Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng
... QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH Chương 3: ỨNG DỤNG NỘI SUY ẢNH Nói chung việc xử lý ảnh trên máy tính là nhằm mục đích phân tích ảnh phục hồi ... Để máy tính có thể hiểu phân tích ảnh thì ảnh cần được mã hoá biểu diễn dưới dạng số gọi là ảnh số. Ngày nay một số máy ảnh số sử dụng giải thuật nội suy để tạo ra ảnh có dung lượng cao ... hoàn ảnh đó luận văn lựa chọn đề tài: Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh ứng dụng một việc làm không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mang đậm tính thực tiễn nhất là trong hoàn cảnh Việt...
 • 79
 • 1,781
 • 5

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng
... QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH Chương 3: ỨNG DỤNG NỘI SUY ẢNH Nói chung việc xử lý ảnh trên máy tính là nhằm mục đích phân tích ảnh phục hồi ... máy tính có thể hiểu phân tích ảnh thì ảnh cần được mã hoá biểu diễn dưới dạng số gọi là ảnh số. Ngày nay một số máy ảnh số sử dụng giải thuật nội suy để tạo ra ảnh có dung lượng cao ... thái gốc, trạng thái trước khi ảnh bị biến dạng. Xuất phát trong hoàn ảnh đó luận văn lựa chọn đề tài: Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh ứng dụng một việc làm không chỉ có ý nghĩa...
 • 79
 • 956
 • 1

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh
... NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH Chuyên ngành: Truyền dữ liệu Mạng máy tính Mã số: 60.48.15 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS ĐỖ NĂNG TOÀN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ...  '&apos ;Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh& apos;' . ...  : Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh ...
 • 24
 • 334
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh có dấu tin báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh có dấu tin báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
... dạng ảnh Phƣơng pháp này thƣờng dựa vào các dạng ảnh bitmap hay là ảnh nén để đoán nhận kỹ thuật giấu hay sử dụng nhƣ các ảnh bitmap thƣờng hay sử dụng giấu trên miền LSB, ảnh nén thƣờng sử dụng ... trong ảnh khác nhau. Cô cũng đã đƣa ra nhiều ƣu điểm khuyết điểm của mỗi kỹ thuật tính thực tiễn của kỹ thuật khi đƣợc ứng dụng trong cuộc sống mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Một bài ... histogram của ảnh sau khi thông điệp đƣợc giấu. Kuo các đồng nghiệp của ông đã nêu ra vấn đề không an toàn của kỹ thuật này đề xuất kỹ thuật phát hiện tƣơng ứng. Nhƣng kỹ thuật họ đề xuất...
 • 60
 • 1,094
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ ứng dụng

Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng
... nhạy cảm với thứ tự vào của dữ liệu. Số chiều lớn: Một CSDL hoặc một kho dữ liệu có thể chứa một số chiều hoặc một số các thuộc tính. Nhiều thuật toán phân cụm áp dụng 18 Số hóa bởi Trung ... thu hút đƣợc khá nhiều nhà nghiên cứu nhờ vào những ứng dụng thực tiễn của nó. Sau đây là một số lĩnh vực ứng dụng thực tế điển hình của KPDL: - Phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định - ... nghiên cứu ứng dụng, đó là khám phá tri thức khai phá dữ liệu. Thông thƣờng, chúng ta coi dữ liệu nhƣ là một chuỗi các bits, hoặc các số các ký hiệu hay là các “đối tƣợng” với một ý nghĩa...
 • 90
 • 1,078
 • 9

Tìm hiểu một số kỹ thuật đồ họa 3d ứng dụng

Tìm hiểu một số kỹ thuật đồ họa 3d và ứng dụng
... được tạo mới vào một nút cảnh. Nút cảnh này không cần phải đã được gắn vào biểu đồ cảnh thì bạn mới có thể đính kèm vào nội dung các nút; bạn có thể đính kèm nội dung vào bất kỳ nút cảnh trong ... 4.1 Phát biểu bài toán ứng dụng Qua tìm hiểu về lý thuyết một số kỹ thuật đồ họa 3D, vận dụng kiến thức đó để có thể sử dụng thành thạo các kỹ thuật đồ họa 3D của một bộ thư viện đồ họa 3D ... biểu đồ cảnh. Điều này có nghĩa rằng nút đầu tiên mà bạn thêm vào biểu đồ cảnh sẽ là một nút con của nút cảnh gốc. Hình 3.1 cho thấy sự phân cấp của biểu đồ cảnh sau khi khi thêm vài nút. –...
 • 60
 • 708
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên và ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang luận văn thạc sĩ
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN THANH PHƢƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG LUẬN VĂN THẠC ... .   Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang ...  TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN THANH PHƢƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG Chuyên ngành...
 • 81
 • 1,137
 • 0

Luận văn: Tìm hiểu một số kỹ thuật đồ họa 3D ứng dụng potx

Luận văn: Tìm hiểu một số kỹ thuật đồ họa 3D và ứng dụng potx
... xử lý ảnh cho ta ảnh số của đối tượng, Trong quá trình xử lý ảnh sử dụng rất nhiều các kỹ thuạt phức tạp: kỹ thuật khôi phục ảnh, kỹ thuật làm nối ảnh, kỹ thuật xác định biên ảnh. Kỹ thuật ... Kỹ thuật đồ họa 2 chiều: là kỹ thuật đồ họa máy tính sử dụng hệ tọa độ hai chiều (hệ tọa độ thẳng), sử dụng rất nhiều trong kỹ thuật xử lý bản đồ, đồ thị. Kỹ thuật đồ họa 3 chiều: là kỹ thuật ... tính Kỹ thuật nhận dạng Đồ họa hoạt hình nghệ thuật Kỹ thuật đồ họa Kiến tạo đồ họa Xử lý đồ họa Kỹ thuật phân tích tạo ảnh CAD/CAM System Đồ họa minh họa Xử lý ảnh – Nguyễn...
 • 61
 • 597
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN ỨNG DỤNG doc

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG doc
... trình demo phát hiện góc nghiêng văn bản hiệu chỉnh lại văn bản.Kết luậnNGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁPPHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNGHọc viên : Nguyễn Mai AnhMã số : CH0302001Người hướng ... Thực nghiệm ỨNG DỤNG BIÊN TRONG XÁC ĐỊNHGÓC NGHIÊNG VĂN BẢN Ảnh thu được sau khi quay ảnh theo chiềukimđồng hồ25 Thực nghiệm ỨNG DỤNG BIÊN TRONG XÁC ĐỊNHGÓC NGHIÊNG VĂN BẢN Ảnh thu được ... Hough trong phát hiện góc nghiêng22 Thực nghiệm ỨNG DỤNG BIÊN TRONG XÁC ĐỊNHGÓC NGHIÊNG VĂN BẢN Ảnh gốc23 Thực nghiệm ỨNG DỤNG BIÊN TRONG XÁC ĐỊNHGÓC NGHIÊNG VĂN BẢN Ảnh thu được sau khi dò...
 • 13
 • 451
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên internet

Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên internet
... liệu Web. - Chương 2: Một số thuật toán phân cụm tài liệu Nghiên cứu một số kỹ thuật phân cụm tài liệu liên quan, tư tưởng của các thuật toán đã được nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất phương pháp ... tìm kiếm một cách hợp lý. Do những vấn đề cấp thiết được đề cập ở trên nên em chọn đề tài: " ;Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên internet" Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu xây ... bất kỳ một công trình nghiên cứu nào. Tất cả phần mã nguồn của chương trình đều do tôi tự thiết kế xây dựng, trong đó có sử dụng một số thư viện chuẩn các thuật toán được các tác...
 • 72
 • 670
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số kỹ thuật tương tác trong web 3dnghiên cứu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng khói trong thực tại ảonghiên cứu một số bài toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trong trắc địa công trìnhnghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangmột số kỹ thuật sinh học phân tử sử dụng trong nghiên cứunghiên cứu một số kỹ năng sư phạm của giáo viên mầm nonnghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu việt namđề tài nghiên cứu một số loại biến tần gián tiếp tiêu biểu dùng trong qc và rtgnghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyếnnghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh 41nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảngmột số phương pháp nội suy ảnhphần thứ hai một số kỹ thuật phương pháp dạy và học tích cựcmột số kỹ năng trong giao tiếp và ứng xửBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015