Van Long Nature Reserve, Vietnam Towards global action for Indigenous and Community Conserved Areas,

Van Long Nature Reserve, Vietnam Towards global action for Indigenous and Community Conserved Areas,

Van Long Nature Reserve, Vietnam Towards global action for Indigenous and Community Conserved Areas,
... in fortunes and economy, as Vietnam s development accelerates Van Long is now recognised as a protected area at the provincial level The Van Long communities are sharing the protection work and ... conservation with community development • As a consequence, better planning (land-use, tourism development) •Government and external support to support community stewardship and keep Van Long away from ... operations Van Long is now a popular destination for ecotourism, which is driving rapid change at the site Effectiveness & Sustainability Van Long is thriving both in terms of conservation and tourism...
 • 5
 • 210
 • 0

Useful global databases for Hydrology and Water Resources Research

Useful global databases for Hydrology and Water Resources Research
... professional skill and software to understand data  L2, L3 data – processed data and converted into usable public formats  LANDSAT – land surface fluxes e.g NDVI, NDWI etc  ASTER – land surface fluxes, ... tes/Netherlands-Lattrop-site.html : Tower in the Netherlands  Typical measurements: radiation and microclimatic conditions, sap flow at various species, unsaturated zone moisture and matric potential and ... 1 There is growing free datasets prepared for hydrologic and water resources modelling worldwide Already prepared datasets that can be easily imported...
 • 23
 • 186
 • 0

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển khu du lịch sinh thái đất ngập nước vân long tỉnh ninh bình

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển khu du lịch sinh thái đất ngập nước vân long tỉnh ninh bình
... CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC VÂN LONG TỈNH NINH BÌNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 2.1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Ninh Bình tỉnh ... sắc hệ sinh thái điển hình, Ninh Bình tiềm lớn phát triển du lịch nói chung du lịch sinh thái nói riêng Khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long nơi du lịch tiêu biểu, vùng ngập nước lớn ... 2.2 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI VÂN LONG 2.2.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long nằm phía Đông Bắc tỉnh Ninh Bình, cách Thành Phố Ninh Bình...
 • 25
 • 1,190
 • 13

Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn

Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn
... ban quản lý khu du lịch Vân Long III Một số gợi ý khai thác du lịch Vân Long - Để phát triển Vân Long thành điểm đến du lịch hấp dẫn thời gian tới , Ban quản lý khu du lịch Vân Long tham khảo ... khu du lịch Vân Long thời gian vừa qua Vấn đề đặt cho ban quản lý khu du lịch giải hạn chế bất cập để công tác du lịch Vân Long phát triển tơng lai , để Vân Long điểm đến du lịch hấp dẫn cho du ... khu du lịch khác , tạo điều kiện cho Vân Long điểm đến khách du lịch , nớc , xây dựng Vân Long thành điểm đến hấp dẫn Trên gợi ý , biện pháp marketing thúc đẩy hoạt động khai thác du lịch Vân Long...
 • 33
 • 157
 • 0

Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn

Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn
... quản lý khu du lịch Vân Long - III MỘT SỐ GỢI Ý KHAI THÁC DU LỊCH TẠI VÂN LONG - Để phát triển Vân Long thành điểm đến du lịch hấp dẫn thời gian tới , Ban quản lý khu du lịch Vân Long tham khảo ... khu du lịch Vân Long thời gian vừa qua Vấn đề đặt cho ban quản lý khu du lịch giải hạn chế bất cập để công tác du lịch Vân Long phát triển tương lai , để Vân Long điểm đến du lịch hấp dẫn cho du ... để khách du lịch đến với khu du lịch , trung tâm dịch vụ du lịch nhiều đạt hiệu kế hoạch đề Trang 27 Để Vân Long phát triển thành điểm đến du lịch hấp dẫn tương lai nhà quản lý du lịch nơi cần...
 • 44
 • 243
 • 2

Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn .doc

Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn .doc
... quản lý khu du lịch Vân Long - III MỘT SỐ GỢI Ý KHAI THÁC DU LỊCH TẠI VÂN LONG - Để phát triển Vân Long thành điểm đến du lịch hấp dẫn thời gian tới , Ban quản lý khu du lịch Vân Long tham khảo ... khu du lịch Vân Long thời gian vừa qua Vấn đề đặt cho ban quản lý khu du lịch giải hạn chế bất cập để công tác du lịch Vân Long phát triển tương lai , để Vân Long điểm đến du lịch hấp dẫn cho du ... để khách du lịch đến với khu du lịch , trung tâm dịch vụ du lịch nhiều đạt hiệu kế hoạch đề Trang 27 Để Vân Long phát triển thành điểm đến du lịch hấp dẫn tương lai nhà quản lý du lịch nơi cần...
 • 44
 • 231
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vân long

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vân long
... Cụng ty TNHH Võn Long Phn II: Thc trng cụng tỏc k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti cụng ty TNHH Võn Long Phn III : ỏnh giỏ thc trng v phng hng hon thin k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo ... TNHH Võn Long ó giỳp em thi gian thc v lm chuyờn thc ca mỡnh Phn I : Tng quan v cụng ty TNHH Võn Long I./ Hot ng kinh doanh ca cụng ty TNHH Võn Long 1/ Lch s hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty Trỏch ... cụng ty Cụng ty TNHH Võn Long l mt doanh nghip va kinh doanh thng mi va sn xut, tiờu th sn phm Lao ng trong cụng ty cú trỡnh , chuyờn mụn khỏc nờn vic qun lý lao ng cụng ty c phõn chia, qun lý theo...
 • 82
 • 297
 • 0

Khai thác tiềm năng du lịch tại Vân Long

Khai thác tiềm năng du lịch tại Vân Long
... với tiềm mạnh khu du lịch II Hoạt động khai thác du lịch Vân Long Thực trạng khai thác du lịch Vân Long Với mạnh tiềm to lớn Vân Long xứng đáng đợc phát triển thành khu du lịch sinh thái tiếng ... Từ Vân Long suối nớc nóng Kênh Gà 6km - Từ Vân Long Tràng An Tam Cốc Bích Động 15 km - Từ Vân Long Địch Lộng km 2.2 Sản phẩm du lịch Vân Long Khu du lịch Vân Long đợc phát vào khai thác du lịch ... III Một số gợi ý khai thác du lịch Vân Long I Vân Long quần thể địa điểm du lịch Ninh Bình Tiềm du lịch Ninh Bình 1.1 Giới thiệu du lịch Ninh Bình Ninh Bình tỉnh giàu tiềm du lịch , với vị trí...
 • 33
 • 272
 • 2

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vân Long

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vân Long
... chớn trm sỏu mi tỏm ng chn./ 41 s tin o kế toán tiền lơng (Ký, h tờn) kế toán trởng (Ký, h tờn) Bảng toán Tiền lơng Tháng 10 năm 2006 Cụng ty TNHH Võn Long n v Thủ trởng đơn (Ký, h tờn) : Nh ... chn./ kế toán tiền lơng (Ký, h tờn) kế toán trởng (Ký, h tờn) Thủ trởng đơn (Ký, h tờn) t cỏc bng toỏn lng k toỏn chi tit lp bng phõn b tin lng v cỏc khon trớch theo lng n v : Cụng ty TNHH Võn Long ... Cụng ty TNHH Võn Long Phn II: Thc trng cụng tỏc k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti cụng ty TNHH Võn Long Phn III : ỏnh giỏ thc trng v phng hng hon thin k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo...
 • 80
 • 155
 • 0

Vân Long 1 điểm đến du lịch hấp dẫn

Vân Long 1 điểm đến du lịch hấp dẫn
... ban quản lý khu du lịch Vân Long - III Một số gợi ý khai thác du lịch Vân Long Để phát triển Vân Long thành điểm đến du lịch hấp dẫn thời gian tới , Ban quản lý khu du lịch Vân Long tham khảo ... khu du lịch Vân Long thời gian vừa qua Vấn đề đặt cho ban quản lý khu du lịch giải hạn chế bất cập để công tác du lịch Vân Long phát triển tơng lai , để Vân Long điểm đến du lịch hấp dẫn cho du ... khu du lịch khác , tạo điều kiện cho Vân Long điểm đến khách du lịch , nớc , xây dựng Vân Long thành điểm đến hấp dẫn Trên gợi ý , biện pháp marketing thúc đẩy hoạt động khai thác du lịch Vân Long...
 • 32
 • 552
 • 0

Xác định giá trị kinh tế của vùng đất ngập nước Vân Long-Gia Viễn-Ninh Bình bằng phương pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên

Xác định giá trị kinh tế của vùng đất ngập nước Vân Long-Gia Viễn-Ninh Bình bằng phương pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên
... khu Đất ngập nớc Vân Long Bớc đầu xác định giá trị kinh tế vùng Đất ngập nớc Vân Long- Gia Viễn- Ninh Bình phơng pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên 12 Trờng Đại học Kinh tế Quốc ... Vùng đất ngập nớc quanh năm Bớc đầu xác định giá trị kinh tế vùng Đất ngập nớc Vân Long- Gia Viễn- Ninh Bình phơng pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên 19 Trờng Đại học Kinh tế ... vé thuyền, chi phí tiền Bớc đầu xác định giá trị kinh tế vùng Đất ngập nớc Vân Long- Gia Viễn- Ninh Bình phơng pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân...
 • 73
 • 502
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngâp nước Vân Long

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngâp nước Vân Long
... nói chung đa dạng sinh học nói riêng Đề tài: Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long ý nghĩa khoa ... nội dung mà du lịch sinh thái cần phải có, là: - Du lịch sinh thái loại hình phát triển du lịch bền vững, quản lý bền vững; - Là loại hình dựa vào thiên nhiên (đặc biệt khu vực hoang sơ, bảo tồn ... nhiên, đa dạng sinh học bảo môi trường mối quan hệ cộng sinh: Du lịch sinh thái đóng góp cho bảo tồn ngược lại bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường tảng để phát triển du lịch sinh thái Hiện nay,...
 • 12
 • 815
 • 4

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vân Long (ko lý luận - nhật ký chung) 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vân Long (ko lý luận - nhật ký chung) 
... sỏu mi tỏm ng chn./ 41 s tin o kế toán tiền lơng (Ký, h tờn) kế toán trởng (Ký, h tờn) Bảng toán Tiền lơng Tháng 10 năm 2006 Cụng ty TNHH Võn Long n v Thủ trởng đơn (Ký, h tờn) : Nh mỏy nha Ban ... chn./ kế toán tiền lơng (Ký, h tờn) kế toán trởng (Ký, h tờn) Thủ trởng đơn (Ký, h tờn) t cỏc bng toỏn lng k toỏn chi tit lp bng phõn b tin lng v cỏc khon trớch theo lng n v : Cụng ty TNHH Võn Long ... tin lng v cỏc khon trớch theo lng ca cụng ty TNHH Võn Long I./ c im lao ng v hỡnh thc tr lng ca cụng ty c im lao ng v yờu cu qun lao ng ca cụng ty Cụng ty TNHH Võn Long l mt doanh nghip va...
 • 80
 • 270
 • 1

Khai thác du lịch tại Vân Long

Khai thác du lịch tại Vân Long
... m du l ch t i Vân Long 2.4 Giá c d ch v t i khu du l ch Vân Long 2.5 Truy n thơng, tun truy n qu ng cáo du l ch 2.6 Phân ph i du l ch t i Vân Long III M t s g i ý khai thác du l ch t i Vân Long ... Vân Long qu n th du l ch c a Ninh Bình II Ho t III M t s g i ý khai thác du l ch t i Vân Long ng khai thác du l ch t i Vân Long ó THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN I VÂN LONG ... ban qu n lý khu du l ch Vân Long - III M T S G I Ý KHAI THÁC DU L CH T I VÂN LONG - phát tri n Vân Long thành m t i m n du l ch h p d n th i gian t i , Ban qu n lý khu du l ch Vân Long có th tham...
 • 44
 • 242
 • 0

Xem thêm