Báo cáo ĐTM cảng ICD đồng nai

Báo cáo ĐTM cảng ICD đồng nai

Báo cáo ĐTM cảng ICD đồng nai
... ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CẢNG ICD ĐỒNG NAI 1.1 TÊN DỰ ÁN - Tên dự án : Dự Án Xây Dựng Hạ Tầng Cảng ICD Đồng Nai 1.2 CHỦ DỰ ÁN - Chủ dự án: Công ty cổ phần Cảng container Đồng Nai 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ ... giao thông xây dựng TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự Án Xây Dựng Hạ Tầng Cảng ICD Đồng Nai Công ty cổ phần Cảng container Đồng Nai chủ trì với phối hợp thực đơn vị ... THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM Phương pháp ĐTM sử dụng báo cáo dựa vào “Hướng Dẫn Thực Hiện Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường” Cục Môi Trường - Bộ Khoa Học Công Nghệ Môi Trường ban hành Báo cáo Đánh...
 • 52
 • 179
 • 1

BÁO CÁO DTM DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG ICD ĐỒNG NAI doc

BÁO CÁO DTM DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG ICD ĐỒNG NAI doc
... DỰ ÁN GIỚI THIỆU DỰ ÁN Tên dự án Dự án xây dựng hạ tầng cảng ICD Đồng Nai Chủ đầu tư Công ty cổ phần Cảng container Đồng Nai Địa điểm Km 13, Quốc lộ 51, Xã Tam Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng ... Giới thiệu dự án: Danh mục máy móc thiết bị San xây dựng hệ thống thoát nước Hệ thống đường giao thông nội Xây dựng mạng lưới cấp nước Xây dựng hệ thống cấp điện Xây dựng nhà kho, bãi Xây dựng trạm ... 4Nước Nước mặt üNước ngần khu vực dự án üNước ngầm khu vực dân cư ü Đất • Hiện trạng khu đất dùng để xây dựng dự án, trạng có thuận lợi, khó khăn cho cảng ICD Đồng Nai HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG...
 • 55
 • 616
 • 11

Thẩm định và Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Thẩm định và Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
... THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường LỆ PHÍ : Lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là: 4.000.000đ (theo Quyết định số 221/2008/QĐ-UBND ... việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) 10 TÊN MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI: Văn đề nghị thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án (theo ... Môi trường THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: * Thành phần hồ sơ gồm: + 01 (một) văn chủ dự án đề nghị thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu + 07 (bảy) báo cáo đánh giá tác...
 • 3
 • 444
 • 2

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần tổng công ty may đồng nai

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần tổng công ty may đồng nai
... định Tổng Công ty phát triển cao so với mức bình quân toàn ngành dệt may (18%) Có kết Tổng Công ty nỗ lực nhiều mặt: Tập trung sản xuất kinh doanh FOB đạt 90% tổng giá trị sản xuất kinh doanh; ... thể rõ hiệu sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm qua với tỷ lệ tăng mạnh, mang tính chất đột phá, đưa Tổng Công ty vào nhóm doanh nghiệp có hiệu sản xuất kinh doanh cao Tập đoàn Dệt May Việt Nam ... hiệu sản xuất kinh doanh công ty thành viên chuyên sản xuất ngành công nghiệp phụ trợ đầu tư - Tiến hành cổ phần hóa thành lập công ty TNHH thành viên hạch toán độc lập từ Khu A, B Công ty May...
 • 5
 • 1,268
 • 7

Luận văn Xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

Luận văn Xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai
... Xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Mơi trường Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, cơng suất 120 tấn/ngày Cơng ty TNHH GREEN CHEMICAL Khu cơng nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng ... phường Long Bình - Thành phố Biên Hòa 28 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT FORMALYN 37%, CƠNG SUẤT 120 TẤN/NGÀY 28 3.1 GIAI ĐOẠN THI CƠNG XÂY DỰNG DỰ ÁN ... động Dự án đến mơi trường đánh giá theo giai đoạn: Giai đoạn thi cơng xây dựng Dự án giai đoạn hoạt động Dự án 3.1 GIAI ĐOẠN THI CƠNG XÂY DỰNG DỰ ÁN Việc chuẩn bị cải tạo mặt xây dựng Nhà máy sản...
 • 80
 • 854
 • 5

Tài liệu Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), báo cáo đánh giá môi trường chiến lược ppt

Tài liệu Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), báo cáo đánh giá môi trường chiến lược ppt
... kết thẩm định báo cáo ĐTM trước Bộ định phê duyệt cáo cáo ĐTM thông qua Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thẩm định chủ dự án; Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá môi trường  ... thẩm định báo cáo ĐTM ĐMC theo Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Quy chế hoạt động hội đồng - Thông báo kết thẩm định báo cáo ĐMC. - Đối với báo cáo ... động môi trường, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Bản quy hoạch chi tiết báo cáo ĐMC. Báo cáo nghiên cứu khả thi báo cáo đầu tư dự án báo cáo ĐTM Số hồ sơ: 12 (bộ) (01 chính, 11 sao)...
 • 4
 • 368
 • 1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên pdf

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên pdf
... 146,646 26,769 4 ,36 4 15 3, 83 56,027 109,875 20,056 3, 270 20 4,72 45,595 89,417 16 ,32 2 2,661 30 6 ,35 33 ,977 66, 631 12,1 63 1,9 83 50 9,22 23, 439 45,965 8 ,39 0 1 ,36 8 Trung binh 1h 30 .000 200 35 0 - Trung ... 0 93 4 03 076 600 688 11 402 858 600 985 4 03 096 600 781 12 402 835 600 989 4 03 164 601 014 13 402 821 600 910 4 03 315 601 145 14 402 845 600 908 4 03 372 601 33 0 15 402 796 600 734 402 962 601 39 9 ... CO Bi n Tb n v mg/m3 mg/m3 mg/m3 dBA 0,061 mg/m3 KPH KK-1 0, 031 0,11 65 KK-2 0,026 0,051 KPH 0, 13 55 KK -3 0,026 0,050 KPH 0,17 60 KK-4 0, 033 0,0 63 KPH 0,16 60 KK-5 0,027 0,0 53 KPH 0,17 62 KK-6...
 • 117
 • 534
 • 2

BÁO CÁO " SO SÁNH HOẠT ĐỘNG SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG ẤU TRÙNG CỦA CÁC DÒNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) TỪ CÁC VÙNG KHÁC NHAU " potx

BÁO CÁO
... chung, khác biệt tiêu sinh sản khả sinh sản, sức sinh sản dòng tôm Tương tự, đặc điểm trứng dòng tôm khác có trọng lượng tỷ lệ nở tương đương Bảng Hoạt động sinh sản chất lượng ấu trùng dòng tôm xanh ... thuộc vào kỹ thuật đánh bắt vận chuyển tôm bố me Ngoài ra, tôm bố mẹ từ vùng phân bố khác có đặc điểm sinh sản chất lượng ấu trùng khác Đánh giá chất lượng sinh sản ấu trùng tôm xanh nguồn tôm khác ... 17000–24000 ấu trùng lần đẻ (Bảng 3) Số ấu trùng gam tôm mẹ vào khoảng 600 ấu trùng/ gam tôm mẹ khác biệt dòng tôm Tuy nhiên khối lượng khô ấu trùng nở tôm xanh dòng Hawaii thấp so với dòng tôm lại...
 • 11
 • 266
 • 0

Báo cáo "Nghiên cứu tác động của các phức vòng càng giữa các nguyên tố đất hiếm nhẹ và isolơxin tới sự tăng trưởng của nấm Hericium Erinaceum " pptx

Báo cáo
... Cheng, and H Sun - Survey in medicinal value of Hericium erinaceum Edible Fungi of China 18 (1999)24-25 12 Mizuno D - Bioactive substances in Hericium erinaceous (Bull.; fr.) Per., and its medicinal ... PHLfC VONG C A N G GIU'A CAC NGUYEN TO D A T HIEM NHE VA I S O L O X I N TCil SU" T A N G TRLTdNG CUA N A M HERICIUM ERINACEUM Ngay nay, viee str dung cac nguyen t6 dit hiem vai vai tro nhu cac ... 0.62 800 Dead mycelia - Experiments Thus, the rare earth chelates have significant effect on Hericium erinaceum mushroom growth The results show that with the addition of 100 ppm - 200 ppm REE,...
 • 6
 • 268
 • 1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỘC DA ĐỒNG NAI

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỘC DA ĐỒNG NAI
... giải pháp sản xuất CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG DỰ ÁN 4.1 Các tác động đến người môi trường Các tác động điển hình giai đoạn mô tả đánh giá cách tổng quát thông qua ... 3: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY THUỘC DA Cơng nghiệp thuộc da Việt Nam năm 1912, người Pháp xây dựng nhà máy da Thụy Kh để sản xuất da thuộc, phục vụ cho nhà máy dệt Nam Định Đây nhà máy da Việt Nam Đơng ... Tên dự án: Dự án đầu xây dựng nhà máy thuộc da Đồng Nai • Địa điểm: Khu Cơng Nghiệp Bàu Xéo, xã Sơng Trầu, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai • Diện tích mặt bằng: 28.800 m2 Hình thức đầu tư: ...
 • 48
 • 547
 • 17

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) doc

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) doc
... lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi quan có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt theo quy định 2 Dự án phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa vào vận hành phải lập lại báo cáo ... rõ hoạt động dự án sở đánh giá tác động hoạt động dự án theo nguồn gây tác động Từng nguồn gây tác động phải đánh giá tác động theo đối tượng bị tác động, phạm vi tác động, mức độ tác động, xác ... vụ hoạt động phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đăng ký, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới...
 • 21
 • 366
 • 0

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung) pptx

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung) pptx
... phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Phí thẩm định báo cáo đánh giá 2.500.000 Quyết định 29/2008/QĐ- tác động môi trường bổ sung đồng UBND ba Kết việc thực TTHC: Phê duyệt Các bước Mô tả bước Tên ... cầu thẩm định (theo mẫu quy định) ; - 01 giải trình nội dung điều chỉnh dự án; - 01 báo cáo ĐTM phê duyệt trước đây; - 01 có công chứng định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đây; - 05 báo cáo ĐTM bổ sung; ... nghị thẩm định báo cáo ĐTM bổ Thông tư số sung - Phụ lục 11 05/2008/TT-BTNMT Mẫu bìa trang phụ bìa báo cáo ĐTM bổ Thông tư số sung - Phụ lục 12 05/2008/TT-BTNMT Mẫu xác nhận phê duyệt báo cáo...
 • 6
 • 157
 • 0

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung) potx

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung) potx
... nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Mẫu cấu trúc yêu cầu nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Trường hợp cần thiết phải nộp thêm báo cáo Yêu cầu Văn qui định ... 01 (một) báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt trước 01 (một) có chứng thực định phê duyệt báo cáo đánh giá tác Thành phần hồ sơ động môi trường phê duyệt trước 01 (một) báo cáo đầu tư ... văn đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo mẫu) 07 (bảy) báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung tiếng Việt Trường hợp cần thiết phải nộp thêm báo cáo (theo mẫu)...
 • 6
 • 144
 • 0

lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản theo hình thức số dư đảm phí tại cảng đà nẵng

lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản theo hình thức số dư đảm phí tại cảng đà nẵng
... xút kinh doanh theo kãú hoảch ngàõn hản v di hản , qun l kinh tãú ti chênh , nghiãn cỉïu cäng nghãû tiãn tiãún , sàõp xãúp täø chỉïc sn xút , kiãøm tra dạnh giạ dỉû bạo kh nàng , hiãûu qu kinh doanh ... kẹm hiãûu qu nh hỉåíng nhiãưu âãún hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca cäng ty 3.4 Kãút qu hoảt âäüng kinh doanh : KÃÚT QU HOẢT ÂÄÜN G KINH DOANH Nàm2003 Nàm2004 Ma Nàm 2002 ỵ säú giạ tri Tè trng(%) ... pháøm nhiãưu doanh nghiãp â lỉûa chn cáúu trục lỉûc lỉåüng bạn hng ca mçnh theo loải sn pháøm Ỉu âiãøm : + Sỉû chun män hoạ theo sn pháøm cọ thãø l cáưn thiãút daonh nghiãûp kinh doanh loải sn...
 • 27
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao dtm cangcang icd dong naibao cao dtm cang bencông ty cổ phần cảng container đồng nai icd đồng naibao cao danh gia tac dong moi truong dtmbáo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần tổng công ty may đồng naibáo cáo đánh giá tác động môi trường đtm của mỏ đá cát kết lộc trung xã lộc ninh huyện dương minhbao cao dtm du an xay dung cangbáo cao đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cảngcác căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm2 1 khái quát về phân trách nhiệm trong các hoạt động sau thẩm định báo cáo đtm của dự án phát triển kinh tế xã hộiđối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm4 những vấn đề thủy động lực biến đổi lòng dẫn trong báo cáo đtm và khuyến nghịbáo cáo đtmbáo cáo giải pháp huy động vốnTIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 2a workbookTiny talk 2b student bookTiny talk 3b student bookBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicopower point tiền tệ và lưu thông tiền tệDe reading ieltsjava tutorialPhotoshop CS4 javascript refQuê hương bão lụt nữa rồiNghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệtài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc Ninhđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤso sanh tin nguong ton giao me tinQuản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng Quality Control and Quality AsurranceMANAGING PROJECT QUALITY