Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
... tịch Hội đồng quản trị - Căn Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong; - Căn Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong ... hoà xã hội chủ nghĩa việt nam NTP- Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 Số: 30/NQ-HĐQT Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2009 nghị hội đồng ... đồng cổ đông thờng niên năm 2009 thông qua ngày 18 tháng năm 2009 giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực Nghị tm/ Đoàn chủ tịch chủ Tọa đại hội công ty cp nhựa...
 • 4
 • 8
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
... chung vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ... Việt Nam nay, nên thực tập Công ty cổ phần nhựa Tiền Phong, em chọn đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Chuyên đề thực tập em ... cổ phần Nhựa Bạch Đằng, Công ty Nhựa Tiến Huy, Công ty Nhựa Thuận Phát, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, Công ty Nhựa Đạt Hòa, Công ty Nhựa Minh Hùng, Công ty Nhựa Đệ Nhất, Trong đáng kể Công ty...
 • 123
 • 149
 • 1

Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã cổ phiếu NTP)

Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã cổ phiếu NTP)
... cổ phiếu : NTP PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Giới thiệu chung công ty Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong ... tự: 80 Mã cổ phiếu : NTP PHẦN II : PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Phân tích định tính : 1.1 Mô hình kinh doanh: Hiện nay, sản phẩm ống nhựa, phụ ... chứng tỏ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gặp khó khăn Kết luận: Các số cho thấy cổ phiếu công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tình hình tài lành mạnh, tính khoản cao, hoạt động kinh doanh...
 • 11
 • 509
 • 1

Báo cáo phân tích công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong.pdf

Báo cáo phân tích công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong.pdf
... hợp) Công ty con, công ty liên kết Tên công ty Địa Vốn điều lệ Tỷ lệ góp vốn Công ty CP nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam KCN Đồng An – Bình Dương 100 tỷ đồng 51% Công ty CP nhựa bao bì Tiền ... Công ty thực xong phần góp vốn thành lập Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiên phong phía Nam Bình Dương, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng (NTP góp 51% tương đương 51 tỷ đồng) Tháng 12/2008, Công ty ... 31/12/2008: 59,5 tỷ đồng Chi tiết sau - Công ty CP Nhựa Tiền Phong phí nam - Công ty CP Bao bì Tiền Phong 2,40 tỷ đồng - Công ty CK Nhấp Gọi 1,50 tỷ đồng - Công ty CP Khuôn mẫu xác 0,10 tỷ đồng 51,00...
 • 13
 • 1,159
 • 3

Định hướng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đến năm 2012.docx

Định hướng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đến năm 2012.docx
... THIỆU CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2.1 Giới thiệu chung Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 2.1.1 Hình thành phát triển Công ty Cổ phần Nhựa ... chuyển Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thành Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Thực chuyển đổi theo mô hình công Luận văn tốt nghiệp VMBA9 Chu Văn Phương 38 ty cổ phần, Công ty tiến ... Những yếu tố thuộc nội doanh nghiệp tác động đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh - Định hướng chiến lược kinh doanh đến năm 2012 cho Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong dựa việc kết hợp...
 • 96
 • 665
 • 13

Định hướng chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đến năm 2012

Định hướng chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đến năm 2012
... THIỆU CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2.1 Giới thiệu chung Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 2.1.1 Hình thành phát triển Công ty Cổ phần Nhựa ... Những yếu tố thuộc nội doanh nghiệp tác động đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh - Định hướng chiến lược kinh doanh đến năm 2012 cho Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong dựa việc kết hợp ... Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 80/2004/QĐ-BCN việc chuyển Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thành Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Thực chuyển đổi theo mô hình công ty cổ phần, ...
 • 97
 • 404
 • 3

Định hướng chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phongđến năm 2012

Định hướng chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phongđến năm 2012
... lý chiến lược – Nhà xuất giáo dục ) 1.1.2 Các cấp độ chiến lược Trong doanh nghiệp có ba cấp độ chiến lược là: Chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh chiến lược chức - Chiến lược công ty: ... THIỆU CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2.1 Giới thiệu chung Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 2.1.1 Hình thành phát triển Công ty Cổ phần Nhựa ... Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 80/2004/QĐ-BCN việc chuyển Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thành Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Thực chuyển đổi theo mô hình công ty cổ phần, ...
 • 97
 • 287
 • 1

Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong

Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
... 13/11/27 CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Nội dung Giới thiệu khái quát công ty NỘI DUNG Phân tích đánh giá tình hình tài công ty Giải pháp đề xuất 13/11/27 CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Giới thiệu ... 13/11/27 CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 12 Phân tích Báo cáo kết kinh doanh 13/11/27 CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 13 Phân tích Báo cáo kết kinh doanh Bảng phân tích chi phí kinh doanh công ty Đvt: ... 13/11/27 CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 14 Phân tích Báo cáo kết kinh doanh 13/11/27 CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 15 Phân tích Báo cáo kết kinh doanh Bảng phân tích lợi nhuận công ty ĐVT: tỷ...
 • 50
 • 310
 • 2

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
... chứng cho ý nghĩa quan trọng công tác hạch toán vốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm NHT Kí S CI doanh nghiệp sản xuất nói riêng kinh tế quốc dân nói chung Với toán nội dung từ lý luận đến ... báo cáo thực tập tốt nghiệp mong muốn góp thêm minh chứng cho ý nghĩa quan trọng công tác hạch toán vốn BNG TNH GI THNH chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói riêng ... bảo thầy cô cán kế toán quan tâm Một lần xin chân thành cảm ơn cô Công ty Cổ phần In bao bì giáo32 viên h-ớng dẫn Cô Phạm Thanh Huyền giúp đỡ hòan thành Hon thin t chc k toỏn hp chi phớ sn xut...
 • 102
 • 226
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
... CễNG TY C PHN NHA THIU NIấN TIN PHONG 2.1.c im chung cụng ty C phn Nha Thiu Niờn Tin Phong 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin - Tờn cụng ty: Cụng ty C phn Nha Thiu Niờn Tin Phong TIEN PHONG ... nh s 80/2004/Q-BCN v vic chuyn Cụng ty Nha Thiu niờn Tin phong thnh Cụng ty C phn Nha Thiu niờn Tin phong Thc hin chuyn i theo mụ hỡnh cụng ty c phn, Cụng ty ó tin hnh ỏnh giỏ li ti sn, hot ng ... Cụng ty c ch th trng, ngy 29/04/1993 B Cụng nghip nh( l B Cụng Nghip) ban hnh Quyt nh s 386/CN/TCLD v vic i tờn Nh mỏy Nha Thiu niờn Tin phong Cụng ty Nha Thiu niờn Tin phong Theo ú, Cụng ty Nha...
 • 95
 • 267
 • 3

Luận văn:Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền phong pdf

Luận văn:Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền phong pdf
... nghĩa quan trọng công tác hạch toán vốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm NHT Kí S CI doanh nghiệp sản xuất nói riêng kinh tế quốc dân nói chung Với toán nội dung từ lý luận đến thực tiễn ... báo cáo thực tập tốt nghiệp mong muốn góp thêm minh chứng cho ý nghĩa quan trọng công tác hạch toán vốn BNG TNH GI THNH chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói riêng ... hin hnh - Chi phớ sn xut chung: bao gm nhng chi phớ sn xut cũn li ti phõn xng nh chi phớ nhõn viờn, chi phớ nguyờn vt liu phc v chung phõn xng, chi phớ khu hao, chi phớ khỏc bng tin, Chi phớ sn...
 • 102
 • 232
 • 0

Khảo sát hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp tách loại dầu trong nước thải Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong – Hải Phòng

Khảo sát hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp tách loại dầu có trong nước thải Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong – Hải Phòng
... sinh nước thải Nước thải nhà máy chia làm hai loại: nước sản xuất nước thải sinh hoạt  Nước thải sản xuất Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Hải Phòng hai loại gồm: Nước thải sản xuất ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TÁCH LOẠI DẦU CÓ TRONG NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG ... phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Hải Phòng tiến hành nghiên cứu xử lý nước thải chứa dầu sở sử dụng vỏ trấu loại vật liệu hấp phụ với tên đề tài : Khảo sát trạng môi trƣờng đề xuất giải pháp...
 • 62
 • 355
 • 0

luận văn đề tài phân tích khả năng áp dụng six sigma tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong

luận văn đề tài phân tích khả năng áp dụng six sigma tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
... có công nghiệp phát triển theo mục tiêu đề Phân tích khả áp dụng Six sigma CTCP Nhựa TNTP năng Chương 2: Phân tích khả CHƯƠNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ÁP DỤNG SIGMA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN ... chức Công ty Phân tích khả áp dụng Six sigma CTCP Nhựa TNTP năng Chương 2: Phân tích khả Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức phòng QLCL Công ty 2.2 Phân tích khả áp dung Sigma công ty cổ phần nhựa thiếu niên ... THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 2.1 Sơ lược công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong: 2.2.1 Giới thiệu công ty: Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong, thành...
 • 32
 • 520
 • 5

Xem thêm