Ứng dụng sản phẩm Lidar và dữ liệu ảnh số trong xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ lớn khu vực thành phố

Ứng dụng sản phẩm Lidar dữ liệu ảnh số trong xây dựng sở dữ liệu nền địa tỷ lệ lớn khu vực thành phố

Ứng dụng sản phẩm Lidar và dữ liệu ảnh số trong xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ lớn khu vực thành phố
... cứu xây dựng CSDL GIS chuẩn, thống từ kết quả xử lý dữ liệu quét LiDAR kết hợp bay chụp ảnh số cần thiết Vì em lựa chọn đề tài“ Ứng dụng sản phẩm Lidar liệu ảnh số xây dựng sở liệu địa ... hợp Lidar máy ảnh số liệu tưởng cho công tác thành lập sở liệu thông tin địa độ xác cao, phục vụ GIS thành lập đồ địa hình tỷ lệ lớn mục đích ứng dụng chuyên ngành khác Hiện hãng chế tạo Lidar ... tính Số liệu ảnh vệ tinh loại số liệu đồ quét loại số liệu Raster Số liệu thuộc tính Được trình bày dạng ký tự số, ký hiệu để mô tả thuộc tính thông tin thuộc địa Trong dạng số liệu trên, số liệu...
 • 85
 • 278
 • 2

Xây dựng sở dữ liệu nền địa tỉnh phú thọ tỷ lệ 150 000 từ sở dữ liệu nền địa tỷ lệ 110 000

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh phú thọ tỷ lệ 150 000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 110 000
... NHIÊN HOÀNG THANH SẮC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỈNH PHÚ THỌ TỶ LỆ 1/50 .000 TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1/10 .000 Chuyên ngành : Bản đồ Viễn Thám & Hệ thông tin Địa Mã số : 60440201 ... Phú Thọ Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, chọn đề tài: Xây dựng sở liệu địa tỉnh Phú Thọ tỷ lệ 1/50 .000 từ sở liệu địa tỷ lệ 1/10 .000 Mục tiêu đề tài - Xây dựng CSDL địa tỷ lệ 1: ... sở liệu, tài liệu để thực luận văn - sở liệu địa tỷ lệ 1/10 .000 tỉnh Phú Thọ - Bản đồ địa hình tỉnh Phú Thọ tỷ lệ 1/10 .000 - Dự án Xây dựng hệ thống quản CSDL NĐL Quốc gia sở liệu...
 • 133
 • 528
 • 3

Đề tài: Tìm hiểu thực trạng sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích điều chỉnh hành vi trong giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ở khu vực thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phú ppt

Đề tài: Tìm hiểu thực trạng sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích và điều chỉnh hành vi trong giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ở khu vực thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phú ppt
... học thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc Để tìm hiểu thực trạng vi c sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích điều chỉnh hành vi giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học khu vực thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc, ... học sinh tiểu học III Thực trạng sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích điều chỉnh hành vi giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học khu vực thành phố Vĩnh YênVĩnh Phúc Thực trạng sử dụng phương pháp ... cứu: Trong giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học khu vực thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc V Giả thuyết khoa học Vi c sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích điều chỉnh hành vi giáo dục đạo đức...
 • 52
 • 512
 • 0

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 khu vực xã châu hội, huyện quỳ châu, tỉnh nghệ an từ số liệu đo đạc ngoài thực địa

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 khu vực xã châu hội, huyện quỳ châu, tỉnh nghệ an từ số liệu đo đạc ngoài thực địa
... học, Chính vậy, đề tài có tên gọi: Thành lập đồ địa tỷ lệ 1:1000 khu vực Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An từ số liệu đo đạc thực địa Đồ án trình bày chương: Chương 1: Khái quát chung đồ ... biên tập từ đồ địa hình Ba phương pháp thành lập đồ địa kể phải qua công đo n chính, đo vẽ thành lập đồ địa gốc (bản đồ địa sở) biên tập, đo vẽ bổ sung thành lập đồ địa cấp gọi tắt đồ địa Hình ... dạng số Trong thực tế, đồ địa tạo theo hai phương pháp bản, số hóa đồ địa vẽ giấy biên tập từ số liệu đo đạc thực địa số liệu đo ảnh hàng không Để thành lập đồ số địa cần nghiên cứu chuẩn đồ số...
 • 66
 • 211
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu địa chính mở rộng phục vụ thị trường bất động sản tại khu vực thành phố thái nguyên

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng phục vụ thị trường bất động sản tại khu vực thành phố thái nguyên
... đầy đủ Ghi CSDL sở liệu LIS Hệ thông thông tin đất đai FIG Hiệp hội trắc địa đồ giới BĐĐC Bản đồ địa HSĐC Hồ sơ địa HTTT Hệ thống thông tin TTĐC Thông tin địa Bđs Bất động sản S húa bi Trung ... h iê p BấT Đ ộ NG Sả N Result Result đC-Khó a mã Cung c ấp n- c s c h Hình I-5-1 CSDL địa sở đa chức Thuỵ Điển LĐ Viẹc l m Nh đị c h ỉ a Tại Bang n g h o c HC t - Victoria úc thiết Bất độ ... đất QH vùng QH sở hữu HT sử dụng UB định giá TT khác ? Provider #3 Things we Provider #2 Dịch vụ TT đo vẽ Click here! Click here! GT& Hạ tầng Bản đồ-thủa QPLý & ĐT- GD&TH Tài nguyên Môi truờng...
 • 118
 • 539
 • 0

nghiên cứu sở khoa học tổng quát hoá bản đồ tự động xây dựng phần mềm tổng quát hoá bản đồ từ dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn

nghiên cứu cơ sở khoa học tổng quát hoá bản đồ tự động và xây dựng phần mềm tổng quát hoá bản đồ từ dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn
... c s khoa h c c a t ng quát hoá t ng - Nghiên c u xây d ng thu t toán t ng quát hoá t ng m ng l ng d ng n b n a hình phù h p v i th c t Vi t Nam b n - Xây d ng ph n m m th nghi m t ng quát hoá ... ng quát hoá a hình 24 II.3.2 Th hi n t ng quát hoá thu h 25 II.3.3 Th hi n t ng quát hoá l p ph th c v t 28 II.3.4 Th hi n t ng quát hoá dân c 29 II.3.5 Th hi n t ng quát ... IV.3 T ng quát hóa m ng l i y u t hình n 61 IV.3.1 Các cách ti p c n IV.3.2 Lý thuy t th t ng quát hóa .58 i v i t ng quát hoá m ng l th t ng quát hoá m ng l IV.3.3 T ng quát hoá m ng...
 • 89
 • 424
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng mô hình ISC 3 để đánh giá dự báo ô nhiễm môi trường không khí khu vực Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình ISC 3 để đánh giá và dự báo ô nhiễm môi trường không khí khu vực Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp
... hình ISC để tính toán mức độ ô nhiễm nguồn thải công nghiệp sinh cho môi trường không khí thành phố Nội 2 .3 MÔ HÌNH KHU CH TÁN ISC3 Nguyên hình ISC hình ISC 32 Đây phần mềm sử dụng để đánh ... ISC3 10 10 Ị1 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ISC3 ĐẺ ĐẢNH GIÁ VÀ D ự BÁO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU v ự c HÀ NỘI DO NGUỒN THẢI CÔNG NGHIỆP 19 3. 1 Cơ SỞ DỮ LIỆU 19 3. 2 KIỂM NGHIỆM MÔ HÌNH > 3. 3 ... tài: Nghiên cứu ứng dụng hình ISC3 để đánh giá dự báo ô nhiễm môi trường không khí khu vực Nội nguồn thải công nghiệp Mã số: QT - 09 - 53 b Chủ trì đề tài: ThS Phạm Thị Việt Anh c Các cán...
 • 54
 • 687
 • 1

Nghiên cứu giải pháp xây dựng sở dữ liệu nền địa đa tỷ lệ từ bản đồ địa hình 1 10 000 phục vụ quản tài nguyên môi trường tỉnh quảng ngãi

Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý đa tỷ lệ từ bản đồ địa hình 1 10 000 phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh quảng ngãi
... hoạt nhiều Xuất phát từ này, đề tài Nghiên cứu giải pháp xây dựng sở liệu địa đa tỷ lệ từ đồ địa hình 1: 10. 000 phục vụ quản tài nguyên môi trƣờng tỉnh Quảng Ngãi có tính cấp thiết ... địa đa tỷ lệ - Thử nghiệm xây dựng CSDL thông tin địa tỷ lệ 1: 10. 000, 1: 25 .000, 1: 50 .000 từ mảnh đồ địa hình tỷ lệ 1: 10. 000 khu vực Quảng Ngãi - Đánh giá ứng dụng CSDL thông tin địa công ... dựng sở liệu địa đa tỷ lệ từ đồ địa hình Chƣơng Thử nghiệm xây dựng sở liệu địa ứng dụng quản đất đai địa bàn tỉnh Quảng Ngãi CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ 1. 1 Khái niệm...
 • 76
 • 342
 • 4

THÁI độ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG đối với sản PHẨM GIẢ THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG TRƯỜNG hợp tại KHU vực THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

THÁI độ và HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG đối với sản PHẨM GIẢ THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG TRƯỜNG hợp tại KHU vực THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... gi a thành ph n i tiêu dùng hàng gi dùng hàng gi u m i liên h gi u hành vi tiêu dùng qua B ng 2.3: c a c i tiêu 33 B ng 2.3: M i liên h gi a thành ph i v i s n ph m gi u gi hi STT i tiêu dùng ... nghiên c u d vi c i tiêu dùng i v i s n ph m gi nh ng nhân t s n ph m gi Nghiên c ng u i tiêu dùng (thu c thành ph u - i v i h ng gi hành u th n hành vi c i tiêu dùng s d ng u th i trang c th c ... th i trang nhi u nh t 1.2 M c tiêu nghiên c u tài có ba m c tiêu nghiên c u Tìm hi u làm rõ nhân t i v i s n ph m gi ng i u ng c a nhân t dùng t i khu v c thành ph H hành vi c hành vi c i tiêu...
 • 136
 • 146
 • 0

Thực trạng giải pháp bán hàng cho nhóm sản phẩm ô tô du lịch huyndai của công ty cổ phần tập đoàn hòa bình minh

Thực trạng và giải pháp bán hàng cho nhóm sản phẩm ô tô du lịch huyndai của công ty cổ phần tập đoàn hòa bình minh
... b o d ng xe ô- tô, đ c bi t ô- c v a l n đ a bàn r t ít, quy mô nh Vi c v T ng Công ty Huyndai Thành Công s không thu n ti n nên dù Huyndai Hòa Bình Minh không bán s n ph m xe cho doanh nghi ... đ ng bán hàng c a công ty Ngoài ra, công ty ch u s ki m soát g t gao v giá c a T ng Công ty Huyndai Thành Công n cho công ty g p nhi u khó kh n vi c xây d ng chi n l c c nh tranh v i công ty khác ... University Library 2.4 Công tácăqu n tr bán hƠng cho nhóm s n ph m ô Huyndai c a Công ty C ph n t păđoƠn Hòa Bình Minh 2.4.1 L p k ho ch bán hàng Ho t đ ng xây d ng, tri n khai k ho ch bán hàng...
 • 64
 • 172
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu địa chính mở rộng phục vụ thị trường bất động sản tại khu vực thành phố thái nguyên

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mở rộng phục vụ thị trường bất động sản tại khu vực thành phố thái nguyên
... nghiêp BấT ĐộNG SảN Result đC-Khóa mã Cung cấp nớc Hình I-5-1 CSDL địa sở đa chức Thuỵ Điển LĐ Viẹc làm Nhà địa Tại Bang Victoria úc thiết lậpđộng CSDL támsản CSDL HC tờng hoc TT Bất sản với bất ... lời cảm ơn chân thành đến cán UBND phờng Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên, ngời đ- cộng tác giúp đỡ thực đề tài Tôi cảm ơn gia đình, ngời thân, bạn bè ngời đ- bên cạnh động viên, giúp đỡ ... -3- Lời cảm ơn Để hoàn thành chơng trình cao học tôi, trớc hết xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Ti Nguyên Môi trờng, Khoa Sau Đại học - trờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên, ngời đ- tạo điều...
 • 96
 • 238
 • 0

Thực trạng giải pháp bán hàng cho nhóm sản phẩm ô tô du lịch huyndai của công ty cổ phần tập đoàn hòa bình minh

Thực trạng và giải pháp bán hàng cho nhóm sản phẩm ô tô du lịch huyndai của công ty cổ phần tập đoàn hòa bình minh
... University Library CHƢƠNG THỰC TRẠNG BÁN HÀNG CỦA NHÓM SẢN PHẨM Ô DU LỊCH HUYNDAI CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN HÕA BÌNH MINH 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh 2.1.1 Lịch ... 3.2 Các giải pháp bán hàng cho nhóm sản phẩm ô du lịch Huyndai Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh 52 3.2.1 Hoàn thiện quy trình bán hàng công ty 52 3.2.2 Hoàn thiện công tác ... bán hàng cho nhóm sản phẩm ô du lịch Huyndai Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 1.1 Tổng quan bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán...
 • 73
 • 47
 • 0

THỊ HIẾU THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỦY SẢN CHẾ BIẾN

THỊ HIẾU VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỦY SẢN CHẾ BIẾN
... thị hiếu thái độ người tiêu dùng vấn đề quan trọng doanh nghiệp chế biến thủy sản Kết luận đề xuất Qua nghiên cứu thị hiếu thái độ sản phẩm thủy sản chế biến người tiêu dùng TP.HCM cho thấy sản ... cho người tiêu dùng nghĩ họ tiếp tục dùng sản phẩm thủy sản chế biến tương lai bao gồm nhận định cho thời gian nấu nướng tương lai hạn chế (62.9%) Người tiêu dùng hy vọng sản phẩm thủy sản chế biến ... (i) Thủy sản chế biến có thời hạn sử dụng lâu (ii) Thủy sản chế biến cung cấp đủ thông tin NGHIÊN CỨU KHOA HỌC thành phần sản phẩm (iii) Sử dụng sản phẩm thủy sản chế biến tiện dụng (iv) Thủy sản...
 • 16
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng công nghệ hệ thông tin địa lý gis trong quản lýtài nguyên và môi trường du lịchthiết bị trao đổi nhiệt sản phẩm đỉnh và nhập liệuứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cậnnghiên cứu xác lập cơ sở khoa học thành lập dữ liệu bản đồ địa hình phục vụ mục đích quân sự từ cơ sở dữ liệu nền địa lý và ảnh viễn thámứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận các chuyên đề nghiên cứuthông tư dữ liệu nền địa lýcập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lýứng dụng của hệ thống thông tin địa lý giscơ sở dữ liệu nền địa lýdữ liệu nền địa lýung dung cua he thong thong tin dia ly trong quan li dat daiquản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực thành phố hồ chí minhnghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của công ty tnhh khí hóa lỏng việt nam tại khu vực thành phố hồ chí minhcác ứng dụng của hệ thống thông tin địa lýnhận xét với sản xuất công nghiệp phân tán và làng nghề khu vực thành phố nam định có tải lượng chất ô nhiễm lớn nhất do đây tập trung nhiều cơ sở sản xuất phân tán và làng nghềchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học