40 cụm từ hữu dụng trong viết văn tiếng Anh

40 cụm từ hữu dụng trong viết văn tiếng Anh

40 cụm từ hữu dụng trong viết văn tiếng Anh
... Cách dùng: dùng cụm “another key point to remember” “another key fact to remember” để thay cho từ “also” >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn Anh tốt nhất! ... compelling argument is presented by Scholar A.” 40 All things considered >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn Anh tốt nhất! Cách dùng: có nghĩa “taking everything ... say this.” 22 That said >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn Anh tốt nhất! Cách dùng: dùng giống “then again” Ví dụ: “The evidence ostensibly appears to point...
 • 8
 • 192
 • 1

23 CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

23 CỤM TỪ THÔNG DỤNG TRONG GIAO TIẾP TIẾNG ANH
... on one side: Chúng quên chuyện cũ 21 Bear/ hold a grudge against ST: hận thù 22 Anything goes: 23 At the end of the day: cuối ...
 • 2
 • 551
 • 4

Từcụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anh

Từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anh
... cầu, đòi hỏi ngoại trừ, trừ độc quyền điều khoản điều kiện xác loại theo tin là, đồng ý (nhất trí) nếu, khi, trường hợp có chủ tâm, cố ý ...
 • 2
 • 4,093
 • 35

giới từ cần dùng trong giao tiếp tiếng anh

giới từ cần dùng trong giao tiếp tiếng anh
... Economics At + tên hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture • Một số thành ngữ dùng với giới từ On the beach: bờ biển Along the beach: dọc theo bờ biển In place of = Instead of: thay ... of / at the end of = đầu/ cuối (dùng cho thời gian địa điểm) At + tên ngày lễ : at Christmas, at Thanks Giving Nhưng on + tên ngày lễ + day = on Christmas day Trong dạng informal E., on trước ... trước thứ tuần bị lược bỏ: She is going to see her boss (on) Sun morning At/in/on thường không dùng thành ngữ thời gian có mặt: next, last, this, that, one, any, each, every, some, all At + địa...
 • 3
 • 337
 • 2

Bí kíp writing (những cụm từ thường gặp khi viết luận tiếng anh)

Bí kíp writing (những cụm từ thường gặp khi viết luận tiếng anh)
... far Cho So long as Mi n So the story goes Chuy n k r ng Sometimes…sometimes… n nay/ lúc ôi khi ôi khi There is no denying the fact that…Không th ph nh n s th t là… There is no doubt that… Ch ... dù Except that… Ngoài/Tr …ra Far from… Không h … For a long period after… M t th i gian dài sau khi For all that… Cho dù… For all we know M c cho nh ng bi t For example/ For instance Ví d For ... nên bi t r ng… The next important point is that… i m quan tr ng k ti p là… No sooner…than… Ngay khi thì… Not because…but because…Không ph i b i vì…mà vì… Not only…but also… Not that…but that…...
 • 23
 • 2,599
 • 7

xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5
... dạy học Tập làm văn học sinh lớp đặc biệt dạy học phần văn miêu tả, mạnh dạn nghiên cứu đề tài Xây dựng hệ thống tập rèn kỹ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ... trình cho thấy biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa có tác dụng lớn việc viết văn nói chung văn miêu tả nói riêng Vấn đề xây dựng hệ thống tập rèn kỹ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa cho học sinh lớp ... cứu Xây dựng hệ thống tập rèn luyện kỹ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa hướng dẫn sử dụng hệ thống tập dạy học văn miêu tả nhằm củng cố kiến thức biện pháp tu từ nhân hóa Đồng thời giúp em có kỹ...
 • 13
 • 1,034
 • 4

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5
... lập tu từ nhân hóa viết văn miêu tả 54 2.2.3 Bài tập rèn kỹ chữa lỗi tu từ nhân hóa văn miêu tả 66 iv 2.3 Sử dụng hệ thống tập để rèn kỹ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa cho học sinh lớp ... để xây dựng hệ thống tập rèn kỹ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa cho học sinh lớp dạy học văn miêu tả, chƣơng phân tích nội dung lý luận văn miêu tả, biện pháp tu từ nhân hóa, vai trò tu từ nhân ... tài Xây dựng hệ thống tập rèn kỹ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5 Hy vọng kết nghiên cứu phần hỗ trợ hữu ích việc rèn sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa viết...
 • 104
 • 701
 • 1

64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông

64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông
... use of + N/ V-ing: tận dụng 60 Get + adj/ Pii 61 Make progress: tiến 62 take over + N: đảm nhiệm 63 Bring about: mang lại 64 Chú ý: so + adj such + N HỌC 3000 TỪ TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁT Hello ... money + on + something: dành thời gian vào việc , e.g.1: I spend hours reading books a day E.g.2: She spent all of her money on clothes 25 to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ 26 would like/ want/wish ... bố, please don"t xin đừng Darling tiếng gọi em cưng Merry vui thích, sừng horn Rách xài đỡ chữ torn To sing hát, a song Nói sai thật to lie Go đi, come đến, vài some Đứng stand, look ngó, lie...
 • 9
 • 4,267
 • 210

50 cụm từ thường dùng trong tiếng anh (bản tiếng anh)

50 cụm từ thường dùng trong tiếng anh (bản tiếng anh)
... 47 wash up 48 write down 49 Suggested Answers 50 Worksheet 51 Answers 54 ©Angela Boothroyd www.online-english-lessons.eu ... certain they exist c) My children still believe in fairies To believe in something is to have a strong belief that something is good or right Examples of use: a) My grandparents believed in working ... phrasal verb Think of a suitable response to this question using the phrasal verb break down See page 50 for a suggested answers to these exercises You were late for work this morning What happened?...
 • 54
 • 1,446
 • 1

Tài liệu các cụm từ sử dụng trong giao dịch quốc tế pptx

Tài liệu các cụm từ sử dụng trong giao dịch quốc tế pptx
... • FOB: (Free on Board): Giao lên tàu Ng bán giao hàng hàng qua lan can tàu cảng bốc qui định=> ng mua phải chịu tất rủi ro mát hư hỏng hàng kể từ sau thời điểm Ng bán thực thông quan ... to): Cước phí bảo hiểm trả tới • DAF (Delivery At Frontier): Giao biên giới • DES (Delivery Ex Ship): Giao tàu • DEQ (Delivery Ex Quay): Giao cầu tàu Ng mua thực thông quan nhập hàng trả chi phí, ... hàng phí tổn phát sinh thêm sau giao hàng chuyển từ ng bán sang ng mua • CIF (Cost, Insurance and Freight): Tiền hàng bảo hiểm cước phí ng bán giao hàng hàng vượt qua lan can tàu cảng bốc hàng...
 • 2
 • 346
 • 0

Tài liệu 75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anhn phổ thông pptx

Tài liệu 75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anhn phổ thông pptx
... money + on + something: dành thời gian vào việc , e.g.1: I spend hours reading books a day E.g.2: She spent all of her money on clothes to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ would like/ want/wish ... Time + hoàn thành Live in: sống ở/ Live at + địa cụ thể/ Live on: sống nhờ vào To be fined for: bị phạt from behind: từ phía sau so that + mệnh đề: để In case + mệnh đề: trường hợp can/ could/ ... không ( ý: hard khác hardly) Have difficulty + V-ing: gặp khó khăn làm Chú ý phân biệt loại tính từ V-ed V-ing: dùng -ed để miêu tả người, -ing cho vật muốn nói chất người vật ta dùng –ing, e.g.1:...
 • 3
 • 1,917
 • 95

100 Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông ppt

100 Cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông ppt
... intend/manage/learn/promise/refuse/arrange/threaten + to st 100 Phân biệt tính từ V_ed V_ing• V_ed người• V_ing vật• Muốn nói tới chất người vật dụng ... st/doing st thành công 64 depend on phụ thuộc vào 65 be keen on st/doing st say mê,ham thích 66 be fond of st/doing st ham thích 67 rely on tin vào 68 object to phản đối,chống lại 69 intend on ... interested in st/doing st thích thú gì/làm 51 look forward to doing st mong đợi làm 52 give up doing st từ bỏ làm 53 keep sb from doing st ngăn cản làm 54 prevent sb from doing st ngăn cản làm 55 stop...
 • 3
 • 12,788
 • 485

Những cụm từ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp pdf

Những cụm từ thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp pdf
... demand Sb to V To require Ving = To need Ving = To need to be done: Cần làm 13 To go on + Ving: tiếp tục làm 14 Like cộng với Ving với thích thói quen Nhưng: “Would like + to V/ Sb to sth”:thíchlàm ... đề nghị làm việc 23 To decide not to enter for N: định không đăng kí tham dự 24 To refuse to V: từ chối làm To try to V: cố gắng làm To try Ving: thử làm 25 To postpone Ving: trì hoãn làm việc...
 • 3
 • 3,609
 • 77

75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong

75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong
... V-ing(tận dụng ) • Get + adj/ Pii • Make progress(tiến ) • take over + N(đảm nhiệm ) • Bring about(mang lại) • Chú ý: so + adj such + N • At the end of In the end(cuối kết cục) 7 5cấu trúc cụm từ thông ... shall/ should/ must/ ought to (modal Verbs) + V-infinitive Gerunds and Infinitives [ 50 cấu trúc cụm từ thông dụng Tiếng Anh ] Đây học hay, mem SHARE WALL để cần học ! • It + be + time + S + V ... in(sống ở)/ Live at + địa cụ thể/ Live on (sống nhờ vào ) To be fined for(bị phạt về) from behind (từ phía sau ) so that + mệnh đề(để ) In case + mệnh đề (trong trường hợp ) can/ could/ may might/ will/...
 • 15
 • 483
 • 11

những cụm từ sử dụng trong giao tiếp

những cụm từ sử dụng trong giao tiếp
... easy : Từ từ I I see : Tôi hiểu it's all the same : Cũng mà I 'm afraid : Rất tiếc It beats me : Tôi chịu (không biết) L Last but not least :Sau không phần quan trọng Little by little : Từng li, ... Good for nothing : Vô dụng Go ahead : Đi trước đi, tự nhiên God knows : Trời biết Go for it : Hãy thử xem K Keep out of ... S So? : Vậy sao? So So : Thường So what? : Vậy sao? Stay in touch : Giữ liên lạc Step by step : Từng bước See ? : Thấy chưa? Sooner or later : Sớm hay muộn Shut up ! : Im Ngay T That's all : Có...
 • 3
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các cụm từ thường gặp trong giao tiếp tiếng anhtừ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anhnhung cum tu thong dung trong tieng anhdownload các cụm từ thông dụng trong tiếng anhnhững cụm từ thông dụng trong tiếng anhcum tu thong dung trong tieng anhcac cum tu hay dung trong tieng anhmột số cụm từ thông dụng trong tiếng anhcấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh1500 cụm từ thông dụng trong tiếng anh1000 cụm từ thông dụng trong tiếng anhcụm từ thông dụng trong tiếng anh giao tiếpcác cụm từ thông dụng trong tiếng anhnhững cụm từ hay dùng trong tiếng anhcác cụm từ thường dùng trong tiếng anh giao tiếpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học