Bài giảng ngữ văn 7 bài 19 tục ngữ về con người và xã hội 16

Bài giảng tục ngữ về con người hội ngữ văn 7

Bài giảng tục ngữ về con người và xã hội ngữ văn 7
... chất Con người phải có lòng tự trọng TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI 1: Một mặt người mười mặt 2: Cái , tóc góc người : Đói cho , rách cho thơm BÀI 19 TIẾT 77 : TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I ... hiểu văn 1.Đọc, tìm hiểu thích 2.Bố cục II Phân tích văn 1.Kinh nghiệm học phẩm chất người 2.Kinh nghiệm học việc học tập tu dưỡng : TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI ... TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI : Thương người thể thương thân : Ăn nhớ kẻ trồng : Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao ? Bài học rút từ câu tục ngữ 7, 8,...
 • 18
 • 639
 • 1

Bai 19 Tuc ngu ve con nguoi va xa hoi.ppt

Bai 19 Tuc ngu ve con nguoi va xa hoi.ppt
... xuất? Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19- Tiết 77 Văn I Đọc – hiểu thích Sgk/ II Đọc – hiểu văn Câu : Một mặt người mười mặt → So sánh,...
 • 4
 • 1,049
 • 6

Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người hội

Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội
... dung: câu tục ngữ làm tôn vinh giá trò người, đưa nhận xét, lời khuyên ngân hàng phẩm chất mà người cần phải có 1) Đối tượng phản ánh Tục 2) Tục ngữ người ngữ người hội gì? hội hiểu ... TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế tục ngữ? Câu 2: Đọc thuộc lòng câu tục ngữ nói thiên nhiên lao động sản xuất? Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19- Tiết ... bật hình thức Tục ngữ người hội gì? A Diễn đạt hình ảnh so sánh B Diễn đạt hình ảnh ẩn dụ C Từ câu có nhiều nghóa D Cả ý Dặn dò •Học thuộc lòng câu tục ngữ chương trình Soạn “Rút gọn câu”...
 • 19
 • 4,978
 • 3

Bài giảng Tục ngữ về con người hội

Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội
... Câu 1) Tục ngữ gì? Câu 2) Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nội dung câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I ... chẳng nên non Ba chụm lại f .Người sống đống vàng 5) d 6) g 7) e Dặn dò : Bài cũ: - Học thuộc lòng câu tục ngữ Nắm nghệ thuật nội dung câu tục ngữ - Học ghi nhớ SGK /13 Bài mới: Câu rút gọn/14 - ... gầc ngữ nà n ilà gì? Tìm câ suy nghó u n nghóavớ gương ? ->Nhấn u tụ aối tụphủ cầngiá câ cảm thương yêu Câ hai tiếng ?Ý nghóa củchngữgì vềng lấtiếy g ngu nàyngười đặt trước u tục ngữ thương người...
 • 13
 • 2,481
 • 9

Bài soạn tục ngữ về con người hội

Bài soạn tục ngữ về con người và xã hội
... nỳi cao V phm cht ngi V hc tu dng Quan h ng x Một mặt người Cõu 1: Một mặt người mười mặt Chỉ người, tình người Tiền của, vàng bạc giá trị người Nghệ thuật: : so sỏnh i lp ( mt ngi mt ca; mt ... giá trị người: Con người thứ cải quí giá Cõu tuc ng co thờ s dung nhng tinh huụng giao tiờp nao? - Phê phán trường hợp coi ngưười - An ủi động viên trưường hợp mà nhân dân cho thay người - ... lí, triết lí sống nhân dân: đặt người lên thứ cỏi - Quan niệm việc sinh đẻ trước đây: muốn đẻ nhiều Câu 2: Cái răng, tóc là góc người Cái răng, cáicái tóc góc người Nghệ thuật: - Tiờu ụi, ngn...
 • 22
 • 2,080
 • 4

VĂN 7 - TIẾT 77 - TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI HỘI

VĂN 7 - TIẾT 77 - TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
... nghia - Ngi sng hn ng vng - Ngi l vng, ca l ngói - Ngi ta l hoa t - Chờt vinh cũn hn sng nhc - Chờt ng cũn hn sng quy - Chờt cũn hn sng ngoi Trỏi nghia - Ca hn ngi - Đói ăn vụng túng làm liều - n ... hng - Núi hay cũn hn hay núi - Bõu i thng - Ch ngó em nõng - Lỏ lnh ựm lỏ rỏch - Ung nc nh ngun - Uụng nc nh ke trng cõy - Chỏy nh hng xúm bỡnh chõn nh vi - Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu - ... liệu - n chỏo ỏ bỏt - n cõy tỏo ro cõy sung - Đợc chim bẻ ná, đựơc cá quên nơm HNG DN V NH - Học thuộc ghi nhớ SGK - Nắm nội dung, hình thức nghệ thuầt chín câu tục ngữ - Chuẩn bị bài: Rút gọn...
 • 22
 • 1,594
 • 2

Soạn bài: Tục ngữ về con người hội

Soạn bài: Tục ngữ về con người và xã hội
... hoàn cảnh giao tiếp II LUYỆN TẬP Tìm câu tục ngữ đồng nghĩa trái nghĩa với câu tục ngữ học Tham khảo câu tục ngữ sau: - Đồng nghĩa: + Người sống đống vàng + Lấy che thân, không lấy thân che + ... thầy, tìm bạn mà học người thành tài, có khả đóng góp cho hội sống có ý nghĩa Chứng minh phân tích giá trị đặc điểm nghệ thuật tục ngữ: * Diễn đạt so sánh: Ví dụ: - Một mặt người mười mặt - Học ... Sgk Tr 13 tập 2) Hai câu tục ngữ nêu mối quan hệ thầy trò, bình luận, đánh giá vai trò người thầy xác định việc tiếp thu học hỏi từ bạn bè Mới đọc ta cảm thấy hai câu tục ngữ đối lập thực chất lại...
 • 3
 • 8,701
 • 8

Tục ngữ về con người hội(thao giảng)

Tục ngữ về con người và xã hội(thao giảng)
... Câu 1) Tục ngữ gì? Câu 2) Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nội dung câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I ... gầc ngữ nà n ilà gì? Tìm câ suy nghó u n nghóavớ gương ? ->Nhấn u tụ aối tụphủ cầngiá câ cảm thương yêu Câ hai tiếng ?Ý nghóa củchngữgì vềng lấtiếy g ngu nàyngười đặt trước u tục ngữ thương người ... không làm người +An ủi động viên trường hợp nhân dân cho thay người +Ngườ ngữ củ y đống vàn dụ +Nói triếtsốnngnàa nhân dân đặt g người lên thứ nh ?Câu tụic lí sốg vận ng hoàn cải ?Câu tục việc...
 • 13
 • 1,100
 • 7

Tục ngữ về con người hội - văn mẫu

Tục ngữ về con người và xã hội - văn mẫu
... ý nhiều đến yếu tố truyền cảm Tìm câu tục ngữ đồng nghĩa trái nghĩa với câu tục ngữ học Gợi ý: Tham khảo câu tục ngữ sau: - Đồng nghĩa: + Người sống đống vàng + Lấy che thân, không lấy thân che ... mà học người thành tài, có khả đóng góp cho hội sống có ý nghĩa Các giá trị bật đặc điểm tục ngữ: * Diễn đạt so sánh: – Một mặt người mười mặt – Học thầy không tày học bạn – Thương người thể ... người tạo thành giúp đỡ, gây dựng, tạo nên thành Việc lớn, việc khó Khẳng định sức mạnh tình đoàn người làm được, mà phải cần nhiều kết người hợp sức 3.* Câu tục ngữ nêu mối quan...
 • 3
 • 3,163
 • 0

Tục ngữ về Con người hội ( Lớp 7)

Tục ngữ về Con người và Xã hội ( Lớp 7)
... từ tạo lớp nghĩa phong phú, thích ứng với nhiều tình diễn đạt hoàn cảnh giao tiếp III RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Cách đọc Cách đọc tục ngữ giống nhau, phải đảm bảo đọc vần, nhịp Ngay với câu tục ngữ có ... dao (" Một làm chẳng nên non…") tính chất đúc rút kinh nghiệm chủ yếu, cần đọc rõ ràng, rành mạch, không cần ý nhiều đến yếu tố truyền cảm Tìm câu tục ngữ đồng nghĩa trái nghĩa với câu tục ngữ ... Gợi ý: Tham khảo câu tục ngữ sau: – Đồng nghĩa: + Người sống đống vàng + Lấy che thân, không lấy thân che + Uống nước nhớ nguồn Ăn nhớ kẻ trồng + Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương...
 • 2
 • 2,412
 • 0

Tiet 77 - Tuc ngu ve con nguoi va hoi

Tiet 77 - Tuc ngu ve con nguoi va xã hoi
... 3: - Nghệ thuật đối - Người ta phải sống nghèo Câu 4: - Con người cần phải học để biết đối nhân xử sống Câu 5: - Khẳng định vai trò, công ơn người thầy - Khuyến khích mở rộng phạm Câu 6: - Đề ... ta phải sống nghèo Câu 4: - Con người cần phải học để biết đối nhân xử sống Câu 5: - Khẳng định vai trò, công ơn người thầy - Khuyến khích mở rộng phạm Câu 6: - Đề cao vai trò học bạn không hạ ... ta phải sống nghèo Câu 4: - Con người cần phải học để biết đối nhân xử sống Câu 5: - Khẳng định vai trò, công ơn người thầy - Khuyến khích mở rộng phạm Câu 6: - Đề cao vai trò học bạn không hạ...
 • 16
 • 2,562
 • 10

Tục ngữ về con người xa hội

Tục ngữ về con người và xa hội
... Câu 1) Tục ngữ gì? Câu 2) Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nội dung câu tục ngữ trên? Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I ... gầc ngữ nà n ilà gì? Tìm câ suy nghó u n nghóavớ gương ? ->Nhấn u tụ aối tụphủ cầngiá câ cảm thương yêu Câ hai tiếng ?Ý nghóa củchngữgì vềng lấtiếy g ngu nàyngười đặt trước u tục ngữ thương người ... không làm người +An ủi động viên trường hợp nhân dân cho thay người +Ngườ ngữ củ y đống vàn dụ +Nói triếtsốnngnàa nhân dân đặt g người lên thứ nh ?Câu tụic lí sốg vận ng hoàn cải ?Câu tục việc...
 • 13
 • 1,697
 • 3

Tiết 77: Tục ngữ về con người hội

Tiết 77: Tục ngữ về con người và xã hội
... phẩm chất người: Câu 1: Một mặt người mười mặt I Đọc tỡm hiểu chung: II Tỡm hiu chi tit : Kinh nghiệm học phẩm chất người: Câu 1: Một mặt người mười mặt Chỉ người, tình người giá trị người (Hoán ... học phẩm chất người: Kinh nghiệm học học tập, tu dưỡng: Kinh nghiệm học quan hệ ứng xử: III Tng kt ghi nh: IV Luyện tập: Bài tập 1: Tìm câu tục ngữ đồng nghĩa trái nghĩa với câu tục ngữ Bài tập ... đố mày làm nên Người truyền bá kiến thức mặt Người học, người tiếp nhận kiến thức Làm việc, thành công việc I Đọc tỡm hiểu chung: II Tỡm hiu chi tit : Kinh nghiệm học phẩm chất người: Kinh nghiệm...
 • 51
 • 1,278
 • 4

Tiết 77. Tục ngữ về con người hội

Tiết 77. Tục ngữ về con người và xã hội
... tục ngữ? Em đọc thuộc lòng tám câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất Nêu cảm nhận em hình thức nội dung số câu tục ngữ mà em thích? Ngày 15 tháng năm 2009 Tiết 77 Văn bản: Tục ngữ người ... dùng nghệ thuật so sánh => Đề cao giá trị người => Con người thứ cải quý giá Tiền của, vàng bạc Ngày 15 tháng năm 2009 Tiết 77 Văn bản: Tục ngữ người hội I/ Đọc tìm hiểu thích II/ Đọc tìm hiểu ... bản: Tục ngữ người hội I/ Đọc tìm hiểu thích II/ Đọc tìm hiểu văn Câu 1: - Tác giả dân gian dùng nghệ thuật so sánh => Đề cao giá trị người => Con người thứ cải quý giá Câu 2: - Câu tục ngữ...
 • 15
 • 1,520
 • 5

TIẾT 77 : TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI HỘI

TIẾT 77 : TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
... Giá trị người, người quí cải Tiết 77 Văn bản: Tục ngữ người hội I/ Đọc tìm hiểu thích Em hiểu góc người gì? II/ Đọc tìm hiểu văn Câu 1: Nghệ thuật: so sánh => Đề cao giá trị người :Con ngư ... điều gì? Tiết 77 Văn bản: I/ Đọc tìm hiểu thích II/ Đọc tìm hiểu văn Câu 1: Nghệ thuật so sánh Tục ngữ người hội => Đề cao giá trị người: Con người thứ cải quí giá Câu 2: Khuyên người cần ... nên núi cao Tiết 77 Văn bản: Tục ngữ người hội I/ Đọc tìm hiểu thích II/ Đọc tìm hiểu văn Câu 1: Nghệ thuật so sánh => Đề cao giá trị người: Con người thứ cải quí giá Câu 2: Khuyên người cần...
 • 16
 • 1,791
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: sách giải ngữ văn 7 tập 2 bài tục ngữ về con người và xã hộisoan van 7 bai tuc ngu ve con nguoi va xa hoibài giảng tục ngữ về con người và xã hộitục ngữ về con người và xã hội bài giảngngữ văn bài tục ngữ về con người và xã hộibài 19 tục ngữ về con người và xã hộitục ngữ về con người và xã hội bài giảng điện tửsoạn bài tục ngữ về con người và xã hội văn mãusoạn văn bài tục ngữ về con người và xã hộibài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hộisoạn ngữ văn bài 20 tục ngữ về con người và xã hộibài tục ngữ về con người và xã hộisoạn bài tục ngữ về con người và xã hộitục ngữ về con người và xã hội văn 7tục ngữ về con người và xã hội ngữ văn 7Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ