Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông.doc

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông.doc
... TẮT Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông doanh nghiệp có tiềm lực mạnh số công ty hoạt động lĩnh vực công nghiệp chiếu sáng Những năm qua với cố gắng ban lãnh đạo phòng ban, công ty đạt ... hành phân tích để đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động xếp hạng tín nhiệm công ty - Củng cố nâng cao việc vận dụng lý thuyết môn học: tài doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh ... cạnh tranh với công ty khác ngành 2.3 Đánh giá chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Báo cáo tài năm 2006-2008 công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông công ty kiểm toán công ty kiểm toán...
 • 70
 • 1,635
 • 17

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.doc

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG.doc
... TẮT Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông doanh nghiệp có tiềm lực mạnh số công ty hoạt động lĩnh vực công nghiệp chiếu sáng Những năm qua với cố gắng ban lãnh đạo phòng ban, công ty đạt ... hành phân tích để đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động xếp hạng tín nhiệm công ty - Củng cố nâng cao việc vận dụng lý thuyết môn học: tài doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh ... cạnh tranh với công ty khác ngành 2.3 Đánh giá chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Báo cáo tài năm 2006-2008 công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông công ty kiểm toán công ty kiểm toán...
 • 70
 • 1,110
 • 12

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.docx

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.docx
... I Khái quát chung công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông Tên giao dịch: Rang Dong light source ... mười ba nhà máy ngành công nghiệp nhẹ, nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông có chức sản xuất kinh doanh sản phẩm Bóng đèn, Phích nước số sản phẩm thuỷ ... sản phẩm Hiện công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tập trung chủ yếu vào sản xuất mặt hàng là: Bóng đèn tròn, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn huỳnh quang compact, phích nước 2.3.1 Cơ...
 • 25
 • 1,929
 • 20

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông

 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông
... TẮT Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông doanh nghiệp có tiềm lực mạnh số công ty hoạt động lĩnh vực công nghiệp chiếu sáng Những năm qua với cố gắng ban lãnh đạo phòng ban, công ty đạt ... cạnh tranh với công ty khác ngành 2.3 Đánh giá chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Báo cáo tài năm 2006-2008 công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông công ty kiểm toán công ty kiểm toán ... hành phân tích để đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động xếp hạng tín nhiệm công ty - Củng cố nâng cao việc vận dụng lý thuyết môn học: tài doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh...
 • 70
 • 485
 • 5

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.doc

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.doc
... Báo cáo thực tập tổng hợp I Khái quát chung công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông Tên giao dịch: Rang ... mười ba nhà máy ngành công nghiệp nhẹ, nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông có chức sản xuất kinh doanh sản phẩm Bóng đèn, Phích nước số sản phẩm thuỷ ... II.Đặc điểm cấu tổ chức máy Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông Báo cáo thực tập tổng hợp 2.1 Cơ cấu tổ chức máy Công ty Cơ cấu tổ chức máy Công ty tổng hợp phận lao động quản lý khác nhau,...
 • 25
 • 924
 • 9

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
... Báo cáo thực tập tổng hợp I Khái quát chung công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông Tên giao dịch: Rang ... mười ba nhà máy ngành công nghiệp nhẹ, nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông có chức sản xuất kinh doanh sản phẩm Bóng đèn, Phích nước số sản phẩm thuỷ ... 1/7/2004 công ty có định thức chuyển sang công ty cổ phần Đây kiện quan trọng đánh dấu phát triển công ty ngày vững ♦Giai đoạn 2005-2006 Cổ phần hóa công ty, Việt Nam tham gia WTO 6 Báo cáo thực tập...
 • 26
 • 492
 • 5

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
... TẮT Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông doanh nghiệp có tiềm lực mạnh số công ty hoạt động lĩnh vực công nghiệp chiếu sáng Những năm qua với cố gắng ban lãnh đạo phòng ban, công ty đạt ... cạnh tranh với công ty khác ngành 2.3 Đánh giá chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Báo cáo tài năm 2006-2008 công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông công ty kiểm toán công ty kiểm toán ... hành phân tích để đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động xếp hạng tín nhiệm công ty - Củng cố nâng cao việc vận dụng lý thuyết môn học: tài doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh...
 • 70
 • 395
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
... triển công ty: Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thành lập vào năm 1961, sản phẩm nhà máy bao gồm: bóng đèn tròn, đèn huỳnh quang phích nước Cho tới năm 1993, nhà máy đổi tên thành Công ty Bóng ... Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (tên giao dịch RALACO) theo định số 21/2004/QĐ-BCN Bộ Công Thương Sau trở thành công ty cổ phần, RALACO thức niêm yết HOSE vào ngày 06/12/2006 Công ty ... Nội SV: Đoàn Thị Thanh Hải PHẦN 3: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT I Đặc điểm công nghệ sản xuất: Đặc điểm phương pháp sản xuất Công ty Cổ phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Công ty hàng đầu Việt Nam sản...
 • 33
 • 351
 • 0

Nâng cao công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm trên thị trường tại công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Nâng cao công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm trên thị trường tại công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông
... Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 2.1 Khái quát công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 2.1.1 Khái quát công ty Tên công ty: Công ty cổ phần ... Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, nghiên cứu, tìm hiểu công tác tiêu thụ sản phẩm công ty thông qua đề tài: Nâng cao công tác quản tiêu thụ sản phẩm thị trường công ty cổ phần Bóng đèn ... phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông Chương III: Một số đề xuất nhằm nâng cao công tác quản tiêu thụ sản phẩm Sau nghiên cứu vấn đề tiêu thụ sản phẩm tai công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông qua...
 • 33
 • 229
 • 0

Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích nước Rạng Đông

Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích nước Rạng Đông
... TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 2.1 Tổng quan Công Ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông 2.1.1 Giới thiệu chung Công Ty Cổ phần Bóng đèn phích nước ... phát triển Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 2.1.2.1 Quá trình hình thành Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tiền thân nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, khởi công xây dựng ... chung phân tích tài doanh nghiệp Chương II: Thực trạng phân tích tài công ty Cổ Phần bong đèn Phích nước Rạng Đông Chương III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích cải thiện tình hình...
 • 68
 • 245
 • 1

khái quát tình hình sản xuất– kinh doanh của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

khái quát tình hình sản xuất– kinh doanh của Công ty cổ phần bóng đèn  phích nước Rạng Đông
... QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY I Mặt hàng sản phẩm công ty: Hiện doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm nguồn sáng thiết bị chiếu sáng (chủ yếu là: bóng đèn ... Nguyễn Ngọc Quân PHẦN 3: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT I Đặc điểm công nghệ sản xuất: Đặc điểm phương pháp sản xuất Công ty Cổ phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Công ty hàng đầu Việt Nam sản xuất loại nguồn ... PHẦN 2: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT– KINH DOANH CỦA CÔNG TY I.Mặt hàng sản phẩm công ty 1.Nhóm sản phẩm nguồn sáng thiết bị chiếu sáng 2 .Sản phẩm Phích nước...
 • 33
 • 229
 • 0

Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh và hoạt động marketing của công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông

Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh và hoạt động marketing của công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông
... cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông 3.1.1 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh marketing Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông vấn đề đặt Công ty cổ phần bóng đèn phích nước công ty ... trường marketing tới hoạt động marketing Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông 2.2.1 Sự ảnh hưởng nhân tố môi trường vĩ mô đến hoạt động marketing Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông ... 09D120364 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Thầy Nguyễn Thế Ninh PHẦN II TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 2.1 Đặc điểm ngành...
 • 18
 • 749
 • 8

Nâng cao công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm trên thị trường tại công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Nâng cao công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm trên thị trường tại công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông
... trạng công tác tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông Chương III: Một số đề xuất nhằm nâng cao công tác quản tiêu thụ sản phẩm Sau nghiên cứu vấn đề tiêu thụ sản phẩm ... cầu thị trường sản phẩm công ty Chương III: Một số đề xuất nhằm nâng cao công tác quản tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 3.1 Định hướng phát triển công ty cổ phần ... khó khăn thử thách 2.3 Hiệu công tác quản tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Trong năm qua, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông liên tục biết đến doanh...
 • 67
 • 100
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa thương mai quốc tế tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

báo cáo thực tập tổng hợp khoa thương mai quốc tế tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
... K46E1 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tiến CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông Tên giao ... PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU 3.1 Những thành công Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông Trong nhiều năm qua công ty đạt nhiều thành tích: Luôn công ty đầu ngành ... phẩm bóng đèn Compact xuất sang thị trường Hàn Quốc Công ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông 18 SV: Vũ Đình Hòa - 10D130018 Lớp: K46E1 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tiến...
 • 19
 • 208
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn cố định tại Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông..

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn cố định tại Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông..
... hành lý, loại bỏ tài sản cố định cũ kỹ, lạc hậu, có giá trị sử dụng thấp phát huy thành đạt đợc giúp tăng hiệu sử dụng vốn cố định Phần ii : số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản vốn cố định ... nhằm nâng cao công tác quản hiệu sử dụng vốn cố định Bùi Phơng Thảo Kế toán 11A - HN trờng cao đẳng kt kt cn I Báo cáo tổ chức quản Phần : khái quát chung thực trạng công tác quản vốn ... chức quản Đến ngày 15/07/2004, công ty tiến hành cổ phần hoá đổi tên thành Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích Nớc Rạng Đông Quá trình phát triển công ty Gần 40 năm qua, công ty cổ phần Bóng Đèn Phích...
 • 28
 • 107
 • 0

Xem thêm