Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản tri doanh nghiệp tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản tri doanh nghiệp tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
... đổi thành Công ty cổ phần với tên đăng ký công ty Cổ phần Quốc tến Sơn 2008 2009 vốn điều lệ 41 tỷ đồng Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn trở thành công ty đại ... trình quản trị nhân lực, NXB Thống kê Lê Quân (2010), Giáo trình quản trị tác nghiệp, NXB Thống Kê Báo cáo tài Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn năm 2011 Báo cáo tài Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn ... MSV: 10D100275 Báo cáo thực tập SVTH: Đào Thị Kim Anh Khoa: Quản trị kinh doanh MSV: 10D100275 Báo cáo thực tập Khoa: Quản trị kinh doanh I/ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ Giới thiệu...
 • 23
 • 137
 • 0

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần quốc tế Sơn trong thời buổi hiệ nay

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà trong thời buổi hiệ nay
... bị nhà trường kết thu từ thực tế thực tập công ty cổ phần quốc tế Sơn hà, định chọn đề tài nghiên cứu: Giải pháp nâng cao lực tài công ty cổ phần quốc tế Sơn thời buổi hiệ nay làm đề tài ... LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 2.1 Tổng quan vế công ty cổ phần quốc tế SƠN HÀ 2.1.1 Tên, qui mô địa Tên công ty : Công ty cổ phần quốc tế Sơn Tên giao dịch quốc tế : Son Ha ... pháp thồng kê • Phương pháp so sánh Kết cấu đề tài Đề tài : Giải pháp nâng cao lực tài cuả công ty cổ phần quốc tế Sơn thời buổi nay phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh...
 • 78
 • 303
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tuyển dụng và HH tại Công ty cổ phần Quốc Tế Sơn Hà.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tuyển dụng và HH tại Công ty cổ phần Quốc Tế Sơn Hà.
... sang công ty cổ phần, đăng ký tên Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Các công ty thành viên: - Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Sơn Hà Địa chỉ: 210 Lô B, Chung cư Sơn Kỳ, Đường CC2, phường Sơn ... Công Nghiệp HN Khoa quản lý kinh doanh PHẦN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 1.1.1 Giới thiệu công ty Công ty cổ phần Quốc Tế Sơn Hà thành viên tập ... quản lý kinh doanh PHẦN Những biện pháp nâng cao hoạt động SXKD, hiệu sử dụng nguồn lao động Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà 3.1 Những kết đạt Những năm qua Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà không ngừng...
 • 39
 • 78
 • 0

Các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế sơn

Các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế sơn hà
... công tác tổ chức, quản lí sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần quốc tế Sơn Chương 3: Một số giải pháp tài chủ yếu nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần quốc tế ... QUẢN LÍ, SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 2.1 Vài nét chung công ty cổ phần quốc tế Sơn 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển công ty Công ... pháp tài chủ yếu nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần quốc tế Sơn Mục đích nghiên cứu đề tài sở thực tế tình hình tổ chức sử dụng vốn kinh doanh công ty để thấy mặt...
 • 77
 • 66
 • 0

Các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế sơn

Các giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế sơn hà
... lí sử dụng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần quốc tế Sơn Chương 3: Một số giải pháp tài chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần quốc tế Sơn Ngày 05 tháng ... Viện Tài Chính luận em xin sâu nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: Các giải pháp tài chủ yếu nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Mục ... kinh doanh hiệu quả, công ty cần phát huy năm tới 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUỐC TẾ SƠN HÀ 2.2.1 Những thuận lợi, khó khăn công ty tổ chức...
 • 72
 • 136
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
... biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động Doanh nghiệp 1.3.1 Những nhân tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng vốn lu động Để tổ chức quản lý tốt nâng cao hiệu sử dụng VLĐ DN trớc hết nhà quản lý tài ... chung công ty cổ phần quốc tế Sơn 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Tên công ty : Công ty cổ phần quốc tế sơn Tên giao dịch : Sonha corporation Trụ sở : Lô số CN1 Cụm công nghiệp ... cho công tác quản lý khoản phải thu Khi khoản trở thành nợ khó đòi làm DN vốn, tăng nợ phải trả ảnh hởng đến hiệu sử dụng vốn DN 1.3.2 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động...
 • 96
 • 57
 • 0

Báo cáo thực tập: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần quốc tế Sơn

Báo cáo thực tập: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà
... 15 Phần Thực trạng t chức công tác k toán công ty c phần quốc tế Sơn .18 2.1 T chức công tác k toán công ty 18 2.1.1 Cơcấu t chức bộmáy k toán Công ty C phần quốc t Sơn ... tác kế toán công ty cổ phần quốc tế Sơn 2.1 Tổ chức công tác kế toán công ty 2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần quốc tế Sơn a)Cơ cấu tổ chức máy kế toán công ty Sơn Hà: Sơ đồ ... 3: Bộ máy kế toán công ty Sơn Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán vốn vốn tiền TSCĐ Kế toán chi phí tính giá thành Kế toán ngân hàng Kế toán thuế Kế toán nguyên vật liệu Kế toán công nợ...
 • 141
 • 56
 • 0

báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần quốc tế sơn

báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần quốc tế sơn hà
... Thuyết minh báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn cho năm tài kế thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 bao gồm Báo cáo tài Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn (Công ty mẹ) Công ty (gọi ... năm 2011 bao gồm Báo cáo tài Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn (Công ty mẹ) Công ty điện, điện tử, đồ điện gia dụng; KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY - Cắt, tạo dáng hoàn thiện đá; Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn ... Tỷ đồng Báo Cáo Thường Niên 2011 Cổ tức dự kiến trả 2011( đồng) 960 Báo cáo tài hợp 54 Báo Cáo Thường Niên 2011 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kiểm toán Báo cáo cân...
 • 68
 • 117
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
... 61 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 62 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ ... NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 65 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ ... 1: Vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Quốc tế Sơn - Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh...
 • 83
 • 222
 • 3

Phân tích tài chính công ty cổ phần quốc tế sơn

Phân tích tài chính công ty cổ phần quốc tế sơn hà
... Chƣơng 3: Thực trạng phân tích tài công ty cổ phần Quốc tế Sơn Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài dự báo báo cáo tài công ty cổ phần Quốc tế Sơn Do trình độ lý luận ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HÀ THỊ THU PHƢƠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ Chuyên ngành Tài ngân hàng Mã số 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH ... thiện tình hình tài công ty Đề tài Phân tích tình hình tài công ty cổ phần Dầu khí Petrolimex”, tác giả Lê Thùy Dƣơng năm 2009 tiến hành phân tích tình hình tài công ty cổ phần Dầu khí Petrolimex...
 • 116
 • 381
 • 2

Báo cáo thực tập: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN

Báo cáo thực tập: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
... phm Kinh doanh Cụng nghip Qun lý, phỏt trin cỏc kờnh phõn phi sn phm Kinh doanh Cụng nghip ca Cụng ty CP Quc t Sn H trin khai k hoch kinh doanh sn phm Kinh doanh Cụng nghip Thc hin ch tiờu doanh ... Khoa Qun Lý KinhDoanh Chng ch PED t chc TUV kim nh v tiờu chun ng hn ca ng thộp khụng g 1.2 Chc nng, nhim v v ngnh ngh kinh doanh ca Cụng ty 1.2.1 Chc nng, nhim v Cụng ty hot ng kinh doanh a nghnh ... Lý KinhDoanh LI M U Nn kinh t Vit Nam ang dn hi nhp vi nn kinh t khu vc v th gii, mụi trng kinh doanh ca cỏc doanh nghip c m rng song cnh tranh ngy cng tr nờn khc lit hn iu ny va to cỏc c hi kinh...
 • 37
 • 99
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
... xut n chic, mt sn phm cú nhiu t sn xut, cụng ty ó chn i tng hp chi phớ sn xut l tng loi sn phm + Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ... chi phớ sn xut kinh doanh d dang ca kỡ trc chuyn sang Chuyên đề thực tập 26 Mi quan h gia chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm c th hin qua cụng thc sau: Chi phí sản Chi phí sản xuất Giá thành sản ... cụng ty giao + Ban Giám đốc: Giữ vai trò lãnh đạo chung toàn công ty, điều hành hoạt động công ty, chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc đồng thời đại diện cho quyền lợi cán công nhân viên công ty b...
 • 86
 • 542
 • 13

293 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Quốc tế Sơn

293 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
... công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn 2.2.1 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Sơ đồ 4: Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty ... trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn - Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn ... hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Để đánh giá hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Công ty sử dụng phương pháp là: đánh giá đào tạo với...
 • 73
 • 263
 • 1

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
... quan công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Em xin trân trọng ... Nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn em mong muốn đánh giá trung thực xác thực trạng lực cạnh tranh công ty Từ đưa số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty nhằm giúp công ... 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần quốc tế Sơn công ty quốc doanh thành lập theo định số 3823/TLDN...
 • 17
 • 456
 • 2

Xem thêm