Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24-08-2011 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Hoạt động đầu tư nguồn vốn của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện – Thực trạng và giải pháp

Hoạt động đầu tư nguồn vốn của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện – Thực trạng và giải pháp
... làm rõ vấn đề hoạt động đầu công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện người viết xin trình bày đề tài: Hoạt động đầu nguồn vốn công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện Thực trạng giải pháp Mục đích ... doanh nghiệp bảo hiểm Chương 2: Thực trạng hoạt động đầu công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động đầu công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI CHƯƠNG ... bảo hiểm họat động đầu doanh nghiệp bảo hiểm từ cho thấy vai trò họat động đầu công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI Phân tích thực trạng hoạt động đầu nguồn vốn đánh giá hiệu hoạt động...
 • 97
 • 272
 • 1

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI)

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI)
... chung Công tác chất lượng dịch khách hàng” công ty tổng hợp thành báo cáo Bản báo cáo có bố cục gồm phần chính: Phần 1: Tổng quan tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện Phần 2: Thực trạng công ... (PTI) Giới thiệu chung tổng công ty bảo hiểm bưu điện (PTI) Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty bảo hiểm bưu điện 1.1 1.1.1 Công ty cổ phần Bảo Hiểm Bưu Điện (Post Telecomimication Join ... 710,77 2011 1030 (Tỷ đồng) (Nguồn: Báo cáo tài PTI) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) thành lập ngày 12 tháng 08 năm 1998, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tập hợp doanh nghiệp lớn...
 • 62
 • 191
 • 2

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
... nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện -4Chương - TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KÊNH ... VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI) 2.1 Khái quát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 2.1.1 Giới thiệu Tổng Công ty ... TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 3.1 Mục tiêu định hướng công tác tổ chức quản kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân...
 • 26
 • 315
 • 0

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại công ty cổ phần bến xe nghệ an

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại công ty cổ phần bến xe nghệ an
... huy lợi cạnh tranh để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Hội đồng quản trị đạo triển khai chiến lược phát triển dài hạn giải pháp mang tính đột phá hướng Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tới mục tiêu ... - Công tác quản trị nội bộ: Trong năm 2010, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin quản hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu thao tác thủ công, nâng cao suất lao động cá nhân, phận Công ... thường niên 2011 Hoạt động đầu tư Công ty UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho đầu tư tổ hợp dự án Bến xe Nam Vinh quy mô xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An dự án Bến xe Bắc Vinh quy mô...
 • 5
 • 228
 • 0

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011 tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu đồng nai

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011 tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu đồng nai
... chức Đại hội đồng cổ đông), Công ty có 63 cổ đông sở hữu 4.000.000 cổ phần, cổ đông Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) sở hữu 3.137.628 cổ phần, chiếm 78,441%; cổ đông người ... báo cáo hoạt động năm 2011 phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 Hội đồng quản trị Kính đề nghị Đại hội xem xét có ý kiến đạo Trân trọng / TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận : - Các cổ đông CTy; ... báo cáo Giám đốc Công ty Công tác cổ đông : Tình hình cổ đông thời điểm 15/04/2012 tóm tắt sau: Tổng cộng Cổ đông nhà nước Cổ đông người lao động Cổ đông bên Số cổ đông 63 61 Cổ phần sở hữu Trị...
 • 4
 • 273
 • 0

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011 của công ty cổ phần đá núi nhỏ

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011 của công ty cổ phần đá núi nhỏ
... 12.Ch n l a ơn v ki m tốn c l p Cơng Ty TNHH Ki m Tốn Tư V n Phía Nam AASCs ti n hành ki m tốn năm 2011 * ánh giá chung Năm 2011, H i ng qu n tr Cơng ty ã hồn thành nhi m v i h i ng c ơng tín ... Phư c, chưa tìm c phương án kinh doanh i v i khu t 2,7 c nh núi Châu Th i II- K ho ch Ho t ng c a H QT năm 2012 Năm 2012, c d báo s năm r t khó khăn c a kinh t Vi t Nam mà ngun nhân n t y u t ... qu n tr ã th ng nh t Ban Giám c xây d ng trình i h i c ơng k ho ch năm 2012 v i s li u c th sau: STT DIỄN GIẢI Đá khai thác Đá chế biến Giá trò sản xuất hàng hóa Doanh thu Lợi nhuận Giao nộp...
 • 3
 • 245
 • 0

Tiểu luận môn ra quyết định quản trị THAY ĐỔI VIỆC TẠO BÈ PHÁI TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI)

Tiểu luận môn ra quyết định quản trị THAY ĐỔI VIỆC TẠO BÈ PHÁI TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI)
... thực chương trình quản thay đổi tổ chức Phương pháp phân tích trường lực GIỚI THIỆU CHUNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN TÊN GỌI, NGÀY THÀNH ... GỌI, NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Ngày 01/8/1998 thành lập Công ty Ngày 30/6/2010 đổi tên thành TCT Ngày 13/9/2010 Chi nhánh đổi thành Công ty Website: www.pti.com.vn ... Insurance Corporation (viết tắt PTI) PTI Trụ sở Tầng 8, tòa nhà 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Bảo hiểm gốc Tái bảo hiểm BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Đầu tư Giám định...
 • 18
 • 267
 • 0

Thực trạng các hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần bao bì việt nam

Thực trạng các hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần bao bì việt nam
... tài Công ty Cổ phần bao Việt Nam năm 201120122013 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM 2.1 Phân tích công việc Thực theo đạo Tổng Giasm Đốc công ... 2: Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực Công ty Cổ phần bao Việt Nam Chương 3: Phương hướng phát triển Công ty Cổ phần bao Việt Nam hướng lựa chọn đề tài nghiên cứu PHẦN TỔNG QUAN VỀ CÔNG ... thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần bao Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Công ty Cổ phần bao Việt Na doanh nghiệp...
 • 43
 • 110
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị doanh nghiệm tại công ty cổ phần xây lắp bưu điện (CPT )

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị doanh nghiệm tại công ty cổ phần xây lắp bưu điện (CPT )
... 18 Lãi cổ phiếu Nguồn: Báo cáo tài năm 2009 - 2011 Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện - Nhận xét: Qua bảng 1.6 trích từ bảng báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện năm 2009, 2010 2011 doanh ... cho công ty 2.1.3 Kỹ quản trị nhà quản trị cấp công ty • Tích cực: Các nhà quản trị công ty có kỹ quản trị tốt Hội đồng quản trị ban giám đốc thể rõ ràng kĩ quản trị kỹ định chiến lược công ty ... công ty cổ phần xây lắp bưu điện: 1.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức công ty: 1.1.4 Ngành nghề kinh doanh công ty: .3 1.2 Tình hình sử dụng lao động công ty cổ phần xây lắp bưu điện: ...
 • 21
 • 157
 • 0

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu diện

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu diện
... tiễn công tác quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Phạm vi nghiên cứu: a) Không gian: Đề tài nghiên cứu rủi ro đề xuất hoàn thiện công tác quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu ... CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện: 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển: a)Tên công ty: Công ty cổ phần xây lắp Bưu ... luận quản trị rủi ro Doanh nghiệp b.Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện c Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro Công ty Cổ...
 • 56
 • 568
 • 2

luận văn quản trị nhân lực Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petromex

luận văn quản trị nhân lực Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petromex
... s b mỏy t chc ca Cụng ty PJICO nh sau: S b mỏy t chc ca Cụng ty PJICO Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 40 Chi nhánh 12 Văn phòng đại diện Trên ... cú kinh nghim Cụng ty da vo hai ngun tuyn dng l t ni b v bờn ngoi Cụng ty - Ngun tuyn dng t ni b Cụng ty Cỏc nhõn viờn hin cú ca Cụng ty s c giao cho nhng chc v cao hn Cụng ty h hon thnh tt nhng ... nh s thnh cụng hay tht bi ca Cụng ty Nú l nh hng cho vic thc hin mc tiờu ca Cụng ty Vỡ vy cỏc cụng ty phi c gng phõn tớch nhng yu t nh hng n chin lc ca cụng ty phỏt huy ti a nhng yu im v hn...
 • 54
 • 297
 • 0

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN.DOC

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN.DOC
... vực bảo hiểm nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) − Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ... I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN .3 1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) .3 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 1.3 Cơ cấu máy tổ chức Công ty ... trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc top công ty thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ (Nguồn: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện) Qua phân tích Hình Hình thấy mức độ cạnh tranh công ty bảo hiểm phi nhân thọ...
 • 29
 • 1,063
 • 4

Đánh giá thực tế hoạt động tái bảo hiểm thiết bị điện tử ở Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Đánh giá thực tế hoạt động tái bảo hiểm thiết bị điện tử ở Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
... lớn khả tài + công ty nhợng có điều kiện lại khối lợng kim ngạch bảo hiểm lớn có doanh thu phí lớn không cần phải tái bảo hiểm + công ty nhợng phải tái đơn vị rủi ro có giá trị bảo hiểm vợt khả ... đợc bảo hiểm đặc trng phơng pháp tái BH công ty nhợng ấn định mức lại, số dôi tái u nhợc điểm phơng pháp là: u điểm: + công ty nhợng đảm bảo đợc cân kinh doanh nhận bảo hiểm cho rủi ro có giá trị ... gọi phần giữ lại) Phần giữ lại đợc ấn định sau công ty nhợng xem xét phí bảo hiểm, hoa hông bảo hiểm chi phí hàng năm nh kinh nghiệm tổn thất loại nghiệp vụ cần tái thờng đợc diễn tả dới tỷ lệ phần...
 • 74
 • 220
 • 0

tình hình hoạt động, mục tiêu , phương hướng kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

tình hình hoạt động, mục tiêu , phương hướng kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện
... năm Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh; 10 năm Bảo hiểm trộm cắp, bảo hiểm tiền… 10 năm Nhóm bảo hiểm kỹ thuật Bảo hiểm thiết bị điện t , 10 năm Bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm lắp đặt, 10 năm Bảo hiểm ... hết Công ty cổ phần bảo hiểm Việt Nam nay, hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện chịu ảnh hưởng văn pháp luật kinh doanh bảo hiểm, đầu tư vốn hoạt động Công ty Cổ phần, chứng khoán thị trường ... Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện − Tài liệu liên quan từ Phòng Tổ chức Cán b , Phòng nghiệp vụ Phòng Tái bảo hiểm Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện − Các văn pháp luật liên quan: Luật Kinh doanh...
 • 29
 • 309
 • 0

Một số kiến nghị đối với công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI

Một số kiến nghị đối với công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI
... PTI công ty cổ phần bảo hiểm tổng công ty lớn Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam( VNPT), Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE), Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty ... công ty bảo hiểm PTI 27 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) doanh nghiệp cổ phần thành lập theo Giấy phép số 3633/GP-UB ngày tháng năm 1998 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội cấp với ... phí bảo hiểm tính sở giá trị tối đa bình quan nhiều số phí nộp người bảo hiểm trả cho công ty 10 bảo hiểm số tiền thiếu Trong thời gian bảo hiểm có tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm công ty bảo hiểm...
 • 65
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tổ chức lao động và năng suất lao động trong xây dựngAVR là họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mớiBÀI tập CHƯƠNG 2 Kinh tế vi môBài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biểnSINH HOẠT HÀNG TUẦN PHÒNG 18đề cương vật liệu khí cụ điệngiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 2 full v3TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGHÀNH ĐỀ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON 20162017BỒI DƯỠNG NĂNG lực NGHỀ NGHIỆP của CÔNG NHÂN vận HÀNH THIẾT bị IN OFFSET tờ rời THEO TIẾP cận LINH HOẠTDÒ tìm điểm làm VIỆC cực đại TRONG hệ THỐNG PIN QUANG điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP LOGIC mờGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP CHO học VIÊN NGHỀ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG tại học VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAMGIÁO dục HỨNG THÚ học tập CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHGIÁO dục kỹ NĂNG mềm TRONG môi TRƯỜNG kỹ THUẬT ở TRƯỜNG TRUNG học kỹ THUẬT THỰC HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN DỤNG của DOANH NGHIỆP NHẬT tại VIỆT NAMIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGHỀ cắt gọt KIM LOẠI đạt CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP hồ CHÍ MINHGiao trinh Khi cu dien ha apClinical philosophy philosophy as therGIÁO TRÌNH ÁP CAO VÀ VẬT LIỆU ĐIỆNGIẢI PHẪU – SINH lý hệ SINH dụcGIẢI PHẪU SINH lý hệ TUẦN HOÀNÁo thun có hình đức giáo hoàng siêu sao