Nghiên cứu một số biện pháp trong kỹ thuật nhân giống và trồng trọt cây khởi tử tại sa pa lào cai

Nghiên cứu một số biện pháp trong kỹ thuật nhân giống trồng trọt cây khởi tử tại sa pa lào cai

Nghiên cứu một số biện pháp trong kỹ thuật nhân giống và trồng trọt cây khởi tử tại sa pa  lào cai
... ––––––––––––––––––––––– LÊ VĂN GIỎI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG TRỌT CÂY KHỞI TỬ (LYCIUM CHINENSIS MILL) TẠI SA PA - LÀO CAI Chuyên ngành : Khoa học trồng số : 60.62.01.10 ... dụng số đơn thuốc có chứa Khởi tử 1.1.7 Nghiên cứu nhân giống trồng trọt 2.1 Những nghiên cứu Khởi tử nước 2.1.1 Nghiên cứu thành phần loài 2.1.2 Nghiên cứu nhân giống trồng ... thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhân giống trồng trọt Khởi tử (Lycium chinensis Mill) Sa Pa - Lào Cai Mục tiêu, yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Phát triển Khởi tử đỏ (Lycium chinensis...
 • 100
 • 280
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp trong kỹ thuật nhân giống trồng trọt cây khởi tử (lycium chinensis mill) tại sa pa - lào cai

nghiên cứu một số biện pháp trong kỹ thuật nhân giống và trồng trọt cây khởi tử (lycium chinensis mill) tại sa pa - lào cai
... ––––––––––––––––––––––– LÊ VĂN GIỎI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG TRỌT CÂY KHỞI TỬ (LYCIUM CHINENSIS MILL) TẠI SA PA - LÀO CAI Chuyên ngành : Khoa học trồng số : 60.62.01.10 ... Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhân giống trồng trọt Khởi tử (Lycium chinensis Mill) Sa Pa - Lào Cai Mục tiêu, yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Phát triển Khởi tử đỏ (Lycium chinensis Mill) trở ... DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Cây Khởi tử đỏ (Lycium chinensis Mill), thuộc họ cà Solanaceae - Địa điểm nghiên cứu Trạm nghiên cứu trồng...
 • 100
 • 394
 • 5

Nghiên cứu một số biện pháp kỹthuật canh tác cho giống ngô lai DK 8868 tại huyện trấn yên, tỉnh yên bái

Nghiên cứu một số biện pháp kỹthuật canh tác cho giống ngô lai DK 8868 tại huyện trấn yên, tỉnh yên bái
... tài "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống ngô lai DK 8868 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái" 4 Mục tiêu đề tài Xác định số biện pháp mật độ trồng lượng phân đạm thích hợp cho giống ngô ... ngô lai DK 8868 đất soi bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nhằm tăng suất ngô huyện Trấn Yên Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Giống ngô lai DK 8868 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu ... học giống ngô DK8 868 đất soi bãi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; - Kết nghiên cứu đề tài sở khoa học xác định mật độ lượng phân đạm phù hợp cho giống ngô lai DK 8868 đất soi bãi huyện Trấn Yên, tỉnh...
 • 118
 • 323
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần tăng năng suất đậu tương trong điều kiện vụ hè trên đất bạc màu việt yên bắc giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần tăng năng suất đậu tương trong điều kiện vụ hè trên đất bạc màu việt yên bắc giang
... ĐT12 vụ đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất với h ớng dẫn T.S Vũ Đình Chính tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật góp phần tăng suất đậu ... tăng suất đậu t ơng điều kiện vụ đất bạc màu Việt Yên Bắc Giang 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá thực trạng sản xuất đậu t ơng đất bạc màu Việt Yên Bắc Giang - Đánh giá khả ... trình kỹ thuật góp phần nâng cao suất đậu t ơng nâng cao hiệu sản xuất 4.2 So sánh số dòng, giống đậu t ơng điều kiện vụ đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang Thời gian sinh tr ởng dòng, giống đậu...
 • 95
 • 452
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây bưởi diễn trồng tại hà tây

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây bưởi diễn trồng tại hà tây
... giải pháp phù hợp Xuất phát từ vấn đề tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất Diễn trồng H Tây Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n Th c s ... Xác định số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất Diễn theo định hớng sản xuất h ng hoá, hội nhập quốc tế Trên sở nghiên cứu n y xây dựng đợc quy trình trồng Diễn phù hợp vùng trồng nớc ... tăng suất v chất lợng sản phẩm h ng hoá, ngo i yếu tố giống biện pháp kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đến suất, phẩm chất v hiệu kinh tế Ng y khoa học kỹ thuật phát triển biện pháp kỹ thuật nh...
 • 125
 • 707
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm sản xuất giống hoa trồng thảm cho hà nội

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm sản xuất giống hoa trồng thảm cho hà nội
... NG HOA TR NG TH M SAU KHI XẫN T A CNH 66 4.4 B c ủ u ủỏnh hi u qu c a vi c nhõn gi ng v s n xu t cỏc gi ng hoa th m ủ c n ch n 70 4.4.1 Xây dựng tiêu áp dụng cho việc nhân giống v sản xuất giống ... nhi t ủ c a chỳng): - Nhúm hoa cõy c nh nhi t ủ i : Hoa lan, hoa tr mi, hoa h ng mụn, Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c Nụng nghi p 17 hoa ủ ng ti n, hoa cỳc v n th , d a c nSanh, ... oC m t th i gian m i hoa) , cú nh ng lo i hoa yờu c u nhi t ủ cao m i hoa (hoa lay n, Tr ng xuõn ủ , D a c n, Búng n c g p rột nhi t ủ th p thỡ khụng hoa) , cú nh ng lo i hoa hoa quanh nm, cỏc lo...
 • 119
 • 748
 • 3

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao ở huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao ở huyện đông sơn  tỉnh thanh hoá
... 50 triệu đồng/ năm khoảng cách xa, lẽ nên đề tài: ' 'Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng trọt góp phần chuyển dịch cấu trồng hiệu kinh tế cao huyện Đông Sơn- tỉnh Thanh Hoá' ' đợc thực 1.2 ... lại hiệu kinh tế cao cần thiết 41 Đối tợng, nội dung phơng pháp nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thuộc huyện Đông Sơn - Các loại trồng ... đất cao, vàn cao huyện Đông Sơn 74 Bảng 4.15 Khả tạo sinh khối công thức luân canh đất cao, vàn cao huyện Đông sơn 75 Bảng 4.16 Chỉ số đa dạng công thức luân canh đất cao, vàn cao Huyện Đông sơn...
 • 134
 • 606
 • 0

NGHIÊN CứU MộT Số BIệN PHáP Kỹ THUậT TRồNG Bí XANH TạI YÊN CHÂU, SƠN LA

NGHIÊN CứU MộT Số BIệN PHáP Kỹ THUậT TRồNG Bí XANH TạI YÊN CHÂU, SƠN LA
... tháng 9/2006) Do vậy, giống trên, giống Sặt đợc chọn để trồng v thực nghiên cứu Yên Châu Sơn La 3.2 Lựa chọn biện pháp gieo hạt Sặt thích hợp Yên Châu - Sơn La Các công thức v gieo hạt ... giống xanh nhằm chọn đợc giống sinh trởng v phát triển thích hợp cho Yên Châu - Sơn La để mở rộng diện tích xanh Bên cạnh đó, biện pháp kỹ thuật hỗ trợ cho giống đợc chọn nh xác định phơng pháp ... kali clorua đợc dùng nghiên cứu v bón cho xanh Địa điểm bố trí thí nghiệm xã Viếng Lán - Yên Châu - Sơn La 2.2 Phơng pháp nghiên cứu Thí nghiệm thực năm 2006 v 2007 Nghiên cứu thực thí nghiệm...
 • 10
 • 1,021
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong gieo vãi đậu tương đông trên đất 2 vụ lúa tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong gieo vãi đậu tương đông trên đất 2 vụ lúa tại huyện gia bình  tỉnh bắc ninh
... 1999 72, 19 21 ,80 157,37 20 00 75,05 22 ,30 167,36 20 01 76,13 23 ,21 176,70 20 02 77,35 23 ,34 180,53 20 03 83,61 22 ,67 189, 52 2004 91,61 22 ,64 20 6,46 20 05 91, 42 23,45 21 4,35 20 06 91,65 24 ,37 22 3,35 Năm ... phân bón ñ u tương 2. 4 .2 Nh ng nghiên c u 20 22 Vi t Nam 24 2. 4 .2. 1 Nghiên c u v ch n gi ng 2. 4 .2. 2 Nghiên c u v phân bón 2. 4 .2. 3 Nghiên c u v làm ñ t cho ñ u tương 2. 4 .2. 4 Nh ng nghiên c u v ... 11,30 26 ,10 29 ,49 9,10 17,00 15,47 20 04 29 ,94 28 ,60 85,74 21 ,47 22 ,90 49 ,21 13,95 22 ,90 32, 00 10,58 16,80 17,75 20 05 28 ,88 29 ,10 84,00 22 ,00 25 ,00 55,00 15,00 27 ,00 40,50 9,50 18,10 17 ,20 20 06 29 ,92...
 • 138
 • 701
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện quy trình trồng hoa lily chậu tại việt yên bắc giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện quy trình trồng hoa lily chậu tại việt yên bắc giang
... n ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t góp ph n hoàn thi n quy trình tr ng hoa lily ch u t i Vi t Yên - B c Giang 1.2 M c ñích, yêu c u - M c ñích Trên s nghiên c u m t s bi n pháp k thu ... u tham kh o gi ng d y, nghiên c u hoa nói chung hoa lily nói riêng - Ý nghĩa th c ti n K t qu nghiên c u c a ñ tài s b sung hoàn ch nh quy trình tr ng hoa lily t i B c Giang Trư ng ð i h c Nông ... t, nghiên c u hoa Lily th gi i Vi t Nam 2.2.1 Tình hình s n xu t nghiên c u hoa Lily th gi i 2.2.2 Tình hình s n xu t nghiên c u hoa Lily Vi t Nam 22 ð I TƯ NG, ð A ðI M, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP...
 • 91
 • 325
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất hoa lily trồng tại huyện bình lục tỉnh hà nam

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất hoa lily trồng tại huyện bình lục tỉnh hà nam
... cõy hoa lily 1.1.1 Ngu n g c, phõn b lily 1.1.2 V trớ phõn lo i th c v t v cỏc gi ng hoa lily 1.1.3 c ủi m cõy hoa lily 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn c u v s n xu t hoa lily trờn Th gi i v Vi t Nam 1.2.1 ... s n xu t hoa lily chỳng tụi phõn lo i ph m c p hoa lily thnh c p A, B, C Cỏc tiờu ủ phõn c p hoa ủú l: kớch th c thõn, m c ủ chỏy lỏ, kớch th c n hoa, s n hoa Hoa lily ủ c ủỏnh giỏ l hoa lo i ... cỏc lo i hoa c t c a Nh t r t cao v tr thnh n c nh p kh u hoa l n nh t th gi i, m i nm nh p kho ng trờn 500 tri u USD Nh t, hoa lily ch ủ ng sau hoa h ng v hoa phng Di n tớch tr ng hoa lily kho...
 • 106
 • 456
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng nhãn trồng tại thuận châu,sơn la

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nhãn trồng tại thuận châu,sơn la
... ñư c tr ng nhi u Nhãn tiêu da bò, Nhãn xu ng cơm vàng, Nhãn tiêu b u, Nhãn long, Nhãn gi ng da bò, Nhãn Vĩnh châu Trong ñó Nhãn xu ng cơm vàng, Nhãn tiêu b u ñã ñư c Trung tâm nghiên c u ăn qu ... lý nhãn Do ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp kĩ thu t nh m nâng cao su t ch t lư ng nhãn tr ng t i Thu n Châu – Sơn La 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Nghiên ... u: + Nhóm nhãn cùi: Bao g m Nhãn l ng, Nhãn cùi, Nhãn cùi g , Cùi hoa nhài, Cùi ñi c, Hương chi, Bàm bàm, ðư ng phèn + Nhóm nhãn nư c: Nhãn nư c, Nhãn ñ u nư c cu i cùi, Nhãn thóc nhãn trơ ð...
 • 105
 • 564
 • 2

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa cúc ở tỉnh bình định

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa cúc ở tỉnh bình định
... hình nghiên c u hoa Cúc th gi i Vi t Nam 31 1.5.1 Tình hình nghiên c u hoa Cúc th gi i 31 1.5.2 Tình hình nghiên c u hoa Cúc Vi t Nam 35 CHƯƠNG V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... n hoa Vi c thu ho ch hoa kho ng cách 15x15 cm 20x20 cm cho tu i th trung bình hoa 9,3 ngày 25x25 cm 8,7 ngày thu mu n 75% s hoa n 8,7 ngày 1.5.2 Tình hình nghiên c u hoa Cúc Vi t Nam Cây hoa Cúc ... phân lo i hoa Cúc thu c nhóm thân th o, có hoa làm c nh ñưa m t s Cúc tr ng Vi t Nam T n ô (Rau Cúc - C.coronarium Linn), Cúc tr ng (C.morifolium), Cúc Vàng (Kim Cúc - C.indicum Linn) Cúc Tr trùng...
 • 116
 • 936
 • 1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất đậu tương trên đất phù sa trong đê huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất đậu tương trên đất phù sa trong đê huyện lâm thao, tỉnh phú thọ
... triển v suất giống đậu tơng D140 đất phù sa đê huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ - Tìm hiểu ảnh hởng biện pháp l m đất khác cho đậu tơng vụ đông đất phù sa đê sông Hồng huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Tr ... pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất đậu tơng đất phù sa đê huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Xác định đợc số giống tốt, liều lợng đạm bón v kỹ thuật l m đất ... xuất v số yếu tố hạn chế sản xuất đậu tơng huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 50 4.3 Kết thí nghiệm đồng ruộng số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất đậu tơng 54 4.3.1 Kết so sánh số dòng giống đậu tơng...
 • 111
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e085 10 trong vụ đông năm 2011 tại thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại chủ chí bạc liêunghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa jo2 và đs1 tại phú lương thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắknghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu hồng tại phú thọBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM