Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24-8-2011 - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại công ty cổ phần bến xe nghệ an

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại công ty cổ phần bến xe nghệ an
... huy lợi cạnh tranh để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Hội đồng quản trị đạo triển khai chiến lược phát triển dài hạn giải pháp mang tính đột phá hướng Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tới mục tiêu ... - Công tác quản trị nội bộ: Trong năm 2010, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin quản hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu thao tác thủ công, nâng cao suất lao động cá nhân, phận Công ... thường niên 2011 Hoạt động đầu tư Công ty UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho đầu tư tổ hợp dự án Bến xe Nam Vinh quy mô xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An dự án Bến xe Bắc Vinh quy mô...
 • 5
 • 231
 • 0

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011 tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu đồng nai

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011 tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu đồng nai
... chức Đại hội đồng cổ đông), Công ty có 63 cổ đông sở hữu 4.000.000 cổ phần, cổ đông Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) sở hữu 3.137.628 cổ phần, chiếm 78,441%; cổ đông người ... báo cáo hoạt động năm 2011 phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 Hội đồng quản trị Kính đề nghị Đại hội xem xét có ý kiến đạo Trân trọng / TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận : - Các cổ đông CTy; ... báo cáo Giám đốc Công ty Công tác cổ đông : Tình hình cổ đông thời điểm 15/04/2012 tóm tắt sau: Tổng cộng Cổ đông nhà nước Cổ đông người lao động Cổ đông bên Số cổ đông 63 61 Cổ phần sở hữu Trị...
 • 4
 • 273
 • 0

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011 của công ty cổ phần đá núi nhỏ

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011 của công ty cổ phần đá núi nhỏ
... 12.Ch n l a ơn v ki m tốn c l p Cơng Ty TNHH Ki m Tốn Tư V n Phía Nam AASCs ti n hành ki m tốn năm 2011 * ánh giá chung Năm 2011, H i ng qu n tr Cơng ty ã hồn thành nhi m v i h i ng c ơng tín ... Phư c, chưa tìm c phương án kinh doanh i v i khu t 2,7 c nh núi Châu Th i II- K ho ch Ho t ng c a H QT năm 2012 Năm 2012, c d báo s năm r t khó khăn c a kinh t Vi t Nam mà ngun nhân n t y u t ... qu n tr ã th ng nh t Ban Giám c xây d ng trình i h i c ơng k ho ch năm 2012 v i s li u c th sau: STT DIỄN GIẢI Đá khai thác Đá chế biến Giá trò sản xuất hàng hóa Doanh thu Lợi nhuận Giao nộp...
 • 3
 • 245
 • 0

Thực trạng các hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần bao bì việt nam

Thực trạng các hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần bao bì việt nam
... tài Công ty Cổ phần bao Việt Nam năm 201120122013 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM 2.1 Phân tích công việc Thực theo đạo Tổng Giasm Đốc công ... 2: Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực Công ty Cổ phần bao Việt Nam Chương 3: Phương hướng phát triển Công ty Cổ phần bao Việt Nam hướng lựa chọn đề tài nghiên cứu PHẦN TỔNG QUAN VỀ CÔNG ... thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần bao Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Công ty Cổ phần bao Việt Na doanh nghiệp...
 • 43
 • 112
 • 0

luận văn quản trị nhân lực Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petromex

luận văn quản trị nhân lực Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petromex
... s b mỏy t chc ca Cụng ty PJICO nh sau: S b mỏy t chc ca Cụng ty PJICO Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 40 Chi nhánh 12 Văn phòng đại diện Trên ... cú kinh nghim Cụng ty da vo hai ngun tuyn dng l t ni b v bờn ngoi Cụng ty - Ngun tuyn dng t ni b Cụng ty Cỏc nhõn viờn hin cú ca Cụng ty s c giao cho nhng chc v cao hn Cụng ty h hon thnh tt nhng ... nh s thnh cụng hay tht bi ca Cụng ty Nú l nh hng cho vic thc hin mc tiờu ca Cụng ty Vỡ vy cỏc cụng ty phi c gng phõn tớch nhng yu t nh hng n chin lc ca cụng ty phỏt huy ti a nhng yu im v hn...
 • 54
 • 298
 • 0

Hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
... chớnh Trần Thị Phơng Thùy Bảo hiểm 46A 43 Tờn n v : CễNG TY C PHN BO HIM PETROLIMEX Tờn giao dch quc t : PETROLIMEX JOINT STOCK COMPANY Tờn vit tt : PJICO Lụgụ : PJICO l cụng ty c phn bo him c thnh ... b 1.650 3% Cụng ty in t H Ni 1.100 2% Cụng ty Thit b An ton 275 0,5% Cỏ nhõn 10.725 19,5% 55.000 100% Tng cng (Ngun: Cụng ty c phn bo him Petrolimex) Trần Thị Phơng Thùy Bảo hiểm 46A 44 Hỡnh ... ty PJICO STT Vn gúp C ụng (t VN) T trng Tng cụng ty xng du Vit Nam 28.050 51% Ngõn hng ngoi thng Vit Nam 5.500 10% Cụng ty Tỏi bo him quc gia 4.400 8% Tng cụng ty thộp Vit Nam 3.300 6% Cụng ty...
 • 54
 • 266
 • 0

Hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
... b 1.650 3% Cụng ty in t H Ni 1.100 2% Cụng ty Thit b An ton 275 0,5% Trần Thị Phơng Thùy Bảo hiểm 46A 44 Cỏ nhõn 10.725 55.000 Tng cng 19,5% 100% (Ngun: Cụng ty c phn bo him Petrolimex) Hỡnh ... ty PJICO STT Vn gúp C ụng (t VN) T trng Tng cụng ty xng du Vit Nam 28.050 51% Ngõn hng ngoi thng Vit Nam 5.500 10% Cụng ty Tỏi bo him quc gia 4.400 8% Tng cụng ty thộp Vit Nam 3.300 6% Cụng ty ... Nam bi cỏc Cụng ty thng mi ln, ngoi vic buụn bỏn, cỏc Cụng ty ny m thờm mt Tr s lm i din bo him Vo nm 1926, Chi nhỏnh u tiờn l ca Cụng ty Franco- Asietique n nm 1929 mi cú Cụng ty Vit Nam t tr...
 • 97
 • 323
 • 0

hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico)

hoạt động xúc tiến bán hàng của công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico)
... c thi gian thc cụng ty c phn bo him Petrolimex (PJICO) v s giỳp tn tỡnh ca cụ giỏo Nguyn Hi ng, em ó chn ti: Hot ng xỳc tin bỏn hng ca cụng ty c phn bo him Petrolimex (PJICO) Chuyờn ca em ... xut hin ca cỏc cụng ty c phn BH Cụng ty C phn Bo him Petrolimex (PJICO) l doanh nghip c phn c thnh lp theo Giy phộp s 1873/GP-UB ngy thỏng nm 1995 Ch Trần Thị Phơng Thùy Bảo hiểm 46A 42 tch U ban ... cụng ty thộp Vit Nam 3.300 6% Cụng ty Vt t v Thit b Ton b 1.650 3% Cụng ty in t H Ni 1.100 2% Cụng ty Thit b An ton 275 0,5% Cỏ nhõn 10.725 19,5% 55.000 100% Tng cng (Ngun: Cụng ty c phn bo him Petrolimex) ...
 • 85
 • 119
 • 0

Xem thêm