Danh gia tre cuoi nam 20152016 (1)

Đanh gia TDCD cuoi nam 06-07

Đanh gia TDCD cuoi nam 06-07
... chỉïc sinh hoảt theo qui âënh ca Âiãưu lãû Cäng âon Viãût Nam. ( 10 âiãøm ) Phạt triãøn âon viãn âảt 95 % tråí lãn CBCCVC, LÂ cọ â âiãưu kiãûn gia nháûp Cäng âon; Xáy dỉûng âỉåüc 70 % tråí lãn säú ... täø cäng âon, cäng âon bäü pháûn vỉỵng mảnh.(5 âiãøm) Täø chỉïc táûp hún hồûc cỉí cạn bäü tham gia táûp hún, bäưi dỉåỵng, nghiãûp vủ cäng tạc cäng âon.(5 âiãøm) Bäưi dỉåỵng, giụp âåỵ, giåïi thiãûu...
 • 2
 • 175
 • 0

Hồ Sơ Chi Bộ Đánh Giá Đảng Cuối Năm

Hồ Sơ Chi Bộ Đánh Giá Đảng Cuối Năm
... Đảng viên năm 2010 Số TT Tên TCCS Đảng Chi Trường THCS Tổng số Đảng viên 19 Trong Miễn đánh giá / Chưa đánh giá / Đã đánh giá / Đảng viên hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Kết đánh giá chất lượng Đảng ... …… năm 2010 BÁO CÁO Kết đánh giá chất lượng Đảng viên Kính gửi: Đảng xã Phước Hòa Chi tiến hành đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2010, chi báo cáo kết sau: 1/ Tổng số Đảng viên chi thời điểm đánh ... sinh hoạt I Hồng Thị Hương 1963 Nguyễn Thị Kim Hương 1969 Chi THCS Hồng Đức Tú 1978 Chi THCS năm năm Chi THCS năm Đảng viên tiêu biểu Đề nghị khen năm 2010 năm x x … II Chi trực thuộc Đảng sở tiêu...
 • 12
 • 593
 • 5

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GV CUỐI NĂM - CÓ HƯỚNG DẪN

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GV CUỐI NĂM - CÓ HƯỚNG DẪN
... vụ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Hướng dẫn đánh ... ……………………………………………………………………………………………………… CHƯƠNG II NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI Điều Nội dung đánh giá Việc đánh giá, xếp loại giáo viên sau năm học phải vào quy định Điều Quy chế mặt: Phẩm chất ... trọng để phân loại giáo viên sau đánh giá Nội dung, tiêu chuẩn cụ thể chuyên môn, nghiệp vụ loại tốt, khá, trung bình, theo quy định hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo (Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên...
 • 6
 • 601
 • 0

Phiếu đánh giá GV cuối năm học

Phiếu đánh giá GV cuối năm học
... giáo viên GV tự đánh giá Tổng số điểm Đánh giá Tổ Xếp loại Tổng số điểm Ghi Xếp loại Ngày tháng năm Tổ trởng chuyên môn (Ký ghi họ tên) Phũng GD-T huyn Sa Pa Phiếu xếp loại giáo viên ... động giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học + tc4.3 Giáo dục qua hoạt động giáo dục + tc4.4 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng + tc4.5 Vận dụng nguyên tắc, phơng pháp, hình thức tổ chức GD + tc4.6 Đánh ... phơng pháp dạy học + tc3.5 Sử dụng phơng tiện dạy học + tc3.6 Xây dựng môi trờng học tập + tc3.7 Quản lý hồ sơ dạy học + tc3.8 Kiờm tra, ánh giá kết học tập cua hoc sinh TC4 Năng lực giáo dục +...
 • 8
 • 152
 • 0

ban tu danh gia gv cuoi nam

ban tu danh gia gv cuoi nam
... vụ: 2.1 Khối lượng, chất lượng, hiệu giảng dạy công tác vò trí, thời gian điều kiện cụ thể: Luôn đảm bảo khối lượng công việc giao, đảm bảo chất lượng hiệu công tác giảng dạy 2.2 ... Tóm tắt ưu khuyết điểm thực chức trách, nhiệm vụ: *Ưu điểm: -Luôn chấp hành nhiệm vụ giao -Tham gia tốt hoạt động, phong trào đoàn thể đề *Hạn chế: Tự đánh giá xếp loại chung...
 • 4
 • 85
 • 0

Bản kiểm điểm đánh giá GV cuối năm 15 16

Bản kiểm điểm đánh giá GV cuối năm 15 16
... Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG Họ tên giáo viên đánh giá: Nhiệm vụ phân công: 1/ Đánh giá, xếp loại Các lĩnh vực, yêu ... phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: − Lập kế hoạch tự học trau chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ hè − Cần rút kinh nghiệm nghiêm khắc với học sinh Lương Điền, ngày 20 tháng năm 2 016 Giáo viên ... động giáo dục lên lớp Thực thông tin hai chiều quản lí chất lượng giáo dục; hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá mang tính giáo dục Xây dựng, bảo quản sử dụng có hiệu hồ sơ giáo dục giảng dạy Điểm...
 • 4
 • 200
 • 0

Nghiên cứu tiêu chí đánh giá năng lực nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 14 - 16 (giai đoạn chuyên môn hoá sâu)

Nghiên cứu tiêu chí đánh giá năng lực nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 14 - 16 (giai đoạn chuyên môn hoá sâu)
... án nghiên cứu lực bóng đá VĐV 14 - 16 tuổi nói chung, VĐV tiền vệ nói riêng Chính vậy, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu tiêu chí đánh giá lực nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 14 - 16 (giai đoạn ... chuyên môn hoá sâu) với mục tiêu nghiên cứu sau: Nghiên cứu khoa học để đánh giá lực nam VĐV bóng đá trẻ lứa tuổi 14 - 16 Ứng dụng nội dung (tiêu chí) , tiêu chuẩn xây dựng đánh giá lực VĐV bóng ... VĐV bóng đá trẻ lứa tuổi 14 - 16 Trong trình nghiên cứu, nguyên tắc sử dụng trình xây dựng nội dung, tiêu chuẩn đánh giá lực chuyên môn VĐV bóng đá trẻ lứa tuổi 14 - 16 đáp ứng yêu cầu chuyên môn...
 • 27
 • 1,531
 • 5

Mẫu đánh giá Viên chức năm 2010

Mẫu đánh giá Viên chức năm 2010
... Xếp loại theo: xuất sắc, khá, trung bình, Kết luận công chức đạt loại: ……………………… Ngày tháng năm 2010 Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá Ký tên ... ………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần khắc phục cho năm tới: … ……………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 20 Người tự nhận xét B Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ: −Ý kiến tập thể ( ghi tóm tắt)……………………………………...
 • 3
 • 2,021
 • 8

Mẫu đánh giá CBCC hàng năm

Mẫu đánh giá CBCC hàng năm
... Ngày Thủ trởng trực tiếp đánh giá (Ký tên, đóng dấu) Mẫu 1c Phiếu nhận xét, đánh giá giáo viên hàng năm Ngành giáo dục đào tạo Năm học 200 - 2000 Họ tên giáo viên: Nhiệm ... đạt loại: Ngày Thủ trởng trực tiếp đánh giá (Ký tên, đóng dấu) Mẫu 1b Phiếu nhận xét, đánh giá công chức, nVHC hàng năm Ngành giáo dục đào tạo Năm học 200 - 2000 Họ tên CC, NVHC: ... Tự đánh giá, xếp loại: Phẩm chất, đạo đức, lối sống Chuyên môn, nghiệp vụ Đánh giá, xếp loại chung Ngày tháng năm 200 Ngời tự nhận xét (Ký, ghi...
 • 9
 • 795
 • 1

Mẫu phiếu đánh giá công chức năm

Mẫu phiếu đánh giá công chức năm
... dân (1) Xếp theo loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém Kết luận: Công chức đạt loại Ngày tháng năm Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (Ký tên, ghi rõ họ tên) ... Nội dung Xếp loại Ghi Chấp hành sách pháp luật Nhà nước Kết công tác Tinh thần kỷ luật Tinh thần phối hợp công tác Tính trung thực công tác Lối sống đạo đức Tinh thần học tập nâng cao trình độ...
 • 2
 • 2,957
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: mẫu phiếu đánh giá trẻ cuối chủ đềhạch toán chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối nămdoanh nghiệp không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệtài khoản 4131 chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chínhkết chuyển lãi tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chínhkết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chínhnghiên cứu tiêu chí đánh giá năng lực nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 14 16 giai đoạn chuyên môn hoá sâunhung gia tri song danh cho tre từ 8 đến 14 tuoinhung gia tri song danh cho tre tu 8 den 14 tuoi lvep sach 74 trangđánh giá hiệu quả điều trị 10 năm của ung thư cổ tử cung giai đoạn figo ibiibp bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp với xạ trị tại bệnh viện kmau bo cong cu danh gia tre em 5 tuoi nam hoc 20142015đánh giá kết quả học tập 1 bài tập lớn 20 2 thi cuối kỳ 80 lưu ý trong quá trình học tập sinh viên thường xuyên phát biểu sẽ được cộng điểm bài tập lớnđánh giá kết quả học tập 1 điểm tích lũy 20 40 2 thi cuối kỳ 60 80 lưu ý trong quá trình học tập sinh viên thường xuyên phát biểu sẽ được cộng điểm tích lũyđánh giá cải cách giáo dục 1979 so với các cuộc cải cách giáo dục trước đó ở việt namcách lập hồ sơ đánh giá trẻPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả