Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γdecalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN XUÂN VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, CHUYỂN HÓA SINH HỌC VÀ THU NHẬN - DECALACTONE TỪ DẦU THẦU DẦU BẰNG NẤM MEN Yarrowia lipolytica ... nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu nấm men Yarrowia lipolytica ... a.Cây thầu dầu b.Quả thầu dầu c .Dầu thầu dầu Hình 1.3 Một số hình ảnh thầu dầu [5] Hạt thầu dầu chứa khoảng 50-60% dầu Dầu thầu dầu chất lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nhạt Dầu thầu dầu chứa...
 • 70
 • 332
 • 0

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica165442

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica165442
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN XUÂN VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, CHUYỂN HÓA SINH HỌC VÀ THU NHẬN - DECALACTONE TỪ DẦU THẦU DẦU BẰNG NẤM MEN Yarrowia ... thơm nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu nấm men Yarrowia lipolytica” ... a.Cây thầu dầu b.Quả thầu dầu c .Dầu thầu dầu Hình 1.3 Một số hình ảnh thầu dầu [5] Hạt thầu dầu chứa khoảng 50-60% dầu Dầu thầu dầu chất lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nhạt Dầu thầu dầu chứa...
 • 70
 • 344
 • 0

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γdecalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γdecalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN XUÂN VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, CHUYỂN HÓA SINH HỌC VÀ THU NHẬN γ- DECALACTONE TỪ DẦU THẦU DẦU BẰNG NẤM MEN Yarrowia lipolytica ... nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu nấm men Yarrowia lipolytica ... a.Cây thầu dầu b.Quả thầu dầu Hình 1.3 Một số hình ảnh thầu dầu [5] c .Dầu thầu dầu Hạt thầu dầu chứa khoảng 50-60% dầu Dầu thầu dầu chất lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nhạt Dầu thầu dầu chứa...
 • 70
 • 410
 • 0

nghiên cứu điều kiện nuôi cấy lên men vi khuẩn bacillus thu sinh khối nhằm sản xuất chế phẩm probiotic thủy sản

nghiên cứu điều kiện nuôi cấy và lên men vi khuẩn bacillus thu sinh khối nhằm sản xuất chế phẩm probiotic thủy sản
... Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy lên men vi khuẩn Bacillus thu sinh khối nhằm sản xuất chế phẩm probiotic thủy sản cấp thiết Mục tiêu đề tài: Khảo sát điều kiện nuôi cấy thu sinh khối chủng Bacillus ... Lịch sử nghiên cứu probiotic nuôi trồng thủy sản 1.2.3 Ứng dụng probiotic nuôi trồng thủy sản 1.3 Tình hình nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Bacillus tạo chế phẩm nuôi trồng thủy sản ... người vật nuôi b/ Lịch sử nghiên cứu probiotic nuôi trồng thủy sản - Các nghiên cứu nước  Ở Vi t nam, nghiên cứu vi c sử dụng men vi sinh để cải thiện môi trường nuôi thủy sản nói chung nuôi tôm...
 • 51
 • 2,143
 • 10

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy chiết enzym protease từ vi khuẩn bacillus subtilis natto

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy và chiết enzym protease từ vi khuẩn bacillus subtilis natto
... Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy chiết enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis natto thực với mục tiêu: Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần môi trường nuôi cấy đến khả tạo enzyme protease Bacillus ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐINH THU HƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VÀ CHIẾT ENZYM PROTEASE TỪ VI KHUẨN Bacillus subtilis natto LUẬN VĂN THẠC SĨ ... 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần môi trường nuôi cấy đến khả tạo enzyme protease Bacillus subtilis natto 3.1.1 Sơ xác định enzyme có mặt môi trường nuôi cấy B subtilis natto Theo nghiên cứu...
 • 85
 • 1,155
 • 2

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy, biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới
... sinh tinh, Qui trình thu gom, phân lập tế bào dòng tinh từ mào tinh, Qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ ống sinh tinh, Qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào dòng tinh từ mào tinh, ... lập tế bào gốc sinh tinh, vậy, có nhiều tác giả tiến hành nuôi cấy tế bào dòng tinh không cần phân lập tế bào gốc sinh tinh nuôi cấy tế bào gốc sinh tinh với tế bào Sertoli tế bào dòng tinh ... lập tế bào dòng tinh 31 2.2 Tổng quan tế bào nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh 41 2.3 Về tiêu chuẩn đánh giá tế bào gốc sinh tinh trình nuôi cấy 57 2.4 Về bảo quản tế bào dòng tinh...
 • 224
 • 659
 • 3

Nghiên cứu qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới

Nghiên cứu qui trình nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giới
... gc sinh tinh t ng sinh tinh, Qui trỡnh thu gom, phõn lp cỏc t bo dũng tinh t mo tinh, Qui trỡnh nuụi cy, bit húa t bo gc sinh tinh t ng sinh tinh, Qui trỡnh nuụi cy, bit húa cỏc t bo dũng tinh ... sinh tinh v cỏc t bo dũng tinh t mo tinh bnh nhõn nam gii vụ sinh khụng cú tinh trựng, Xõy dng qui trỡnh bo qun, nuụi cy v bit hoỏ t bo gc sinh tinh t ng sinh tinh v cỏc t bo dũng tinh t mo tinh ... trng hp vụ sinh nam gii, tr nhng trng hp hon ton khụng cú tinh trựng ng sinh tinh ICSI cú th thc hin vi tinh trựng t tinh dch, tinh trựng hỳt t mo tinh hay tinh trựng sinh thit t tinh hon Hin...
 • 204
 • 299
 • 0

NGHIÊN cứu điều KIỆN NUÔI, KHẢ NĂNG KHỬ SULFIDEM, QUY TRÌNH ĐÔNG KHÔ VI KHUẨN tía (RHODOBACTER SP NTU) NHẰM sản XUẤT CHẾ hẩm PROBIOTIC

NGHIÊN cứu điều KIỆN NUÔI, KHẢ NĂNG KHỬ SULFIDEM, QUY TRÌNH ĐÔNG KHÔ VI KHUẨN tía (RHODOBACTER SP NTU) NHẰM sản XUẤT CHẾ hẩm PROBIOTIC
... Nghiên cứu điều kiện nuôi, khả khử sulfide quy trình đông khô vi khuẩn tía (Rhodobacter sp NTU) nhằm sản xuất chế hẩm probiotic với mục đích sau: Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục • Nghiên ... Nghiên cứu điều kiện nuôi, khả sinh trưởng vi khuẩn tía (Rhodobacter sp NTU) nhằm thu hoạch sinh khối tối ưu • Xác định khả khử sulfide chủng vi khuẩn • Xây dựng quy trình đông khô phù hợp để sản xuất ... Tình hình nghiên cứu quy trình đông khô sản xuất chế phẩm probiotic Ở nước ta, đông khô chủ yếu ứng dụng sản xuất probiotic cho người Ví dụ Công ty Vacxin sinh phẩm số sản suất chế phẩm BiosubtylII…Trong...
 • 49
 • 418
 • 9

Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh

Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế  xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh
... chủ trơng, sách phát triển kinh tế- hội cấp quyền 4.2 Giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - hội 4.2.1 Giải pháp tổng thể phát triển kinh tế 4.2.1.1 Phát triển sản xuất theo mô hình Lâm- ... dựng sở luận vận dụng vào nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế- hội tộc ngời Liềng, từ đề xuất số giải pháp phát triển sản xuất ngời Liềng thuộc phạm vi nghiên cứu 11 Bố cục đề ... Đảng Nhà nớc vấn đề dân tộc - Nghiên cứu thực trạng sống tộc ngời Liềng - Đề xuất giải pháp để phát triển kinh tế - hội tộc ngời Liềng Quan điểm nghiên cứu Đề tài vận dụng quan điểm nghiên...
 • 69
 • 552
 • 1

Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học dược phẩm

Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm
... người Trong đề tài này, chất phân tích mà chọn để nghiên cứu ampicillin (AMP), cephalexin (CEP), cefaclor (CEF) kháng sinh β - Lactam sử dụng phổ biến 2.1.2 Nội dung nghiên cứu Tập trung vào nghiên ... phương pháp - Phân tích mẫu dược phẩm (mẫu thuốc) - Phân tích mẫu sinh học (mẫu nước tiểu mẫu máu) - So sánh với số phương pháp khác 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp RP-HPLC Hình 2.1 Sơ ... 2,5-2,8 tùy vào cấu trúc phân tử Trong môi trường axit, kiềm, β- lactamase có tác dụng phân cắt khung phân tử, mở vòng β- lactam làm kháng sinh tác dụng 1.1.4 Tình hình lạm dụng kháng sinh Việt Nam...
 • 12
 • 413
 • 0

Nghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hoá ở phụ nữ trên 45 tuổi tại thành phố đà nẵng năm 2009

Nghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hoá ở phụ nữ trên 45 tuổi tại thành phố đà nẵng năm 2009
... chuyn hoỏ 550 ph n trờn 45 tui ti thnh ph Nng nm 2009 vi kt qu ghi nhn nh sau: Bng 3.1 T l s ph n cú vũng bng theo chn oỏn Hi chng chuyn hoỏ Vũng bng 80 cm < 80 cm Tng n 452 98 550 T l 82,2 17,8 ... hỡnh hi chng chuyn hoỏ ph n trờn 45 tui ti thnh ph Nng nm 2009 vi hai mc tiờu: - Xỏc nh t l v c im Hi chng chuyn húa ph n trờn 45 tui ti thnh ph Nng da theo phõn loi ca Hip hi ỏi thỏo ng ... linh trng ny s ngn nga c T Nhiu nghiờn cu ghi nhn nhúm ngi trờn 45 tui cú BMI trờn 25 cn phi sng lc tin T type 2, nhiờn nhúm di 45 tui nhng MBI cú 25 cú nhiu yu t nguy c kốm cn sng lc T type 1.5.3...
 • 94
 • 630
 • 6

nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ p - lactam trong các mẫu sinh học dược phẩm

nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ p - lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm
... tích mẫu thực, đánh giá khả p dụng phương ph p - Phân tích mẫu dược phẩm (mẫu thuốc) - Phân tích mẫu sinh học (mẫu nước tiểu mẫu máu) - So sánh với số phương ph p khác 2.2 Phƣơng ph p nghiên cứu ... nhiều sinh mạng 1.2 Các phƣơng ph p phân tích định lƣợng β -lactam 1.2.1 Phương ph p quang học Phương ph p đo quang phương ph p phân tích dựa tính chất quang học chất cần phân tích tính h p thụ ... với chế có phương ph p tiến hành tách khác nhau: - Sắc ký h p phụ (chất h p phụ pha thường NP-HPLC) h p phụ pha ngược RP-HPLC) - Sắc ký trao đổi ion (EX-HPLC) - Sắc ký rây phân tử (Gel-HPLC) Sơ...
 • 88
 • 368
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quy trình nuôi cấy biệt hoá tế bào gốc sinh tinh để điều trị vô sinh nam giớinghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hoá ở phụ nữ trên 45 tuổi tại thành phố đà nẵng năm 2009chuyển hóa sinh học 8 thư viện bài giảngnghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghien cứu quy trình nuôi cấy mô cây hoa huệnghiên cứu phân lập nuôi cấy bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ timkhao sat nghien cuu dieu kien vo co hoa mau xay dung quy trinh dinh luong selen bang cac phuong phap khac nhauđiều kiện nuôi cấykhảo sát điều kiện nuôi cấy nấm mennghiên cứu điều kiện gây trồng và sinh trưởng của tảo xoắnkhao sát điều kiện nuôi cấynghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu việt namnghiên cứu tỷ lệ hội chứng chuyển hóa theo các tiêu chuẩn khác nhau ở người tiền đái tháo đường tại ninhmôi trường và điều kiện nuôi cấy coliformđiều kiện nuôi cấy vi khuẩnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ