Đề kiểm tra HK II lịch sử 7

Đề kiểm tra HK II lịch sử 7

Đề kiểm tra HK II lịch sử 7
... SỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian: 45 phút Câu 1: Trình bày diễn biến trận Rạch Gầm - Xoài Mút ( 178 5) ... TÀ HỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: VĂN – SỬ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Lịch sử CÂU TRẢ LỜI ĐIỂM * Diễn biến trận Rạch Gầm ... tích nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa Lam Sơn? (2 đ) Câu 4: Hãy trình bày phát triển văn học loại hình nghệ thuật dân gian nước ta vào cuối kỉ XVIII – nửa đầu kỉ XIX Vì văn học thời...
 • 4
 • 525
 • 0

DỀ THI KIỂM TRA HK II LICH SỬ 7

DỀ THI KIỂM TRA HK II LICH SỬ 7
... 1D 2C 3A 4C Câu Thời gian Tên khởi nghóa II TỰ LUẬN Thời gian Mùa xuân 177 1 9/ 177 3 177 6- 178 3 177 7 1/ 178 5 6/ 178 6 Mùa hè 178 6 178 7 178 8 12/ 178 8 1-5/1/ 178 9 Nội dung kiện Dựng cờ KN Gia Lai Tây ... tộc * Ý nghóa : 17 năm Tây Sơn lật đổ quyền Trònh, Nguyễn, Lê xóa bỏ chia cắt đất nước, đánh tan xâm lược Xiêm thanh, bảo vệ dộc lập lãnh thổ Tổ quốc * Nguyên nhân : - Ý chí đấu tranh chống áp ... Dùng vhữ Nôm làm chữ viết thức Lập viện Sùng Chính Nguyễn Thi t lãnh đạo B/ Chính sách quốc phòng , ngoại giao : * An ninh quốc phòng : - Thi hành sách quân dòch - Xây dựng quân đội gồm binh, thủy...
 • 3
 • 440
 • 2

Đề kiểm traII Lịch sử các khối lớp 6,7,8,9

Đề kiểm tra kì II Lịch sử các khối lớp 6,7,8,9
... Đáp án kiểm tra học kỳ II (2006 – 2007) Môn: Lịch sử - Lớp I- Trắc nghiệm khách quan : (3 điểm) Câu 1: Hãy hoàn thiện bảng niên biểu kiện lịch sử :(1đ) Thời gian Sự kiện 19/8/194 Cách mạng ... tuyên bố ngừng chiến tranh phá hoại miền Bắc Hết - Đề kiểm tra học kỳ II (2006 – 2007) Môn: Lịch sử - Lớp Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) I- Trắc nghiệm khách ... giai cấp, tầng lớp công nhân – tư sản tiểu tư sản Hết 40 Đề kiểm tra học kỳ II (2006 – 2007) Môn: Lịch sử - Lớp Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) I -Trắc nghiệm...
 • 63
 • 1,407
 • 0

Đề kiểm tra HK 2 Lịch sử 6 theo ma trận mới

Đề kiểm tra HK 2 Lịch sử 6 theo ma trận mới
... chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ hai 100 % x3=3đ 1/3+1 5đ 50% 3đ 30% 3đ 30% 2/ 3 2 20 % 10 đ 100% IV BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: (3 điểm) Nhà nước Âu Lạc đời vào thời gian nào? Đứng đầu ai? Đóng ... Bà Trưng - Bà Triệu - Lý Bí, Triệu Quang Phục - Mai Thúc Loan - Phùng Hưng - Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo - Dương Đình Nghệ - Ngô Quyền 0,5đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 1đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ ... chức nhà nước Âu Lạc có điểm giống khác so với nhà nước Văn Lang Câu 2: (4 điểm) Em kể tên vị anh hùng giương cao cờ đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc từ kỷ I đến kỷ X Câu 3: (3 điểm) Ngô Quyền...
 • 3
 • 266
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHK II LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

ĐỀ KIỂM TRA CHK II LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
... Phần 1: Lịch sử Khoanh câu 0,5 điểm Câu 1: Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn vào thời gian: A 15/9/1959 Câu 2: Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam kí kết vào thời ... lớn vào nghiệp giải phóng miền Nam Đường Trường Sơn có tên gọi khác đường Hồ Chí Minh Câu 6: (1 điểm) Vì ngày 30 tháng năm 1975, qn ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ... lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh hàng nghìn cán bộ, cơng nhân Việt Nam Liên Xơ Phần 2: Địa Câu 1: điểm (mỗi câu chọn 0,25 điểm) Ý đúng: B A C D Câu 2: điểm (điền chỗ chấm 0,25 điểm)...
 • 4
 • 63
 • 0

Ma trận đề kiểm tra 15''môn Lịch Sử 7 - HK II

Ma trận đề kiểm tra 15''môn Lịch Sử 7 - HK II
... anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa Tây Sơn vào năm nào? a 177 1 b 177 7 c 177 5 d 178 0 Câu 3: ( điểm) Sau chiến thắng ngoại xâm, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng đất ... phong trào Nông dân đàng kỷ XVIII Câu 2: ( điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi phong trào Nông dân Tây Sơn Câu 3: ( điểm) Ý nghĩa lịch sử phong trào Nông dân Tây Sơn III ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A TRẮC ... XVIII : - Thể ý chí đấu tranh chống áp cường quyền nhân dân ta ( điểm) - Làm cho đồ họ Trịnh bị lung lay ( điểm) Câu 2: ( điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi phong trào Nông dân Tây Sơn: -...
 • 2
 • 667
 • 3

Đề kiểm tra HK II Sử 8

Đề kiểm tra HK II Sử 8
... YÊN TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT ================================== ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Môn: Lịch Sử Học kỳ II - Năm học 2006 - 2007 Câu 1: (1 điểm): D Câu 2: (2 điểm): 5, 1, 2, 4, (sắp xếp sai câu trừ ... ngành công thương nghiệp tự cường Tập hợp lực lượng đánh Mở trường học pháp Trước hết xây dựng Đề nghị thực dân chấn chỉnh lại chế Biện pháp lực lượng mặt, kết độ phong kiến giúp Việt Nam tiến...
 • 2
 • 790
 • 0

Đề kiểm tra HK II Sử 9

Đề kiểm tra HK II Sử 9
... án - biểu điểm Môn: Lịch sử - Học kỳ II - Năm học 2006 - 2007 I-Trắc nghiệm: (4 điểm,mỗi câu cho 0,5 điểm) Câu Đap án B C D C A C D A II Tự Luận : ( điểm ) ý nghĩa lịch sử : (6 ý ý 0,5 điểm ) a, ... hợp đợc lực lợng yêu nớc mặt trận dân tộc thống rộng rãi, kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa phần nông thôn , tiến lên phát động tổng khởi nghĩa ... lịch sử dân tộc ta mở - kỷ nguyên độc lập tự b, Quốc tế - Là thắng lợi đấu tiên thời đại dân tộc nhợc tiểu tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân - Thắng lợi cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh...
 • 2
 • 2,988
 • 10

Đề kiểm tra HK II Sử 6

Đề kiểm tra HK II Sử 6
... Câu 5:b Câu 2: c Câu 6: b Câu 3: a Câu 7:a Câu 4: c Câu 8:c II PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 1: Hãy nối cột thời gian, kiện, nhân vật cho phù hợp: Thời gian Thế kỉ VII TCN Thế kỉ III TCN Năm 40 Năm ... tinh thần chiến đấu kiên cường , bền bỉ quân ta - Biết tận dụng ưu đầm Dạ Trạch để tiến hành chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng chờ thời - Biết chớp thời thuận lợi nhà lương có loạn, quân Lương...
 • 2
 • 293
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LICH SU LOP 10 HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LICH SU LOP 10 HỌC KÌ II
... Đề số Tr THPT Nam Hải Lăng Họ tên :……………………… Lớp:… ĐỀ KỂM TRA TIẾT LICH SỬ LỚP 10 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Yếu tố sau không thuộc sở đời nước Văn Lang? ... Câu 10 : Bộ Luật ban hành triều Trần mang tên ? a Luật Hình thư b Hình luật c Luật d Luật Hồng Đức Câu 11 : Ai người quy tụ cựu thần nhà Lê chống nhà Mạc? a Nguyễn Kim b Nguyễn Hoàng c Trịnh Kiểm ... kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần xâm lược nước ta diễn thời gian nào? a Thế kỉ XIII b Thế kỉ XII c Thế kỉ XI d Thế kỉ XIV Câu 8: Văn Miếu Thăng Long xây dựng thời vua ? a Lý Thái Tông...
 • 2
 • 3,748
 • 46

De kiem tra 1 tiêt lịch sử 6( HK I)

De kiem tra 1 tiêt lịch sử 6( HK I)
... long biên Kiểm tra tiết( HK I) Trờng thcs phúc đồng Môn lịch sử Năm học 2 013 -2 014 Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 I Mục đích yêu cầu Kiến thức - Kiểm tra kiến thức ... tốtPhòng gd&đt quận long biên Kiểm tra tiết( HK I) Trờng thcs phúc đồng Môn lịch sử Năm học 2 013 -2 014 Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 Đáp án biểu điểm I Trắc nghiệm( ... Năm học 2 013 -2 014 Kiểm tra tiết( HK I) Môn lịch sử Tiết theo PPCT: 10 Thời gian làm bài: 45phút Ngày.tháng năm 2 013 Đề I Trắc nghiệm( 3điểm) Đọc kĩ câu hỏi sau ghi lại phơng án Câu 1: Câu chuyện...
 • 5
 • 251
 • 0

đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 9 hk 2 có ma trận

đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 9 hk 2 có ma trận
... Giáo án lịch sử Gv: Nguyễn văn Vỹ II NI DUNG KIM TRA Cõu 1: (3) í ngha lch s ca s i ng Cng Sn Vit Nam 3 /2 / 19 30? Cõu 2: (3) Em hóy nờu nhng khú khn c bn ca nc ta sau cỏch mng thỏng 8 - 19 45? Cõu ... cuc khỏng chin chng Phỏp 19 46 - 19 54 Theo em nguyờn nhõn no l quyt nh nht? Vỡ sao? III P N, BIU IM Cõu 1( 3) Hc sinh cn nờu c cỏc ý c bn sau: - ng cng sn Vit Nam i 3 /2 / 19 30 l mt s kin trng i ca ... Khụng nhng vy chỳng ta cũn phi i phú vi 20 quõn Tng phớa Trờng thcs đồng văn năm học 2 010 - 2 011 Giáo án lịch sử Gv: Nguyễn văn Vỹ Bc, theo chõn chỳng l bn phn ng vi õm mu phỏ hoi thnh qu cỏch mng...
 • 3
 • 362
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HK II SỬ 7 - TỰ LUẬN

ĐỀ KIỂM TRA HK II SỬ 7 - TỰ LUẬN
... 142 6- 14 27 -Cui nm 1426 chin thng Tt ng v Chỳc ng -Thỏng 1 0-1 4 27 chin thng Chi Lng Xng Giang -Ngy 1 0-1 2-1 4 27: hi th ụng Quan, Vng Thụng rỳt quõn Ngh An cú vai trũ: - L cn c vng chc - úng ... lng -Cui nm 1424: quõn Minh tr mt tn cụng Lam Sn * Gii phúng Ngh An- Tõn Bỡnh- Thun Húa v tin quõn Bc 142 4- 1426 -Nm 1424 gii phúng Ngh An -Nm 1425 gii phúng Tõn Bỡnh Thun Húa -Thỏng 9- 1426 ... Húa 141 8-1 423 -Ngy 7- 2-1 418: Lờ Li dng c ngha Lam Sn (Thanh Húa), quõn Minh nhiu ln tn cụng Ngha quõn ln rỳt lờn nỳi Chớ Linh v gp rt nhiu khú khn.Lờ Lai ci trang thnh Lờ Li v b git cht -Mựa hố...
 • 4
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 15 phút lịch sử 7đề kiểm tra 15 phút lịch sử 7 hk2đề kiểm tra 45 phút lịch sử 7đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 7 tiết 21đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 7 tiết 19đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 7 học kì 1đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 7 hk2đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 7 kì 2đề kiểm tra 15 phút lịch sử 7 lần 2đề kiểm tra 15 phút lịch sử 7 lần 1đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 7 lần1đề kiểm tra 15 phút lịch sử 7 học kì 2đề kiểm tra 15 phút lịch sử 7 học kì 1đề kiểm tra 15 phút lịch sử lớp 7kiểm tra 1 tiết lịch sử 7 học kì ii(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12 HE 2017(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TOAN KHONG CHUYENYour science classroom becoming an elementary middle school science teacher 1st edition goldston test bankNew Zealand GSCMN1NZL2S2(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L7 HE 2017India AD India - ActIndia AD_IndiaCân bằng vật chất năng lượngMehico GSGN1MEX1S2Mehico GSGN1MEX1S3Nhật Bản GADPN1JPN2Suppl.2EU GSCMN1EEC2S3Thổ Nhĩ Kỳ RegulationThái Lan GADPn1tha4Nam Phi GSCMN1ZAF2A1EU GSCMN1EEC2S6Thổ Nhĩ Kỳ Revised RegulationThổ Nhĩ Kỳ GSCMN1TUR3S1Thổ Nhĩ Kỳ GSCMN1TUR3S3C1bài phát biểu của Phó Chánh văn phòng tỉnh