HỆ THỐNG LẠNH TRONG điều HOÀ KHÔNG KHÍ

HỆ THỐNG LẠNH TRONG điều HOÀ KHÔNG KHÍ

HỆ THỐNG LẠNH TRONG điều HOÀ KHÔNG KHÍ
... Sơ đồ hệ thống lạnh máy điều hoà công suất trung bình Trên hình 5- sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh sử dụng điều hoà không khí công suất trung bình Sơ đồ thấy máy điều hoà dạng tủ Máy nén lạnh máy ... nước lạnh vào FCU tkk - Nhiệt độ không khí vào * Các loại FCU : CLA : Loại giấu, VLA, VMA đặt HỆ THỐNG LẠNH TRONG TỦ LẠNH GIA ĐÌNH VÀ THƯƠNG NGHIỆP Hệ thống lạnh tủ lạnh gia đình Hệ thống lạnh ... dụng nước làm lạnh từ cụm máy lạnh trung tâm để điều hoà gian chế biến Về chất hệ thống điều hoà kiểu làm lạnh nước Sơ đồ nguyên lý Trên hình 5-7 sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hoà làm lạnh nước...
 • 11
 • 172
 • 0

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnhđiều hoà không khí

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt  trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnh và điều hoà không khí
... quá trình giải nhiệt cho hệ thống lạnh điều hoà không khí Đây thiết bị thiếu hệ thống nhiệt lạnh 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu Sự phát triển thuyết TGN dường bắt đầu với Fitzgerald 1.1 Tháp giải ... HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT - TRUYỀN CHẤT TRONG TGN 2.1 Hệ phương trình truyền nhiệt - truyền chất Quá trình làm mát nước diễn tháp TN - TC hỗn hợp Ngoài trình trao đổi nhiệt đối lưu có trình ... TGN truyền enthalpy, để thiết lập phương trình truyền tổng hợp vào * Quá trình trao đổi nhiệt hỗn hợp năm 1925 Quá trình truyền nhiệt tháp trình hỗn hợp bao Năm 1964, Klenke [102] đề xuất xây...
 • 12
 • 635
 • 2

Hệ thống lạnhđiều hòa không khí docx

Hệ thống lạnh và điều hòa không khí docx
... làm lạnh sưởi ấm Điều hệ thống lạnh khơng có, dùng cho vùng xứ lạnh, nhiệt độ mơi trường thấp, hệ thống hoạt động để sưởi ấm Phân loại Hệ thống điều hồ khơng khí chia nhiều loại: - Hệ thống điều ... Các sơ đồ tuần hồn khơng khí hệ thống điều hồ khơng khí Sơ đồ khơng tuần hồn Chương 12: Hệ thống lạnh điều hoà không khí Khơng khí tươi ( sau qua điều hồ khơng khí) đưa vào phòng, sau đưa thẳng ... buồng lạnh 12.3 Hệ thống điều hồ khơng khí Khái niệm chung Hệ thống điều hòa khơng khí dùng tạo trì mơi trường khơng khí phù hợp với cơng nghệ sản xuất, chế biến tiện nghi người Trên tàu thủy hệ thống...
 • 9
 • 291
 • 8

Hệ thống đường ống trong điều hòa không khí

Hệ thống đường ống trong điều hòa không khí
... hút bơm gần không đổi Trong hệ thống điều hoà gặp bình giãn nở kiểu kín 239 10.4 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC Khi lắp đặt hệ thống đường ống nước cần lưu ý bố trí cho trở lực nhánh ống nhau, ... nhiệt Trong hệ thống điều hoà không khí giải nhiệt nước bắt buộc phải sử dụng tháp giải nhiệt Tháp giải nhiệt sử dụng để giải nhiệt nước làm mát bình ngưng hệ thống lạnh máy điều hoà không khí ... (thùng) giãn nở Trong hệ thống ống dẫn nước kín thường có trang bị bình giãn nở Mục đích bình giãn nở tạo nên thể tích dự trữ nhằm điều hoà ảnh hưởng giản nỡ nhiệt nước toàn hệ thống gây ra, bình...
 • 17
 • 314
 • 0

Tài liệu Hệ thống đường ống trong điều hòa không khí ppt

Tài liệu Hệ thống đường ống trong điều hòa không khí ppt
... hút bơm gần không đổi Trong hệ thống điều hoà gặp bình giãn nở kiểu kín 239 10.4 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC Khi lắp đặt hệ thống đường ống nước cần lưu ý bố trí cho trở lực nhánh ống nhau, ... nhiệt Trong hệ thống điều hoà không khí giải nhiệt nước bắt buộc phải sử dụng tháp giải nhiệt Tháp giải nhiệt sử dụng để giải nhiệt nước làm mát bình ngưng hệ thống lạnh máy điều hoà không khí ... (thùng) giãn nở Trong hệ thống ống dẫn nước kín thường có trang bị bình giãn nở Mục đích bình giãn nở tạo nên thể tích dự trữ nhằm điều hoà ảnh hưởng giản nỡ nhiệt nước toàn hệ thống gây ra, bình...
 • 17
 • 230
 • 0

Tài liệu Hệ thống làm lạnhđiều hòa không khí doc

Tài liệu Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí doc
... điện: Điều hoà không khí làm lạnh HỆ THỐNG LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ GIỚI THIỆU U CÁC DẠNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ LÀM LẠNH 3 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ LÀM LẠNH ... .19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 GIỚI THIỆU Phần giới thiệu vắn tắt đặc điểm hệ thống làm lạnh hệ thống điều hòa không khí 1.1 Điều hoà không khí làm lạnh Làm lạnh điều hoà không khí sử ... Điều hoà không khí (cho không gian máy móc) Điều hòa hai cục Bộ giàn quạt lạnh hệ thống lớn (FCU) Bộ xử lý không khí hệ thống lớn (AHU) 1.3 Hệ thống làm lạnh (cho trình) Hệ thống làm lạnh có quy...
 • 22
 • 409
 • 3

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí trong công trình xây dựng tại việt nam '

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí trong công trình xây dựng tại việt nam '
... hiệu tiết kiệm lượng cho hệ thống ĐHKK thông gió công trình xây dựng cần thực tổng hợp giải pháp từ khâu: thiết kế kiến trúc, kết cấu lớp vỏ bao che công trình, lựa chọn hệ thống ĐHKK thông gió, ... “Ngành lạnh điều hòa không khí Việt Nam 10-2006 LÊ NGUYÊN MINH Tiết kiệm lượng hệ thống điều hòa không khí trung tâm Hội thảo khoa học toàn Quốc lần I “Ngành lạnh điều hòa không khí Việt Nam 10/2006 ... tích đưa số định hướng cho giải pháp thiết kế tiết kiệm lượng hệ thống ĐHKK sau: - Với hệ thống ĐHKK có thời gian sử dụng từ – 15 năm lắp máy ĐHKK giải nhiệt gió dạng cục hệ thống VRV có công suất...
 • 6
 • 387
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CƠ SỞ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thời điểm thấp không khí mát ban đêm thông qua viêc đóng mở hệ thống cửa Tuy nhiên giải pháp mang tính thụ động, tiết kiệm lượng không lớn lượng cần phục vụ hệ thống điều tiết không khí khó kiểm ... áp dụng công nghệ nghiên cứu nhận hiệu tiết kiệm lượng cao [4, 7] Như vậy: lượng điện cần thiết hệ điều hoà hấp thụ phần lượng không lớn để vận hành hệ quạt gió bơm môi chất, số kW/TR giảm tới ... Bài báo đề cập tới nguyên tắc việc sử dụng lượng hiệu phục vụ hệ thống thông gió ĐHKK nhà công trình Từ sở số giải pháp nêu trên, góp phần tạo hướng tích cực việc thiết kế vận hành hệ thống thông...
 • 6
 • 316
 • 4

Nghiên cứu sử dụng hệ thống điều khiển quá trình để điều khiển nhiệt độ, thông gió và điều hòa không khí trong tòa nhà HVAC

Nghiên cứu sử dụng hệ thống điều khiển quá trình để điều khiển nhiệt độ, thông gió và điều hòa không khí trong tòa nhà HVAC
... gió điều hòa không khí tòa nhà HVAC" Mục đích nghiên cứu * Mục tiêu chung: Nghiên cứu lý thuyết kỹ thuật thông gió, điều khiển nhiệt độ, điều hòa không khí tòa nhà việc điều khiển yếu tố hệ thống ... việc điều khiển thông gió, nhiệt độ điều hòa không khí tòa nhà hệ thống điều khiển trình * Về thực tế: - Nghiên cứu việc áp dụng lý thuyết điều khiển trình vào việc điều khiển thông gió, nhiệt ... NGHIỆP ĐOÀN XUÂN THỰC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG TÒA NHÀ Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa Mã số:...
 • 74
 • 352
 • 2

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG TÒA NHÀ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG TÒA NHÀ
... khả áp dụng điều khiển trình vào việc điều khiển thông gió, nhiệt độ, điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, … .trong hệ thống BMS (Building Management System) để nâng cao chất lượng trình xử ... chọn Điều khiển hai mạch vòng phản hồi kết hợp để điều khiển hệ thống HVAC” 3.3 Xây dựng thuật toán điều khiển cho hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm mô 3.3.1 Mô hình toán học cho hệ thống Để ... lập hệ thống điều khiển mạch vòng kín sử dụng hai điều khiển PID để điều khiển Nếu nhiệt độ độ ẩm phòng giảm, qua cảm biến, tín hiệu gửi điều khiển trung tâm, điều khiển trung tâm xử lý điều khiển...
 • 29
 • 247
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG TÒA NHÀ

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG TÒA NHÀ
... gia nhiệt dùng điều khiển phản hồi Sau hoàn thành luận văn này, tác giả nắm bắt lý thuyết có khả áp dụng điều khiển trình vào việc điều khiển thông gió, nhiệt độ, điều hòa không khí, hệ thống ... chọn Điều khiển hai mạch vòng phản hồi kết hợp để điều khiển hệ thống HVAC” 3.3 Xây dựng thuật toán điều khiển cho hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm mô 3.3.1 Mô hình toán học cho hệ thống Để ... Đại học kỹ thuật Công nghiệp CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH 1.1 Khái niệm điều khiển trình? Khái niệm điều khiển trình hiểu ứng dụng kỹ thuật điều khiển tự động điều khiển, ...
 • 29
 • 331
 • 0

Giáo trình hệ thống điều hòa không khí cục bộ nghề kỹ thuật máy lạnhđiều hòa không khí phần 1

Giáo trình hệ thống điều hòa không khí cục bộ  nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí phần 1
... S: 1. 1 c im mỏy iu ho ca s: 1. 1 .1 Cỏc bc v cỏch thc hin cụng vic: 1. 1.2 Bi thc hnh ca hc sinh, sinh viờn 1. 2 Nguyờn lý lm vic mỏy iu ho ca s mt chiu: 1. 2 .1 Cỏc bc v cỏch thc hin cụng vic: 1. 2.2 ... 1. 1 Gii thiu s nguyờn lý: 1. 1 .1 S nguyờn lý ca mch in ng c qut tc : 1. 1.2 S nguyờn lý ca mch in dựng rle in ỏp chõn: 1. 1.3 S nguyờn lý ca mch in dựng timer: 1. 2 Thuyt minh s nguyờn lý: 1. 2 .1 ... MT CHIU: 3 .1 Lp t mch in ng c qut tc : 3 .1. 1 S : 3 .1. 2 Kim tra thit b: 3 .1. 3 Lp t mch in: 3 .1. 4 Kim tra trc hnh mch in: 3 .1. 5 Vn hnh mch in: 3 .1. 6 Cỏc bc v cỏch thc hin cụng vic: 2 .10 .2 Bi thc...
 • 131
 • 480
 • 5

Giáo trình hệ thống điều hòa không khí trung tâm nghề kỹ thuật máy lạnhđiều hòa không khí phần 1

Giáo trình hệ thống điều hòa không khí trung tâm  nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí phần 1
... đời sống lên Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm ’ biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ hệ Cao đẳng nghề Nội dung giáo trình cung cấp ... ………………………………………………………………… 13 7 13 Tài liệu tham khảo…………………………………………… 14 8 BÀI 1: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM NƯỚC Mã MĐ 31 - 01 Giới thiệu sơ đồ hệ thống điều hòa trung tâm nước: 1. 1 Giới thiệu chung ... thiệu chung sơ đồ nguyên lý hệ thống ĐHKK trung tâm nước Hệ thống điều hòa không khí kiểu làm lạnh nước hệ thống cụm máy lạnh không trực tiếp xử lý không khí mà làm lạnh nước đến khoảng 7oC Sau...
 • 93
 • 240
 • 1

Giáo trình hệ thống điều hòa không khí trung tâm nghề kỹ thuật máy lạnhđiều hòa không khí phần 2

Giáo trình hệ thống điều hòa không khí trung tâm  nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí phần 2
... lời thêm câu hỏi giáo viên 140 BÀI 9: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG: Mục tiêu: - Trình bày nguyên ... vụ hệ thống vận chuyển không khí công cụ phương tiện truyền dẫn không khí qua xử lý cấp cho hộ tiêu thụ, không khí tươi, không khí tuần hoàn không khí thông gió Vì lý mà hệ thống vận chuyển không ... trao đổi không khí nhà: Để trì trạng thái không khí hệ ổn định hệ có biến động nhiệt, ẩm, ta cần tác động vào hệ (tức không khí nhà) tác nhân điều khiển KQ, K W, cách đưa vào lượng không khí có...
 • 59
 • 285
 • 1

HỆ THỐNG điều KHIỂN tự ĐỘNG TRONG điều HOÀ KHÔNG KHÍ

HỆ THỐNG điều KHIỂN tự ĐỘNG TRONG điều HOÀ KHÔNG KHÍ
... độ ng Sơ đồ hệ thống điều khiển Các hệ thống điều khiển tự động điều hòa không khí hoạt động dựa nhiều nguyêntắc khác Tuynhiên hệ thống ĐK có thiết bị tương tự Ta nghiên cứu sơ đồ điều chỉnh nhiệt ... phải trì hệ thống điều khiển Trong hệ thống điều hoà không khí thông số thường gặp nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng, công suất vv Bộ cảm biến (sensor) Là thiết bị cảm nhận thay đổi thông số điều khiển ... dụng hệ thống khí nén để điều khiển Hệ thống có áp suất P= - 20 lb/m2 - Hệ thống thủy lực : Hệ thống thường có áp suất lớn P = 80 - 100 lb/m Các thi ết b ị ều ển B ộ ph ận c ảm bi ến (sensor) Trong...
 • 15
 • 188
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cac loai duong ong va thong gio trong dieu hoa khong khikỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíkỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí điện lạnhnghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíngành kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khíkỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí la gidieu khien tu dong trong dieu hoa khong khisửa chữa máy lạnh và điều hòa không khíđề thi thực hành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíđề thi va dap an thực hành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíđề cương kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khíứng dụng trong điều hoà không khíhệ thống lạnh máy điều hoà cỡ nhỏthiết bị làm lạnh và điều hoà không khí dùng nlmtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học