THUYẾT TRÌNH tài CHÍNH DOANH NGHIỆP HAY NHẤT

bài thuyết trình tài chính doanh nghiệp và vốn doanh nghiệp

bài thuyết trình tài chính doanh nghiệp và vốn doanh nghiệp
... năng, vai trò tài doanh nghiệp • Câu 2: Vốn doanh nghiệp: khái niệm, đặc điểm, phân loại Câu 1: Khái niệm, chức năng, vai trò tài doanh nghiệp A Khái niệm tài doanh nghiệp: Tài doanh nghiệp quan ... loại (tt) • Vậy vốn doanh nghiệp biểu tiền toàn vật tư, tài sản đầu tư vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lời” • Tuy nhiên, tiền vốn Vốn kinh doanh doanh nghiệp quỹ tiền ... hiệu • Tài doanh nghiệp có vai trò đòn bẩy kích thích điều tiết sản xuất kinh doanh Tài doanh nghiệp công cụ giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Câu 2: Vốn doanh nghiệp: ...
 • 18
 • 590
 • 0

Bài thuyết trình tài chính doanh nghiệp vốn lưu động của doanh nghiệp

Bài thuyết trình tài chính doanh nghiệp  vốn lưu động của doanh nghiệp
... • Kết cấu vốn lưu động tỷ trọng phận vốn lưu động tổng số vốn lưu động doanh nghiệp Trong đó: : Kết cấu vốn lưu động phận thứ i : Vốn lưu động phận thứ i : Tổng số vốn lưu động doanh nghiệp CopyRight ... KT 4D - QUI Bài thuyết trình Tài doanh nghiệp Chương III Vốn lưu động doanh nghiệp LOGO www.themegallery.com CopyRight by Linh Hòa - KT 4D - QUI NỘI DUNG Tài sản lưu động Vốn lưu động Đặc điểm ... điểm chu chuyển vốn lưu động Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động DN Mô hình tài trợ vốn lưu động ngắn hạn CopyRight by Linh Hòa - KT 4D - QUI Tài sản lưu động Vốn lưu động CopyRight by...
 • 78
 • 917
 • 0

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp: Rủi ro

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp: Rủi ro
... chi phối rủi ro hệ thống, nhà đầu tư đa dạng hoá để giảm thiểu rủi ro hệ thống Do đó, rủi ro gọi rủi ro đa dạng hoá (non-diversifiable risks) RỦI RO HỆ THỐNG & RỦI RO KHÔNG HỆ THỐNG • Rủi ro hệ ... σ2B - 2ρABσAσB RỦI RO HỆ THỐNG & RỦI RO KHÔNG HỆ THỐNG - Rủi ro không hệ thống (unsystematic risk) yếu tố tác động gắn liền với công ty riêng biệt, rủi ro kinh doanh hay rủi ro tài công ty đó, ... mục • Rủi ro hệ thống → đa dạng hóa (Harry Markowitz với lý thuyết danh mục tối ưu) • Rủi ro không hệ thống (Rủi ro thị trường) 11 Các chứng khoán riêng lẻ tác động đến rủi ro danh mục • Rủi ro...
 • 19
 • 262
 • 0

slide thuyết trình tài chính doanh nghiệp

slide thuyết trình tài chính doanh nghiệp
... lý CƠ CHẾ TÀI TR Tài gián tiếp Người tiết kiệm  Hộ gia đình  Doanh nghiệp Chính phủ  Nước Trung gian tài Thò trườøng tài Tài trực tiếp Người cần vốn  Hộ gia đình  Doanh nghiệp Chính phủ ... Thời gian năm BÀI TẬP Doanh nghiệp A năm có lợi nhuận thu 120 tỷ; doanh nghiệp B có lợi nhuận thu 100 tỷ? Hỏi doanh nghiệp kinh doanh có hiệu Một doanh nghiệp A năm kinh doanh có lợi nhuận 100 ... Chính phủ  Nước TÀI TR GIÁN TIẾP Người Tiền gửi Tiết kiệm Lãi Trung gian tài Tiền vay Doanh nghiệp Lãi TÀI TR TRỰC TIẾP  Hộ gia đình  Nhà đầu tư Thò trườøng tài Doanh nghiệp Chính phủ  Thò...
 • 39
 • 610
 • 3

thuyết trình tài chính doanh nghiệp chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp1

thuyết trình tài chính doanh nghiệp chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp1
... thuế: Giá trị doanh nghiệp có vay nợ L lớn giá trị doanh nghiệp không vay nợ U khoản giá trị chắn thuế PV(r DDtC) = tCD VL = VU + tCD M&M II có thuế  Giá trị doanh nghiệp có vay nợ giá trị thị ... không thuế giá trị doanh nghiệp có vay nợ giá trị doanh nghiệp vay nợ  Định đề M&M II Tỷ suất sinh lợi dự kiến từ vốn cổ phần thường cùa doanh nghiệp có vay nợ tăng tương ứng với tỷ lệ nợ/ vốn cổ ... Hai doanh nghiệp U L giống hệt nhau, ngoại trừ U vay nợ L có vay nợ U L có ngân lưu tự hàng năm FCF lợi nhuận trước lãi vay thuế EBIT Doanh nghiệp U:   Tổng giá trị doanh nghiệp: VU Doanh nghiệp...
 • 31
 • 263
 • 0

thuyết trình tài chính doanh nghiệp chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp 2

thuyết trình tài chính doanh nghiệp chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp 2
... khoản cổ phần doanh nghiệp phát hành TÀI SẢN Giá trị NGUỒN VỐN Giá trị A – Tài sản ngắn hạn 50.000 A – Nợ phải trả 30.000 …… …… Nợ ngắn hạn …… …… …… Nợ dài hạn …… B – Tài sản dài hạn 20 .000 B – ... LUẬT BẢO TỒN GIÁ TRỊ Giá trị tài sản bảo tồn tính chất trái quyền tài sản => Định đề I: Giá trị doanh nghiệp xác định tài sản cụ thể cột bên trái bảng cân đối kế toán tỷ lệ chứng khoán nợ chứng khoản ... bẩy tài + r không chịu tác động ĐBTC  r giảm D tăng E A + Doanh nghiệp tăng nợ đến 100% + Nếu nợ 100%, doanh nghiệp bị phá sản trái chủ trở thành cổ đông doanh nghiệp, doanh nghiệp lại tài trợ...
 • 37
 • 275
 • 0

thuyết trình tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán

thuyết trình tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán
... cho doanh nghiệp: + Chứng khoán phát hành số lượng nhỏ mà không làm phát sinh thêm chi phí giao dịch + Chứng khoán phát hành thời hạn thông báo ngắn + Có thể ấn định thời điểm cho phát hành chứng ... chứng khoán III CÁC THỦ TỤC PHÁT HÀNH MỚI KHÁC (tt) - Có hai phương pháp để bán chứng khoán cung ứng theo giá cố định bán đấu giá + Phương pháp cung ứng chứng khoán theo giá cố định: Doanh nghiệp ... ký sẵn thường sử dụng cho phát hành trái phiếu doanh nghiệp IV CÁC TỔNG CUNG ỨNG TIỀN MẶT CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN (tt) Phát hành chứng khoán quốc tế: − Các công ty thành đạt không bị giới hạn...
 • 42
 • 195
 • 0

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu
... kinh doanh doanh nghiệp khỏi tồi tệ thêm Kiệt quệ tài khơng đưa đến phá sản Không phải doanh nghiệp gặp khó khăn đến phá sản Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, trái chủ lẫn cổ đông muốn doanh nghiệp ... PHẠM CHÍ HIẾU NỘI DUNG LÝ THUYẾT MM VÀ THUẾ KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN TRẬT TỰ PHÂN HẠNG CỦA CÁC LỰA CHỌN TÀI TRỢ Lý thuyết MM Thuế Các vấn đề Theo MM, cấu trúc vốn doanh nghiệp ngẫu nhiên Thực tế: ... sức khỏe doanh nghiệp Công nghệ Nguồn vốn nhân lực Hình ảnh nhãn hiệu Lý Thuyết Đánh Đổi Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn thừa nhận tỷ lệ nợ mục tiêu khác doanh nghiệp: Các công ty có tài sản hữu...
 • 37
 • 251
 • 0

thuyết trình tài chính doanh nghiệp chứng chỉ đặc quyền và trái phiếu chuyển đổi

thuyết trình tài chính doanh nghiệp chứng chỉ đặc quyền và trái phiếu chuyển đổi
... Việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, việc thực chứng đặc quyền làm tăng số cổ phần thường -> loãng giá cổ phần thường CHỨNG CHỈ ĐẶC QUYỀN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI Chứng Chỉ Đặc Quyền Trái Phiếu Chuyển ... nợ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI Định giá trái phiếu chuyển đổi lúc đáo hạn TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI Định giá trái phiếu chuyển đổi lúc đáo hạn TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI Định giá trái phiếu chuyển đổi trước ... Nắm chứng đặc quyền trái phiếu chuyển đổi Định giá chúng Tại chúng phát hành NỘI DUNG Chứng đặc quyền Trái phiếu chuyển đổi Phân biệt chứng đặc quyền trái phiếu chuyển đổi Tại DN phát hành chứng...
 • 48
 • 274
 • 0

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp Chính sách cổ tức

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp Chính sách cổ tức
... PHẦN I LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Lý thuyết Các vấn đề cổ tức CÁC TRƯỜNG PHÁI VÀ PHẢN BIỆN, TRANH LUẬN VỀ LÝ THUYẾT MM Chính sách cổ tức GIẢI NOBEL KINH TẾ CỦA MM VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐỐI VỚI ... đầu tư trả giá cao cho cổ phần doanh nghiệp chi trả cổ tức ổn định, làm giảm chi phí sử dụng vốn cổ phần doanh nghiệp 21 CÁC CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TRONG THỰC TiỄN Chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả ... mới) CHÍNH SÁCH CỔ TỨC  Khái niệm sách cổ tức Chính sách cổ tức định ấn định tỷ lệ phù hợp phần lợi nhuận giữ lại tái đầu tư phần lợi nhuận chia cổ tức Vì lí Đại hội cổ đông diễn cuối kỳ kinh doanh, ...
 • 53
 • 374
 • 0

Bài thuyết trình TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỀ TÀI DỰ ÁN RESORT TẠI VỊNH HẠ LONG

Bài thuyết trình TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỀ TÀI DỰ ÁN RESORT TẠI VỊNH HẠ LONG
... 40% x 8.64% = 10.48% LỘ TRÌNH DỰ ÁN GĐ Năm 0-5 Xây dựng khu 1,4,6 GĐ Năm 6-10 Xây dựng khu 2,3,5 Đưa vào hoạt động công trình GĐ GĐ Năm 11-30 Đưa vào hoạt động toàn dự án Giai đoạn tăng trưởng ... ĐỊNH DỰ ÁN n NPV =  ∑ NCF (1 + r ) t t =0 NPV = t 5,957,118.43 triệu đồng n PP 18 năm 105 ngày DPP 28 năm ngày ∑ NCF t =0 t =0 (1 + IRR ) t  IRR = 16% Đánh giá dòng tiền dự án : Bảng ĐÁNH GIÁ DỰ ... QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG Bảng :Bảng tính lương chi phí quảng cáo Bảng :BẢNG GIẢI TRÌNH CHI PHÍ Bảng BẢNG TÍNH CPHD &DT KHU 1,4,6 DOANH THU CỦA CÁC KHU VỰC Bảng BẢNG GIẢI TRÌNH DOANH THU Bảng Giải trình...
 • 8
 • 179
 • 0

Bài thuyết trình TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỀ TÀI DỰ ÁN RESORT TẠI VỊNH HẠ LONG

Bài thuyết trình TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỀ TÀI DỰ ÁN RESORT TẠI VỊNH HẠ LONG
... 8.64% = 10.48% QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN LỘ TRÌNH DỰ ÁN GĐ Năm 0-5 Xây dựng khu 1,4,6 GĐ Năm 6-10 Xây dựng khu 2,3,5 Đưa vào hoạt động công trình GĐ GĐ Đưa vào hoạt động toàn dự án Năm 11-30 Giai đoạn ... trình giai đoạn • Xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp • Xây dựng khu TD-TT khu dịch vụ biển • Thi công công trình : Khách sạn, nhà hàng tiêu chuẩn • Thuê đất, giải phóng mặt 500ha • Xây dựng sở hạ ... BẢNG GIẢI TRÌNH DOANH THU • Bảng : Giải trình chi tiết DT&CP khu 2,3,5 BẢNG KHẤU HAO • Bảng :BẢNG TÍNH KHẤU HAO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Bảng : Đánh giá dòng tiền dự án THANK YOU ...
 • 21
 • 257
 • 0

Thuyết trình tài chinh doanh nghiệp The Global Financial Crisis and the Efficient Market Hypothesis What Have We Learned

Thuyết trình tài chinh doanh nghiệp The Global Financial Crisis and the Efficient Market Hypothesis What Have We Learned
... Contents What Does the EMH Say? What Doesn’t the EMH Say? Some Lessons from the Financial Crisis Anomalies, Behavioral Finance, and the Future of Market Efficiency” Closing Thoughts TCDN Global financial ... 13 TCDN The reason for the losses EMH = 14 TCDN What the crisis tells us about the efficient markets theory? Does the rapid and substantial fall in prices that occurred across countries and asset ... that prices were too high at the time, the clear implication is that by today—when we all know how inefficient the market is and how irrationally exuberant we were 13 years ago  And after 13...
 • 65
 • 304
 • 0

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp THE STOCK MARKET AND CORPORATE Investment A Test of Catering Theory

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp THE STOCK MARKET AND CORPORATE Investment A Test of Catering Theory
... level of investment will be lower as the expected duration of mispricing increases and/ or the horizon of the average Empirical Analysis Data • Data come from the merged CRSP–Compustat database and ... current liabilities and minus the change in income taxes payable, and DEP is depreciation and amortization www.themegallery.com  The differences between earnings and cash flow arise because of accounting ... economically important A onestandard-deviation change in a typical firm’s level of discretionary accruals is associated with roughly a 2% change in that firm’s investment as a percentage of capital,...
 • 52
 • 349
 • 0

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp Capital Structure DecisionsWhich factors are reliabiy important

Thuyết trình tài chính doanh nghiệp Capital Structure DecisionsWhich factors are reliabiy important
... Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliabiy important? This paper examines the relative importance of many factors in the capital structure decisions of publicly ... of publicly traded American firms from 1950 to 2003 Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliabiy important? Introdution I Capital Structure Theories and Their Predictions I II III IV ... (3) How important are the excluded factors? (4) How does this set of core factors relate to the popular theories of leverage? I Capital Structure Theories and Their Predictions: A Capital Structure...
 • 56
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuyết trình tài chính doanh nghiệpthuyết trình tài chính doanh nghiệp một doanh nghiệp nên vay bao nhiêugiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp mới nhấtgiáo trình tài chính doanh nghiệpnên học tài chính doanh nghiệp hay kiểm toángiáo trình tài chính doanh nghiệp 1giáo trình tài chính doanh nghiệp hiện đạigiáo trình tài chính doanh nghiệp pdfgiáo trình tài chính doanh nghiệp phần 2lý thuyết về tài chính doanh nghiệpgiao trinh tài chính doanh nghiệp hiện đạitài chính doanh nghiệp haygiáo trình tài chính doanh nghiệp 1 học viện tài chínhgiáo trình tài chính doanh nghiệp phần 1lý thuyết môn tài chính doanh nghiệp 1Phải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộNội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMKien truc thoi lySuc manh truyen thog van hoaVan hoa nam bo1 GioiThieuVeLTHDT9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTA