Đề cương Sinh Học học kì 2

de cuong sinh hoc ki 1

de cuong sinh hoc ki 1
... nhiễm trường hợp cặpNST mà có 3NST (2n +1) +Thể nhiễm trường hợp thể sinh vật 1NST (2n -1) +Thể không nhiễm trường hợp thể sinh vật cặp NST tương đồng Cơ chế phát sinh thể dò bội -Do vài cặp NST không ... =>bệnh tật chí gây chết +Nhưng có số đột biến cấu trúc NST có lợi 12 Thế tượng dò bội thể? Cơ chế phát sinh thể dò bội có (2n +1) (2n -1) -Hiện tượng dò bội: tượng biến đổi số lượng số cặp NST, xảy ... lượng NST (2n +1) hoặc(2n -1) -Hậu gây biến đổi hình thái (hình dạng kích thước NST màu sắc) thực vật gây bệnh NST người: bệnh Đao, bệnh Tơcnơ 13 Hiện tượng đa bội thể gì? Cơ chế phát sinh thể đa...
 • 5
 • 242
 • 2

đề cương sinh học 2

đề cương sinh học kì 2
... - Thành phần sinh vật gồm: + Sinh vật sản xuất: Là thực vật tự tổng hợp chất hữu + Sinh vật tiêu thụ: Là động vật dị dưỡng sinh vật sử dụng chất hữu có nguồn gốc từ thực vật +Sinh vật phân giải: ... lí, hóa học, sinh học môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống cảu người sinh vật khác • Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường: - Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt ... không tái sinh (than đám dầu, lửa,…) dạng tài nguyên sau thời gian sử dụng bị cạn kiệt - Tài nguyên tái sinh dạng tài nguyên sử dụng hợp lí cso điều kiện phát triển phục hồi (tài nguyên sinh vật,...
 • 3
 • 187
 • 0

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 8 II

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 8 KÌ II
... vận động liên quan đến hoạt động vân hoạt động có ý thức - Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa hoạt động quan sinh dưỡng quan sinh sản ( quan nội tạng) Đó hoạt động ý thức Câu 6: Nêu cấu tạo, chức ... PXCĐK PXKĐK? *Phân biệt PXKĐK PXCĐK : - PXKDK phản xạ sinh có, không cần phải học tập - PXCDK phản xạ hình thành đời sống cá thể, kết trình học tập, rèn luyện *Mối quan hệ: - PXKDK sở thành lập ... phục?: Các tật mắt Cận thị Viễn thị Nguyên nhân Các khắc phục Bẩm sinh: cầu mắt dài Do không giữ khoảng cách đọc sách ( đọc gần) Bảm sinh: cầu mắt ngắn Do thủy tinh thể bị lão hóa ( già) khả điều...
 • 8
 • 1,082
 • 6

Đề cương sinh học 7 II

Đề cương sinh học 7 kì II
... - Hệ sinh dục: Chưa phân hóa → tuyến sinh dục ống đẫn → tuyến sinh dục có ống dẫn Câu 27: Hãy kể hình thức sinh sản động vật Phân biệt hình thức sinh sản * Động vật có hình thức sinh sản: Sinh ... sản vô tính sinh sản hữu tính - Sinh sản vô tính hình thức sinh sản kết hợp tế bào sinh dục đực Ví dụ: trùng roi, thủy tức - Sinh sản hữu tính hình thức sinh sản có kết hợp tế bào sinh dục đực(tinh ... 30: Thế biện pháp đấu tranh sinh học? Kể tên biện pháp đấu tranh sinh học Cho ví dụ Nêu ưu điểm hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học * Khái niệm: Là biện pháp sử dụng sinh vật sản phẩm chúng nhằm...
 • 6
 • 193
 • 1

Đề cương sinh học lớp 10 học II

Đề cương sinh học lớp 10 học kì II
... -Nguyên tố sinh trưởng: vào tổng hợp nguyên tố sinh trưởng vi sinh vật chia làm loại +Vi sinh vật khuyết dưỡng +Vi sinh vật nguyên dưỡng -Ứng dụng: +Tạo điều kiện nuôi cấy thích hợp để vi sinh vật ... (10- 20%), chất kháng sinh -Cơ chế hoạt động: Phá oại prôtêin, phá màng tế bào -Ứng dụng: khử trùng, trùng II Các yếu tố lý học 1.Nhiệt độ -Ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng sinh hóa tế bào làm sinh ... sinh hóa tế bào làm sinh vật sinh sản nhanh chậm -Căn vào khả chịu nhiệt chia vi sinh vật làm nhóm: +Vi sinh vật ưa lạnh +Vi sinh vật ưa ẩm +Vi sinh vật ưa nhiệt +Vi sinh vật siêu nhiệt -Ứng dụng:...
 • 4
 • 262
 • 5

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC LỚP 7 HỌC KI II

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC LỚP 7 HỌC KI II
... nghiệm sinh học tiêu diệt loài gặm nhấm co hại _ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống: + Bảo vệ động vật hoang dã + Xây dựng khu bảo tồn động vật + Tổ chức chăn nuôi loài thú có giá trị kinh tế ... Có hại cho kinh tế nông nghiệp: chim ăn quả, ăn hạt, ăn cá - Là động vật trung gian truyền bệnh  Thú *Đặc điểm chung: Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất: - Có tượng thai sinh nuôi ... máu pha trộn +Thận sau, xoang huyệt có khả hấp thu lại nước Câu3 * Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học: - Đốt rừng, làm nương, săn bắn bừa bãi - Khai thác gỗ, lâm sản bừa bãi, lấy đất nuôi thủy...
 • 6
 • 86
 • 0

Đề Cương Sinh Học 7 học 2

Đề Cương Sinh Học 7 học kì 2
... đã quét sạch 29 vạn quân Thanh Vua Quang Trung tấn công quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu vì vào dịp Tết quân Thanh lo ăn chơi , lơ là, phòng bị Sử địa phương Câu 7: Cho biết vùng ... sau ? Phủ Gia Định có mấy dinh ? Gồm những địa danh nào ngày ? Năm 1 623 chúa Nguyễn cho lập sở thuế Năm 1 679 lập đồn dinh ở Sài Gòn Năm 1698 chúa Nguyễn cử Nguyễn Hữu Chỉnh ... Thanh thế nào? Tại vua Quang Trung chọn tấn công quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu ? - Năm 178 8, Nguyễn Huệ lên hoàng đế, niên hiệu Quang Trung, tiến quân Bắc - Đến Nghệ An, Thanh Hóa...
 • 2
 • 45
 • 0

đề cương sinh học học 2

đề cương sinh học học kì 2
... Quần xã sinh vật Là tập hợp nhiều cá thể sinh vật Là tập hợp nhiều quần thể sinh vật loài nhiều loài khác Về mặt sinh học có cấu trúc nhỏ quần Về mặt sinh học có cấu trúc lớn quần xã thể Giữa cá ... 8: Th no l mt h sinh thỏi? TL: H sinh thỏi bao gm qun xó sinh vt v khu vc sng ca qun xó (sinh cnh) Trong ú cỏc sinh vt luụn tỏc ng qua li ln v tỏc ng qua li vi cỏc nguyờn t vụ sinh ca mụi trng ... vi cỏc qun th sinh vt khỏc? - Qun th ngi cú c im sinh hc nh nhng qun th sinh vt khỏc, ú l: c im gii tớnh, la tui, mt sinh sn, t xong, - Qun th ngi cú nhng c trng khỏc vi qun th sinh vt khỏc...
 • 3
 • 149
 • 0

de cuong sinh hoc 11

de cuong sinh hoc 11
... phân sinh lóng: mầm tăng chiều dài lóng Khi mơ phân sinh đỉnh bị cắt bỏ, thân tiếp tục sinh trưởng Sinh trưởng sơ cấp: Là sinh trưởng thân rễ theo chiều dài hoạt động mô phân sinh đỉnh Sinh ... tắt giai đoạn sinh trưởng với páht triển chủ yếu loài động vật phim A -SINH SẢN Ở THỰC VẬT Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN: Sinh sản trình sản sinh cá thể mới, ... tục loài Gồm sinh sản vô tính sinh sản hữu tính II SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT: Sinh sản vô tính gì? Là kiểu sinh sản hợp giao tử đực giao tử cáùi, giống giống bố mẹ Các hình thức sinh sản vô...
 • 48
 • 903
 • 7

de cuong toan hoc ki 2 lop 12 Mr PHU

de cuong toan hoc ki 2 lop 12 Mr PHU
... Cho hai mỈt cÇu (S1) : x2 +y2 +z2 - 6x+4y-2z - 86 = (S2) : x2 +y2 +z2 +6x-2y-4z -2 = vµ (P) : 2x-2y-z+9 = X¸c ®Þnh t©m cđa ®êng trßn lµ giao cđa (P) vµ (S1) Cmr (S1) vµ (S2) c¾t theo mét ®êng trßn,x¸c ... 21 / ∫ x e ln x dx x e ln ln x sin(ln x) e 2x e− x e 2x dx 23 / ∫ − x dx 25 / ∫ dx dx 23 / ∫ x dx 24 / ∫ 22 / ∫ x x +1 x(ln x + 1) ln e − 0e e +1 3 e 1 x3 2 dx 29 / ∫ dx dx 30/ ∫ 26 / ∫ ln(x − x)dx 27 / ... giới hạn bởi: a) y = x2 y = b) ax = y2 ay = x2 ( a > ) c) y = xex , y = , x = – 1, x = d) y = |lnx| y = e) y = (x – 6 )2 y = 6x – x2 f) x2 + y2 = y2 = 2x g) x2 + y2 = 16 y2 = 6x Cơng thức : Thể...
 • 11
 • 348
 • 4

de thi sinh hoc ki II hoan chinh

de thi sinh hoc ki II hoan chinh
... Phòng GD & ĐT Than Uyên Trờng THCS Số Mờng Kim - hớng dẫn chấm Đề ki m tra cuối năm Môn: Sinh học Năm học: 2008 - 2009 I - Lí thuyết Câu Đáp án Cấu tạo thích ... bàn chân dài, ngón có vuốt, ngón trớc ngón sau - Tuyến phao câu tiết dịch nhờn - Chim bồ câu có ki u bay vỗ cánh * Bộ ăn sâu bọ: - Răng: Mõm dài, nhọn - Chân: Chân trớc ngắn, bàn rộng, ngón tay ... Vì: - Môi trờng nhiệt đới gió mùa có khí hậu nóng, ẩm tơng đối ổn định - Thích hợp với sống loài sinh vật Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - Bộ gặm nhấm: Chuột đồng, sóc - Bộ ăn...
 • 2
 • 246
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương sinh học kì 2 lớp 11đề cương sinh học kì 2 lớp 10đề cương sinh học kì 2 lớp 8đề cương thi học kì 2 môn sinh lớp 9đề cương thi học kì 2 môn sinh lớp 11đề thi sinh học kì 2đề cương thi học kì 2 ngữ văn 10đề cương văn học kì 2 lớp 11đề cương văn học kì 2 lớp 7đề cương văn học kì 2 lớp 6đề cương văn học kì 2 lớp 9đề cương văn học kì 2 lớp 10đề cương văn học kì 2 lớp 8đề cương toán học kì 2 lớp 10đề cương toán học kì 2 lớp 7258-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (330).pdf262-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (334).pdf269-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (340).pdf272-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (343).pdfBài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôiViệc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu tới đất nông nghiệp307-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (375).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBài Thuyết Trình Tâm Thần Học332-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (398).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUSáng kiến kinh nghiệm toán 7KẾT hợp GIẢI THUẬT DI TRUYỀN và MẠNG nơ RON RBF NHẬN DẠNG và xử lý tín HIỆU điều KHIỂN PHI TUYẾNLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUPhieu dang ky chuyen khoanLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU