CÔNG tác bê TÔNG TOÀN KHỐI

CÔNG tác TÔNG TOÀN KHỐI

CÔNG tác bê TÔNG TOÀN KHỐI
... Đồ án kỹ thuật thi công GVHD:Đặng Công Thuật CÔNG TÁC BÊ TÔNG TOÀN KHỐI I.Tổng quan quy mô,đặc điểm kết cấu chịu lực công trình : 1.Tổng quan qui mô: -Công trình thực đồ án công trình số 10 giảng ... tác dụng : Trong trình thi công sử dụng phương pháp đầm đổ tông trực tiếp từ máy lên tông ,ta có : +Áp lực tông đổ : Pbt = γ h = 2500 x0, 75 = 1875 kg/ m -Tải trọng chấn động đổ tông ... tính : 4.3 Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn : -Trong trình thi công sử dụng phương pháp đầm đổ tông trực tiếp từ máy lên tông ,ta có : +Áp lực tông đổ : Pbt = γ h = 2500 x0,...
 • 36
 • 206
 • 0

Đồ án thi công đúc tông toàn khối khán đài Đại học bách khoa TPHCM

Đồ án thi công đúc bê tông toàn khối khán đài Đại học bách khoa TPHCM
... bậc thang - Đổ b tông dầm trước đổ b tông sàn 8.3 Công tác đầm b tông: - Mục đích việc dầm b tông để đảm bảo b tông đồng nhất, đặc chắc, tượng phân tầng, rỗng bên rỗ bên ngoài, để b tông bám chặt ... nơi đổ b tông cao 2(m) phải làm dàn giáo có tay vịn - Khi đổ b tông không di lại bên dưới, đổ b tông độ dốc >30o phải có dây an toàn b An toàn sử dụng dụng cụ vật liệu: Trang 34 Đồ án thi công ... vỡ 8.4 Cách bảo dưỡng b tông: - Bảo dưỡng b tông đúc xong tạo điều kiện tốt cho đông kết b tông - Phải che b tông khỏi bị nắng gió, mưa rào, đồng thời phải giữ cho mặt b tông không bị khô nhanh...
 • 36
 • 4,270
 • 23

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác tông tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx
... tháúp hån âáưu mụt vạn khn IV IV III 30÷50 III III II II I I 30÷50 III III Hçnh 1 0-7 Mảch ngỉìng thi cäng åí mọng - cäüt - dáưm III GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 139 chiãưu cao låïn ln b) (1/4)ln ... IV - IX X - III II - VII VIII - I XII - IV V - XI K THÛT THI CÄNG I Cỉåìng âäü bo dỉåỵng so vå i Thå i gian bo dỉåỵng cỉåìng âäü chøn 28 ngy TBD(Ngy âãm) RBD(%R28) 50 -5 5 40 - 50 55 - 60 35 - ... khä i: - Mảch ngỉìng thi cäng cọ mọng giáûc cáúp: t i màût thay âä i tiãút diãûn :I - I - Mảch ngỉìng thi cäng giỉỵa mọng cäüt: t i màût mọng II - II - Mảch ngỉìng thi cäng giỉỵa cäüt Hçnh 1 0-8 ...
 • 26
 • 413
 • 1

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác tông tông cốt thép toàn khối - Chương 9 docx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 9 docx
... nhọm AII, AIII + Thẹp så i kẹo ng i Phán theo cỉåìng âäü chëu lỉûc + Nhọm AI: Rk = 21 00kg/cm2 (Φ1 ÷ Φ 40) + Nhọm AII: Rk = 27 00kg/cm2 (Φ10 ÷ Φ 40) + Nhọm AIII: Rk = 3400kg/cm2 ÷ 3600kg/cm2 (Φ10 ... giai âoản biãún dảng rä i gim ti âãø tàng giå i hản ân hä i 9 .2. 2 Cạc phỉång phạp gia cỉåìng ng i Gia cỉåìng cäút thẹp bàòng kẹo ng i + Âáy l phỉång phạp âån gin âãø gia cỉåìng cäút thẹp, nhiãưu ... bo chiãưu di thẹp thi út kãú, hay âãø táûn dủng thẹp thỉìa, Nä i cäút thẹp nhàòm tiãút kiãûm thẹp Cọ hai cạch nä i cäút thẹp: nä i büc (nä i i ỉåït) v nä i hn (nä i i khä) 9. 4.1 Nä i büc...
 • 11
 • 311
 • 1

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác tông tông cốt thép toàn khối - Chương 8 potx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 8 potx
... gáy ra: (q8)láúy bàòng 20 0kg/m2; Ti trng ny chè khäng âãún q7 + Ti trng giọ: (q9); Ti trng giọ âỉåüc xạc âënh theo TCVN 27 37:1995 - Ti trng v tạc âäüng Âä i i thi cäng, ti trng giọ âỉåüc âãún ... kg/m3 + Ti trng bn thán ca vạn khn (q2), phủ thüc vo váût liãûu lm vạn khn b.Hoảt ti + Hoảt ti ngỉå i v thi út bë thi cäng (q3), láúy sau - Khi toạn vạn khn sn v vm thç láúy 25 0kg/m2 - Khi toạn ... trỉûc tiãúp hồûc giạn tiãúp vå i hãû khung kêch nhàòm phủc vủ i l i cho cäng nhán v lm n i thi GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 1 08 cäng làõp dỉûng cäút thẹp, âäø bã täng, làõp ghẹp thi út...
 • 18
 • 260
 • 0

BÀI GIẢNG THI CÔNG CÔNG TÁC TÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

BÀI GIẢNG THI CÔNG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
... Phần 3: công tác tông tông cốt thép toàn khối 12.4 số phơng pháp trộn tông Trộn Trộn giới Thủ công Phần 3: công tác tông tông cốt thép toàn khối Chơng 12: công tác tông 12.1 ... tông cốt thép toàn khối Chơng 12: công tác tông 12.6 Công tác chuẩn bị nguyên tắc đổ tông Phần 3: công tác tông tông cốt thép toàn khối 12.6 công tác chuẩn bị nguyên tắc đổ tông ... chuyển tông; tông; - Biện pháp thi công tông tông Điều kiện thi công Phần 3: công tác tông tông cốt thép toàn khối 12.7 biện pháp đổ tông cho số kết cấu Khối lợng thi công - Phơng...
 • 98
 • 200
 • 0

Thi công tông toàn khối

Thi công bê tông toàn khối
... MPa CÔNG TÁC BÊ TÔNG 11 Những khuyết tật thi công BT toàn khối Sau tháo dỡ ván khuôn tông, thường xảy tượng sau: - Nứt chân chim - tông trắng mặt - Rỗ tông 49 29/04/14 CÔNG TÁC BÊ TÔNG ... kết bulong CÔNG TÁC BÊ TÔNG Đầm tông: 7.2 Đầm giới: c Đầm bàn (đầm mặt) 43 29/04/14 CÔNG TÁC BÊ TÔNG Đầm tông: 7.2 Đầm giới: c Đầm bàn (đầm mặt) CÔNG TÁC BÊ TÔNG Bảo dưỡng tông 8.1 Bản ... BT; Trộn tông; Vận chuyển tông từ nơi trộn đến nơi đổ; Đổ tông khuôn, san đầm tông; Bảo dưỡng tông; Tháo ván khuôn 29 29/04/14 CÔNG TÁC BÊ TÔNG Chuẩn bị vật liệu: tông gồm:...
 • 57
 • 422
 • 0

Mạch ngừng thi công tông toàn khối ppt

Mạch ngừng thi công bê tông toàn khối ppt
... Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối- Quy phạm thi công nghiệm thu • • Công tác tông Cũng công tác ván khuôn, cốt thép công tác đổ tông giữ vai trò quan trọng thi công tông sử dụng ... dùi máy) - Việc đổ tông, hoàn thi n bề mặt tông phải thực theo yêu cầu kỹ thuật đưới đạo phận hướng dẫn Một số lưu ý công tác tông - tông cột: tông đổ cột dùng tông thương phẩm ... Đầm tông đầm dùi kết hợp đầm mặt Đầm dùi để đầm kết cấu dầm, đầm mặt để đầm sàn Đổ tông móng : - tông đổ trực tiếp vào khối đổ qua máng - Đầm tông đầm dùi Đầm tông : Đầm tông...
 • 9
 • 2,994
 • 35

Thi công nhà khung tông toàn khối

Thi công nhà khung bê tông toàn khối
... thuật thi công GVHD : Nguyn Tin c II Tớnh toỏn thi gian thi cụng Thi gian thi cụng cụng trỡnh theo phng ỏn dõy chuyn loi c tớnh theo cụng thc : T = (Ti + Bct)(t-1)+ Ti Trong ú : Ti : thi gian thi ... án kỹ thuật thi công SVTH: Nguyn c Khoa GVHD : Nguyn Tin c MSSV: DTK 1051040114 Đồ án kỹ thuật thi công SVTH: Nguyn c Khoa GVHD : Nguyn Tin c MSSV: DTK 1051040114 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD : ... MSSV: DTK 1051040114 Đồ án kỹ thuật thi công GVHD : Nguyn Tin c C phõn chia khu vc thi cụng v chn mỏy Cn c vo lng cụng vic v thit b mỏy múc sn cú ta chn phng ỏn thi cụng nh sau: - Trn va bng mỏy...
 • 55
 • 164
 • 0

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN LÝ THUYẾT THIẾT KẾ KHUÔN ĐÚC VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN SƯỜN TÔNG TOÀN KHỐI

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN LÝ THUYẾT THIẾT KẾ KHUÔN ĐÚC VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN SƯỜN BÊ TÔNG TOÀN KHỐI
... dạng hoàn toàn theo kinh nghiệm, thuyết tính toán chưa hoàn thi n theo thuyết thi t kế kết cấu công trình Điều đặt vấn đề cần phải nghiên cứu hoàn thi n thuyết thi t kế khuôn đúc sàn sườn ... nhiều tầng kết cấu khung, sàn sườn toàn khối II HOÀN THI N LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN THI T KẾ KHUÔN ĐÚC BÊ TÔNG Khuôn đúc tông [1](còn gọi Cốp pha), tiếng Anh gọi Form work, thi t bị thi công xây ... khung, sàn sườn thi t kế hệ kết cấu khuôn đúc sát với thực tế làm việc khuôn Khi thi t kế biện pháp thi công họ có quy trình thi t kế chi tiết mà nghiên cứu đưa ra, từ việc lựa chọn máy móc thi công, ...
 • 23
 • 786
 • 0

lập phương án kỹ thuật thi công khung nhà theo phương pháp đổ tông toàn khối

lập phương án kỹ thuật thi công khung nhà theo phương pháp đổ bê tông toàn khối
... cốp pha, cốt thép tông) (180o) PHẦN 6: CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG I Kỹ thuật thi công Công tác ván khuôn * Các yêu cầu kỹ thuật ván khuôn - Vai trò ván khuôn tạo hình ... cho vữa tông + Khi đổ tông kết cấu phải đổ từ xuốn +Khi đổ tông phải đổ từ xa gần, từ so với vị trí tiếp nhận vữa tông + Khi đổ tông khối lớn, kết cấu có chiều dày lớn phải đổ thành ... hỗn hợp tông tính daN/m2 γ -khối lượng thể tích hỗn hợp tông đầm chặt h-chiều cao lớp hỗn hợp tông tính m Page 19 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG V-tốc độ đổ hỗn hợp tông tính m/h R R1 bán kính...
 • 31
 • 735
 • 0

Kỹ thuật thi công 1 công nghệ thi công tông toàn khối

Kỹ thuật thi công 1  công nghệ thi công bê tông toàn khối
... môn CN TCXD - phạm nguyên-lớp 51km2 http://www.ebook.edu.vn 48 Giáo án Kỹ thuật thi công Công nghệ thi công tông toàn khối cấu tạo 18 19 10 15 12 16 11 17 14 13 Cột biên thép U Cột thép ống, ... môn CN TCXD - phạm nguyên-lớp 51km2 http://www.ebook.edu.vn 44 Giáo án Kỹ thuật thi công Công nghệ thi công tông toàn khối cấu tạo 12 11 11 4 13 7 10 10 Hình 14 Ván khuôn tờng ván khuôn ; ... đơn 1. 1 Cấu tạo 7 Bộ môn CN TCXD - phạm nguyên-lớp 51km2 http://www.ebook.edu.vn 35 Giáo án Kỹ thuật thi công Công nghệ thi công tông toàn khối Hình 11 Cấu tạo ván khuôn dầm đơn 11 12 10 Hình...
 • 181
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 3 công tác bê tông toàn khối 28517 công tác bê tông toàn khốicông tác bê tông cốt thép toàn khốicông tác đất và thi công bê tông toàn khốidầm được đổ bê tông toàn khối tại hiện trường nên bố trí xe mix đầy đủ để công tác vận chuyển bê tông từ trạm trộn đến bãi đúc dầm được liên tụccông tác bê tông thi công bê tông hệ sàn sườn toàn khốimạch ngừng thi công bê tông toàn khốithi công bê tông toàn khốimạch ngừng trong thi công bê tông toàn khốiđồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khốiquy trình thi công bê tông toàn khốiphương pháp thi công bê tông toàn khốitiêu chuẩn thi công bê tông toàn khốisàn sườn bê tông toàn khối nguyễn đình cốngdownload sàn sườn bê tông toàn khối nguyễn đình cống111Nghi quyet DHCD 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2bctc da kiem toan nam 2016Công bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.chuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại học3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch noi khoaMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.HD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Kế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox