Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 11-04-2009 - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NƯỚC GIẢI KHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG.doc

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NƯỚC GIẢI KHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG.doc
... Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng tiêu thụ nước giải khát công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ nước giải khát công ty cổ phần nước ... phân tích thực trạng tiêu thụ nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ nước giải khát nước giải khát công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương - Mục tiêu 3: Từ mô tả phân tích trên, sử dụng phương ... Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tiêu thụ nước giải khát công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương để từ đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu kinh doanh cùa công ty 2.2...
 • 28
 • 2,803
 • 18

kiểm toán khoản mục tiền vốn bằng tiền tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương.doc

kiểm toán khoản mục tiền vốn bằng tiền tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương.doc
... cụng ty ABC a ch: Cty Kim toỏn ABC, Q1, TP HCM Chõn thnh cm n s giỳp ca quý Ngõn hng Cụng ty kim toỏn: ABC Cụng ty CP NGK Chng Dng Ngi thc hin:tờn v úng du) s: C8-1 Mó (Ký Loan Khỏch hng: Cty ... cụng ty ABC a ch: Cty Kim toỏn ABC, Q1, TP HCM Chõn thnh cm n s giỳp ca quý Ngõn hng Cụng ty kim toỏn: ABC Cụng ty CP NGK Chng Dng (Ký tờn v úng du) Ngi thc hin: Loan Mó s: C8-2 Khỏch hng: Cty ... ty: 2.1.2.2 S lc ch k toỏn i vi khon mc tin: - Niờn k toỏn: niờn k toỏn ca cụng ty t ngy 01/01 n ngy 31/12 hng nm - n v tin t s dng ghi chộp k toỏn l ng Vit Nam - Ch k toỏn ỏp dng: Cụng ty...
 • 47
 • 479
 • 4

Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương

Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương
... cụng ty ABC a ch: Cty Kim toỏn ABC, Q1, TP HCM Chõn thnh cm n s giỳp ca quý Ngõn hng Cụng ty kim toỏn: ABC Cụng ty CP NGK Chng Dng Ngi thc(Ký tờn v úng du) s: C8-2 hin: Loan Mó Khỏch hng: Cty ... toỏn viờn cụng ty ABC a ch: Cty Kim toỏn ABC, Q1, TP HCM Chõn thnh cm n s giỳp ca quý Ngõn hng Cụng ty CP NGK Chng Dng Ngi thc hin: Loan Mó s: C8-1 (Ký tờn v úng du) Khỏch hng: Cty CP Chng Dng ... ty: 2.1.2.2 S lc ch k toỏn i vi khon mc tin: - Niờn k toỏn: niờn k toỏn ca cụng ty t ngy 01/01 n ngy 31/12 hng nm - n v tin t s dng ghi chộp k toỏn l ng Vit Nam - Ch k toỏn ỏp dng: Cụng ty...
 • 47
 • 498
 • 3

slide ,word Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương

slide ,word Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương
... Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng tiêu thụ nước giải khát công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ nước giải khát công ty cổ phần nước ... phân tích thực trạng tiêu thụ nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ nước giải khát nước giải khát công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương - Mục tiêu 3: Từ mô tả phân tích trên, sử dụng phương ... Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tiêu thụ nước giải khát công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương để từ đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu kinh doanh cùa công ty 2.2...
 • 28
 • 832
 • 6

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương
... 1 -Tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương Quý (Bảng 1) PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ Nhận xét sản phẩm • • Đối với sản phẩm nước giải khát sá xị: thành phẩm ... hoạch PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ • Bảng -Tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương Quý (Bảng 3) Nhận xét sản phẩm • • Đối với sản phẩm nước giải khát sá ... HÌNH TIÊU THỤ Bảng 2 -Tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương Quý (Bảng 2) Nhận xét sản phẩm • • Đối với sản phẩm nước giải khát sá xị: thành phẩm tồn kho đầu quý...
 • 38
 • 807
 • 9

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
... Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng tiêu thụ nước giải khát công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ nước giải khát công ty cổ phần nước ... phân tích thực trạng tiêu thụ nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ nước giải khát nước giải khát công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương - Mục tiêu 3: Từ mô tả phân tích trên, sử dụng phương ... Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tiêu thụ nước giải khát công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương để từ đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu kinh doanh cùa công ty 2.2...
 • 29
 • 466
 • 0

báo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần nước giải khát chương dương

báo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần nước giải khát chương dương
... HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên quan thực tập: Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương Giảng viên hướng dẫn: Cô Đặng Thị Thu Hằng Thời gian thực tập: Từ 7/1/2013 đến 11/3/2013 Sinh viên thực ... 26/12/2005 Hình – Trụ sở Công ty CP NGK Chương Dương Báo cáo thực tập nhận thức Trang Trường Đại Học Hoa Sen 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương ngày địa 606 ... kiến thức lý thuyết học trường vào công việc thực tiễn doanh nghiệp Báo cáo thực tập nhận thức Trang Trường Đại Học Hoa Sen I GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Nước giải...
 • 33
 • 392
 • 0

áp dụng thủ tục kiểm toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương

áp dụng thủ tục kiểm toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương
... dung kiểm toán tiền g i ngân hàng CHƢƠNG 2: ÁP DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN TIỀN G I NG N H NG TẠI CÔNG TY CP NƢỚC GIẢI KHÁT CHƢƠNG DƢƠNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC GIẢI KHÁT ... công ty 2 Sơ tổ chức 2.2 ÁP DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN TIỀN G I NGÂN HÀNG TẠI CÔNG TY CP NƢỚC GIẢI KHÁT CHƢƠNG DƢƠNG 2.2.1 Các th nghiệ 12 2.2.2 Thực kiểm ... Kiểm toán CHƢƠNG : ÁP DỤNG THỦ TỤC IỂ TOÁN TIỀN G I NG N H NG TẠI C NG T CP NƢỚC GIẢI HÁT CHƢƠNG DƢƠNG TỔNG QUAN VỀ C NG T CỔ PHẦN NƢỚC GIẢI HÁT CHƢƠNG DƢƠNG Thông tin ông ty -T vị: CÔNG TY CỔ...
 • 30
 • 115
 • 0

khảo sát sau khi triển khai hệ thống phần mềm erp-iscala tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương

khảo sát sau khi triển khai hệ thống phần mềm erp-iscala tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương
... thiệu công ty nước giải khát Chương Dương Giới thiệu hệ thống ERP Giới thiệu hệ thống Iscala Giới thiệu nghiệp vụ trước triển khai hệ thống Iscala Giới thiệu nghiệp vụ sau triển khai hệ thống ... nghiệp mối quan tâm hàng đầu  Triển khai hệ thống ERP không dễ dàng dễ thất bại Page Giới thiệu công ty Chương Dương  Tên đầy đủ: Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương ( Từ năm 2004) Tên ... Page Giới thiệu công ty Chương Dương CÁC PHẦN MỀM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRƯỚC ĐÂY BÁN HÀNG: EXCEL HÓA ĐƠN: FOXPRO KẾ TOÁN: ACCESS KHO : EXCEL KHÁC: EXCEL Page Giới thiệu công ty Chương Dương BÁN HÀNG DỮ...
 • 42
 • 377
 • 1

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05-11-2009 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05-11-2009 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
... danh sach ca dong nh9-n ca tuc: - Ty, I? p~at ~imh; 20% (M6i c6 dong s6 hihll 09 c6 phi8u se duQ'cnh~ 20 c6 phi8u m61) - Tong so co phi€u phat himh them: 1.616.999 co phan - T6ng gia trj v6n c6 ... cong tac soat xet BCTC s5 0709311/AISC-DN 24/7/2009 cua Cong ty TNHH Ki~m toan & Dich V\l Tin hQc - AISC) - T6ng v6n aiJu I? sau phat himh: 113.339.970.000 d6ng - Thifi ~ian !h1!c hi?n: sau ~~i h~i ... dQng32.339.980.000d6n~ d~ dap Ungnhu c~u kinh doanh , - Nang cao trach nhi~m cua HDQT va ban dieu hanh Cong ty ve vi~c su d\lIlg va toi uu hoa ngu6n v5n c6 dong Ty If biiu quylt dang y: 75,82% DIEU 2: Niem...
 • 2
 • 82
 • 0

Xem thêm