Phiếu mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ

Phiếu mẫu nhận xét luận văn thạc

Phiếu mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ
... công trình nghiên cứu luận văn, luận án công bố nước không? 3 Kết cấu hình thức luận văn ... học: Người phản biện (Ghi rõ học hàm, học vị): Ý KIẾN PHẢN BIỆN Bản nhận xét luận văn cần đánh giá vấn đề sau: Tính cấp thiết thực tiễn đề tài nghiên cứu ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 201 PHIẾU PHẢN BIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên học viên: .Lớp CH: Chuyên ngành: .Mã số: Tên đề...
 • 7
 • 307
 • 0

MẪU HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC

MẪU HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ
... Mẫu bìa luận văn Thạc có in chữ mầu nhũ, khổ A4 (210x297mm) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Họ tên tác giả luận văn TÊN CỦA LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 200 Mẫu ... - 200 Mẫu trang phụ luận văn ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Họ tên tác giả luận văn TÊN CỦA LUẬN VĂN Ngành *: Chuyên ngành**: Mã số***: LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA ... bìa "Tóm tắt luận văn" (khổ 140 x 200 mm) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Họ tên tác giả luận văn TÊN CỦA LUẬN VĂN Ngành: Chuyên ngành: Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội -...
 • 8
 • 328
 • 1

NGHIÊN CỨU NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT THƠ VĂN CỦA TRẦN NHÂN TÔNG - LUẬN VĂN THẠC VĂN HỌC

NGHIÊN CỨU NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT THƠ VĂN CỦA TRẦN NHÂN TÔNG - LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC
... - Nghiên cứu văn học trung đại - So sánh văn học Ngoài phương pháp trình nghiên cứu sử dụng số thao tác thống kê, phân tích, tổng hợp Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Thư mục luận ... góc độ tác phẩm văn học thuộc mảng văn học chức văn học trung đại Việt nam Nhiệm vụ, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Nhiệm vụ Luận văn có nhiệm vụ tìm hiểu người, tư tưởng, tài văn chương, đóng ... thơ văn ông nói riêng văn học trung đại Việt Nam nói chung Tác phẩm có giá trị không lĩnh vực tư tưởng trị xã hội mà lĩnh vực văn học Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp là: -...
 • 106
 • 644
 • 2

Mẫu đề cương LUẬN VĂN THẠC

Mẫu đề cương LUẬN VĂN THẠC SĨ
... giả luận văn tên đề tài luận văn luận văn thạc Ghi chú: Tuỳ theo ngành mà ghi - Nếu ngành Kinh tế ghi Luận văn thạc Kinh tế - Nếu ngành Địa chất thăm dò, Địa chất thủy văn ghi Luận văn thạc ... đề cơng luận văn thạc Các quy định đề tài luận văn thạc sĩ, ngời hớng dẫn, điều kiện đợc bảo vệ luận văn hội đồng chấm luận văn thạc thực theo điểm c khoản Điều ... tài luận văn Chuyên ngành: Mã số: luận văn thạc Ghi chú: Nh trang bìa in chữ nhũ ngời hớng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Văn A PGS.TS Phạm Văn B Tên thành phố - Năm luận văn thạc Luận văn...
 • 10
 • 1,508
 • 5

Áp dụng giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Việt Nam Luận văn thạc

Áp dụng giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ
... ca giao dch phỏi sinh ti Vi!t Nam 55 3.2 Nh+n &nh kh nng ỏp dng giao dch quyn chn c phiu t!i Vi%t Nam 55 3.3 iu ki%n &) ỏp dng giao dch quyn chn c phiu t!i Vi%t Nam ... b o v! Hỡnh 2.1 : Giao dch quyn chn trờn sn giao dch quyn chn CBOE Hỡnh 2.2 : Giao dch quyn chn sn giao dch quyn chn LIFFE Hỡnh 2.3 : Giao dch quyn chn trờn sn giao dch quyn chn ... ỏp d0ng giao dch quyn chn ch)ng khoỏn trờn TTCK Vi!t Nam) 43 2.2.4.2 Khú kh4n ca vi!c ỏp d0ng giao dch quyn chn ch)ng khoỏn trờn TTCK Vi!t Nam 44 2.2.5 M/t s giao dch...
 • 87
 • 90
 • 0

Chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu tại Việt Nam Luận văn thạc

Chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ
... ay thông tin khác i 2.1 Chính sách c t c c a doanh nghi p - thu - - Ch tài 2.1.1 Chính sách l i nhu n gi l i th - ng - có 2.1.2 Chính sách c t c ti n m t nh 10 2.1.3 Các sách chi tr c t c khác ... quan h gi a bi ng giá c phi u sách c t c Bài nghiên c u s tuân theo khung lý thuy t c a Baskin (1989) v sách c t c bi ng giá c phi u Mô hình h i quy phát tri n v ng giá v a sách c t c tr c t ... di v y, nh i tri n v ng t c sách c t 3.3 c l i Do n giá tr c phi u ng bi n 3.3.1 Bi ng giá c phi u (P-Vol) Bi c phi u ng giá c phi u khác công ty khác nhau, bi ng giá công ty có quy mô nh khác...
 • 74
 • 119
 • 0

Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ở Việt Nam Luận văn thạc 2014

Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014
... 56 59 60 64 12 Thông qua , - T , ch C 1.1 lên - tháng 07 i 2000, khu m lên sách khoán 1.2 1.2.1 c 1.2.2 -Index, HNX-Index hay không? - 1.3 1.3.1 X 1.3.2 X-Index, ... nghiê h sách Md Mahmudul Alam Md Gazi Salah Uddin (2009) 20 (Australia, Bangladesh, Malaysia, Mexico, Philippine, Nam Phi, Tây Ban Nha Venezuela) Bài nghiên rõ ràng g n c c hay không? c sách 21 ... 8 qua thao hì c ng c Chính c c c c c lãi * * c 10 * * t u hàng hóa, tình 11 2.1.2 tính nh sau: Rj=aj+bjRm+ej (2.1) Rj: j aj bj j Rm: ej j t Rm a quy b rm 8,9% lên 7,1% ri b b beta Rise Run...
 • 129
 • 172
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HẠT NANO ĐẾN BIẾN ĐỔI HÓA HỌC CỦA LỚP PHỦ ACRYLIC TRONG MÔI TRƯỜNG THỜI TIẾT NHÂN TẠO LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC HÓA HỌC

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HẠT NANO ĐẾN BIẾN ĐỔI HÓA HỌC CỦA LỚP PHỦ ACRYLIC TRONG MÔI TRƯỜNG THỜI TIẾT NHÂN TẠO   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC
... sát ảnh hưởng nồng độ hạt nano đến biến đổi hóa học lớp phủ trình thử nghiệm thời tiết nhân tạo 3.2 Ảnh hưởng hạt nano R-TiO2 ZnO đến biến đổi nhóm chức trình thử nghiệm thời tiết nhân tạo Ảnh hưởng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - NGUYỄN NGỌC TÚ HƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HẠT NANO ĐẾN BIẾN ĐỔI HÓA HỌC CỦA LỚP PHỦ ACRYLIC TRONG MÔI TRƯỜNG THỜI TIẾT NHÂN TẠO Chuyên ... nghiệm thời tiết nhân tạo 41 Hình 3.10 Ảnh hưởng nồng độ hạt nano R-TiO2 đến thay đổi nhóm CH trình thử nghiệm thời tiết nhân tạo .44 Hình 3.11 Ảnh hưởng nồng độ hạt nano ZnO đến thay đổi nhóm...
 • 63
 • 123
 • 0

luận văn thạc Áp dụng pháp luật trong xét xử án hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai

luận văn thạc sĩ Áp dụng pháp luật trong xét xử án hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai
... LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN 1.1 Khái niệm, đặc điểm áp dụng pháp luật hoạt động xét xử án hình Tòa án nhân dân 1.2 Vai trò áp dụng pháp luật ... điểm áp dụng pháp luật, giai đoạn áp dụng pháp luật yếu tố bảo đảm áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình Hai là: Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật xét xử án hình Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai ... LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN 1.1.1 Khái...
 • 112
 • 291
 • 0

Sự mâu thuẫn về nhận thức và cách thức giải quyết những mâu thuẩn này của nhà đầu tư Luận văn thạc

Sự mâu thuẫn về nhận thức và cách thức giải quyết những mâu thuẩn này của nhà đầu tư Luận văn thạc sĩ
... n c hai cách th c ph n ng nêu 3.2.2 Cách th c ng phó v i s mâu thu n v nh n th c chi n l Nh c d ng l ng m i quan h gi a cách th c ng phó chi c c d ng l ng h p c phi u gi m giá sau mua vào, ã s ... o sát 31 3.2 Phân tích s mâu thu n v nh n th c hi u ng phân b tài kho n 32 3.2.1 Chi c ng phó v i s mâu thu n v nh n th c 32 3.2.2 Cách th c ng phó v i s mâu thu n v nh n th c chi c d ... c a N a s h i ti c t c a n i tâm s mâu thu n v nh n th c gây Nhà tâm lý h c xã h i Leon Festinger ã ch r ng i ng hành gi m b t s mâu thu n v nh n th c m t cách b t h p lý nh ti p nh n thông tin...
 • 77
 • 92
 • 0

Luận văn thạc Sử dụng mô hình jones để nhận diện diều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 (full)

Luận văn thạc sĩ Sử dụng mô hình jones để nhận diện diều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 (full)
... DƯƠNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH JONES ĐỂ NHẬN DIỆN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT HOSE PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU NĂM 2013 Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ... chỉnh lợi nhuận: trường hợp công ty niêm yết Hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhận diện hành động quản trị lợi nhuận nhà quản trị phát hành thêm cổ phiếu ... nghiên cứu vận dụng hình Modified Jones coi hình ưu việt để nhận diện hành động điều chỉnh lợi nhuận trường hợp phát hành thêm cổ phiếu công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ...
 • 91
 • 711
 • 8

Kỳ vọng và cảm nhận về chất lượng dịch vụ mẫu giáo của phụ huynh tại TPHCM Luận văn thạc 2014

Kỳ vọng và cảm nhận về chất lượng dịch vụ mẫu giáo của phụ huynh tại TPHCM Luận văn thạc sĩ 2014
... S c n thi t c U u: - -2014 ng khang trang; 1.2 - ut n ch - ng d ch v m t gi a k v t i TP.HCM m nh n th c t c a d ch v m u t i TP.HCM - D t qu g ch ng d ch v m ng gi t i TPHCM 1.3 u: k v m nh ... g ch ng d ch v m ng gi t i TPHCM 1.3 u: k v m nh n v ch ng d ch v m c a ph huynh t i TP.HCM Ph c th c hi i t pm tu iv huynh t i n tu i) v i m c th c hi n t 14 3 1.4 1.4.1 u c th c hi n b c th ... p Trong nh tr ng b n nhi c ph huynh Nhu c u g i tr v ng s t nh n tr t n tu n cho tr ch ng d ch v th c t ts mb is Trong cu c c ch ng m ng d ch v , t o ni iv c ph huynh m kh ut n ch ch v d ch v...
 • 122
 • 158
 • 0

Luận văn thạc Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ tỉnh Cà Mau

Luận văn thạc sĩ Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ tỉnh Cà Mau
... 2 , N N c 23,3 ;c , 3 (2012) 3 , Tuy y N N theo theo y y ( ) 4 , ;D ; l l quan Mau au T ;T S ;T 2.1 - , 2.1 , S : , Nha s s YHCT CN K s k c Y KTV sinh KTV KTV KTV Xquang Nha XN PHCN ... 2011 24 30 11 2012 35 29 2013 45 15 146 101 26 18 trung b ( Theo y Trong k cho trung 19 - ph h y 20 quen (41 truy , 21 , 76%) , N khai y ban 22 , 15 C - 15 23 N N , M N C , , 24 V , ... ADB (2003, tr.12) 13 cho c 14 THEO Tr - h Khoa VH - TC - NT, PL XHNV 2006 3 2007 2008 28 2009 TDTT 2 22 32 55 18 15 2010 2011 20 10 67 17 31 15 35 28 16 177 15 y inh c Kinh/ ts HL 2009 4 7/10...
 • 50
 • 190
 • 0

Luận văn Thạc 2014 Phân tích tác động của các nhân tố đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên TTCK Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ 2014 Phân tích tác động của các nhân tố đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên TTCK Việt Nam
... lên TTCK 15 2.2.5 i t giá 2.3 Các nghiên c u t i Vi t Nam v ng lên TTCK 16 ng nhân t th ng ch ng khoán 19 2.3.1 ng c a l m phát lên TTCK 19 2.3.2 ng c a giá vàng lên TTCK ... "Phân tích th tr thành m i ch nh nhân t m t v ng Vi t Nam nh giá y thách th c vi nh ki m nan gi i Chính v y, vi c nghiên c u ng c a nhân t tài n t su t sinh l i c phi u ng ch ng khoán Vi t Nam" ... Effects Model) TSSSL : T su t sinh l i TTCK : Th ng ch ng khoán VAR : Mô hình t h i quy Vector (Value At risk) VN : Vi t Nam DANH M C B NG B ng 2.1: Tóm t t k v a nhân t i TTCK B ng 3.1: Tóm t t bi...
 • 102
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bản nhận xét luận văn thạc sĩnhận xét luận văn thạc sĩ của người hướng dẫnnhận xét luận văn thạc sĩcách nhận xét luận văn thạc sĩbảng nhận xét luận văn thạc sĩmẫu báo cáo luận văn thạc sĩmẫu đề cương luận văn thạc sĩ kỹ thuậtmẫu trình bày luận văn thạc sĩnhận làm luận văn thạc sĩmẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tếmẫu đề cương luận văn thạc sĩ y họcmẫu đề cương luận văn thạc sĩ hành chính côngmẫu nhận xét luận văn tốt nghiệpnhận làm luận văn thạc sĩ kỹ thuậtmẫu tóm tắt luận văn thạc sĩchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả