 • 18

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI
... có vài trò tăng tường biến đổi khí hậu hạn chế biến đổi khí hậu Công ước khung Liên Hiệp Quốc biến đổi khí hậu định nghĩa: Biến đổi khí hậu “những ảnh hưởng có hại biến đổi khí hậu , biến đổi ... vùng đồng thấp ven biển, vào mùa hạn làm tăng xâm nhập mặn cửa sông Thực trạng ảnh hưởng biến đổi khí hậu 3.1 Trên giới 3.1.1 Thực trạng biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu làm gia tăng mực nước ... hưởng biến đổi khí hậu toàn cầu đặt hai vấn đề lớn mà nhân loại cần phải giải quyết: Một làlàm giảm tác động biến đổi khí hậu Hai thích ứng với biến đổi khí hậu Để làm giảm tốc độ biến đổi khí...
 • 34
 • 507
 • 3

Tổng quan về biến đổi khí hậu Việt Nam đánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê các chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu Việt Nam

Tổng quan về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và đánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu ở Việt Nam
... ÁNH GIÁ NHU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 2.1 ánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống tiêu thống tiêu thống phản ánh biến ... CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 33  2.1 ánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống tiêu thống tiêu thống phản ánh ... DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM I TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 1.1 Những biểu biến đổi khí hậu Việt Nam Số liệu khí hậu 161...
 • 38
 • 298
 • 2

Biến đổi khí hậu Việt Nam - Hiện trạng giải pháp

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp
... tăng đa dạng di truyền + Đột biến gen - 25 - Đột biến gen biến đổi xảy gen Các đột biến gen nguồn tạo gen sở biến dị di truyền Đột biến có tác dụng làm tăng lợng biến dị, có nghĩa làm tăng tính ... điệu gen (lợng biến dị nhỏ) so với loài phổ biến, phân bố rộng (lợng biến dị lớn) Do loài quí thờng nhạy cảm với biến đổi môi trờng hậu dễ bị tuyệt chủng 2.1.2 Một số nhân tố ảnh hởng đến đa dạng ... nh b h hi - 721, 35 / 476 - 5,915 lp hc b phỏ hu - Cỏc trn lt 701 bnh vin v trung tõm y t b ngp v phỏ hu - 67,354 rung lỳa b ngp - 98,109 t nụng nghip b thit hi - 41,508 m cỏ tụm b ngp - 1,335...
 • 40
 • 42,374
 • 208

Lợi ích của các nhà máy thuỷ điện vừa nhỏ tỉnh Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu Việt Nam

Lợi ích của các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam
... CHƯƠNG THUỶ ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 Thuỷ điện vừa nhỏ cấu sử dụng lượng 1.1.1 Thuỷ điện vừa nhỏ 1.1.1.1 Quy mô nhà máy thuỷ điện vừa nhỏ Các nhà máy thuỷ điện vừa nhỏ nhà ... nhiên liệu nhà máy nhiệt điện Chính mức độ cấp thiết việc ngăn ngừa thích ứng với biến đổi khí hậu mà đề tài Lợi ích nhà máy thuỷ điện vừa nhỏ tỉnh Lào Cai bối cảnh biến đổi khí hậu Việt Nam Với ... GIÁ LỢI ÍCH CỦA CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÀO CAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 1.10 Theo tiêu chí kinh tế 1.10.1 Từ việc bán điện thành phẩm Lợi ích từ việc bán điện tính...
 • 62
 • 846
 • 2

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... tăng đa dạng di truyền - 25 - + Đột biến gen Đột biến gen biến đổi xảy gen Các đột biến gen nguồn tạo gen sở biến dị di truyền Đột biến có tác dụng làm tăng l ợng biến dị, có nghĩa làm tăng tính ... thay đổi môi trờng Thực tế cho thấy loài quý thờng phân bố hẹp thờng đơn điệu gen (lợng biến dị nhỏ) so với loài phổ biến, phân bố rộng (lợng biến dị lớn) Do loài quí thờng nhạy cảm với biến đổi ... tác dụng đột biến, đa bội hoá tái tổ hợp Biến dị biến đổi sinh vật nguyên nhân khác nhau, sai khác so với bố mẹ, đa dạng tính trạng tính chất cá thể quần thể nhóm sinh vật Thực chất biến dị kết...
 • 40
 • 1,370
 • 3

TổNG QUAN Về BIếN ĐổI KHí HậU NHữNG THáCH THứC TRONG PHÂN TíCH KINH Tế BIếN ĐổI KHí HậU VIệT NAM

TổNG QUAN Về BIếN ĐổI KHí HậU Và NHữNG THáCH THứC TRONG PHÂN TíCH KINH Tế BIếN ĐổI KHí HậU ở VIệT NAM
... bền vững 3.2 Những thách thức phân tích kinh tế biến đổi khí hậu Có thể nói phân tích kinh tế BĐKH l công việc đầy thách thức mối liên hệ tác động qua lại lẫn BĐKH v phát triển kinh tế, tính không ... rõ rng nhng phân tích kinh tế BĐKH đợc chia lm ba hớng chính: phân tích ảnh hởng BĐKH đến phát triển kinh tế; phân tích biện pháp nhằm hạn chế tình trạng trái đất nóng lên; v phân tích biện pháp ... kê mô tả v phân tích so sánh l phơng pháp chủ yếu đợc sử dụng nghiên cứu ny để phân tích vấn đề lý luận v thực tiễn BĐKH, thách thức phân tích kinh tế BĐKH KếT QUả NGHIÊN CứU 3.1 Tổng quan BĐKH,...
 • 9
 • 1,584
 • 15

Tài liệu Biến đổi khí hậu Việt Nam: Nỗ lực kỳ vọng doc

Tài liệu Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Nỗ lực và kỳ vọng doc
... vững Biến đổi khí hậu: Một ưu tiên Chính phủ Việt Nam Khung pháp lý Những năm vừa qua, quan hoạch định sách nhà lãnh đạo Việt Nam thay đổi nhận thức vấn đề biến đổi khí hậu Hiện nay, biến đổi khí ... gia vào Công ước khung Liên Hợp Quốc biến đổi khí hậu Nghị định thư Kyoto Hiểm họa ưu tiên hành động vấn đề biến đổi khí hậu Việt Nam Theo báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường “Các kịch biến đổi khí ... CUỘC ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: NỖ LỰC CỦA VIỆT NAM Giới thiệu Việt Nam có cam kết mạnh mẽ vấn đề phát triển bền vững ứng phó với thách thức biến đổi khí hậu Trong phải đối mặt với...
 • 12
 • 925
 • 6

Biến đổi khí hậu Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức cơ hội trong hội nhập quốc tế

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế
... qua nêu lên thách thức thuận lợi vấn đề hợp tác hội nhập quốc tế nghiên cứu BĐKH Việt Nam Biến đổi khí hậu Việt Nam: Biểu khứ dự tính cho tương lai 2.1 Biến đổi số yếu tố tượng khí hậu Việt Nam ... biển, ; 2) Tác động biến đổi mức độ dao động khí hậu, hay biến đổi biên độ tần số dao động nhiều năm yếu tố tượng khí hậu Sự biến đổi liên quan chặt chẽ với biến đổi tượng khí hậu cực đoan Chẳng ... chí số lượng tối thiểu báo khoa học đăng tạp chí quốc tế có uy tín Kết luận Từ điều trình bày cho phép rút số điểm sau: 1) Khí hậu Việt Nam biến đổi theo xu chung phù hợp với biến đổi khí hậu...
 • 14
 • 464
 • 8

đánh giá biến đổi khí hậu việt nam bằng các chỉ số biến đổi khí hậu luận văn ths. khoa học khí quyển khí tượng

đánh giá biến đổi khí hậu ở việt nam bằng các chỉ số biến đổi khí hậu luận văn ths. khoa học khí quyển và khí tượng
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TRỊNH HOÀNG DƢƠNG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM BẰNG CÁC CHỈ SỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành : Khí tƣợng Khí hậu học ... 1.3 Về số biến đổi khí hậu đƣợc sử dụng để đánh giá biến đổi khí hậu Cho đến nay, để mô tả đánh giá biến đổi khí hậu có nhiều loại chỉ số biến đổi khí hậu sử dụng, chỉ số cực đoan khí hậu (Climate ... số biến đổi khí hậu 17 ́ 2.2.1 Chỉ số biến đổi khí hậu khu vực RCCI 17 2.2.2 Chỉ số biến đổi khí hậu CCI 22 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DƢ̣A TRÊN HAI CHỈ SỐ BIẾN ĐỔI...
 • 90
 • 226
 • 0

Phát triển đô thì biến đổi khí hậu Việt Nam

Phát triển đô thì và biến đổi khí hậu ở Việt Nam
... cần chịu thay đổi khí hậu  Hỗ trợ cộng đồng người nhập cư người nghèo để tăng khả phục hồi bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu (CBDRM)  Khuyến khích khu vực công tư nhân đầu tư phát triển http://www.un.org.vn ... ỨNG VÀ GIẢM THIỂU  Quy hoạch đô thị phải kết hợp, lồng ghép rủi ro khí hậu hội phát triển xanh  Xây dựng kế hoạch hành động, hội đồng thời vừa giảm thiểu rủi ro khí hậu vừa hạn chế phát thải khí ... hán http://www.un.org.vn Tính dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu mặt xã hội Các nhân tố ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu mặt xã hội: • Nghèo: Nghèo đa chiều bao gồm thiếu...
 • 11
 • 193
 • 0

Tổng quan về biến đổi khí hậu những thách thức trong phân tích kinh tế biến đổi khí hậu Việt Nam

Tổng quan về biến đổi khí hậu và những thách thức trong phân tích kinh tế biến đổi khí hậu ở Việt Nam
... cứu 4.2 .Những thách thức phân tích kinh tế biến đổi khí hậu Thách thức phân tích ảnh hưởng BĐKH đến ngành kinh tế: Mỗi vùng, địa phương có đặc điểm đặc thù → chịu ảnh hưởng khác Tiêu cực tích cực ... biến đổi khí hậu gặp không khó khăn thách thức 2 Mục tiêu báo Khái quát tình trạng BĐKH, ảnh hưởng biện pháp Tìm hiểu khó khăn, thách thức phân tích kinh tế BĐKH Tóm lược vấn đề đặt phân tích kinh ... Các nghiên cứu phân tích lợi ích chi phí biện pháp giảm thiểu mang tính chất minh họa Thực biện pháp giảm khí thải song phân tích kinh tế chúng nhiều hạn chế Thách thức phân tích biện pháp thích...
 • 15
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: môi trường và biến đổi khí hậu ở việt nambiến đổi khí hậu ở việt nam hiện trạng và giải phápbiến đổi khí hậu ở việt namtình hình biến đổi khí hậu ở việt namgiải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở việt nambản đồ biến đổi khí hậu ở việt nambiểu hiện của biến đổi khí hậu ở việt namcác giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở việt namhiện tượng biến đổi khí hậu ở việt namnguyên nhân gây biến đổi khí hậu ở việt nambáo cáo về biến đổi khí hậu ở việt nambáo cáo biến đổi khí hậu ở việt namthực trạng biến đổi khí hậu ở việt namchống biến đổi khí hậu ở việt namnhững biến đổi khí hậu ở việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học