Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong

Hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ phú phong

Hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ phú phong
... Cán nhân viện Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong Chức vụ công tác Công ty Nhân viên Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Không Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 22/09 /2011 cổ phần Số cổ phần sở hữu người ... niên 2011 phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NĂM 2011 Kết thực tiêu kinh doanh năm 2011 theo nghị ĐHĐCĐTN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ... đốc: Nhằm đáp ứng công tác quản lý theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong ngày 25 tháng năm 2007 đồng thời đáp ứng nhu cầu công việc, đảm bào...
 • 24
 • 198
 • 0

Kế toán các khoản phải thu phải trả tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Phú Mỹ

Kế toán các khoản phải thu phải trả tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Phú Mỹ
... ph m………… …… ….53 CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC K TOÁN CÁC KHO N PH I THU , PH I TR T I CÔNG TY C PH N S N XU T THƯƠNG M I D CH V PHÚ M 3.1 K TOÁN CÁC KHO N PH I THU 3.1.1 PH I THU KHÁCH HÀNG 3.1.1.1 N i ... THI U V CÔNG TY C PH N S N XU T TH Ư Ơ N G M I D C H V P H Ú M 2.1 GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N S N XU T THƯƠNG M I D CH V PHÚ M 2.1.1 Khái quát chung v công ty Tên công ty: Công Ty C Ph ... tr Chương 2: Gi i thi u v Công Ty C Ph n S n Xu t Thương M i D ch V Phú M Chương 3: Công tác k toán kho n ph i thu ph i tr t i Công Ty C Ph n S n Xu t Thương M i D ch V Phú M Chương 4: Nh n xét...
 • 174
 • 177
 • 0

phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất, thương mại, dịch vụxuất nhập khẩu các tường

phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu các tường
... ty cổ phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Cát Tường chọn đề tài Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu ... áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến vào sản xuất Công ty CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤXUẤT NHẬP KHẨU CÁT TƯỜNG 4.1 ... Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2.2.1 Chức - Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập Cát Tường chuyên kinh doanh sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập sản phẩm gỗ,...
 • 80
 • 238
 • 0

kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần sản xuất thương mại & dịch vụ ETECH

kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần sản xuất thương mại & dịch vụ ETECH
... Xã Hội Khoa Kế Toán - Phn th nht: Nhng chung v cụng ty CP SX TM & DV ETECH - Phn th hai: Thc trng cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu cụng c dng c ti cụng ty c phn sn xut thng mi & dch v ETECH - Phn ... Khoa Kế Toán PHN I NHNG VN CHUNG V CễNG TY C PHN SN XUT THNG MI V DCH V ETECH Tờn gi cụng ty: Cụng ty c phn sn xut thng mi v dch v ETECH Tờn vit tt: ETECH VIETNAM JSC.co Tờn giao dch i ngoi : ETECH ... kộm cht lng c by bỏn, cụng ty cn cú bin phỏp khụng b nh hng n uy tớn cng nh cht lng sn phm T CHC B MY K TON Kế toán trưởng Kế toán tính giá tiêu thụ, toán công nợ Kế toán vật tư tiền lương Thủ...
 • 64
 • 140
 • 0

Hoàn thiện hạch toán bán hàng tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thiên

Hoàn thiện hạch toán bán hàng tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Cơ
... động bán hàng Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Chương III: Hoàn thiện kế toán bán hàng ... THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN CƠ 1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng công ty Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Cơ: 1.1.1.Danh mục bán hàng công ty • Danh mục bán hàng công ty Bảng 1.1: ... thu bán hàng công ty ghi nhận sau việc giao nhận hàng hoàn tất, kế toán xuất hóa đơn khách hàng chấp nhận toán Công ty Sản xuất thương mại dịch vụ Thiên công ty hoạt động lĩnh vực thương mại, ...
 • 61
 • 120
 • 0

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thiên an

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thiên an
... chức quản lý hoạt động bán hàng công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thiên an Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thiên an Chương 3: Hoàn thiện ... HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN 1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng Công ty 1.1.1 Danh mục hàng bán Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thiên an Một vài năm trở ... KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN AN 2.1 Kế toán doanh thu 2.1.1 Chứng từ thủ tục kế toán 2.1.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng: Do Công ty cổ phần sản xuất thương...
 • 95
 • 168
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing tích hợp cho công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại & Dịch vụ An Mỹ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing tích hợp cho công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại & Dịch vụ An Mỹ
... công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại & Dịch vụ An Mỹ Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động truyền thông marketing tích hợp cho Công ty Cổ phẩn Sản xuất Thương mại & Dịch vụ An ... marketing tích hợp Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại & Dịch vụ An Mỹ? Cần nâng cao hiệu hoạt động truyền thông marketing tích hợp Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại & Dịch vụ An Mỹ nào? Đối ... Dịch vụ An Mỹ Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động truyền thông marketing tích hợp Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại & Dịch vụ An Mỹ Nhiệm vụ nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu: Một số giải...
 • 48
 • 261
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hóa Hà Nội

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hóa Hà Nội
... dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hóa Nội Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hóa Nội Chương 3: Hoàn thiện ... quan trọng công tác quản lý nguyên vật liệu, em lựa chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hóa Nội ” làm ... MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH TỰ ĐỘNG HÓA HÀ NỘI 1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu Công ty CP SX TM DV KT Nhiệt lạnh tự động hóa Nội Công ty CP SX TM DV KT Nhiệt lạnh tự động hóa Nội thực sản...
 • 71
 • 182
 • 0

kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hóa hà nội

kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hóa hà nội
... THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH TỰ ĐỘNG HÓA HÀ NỘI 1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hóa Nội Địa ... Khoa Kế toán - ĐHKTQD PHẦN II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH TỰ ĐỘNG HÓA HÀ NỘI 2.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty CP ... tự động hóa Nội. ” Báo cáo gồm phần: Phần I: Tổng quan Công ty CP SXTMDV kỹ thuật nhiệt lạnh tự động hóa Nội Phần II: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty CP SXTMDV kỹ thuật nhiệt lạnh...
 • 46
 • 133
 • 0

kế toán bán hàng và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cồ phần sản xuấtthương mạidịch vụ xuất nhập khẩu cát tường

kế toán bán hàng và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cồ phần sản xuất – thương mại – dịch vụ  xuất nhập khẩu cát tường
... KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HUỲNH CHÍ HẢI MSSV: 4118609 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU CÁT ... nghiên cứu công tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Sản xuất Thƣơng mại Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Cát Tƣờng, sâu phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Trên sở ... Khái niệm - Hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ ngành sản xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh phụ - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi...
 • 107
 • 62
 • 0

Quản lý bán hàng và thu nợ của công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ và phát triển nhà Hải An

Quản lý bán hàng và thu nợ của công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ và phát triển nhà Hải An
... hướng phát triển này, năm 2001 ông Nguyễn Hải An với người bạn thành lập công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phát triển nhà Hải An Công ty CPSXTMDV&PTN Hải An có tên viết tắt Hải An Corp ... KHÁCH HÀNG Mô tả sơ đồ sơ đồ chức quản bán hàng công nợ công ty CPSXTMDV&PTN Hải An: Bộ phận bán hàng thu hồi công nợ công ty CPSXTMDV&PTN Hải An chia thành hai phận nhỏ sau: 1.Bộ phận bán hàng ... công phụ trách thực chi tiết công việc cụ thể, không trùng lắp, nhầm lẫn QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ CÔNG TY BÁN HÀNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ TIẾP THỊ CẬP NHẬT PHIẾU THU BÁN HÀNG THEO ĐƠN CẬP NHẬT DANH...
 • 34
 • 314
 • 0

Xem thêm