ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN

ỨNG DỤNG HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA THU BỒN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN
... dụng hình HEC (HEC- HMS, HEC- RAS HEC- GEORAS) để xây dựng đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn 2.4 Các phương pháp GIS xây dựng đồ nguy ngập lụt Rất nhiều phần mềm GIS ứng ... TB7 Thu c lưu vực sông Thu Bồn ( Vùng hạ lưu) 420 19 TB8 Thu c lưu vực sông Thu Bồn ( Vùng hạ lưu) 468 20 TB9 Thu c lưu vực sông Thu Bồn ( Vùng hạ lưu) 97 21 TB10 Thu c lưu vực sông Thu Bồn (Vùng ... tích lưu vực đến hồ Sông Con 251 VG8 Thu c lưu vực sông Con 422 VG9 Thu c lưu vực sông Vu Gia ( Vùng hạ lưu) 412 10 VG10 Thu c lưu vực sông Vu Gia ( Vùng hạ lưu) 112 11 VG11 Thu c lưu vực sông Vu...
 • 85
 • 265
 • 0

ỨNG DỤNG HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA THU BỒN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN
... pháp hình HEC xây dựng ngập lụt lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Phương pháp nội dung nghiên cứu Phương pháp hình : sử dụng hình thủy văn HEC HMS, hình thủy lực HEC RAS hình HEC ... Bình 22 Tam Kỳ 23 Phú Ninh 24 Đức Phú Vu Gia Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn Thu Bồn a Thời kỳ đo 1931-1944, 19581974, ... sử dụng hình HEC (HECHMS, HEC- RAS HEC- GEORAS) để xây dựng đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn 2.4 Các phương pháp GIS xây dựng đồ ngập lụt Rất nhiều phần mềm GIS ứng dụng...
 • 86
 • 216
 • 0

Nghiên cứu phương pháp hình thủy văn, thủy lực xây dựng bản đồ nguy ngập lụt sông Vu Gia Thu Bồn

Nghiên cứu phương pháp mô hình thủy văn, thủy lực xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt sông Vu Gia – Thu Bồn
... 2.4 Các phương pháp GIS xây dựng đồ nguy ngập lụt 37 2.5 Bài toán xây dựng đồ nguy ngập lụt .39 CHƢƠNG III: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA THU BỒN ... phương pháp xây dựng đồ nguy ngập lụt .15 2.1.3 Nguy n tắc xây dựng đồ nguy ngập lụt .16 2.2 Tổng quan hình thủy văn, thủy lực tính toán nguy ngập lụt .17 2.2.1 Các hình thủy văn ... nước xây dựng dòng nhánh dung tích nhỏ nhiệm vụ tưới tiêu nên khả chống lũ hiệu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu phương pháp hình thủy văn, thủy lực xây dựng đồ nguy ngập lụt sông Vu Gia Thu Bồn...
 • 85
 • 207
 • 0

Ứng dụng hình mike 11 xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia - Thu Bồn và đề xuất giải pháp duy trì

Ứng dụng mô hình mike 11 xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia - Thu Bồn và đề xuất giải pháp duy trì
... hỡnh MIKE 11 .71 3.1.2 Cỏc ng dng ca mụ hỡnh MIKE 11 71 3.1.3 ng dng mụ hỡnh MIKE 11 ti Vit Nam 72 3.2 NG DNG Mễ HèNH MIKE 11 Mễ PHNG DềNG CHY KIT LU VC SễNG VU GIA - THU BN ... khụng ng u gia cỏc vựng Mt li sụng cỏc vựng nh sau: - Thng ngun sụng Thu Bn: 0.40 km/km2 - Thng ngun sụng Vu Gia: 0.33 km/km2 - Vựng h du sụng Thu Bn: 0.60 km/km2 H thng sụng Vu Gia - Thu Bn bao ... 500 km2 Ti Giao Thu hai sụng Vu Gia v Thu Bn cú s trao i nc qua sụng Qung Hu Cỏch Giao thu 16km v phớa h lu l sụng Vnh in chuyn mt phn nc sụng Thu Bn sang nhỏnh sụng Vu Gia Sụng Vu Gia cú sụng...
 • 112
 • 228
 • 0

Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông vu gia thu bồn

Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông vu gia  thu bồn
... hỡnh thỏi lu vc h thng sụng Thu Bn - Vu Gia c trỡnh by bng sau: Thu Bn c Se Giang Bung Cụn Tnh Yờn Ly Ly Tuý Loan ca i Vu Gia Vu Gia Vu Gia Vu Gia Thu Bn Thu Bn Vu Gia 11 Tam Puele 12 c P Rinh ... Hi Khỏch Vu Gia 1977- X, H X, H i Ngha Cm L B N Vu Gia Vu Gia Vu Gia 1977- 1977- 1977- X, H X, H X X, H X, H Khụng Sn Phc Vu Gia X Khụng Nng Vu Gia X (KT) X 10 11 Tiờn Sa Tr My Vu Gia Thu Bn 1977- ... thng sụng Thu Bn c trỡnh by bng 1.8 29 Bng 1.8: Trm Khớ tng Thy trờn lu vc sụng Thu Bn - Vu Gia TT Trm Trao Khõm c Sụng Vu Gia Vu Gia Thi k o 1977- 1977- Yu t o X X in bỏo X X Thnh M Vu Gia 1977-...
 • 117
 • 534
 • 1

sở khoa học xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đáp ứng các mục tiêu phòng chống lũ và sản xuất điện năng

Cơ sở khoa học xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đáp ứng các mục tiêu phòng chống lũ và sản xuất điện năng
... Vu Gia v sụng Thu Bn Bng 2.6 : S ng b l gia trm Nụng Sn v Thnh M TT Trm Nụng Sn Thi gian 197 7-2 009 S ng b l gia cỏc nm ca trm Thnh M 197 7-2 009 nm ng b l T l % 1977, 197 8-1 986,198 8-1 991, 199 4-1 996, ... ngõp lut Sụng Vu Gia - Thu Bụn gụm nhanh chớnh : * Sụng Vu Gia Sụng Vu Gia gụm nhiờu nhanh sụ ng hp , ang kờ la cac sụng ak Mi (sụng Cai), sụng Bung , sụng A Vng, sụng Con Sụng Vu Gia co chiờu ... Mõu thun gia cỏc ngnh dựng nc trờn lu vc Vu Gia Thu Bn bao gm mõu thun gia s dng nc cho thy in v cp nc, thy in v phũng chng l Cỏc mõu thun v ti nguyờn nc thng liờn quan n s tỏc ng qua li gia...
 • 115
 • 404
 • 2

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
... Xây dựng đồ nguy ngập lụt cho quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sở cho việc quy hoạch phòng chống lũ tài liệu tham khảo tốt cho nhà hoạch định sách định địa phương Mục tiêu đề tài Xây dựng đồ ... 3.18 Bản đồ nguy ngập lụt lớn năm 2020 ứng với kịch phát thải cao (A2) 51 Hình 3.19 Bản đồ ngập lụt lớn quận Ninh Kiều năm 2011 53 Hình 3.20 Bản đồ nguy ngập lụt lớn quận Ninh ... NGUY N VĂN ĐẠI XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 60440224 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS Nguy n...
 • 86
 • 67
 • 0

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
... Tính toán cho kịch biến đổi khí hậu;  Xây dựng đồ ngập lụt CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGẬP LỤT ĐÔ THỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT 1.1 Tổng quan ngập lụt đô thị 1.1.1 Các nguy n nhân ... Xây dựng đồ nguy ngập lụt cho quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sở cho việc quy hoạch phòng chống lũ tài liệu tham khảo tốt cho nhà hoạch định sách định địa phương Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguy n Văn Đại XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 60440224 TÓM TẮT...
 • 26
 • 149
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng hạn thiếu nước và xây dựng phương án cảnh báo trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn

Nghiên cứu đánh giá khả năng hạn thiếu nước và xây dựng phương án cảnh báo trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn
... Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả hạn thiếu nước xây dựng phương án cảnh báo lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Mục tiêu đề tài Nước sông thành phần quan trọng tài nguyên nước, nguồn nước chủ yếu ... Phạm vi nghiên cứu Khu vực nghiên cứu khu vực sông Vu Gia Thu Bồn Đối tượng nghiên cứu thiên tai hạn hán thiếu nước xây dựng phương án cảnh báo thiệt hại chúng gây 4 Nội dung nghiên cứu Các ... chảy cạn; Phương pháp dự báo hạn, đánh giá đưa phương pháp cảnh báo hạn lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nội dung công việc trên, phương pháp nghiên cứu sau...
 • 45
 • 369
 • 0

Xây dựng phương án dự báo lũ phục vụ vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông vu gia thu bồn

Xây dựng phương án dự báo lũ phục vụ vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông vu gia  thu bồn
... c sông Vu Gia- Thu B n .46 3.2 T ng quan v công tác d báo l l u v c sông Vu Gia- Thu B n 46 3.2.1 Các ph ng pháp d báo l cho l u v c sông Vu Gia- Thu B n .46 3.2.2 Các n i dung d báo ... Vu Gia- Thu B n .53 Hình 3.3 S đ h th ng khu v c th ng l u sông Vu Gia- Thu B n 58 Hình 3.4 S đ tính toán h l u l u v c sông Vu Gia Thu B n 59 Hình 3.5 S đ th y l c h th ng sông Vu Gia ... n đ l u v c sông Vu Gia Thu B n 15 Hình 2.2 H th ng h ch a l n ph n th ng l u l c v c sông Vu Gia - Thu B n 36 Hình 3.1 S đ t ng quát toán d báo l sông Vu Gia- Thu B n 52...
 • 154
 • 155
 • 1

Nghiên cứu áp dụng hệ thống phân tích lũ tích hợp IFAS cho lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn

Nghiên cứu áp dụng hệ thống phân tích lũ tích hợp IFAS cho lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn
... vực sông Vu Gia Thu bồn; - Tìm hiểu đặc điểm lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; - Nghiên cứu hệ thống phân tích tích hợp IFAS Phạm vi nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu: Lưu vực sông Vu Gia - Thu ... tài Nghiên cứu áp dụng hệ thống phân tích tích hợp IFAS cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. ” Mục tiêu đề tài - Đánh giá tổng quan lưu vực, đặc điểm lụt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn - Nghiên ... hệ thống phân tích tích hợp kế thừa nghiên cứu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, nghiên cứu PGS TS Hoàng Ngọc Quang, TS Tạ Thanh Mai… nghiên cứu lưu vực này, nghiên cứu TS Đặng Ngọc Tĩnh áp dụng...
 • 68
 • 316
 • 0

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HÌNH MIKE FLOOD ĐỂ KHOANH VÙNG NGUY NGẬP LỤT CHO ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE FLOOD ĐỂ KHOANH VÙNG NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... gây ngập lụt Nội có khoảng 20 người chết, thiệt hại khoảng 3.000 tỷ đồng Luận văn Nghiên cứu áp dụng hình MIKE FLOOD để khoanh vùng nguy ngập lụt cho địa bàn thành phố Nội hình thành ... lưới có (Hình 2.4) Hình 2.2 Khoanh vùng nguy ngập lụt Hình 2.3 Khoanh vùng nguy ngập lụt sử dụng hình hồ sử dụng hình dòng chảy chiều 38 Hình 2.4 Khoanh vùng nguy ngập lụt sử dụng hình dòng ... đến phương pháp giải đoán mắt phương pháp xử lý số 2.1.3 Lựa chọn phương pháp khoanh vùng nguy ngập lụt địa bàn thành phố Nội Việc khoanh vùng nguy ngập lụt địa bàn thành phố Nội dựa vào...
 • 87
 • 343
 • 1

Ứng dụng GIS và AHP xây dựng bản đồ phân vùng nguy lụt lưu vực sông Kon tỉnh Bình Định

Ứng dụng GIS và AHP xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt lưu vực sông Kon tỉnh Bình Định
... phân vùng nguy lụt 3.1.3 Thành lập đồ phân vùng nguy lụt Dựa vào yếu tố lựa chọn tiến hành xác định vùng nguy lụt Bản đồ phân vùng nguy lụt hợp YTTP Tổng hợp lớp yếu tố thành phần xây ... GVHD: PGS.TS Nguy n Kỳ Phùng ỨNG DỤNG GIS AHP XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ LỤT LƯU VỰC SÔNG KÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH Tác giả TRẦN THỊ THƯƠNG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp ... nhằm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) xây dựng đồ phân vùng nguy lụt lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định Chi tiết mục tiêu cụ thể bao gồm:  Xác định...
 • 108
 • 622
 • 2

Nghiên cứu áp dụng hình MIKE FLOOD để khoanh vùng nguy ngập lụt địa bàn thành phố Hà Nội

Nghiên cứu áp dụng mô hình MIKE FLOOD để khoanh vùng nguy cơ ngập lụt địa bàn thành phố Hà Nội
... văn Nghiên cứu áp dụng hình MIKE FLOOD để khoanh vùng nguy ngập lụt địa bàn thành phố Nội hình thành với mục đích khoanh vùng các khu vực có nguy ngập lụt để giúp đơn vị quản lý, nhà ... (Hình 2.4) Hình 2.2 Khoanh vùng nguy ngập Hình 2.3 Khoanh vùng nguy ngập lụt sử dụng hình hồ lụt sử dụng dòng chảy chiều 32 Hình 2.4 Khoanh vùng nguy ngập lụt sử dụng dòng chảy hai chiều Khoanh ... 2.1.3 Lựa chọn phương pháp khoanh vùng nguy ngập lụt địa bàn thành phố Nội Việc khoanh vùng nguy ngập lụt địa bàn thành phố Nội dựa vào số liệu điều tra khảo sát thực địa tương đối xác mật độ...
 • 75
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về lưu vực sông vu gia thu bồn và tình hình khai thác sử dụng quản lý tài nguyên nướctình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông vu gia thu bồnbản đồ lưu vực sông vu gia thu bồnbước đầu ứng dụng ảnh viễn thám để xây dựng bản đồ hiện trạng ngập lụt áp dụng điển hình tại tỉnh quảng namứng dụng mô hình mike flood mô phỏng ngập lụt lưu vực sông nhuệ đáy trên địa bàn thành phố hà nộinghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông krông pô kôứng dụng mô hình mike basin để phân bổ tài nguyên nước cho lưu vực sông trà khúc3 áp dụng mô hình mike flood để khoanh vùng nguy cơ ngập lụtchođịa bàn thành phố hà nộixây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do ngập lụt lưu vực sông nhuệ đáy trên địa bàn thành phố hà nộixây dựng bản đồ độ lộ diện trước hiểm họa lũ ngập lụt lưu vực sông nhuệ đáy trên địa bàn thành phố hà nộitrình xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quétnghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông vu gia sông hàn đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững thành phố đà nẵngứng dụng gis kiểm soát chất lượng nước lưu vực sông3 1 bản đồ nguy cơ ngập tỉnh quảng trị ứng với mực nước biển dâng 1m3 13 bản đồ hiện trạng ngập lụt khu vực tỉnh quảng nam ngày 20 11 2010 101Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây