NỘI DUNG và địa CHỈ GIÁO dục kĩ NĂNG SỐNG TRONG các môn học lớp 4

Kế hoạch tập huấn Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học cấp tiểu học.doc

Kế hoạch tập huấn Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học cấp tiểu học.doc
... định kế hoạch thực giáo dục sống môn học hoạt động giáo dục: bảo đảm đủ tài liệu, tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên, dạy tổ chức hoạt động giáo dục, theo dõi, dự giờ, tổ chức hội thi … môn, ... hoạt động tập huấn môn, hoạt động chưa tập huấn; - Xây dựng tủ sách giáo dục sống, có tài liệu lớp tập huấn đợt tài liệu tham khảo khác; - Thông qua trình thực giáo dục sống qua môn học hoạt ... Bộ Giáo dục Đào tạo giao cho Công ty Cổ phần sách giáo dục thành phố Hà Nội – Nhà xuất Giáo dục Việt nam chịu trách nhiệm biên tập in ấn tài liệu Giáo dục sống số môn học hoạt động giáo dục...
 • 3
 • 2,126
 • 4

Bài giảng Địa chỉ giáo dục năng sống môn Sinh lớp 9

Bài giảng Địa chỉ giáo dục kĩ năng sống môn Sinh lớp 9
... -Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực - tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp Bài 41: Môi trường nhân tố sinh thái -Kĩ làm chủ thân : người sinh vật khác chịu tác động nhân tố sinh thái sống ... lên đời -Giải vấn đề sống sinh vật -Trực quan -Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp Bài 43: Ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật - Hỏi chuyên ... -Giải vấn đề -Trực quan Bài 43: Ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật Bài 45,46: Thực hành : Tìm hiểu môi trường ảnh hưởng số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật -Kĩ tìm kiếm xử lý thông...
 • 6
 • 506
 • 1

Tài liệu Địa chỉ giáo dục năng sống môn Sinh lớp 9

Tài liệu Địa chỉ giáo dục kĩ năng sống môn Sinh lớp 9
... -Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực - tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp Bài 41: Môi trường nhân tố sinh thái -Kĩ làm chủ thân : người sinh vật khác chịu tác động nhân tố sinh thái sống ... ẩm lên đời sống sinh vật Bài 45,46: Thực hành : Tìm hiểu môi trường ảnh hưởng số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật -Kĩ tìm kiếm xử lý thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh tài liệu khác ... lên đời -Giải vấn đề sống sinh vật -Trực quan -Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp Bài 43: Ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật - Hỏi chuyên...
 • 6
 • 459
 • 0

Tài liệu Địa chỉ giáo dục năng sống môn Sinh lớp 9

Tài liệu Địa chỉ giáo dục kĩ năng sống môn Sinh lớp 9
... -Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực - tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp Bài 41: Môi trường nhân tố sinh thái -Kĩ làm chủ thân : người sinh vật khác chịu tác động nhân tố sinh thái sống ... ẩm lên đời sống sinh vật Bài 45,46: Thực hành : Tìm hiểu môi trường ảnh hưởng số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật -Kĩ tìm kiếm xử lý thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh tài liệu khác ... lên đời -Giải vấn đề sống sinh vật -Trực quan -Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp Bài 43: Ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật - Hỏi chuyên...
 • 6
 • 541
 • 0

Giao duc ki nang song trong DH sinh hoc

Giao duc ki nang song trong DH sinh hoc
... NĂNG SỐNG TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS I KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS Với nội dung phương pháp đặc trưng, môn Sinh học ... khỏe sinh sản, phòng chống ma túy HIV / AIDS GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS I KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS - Môn Sinh học cung cấp cho HS hiểu biết thể sinh ... KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS I KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, gắn nội dung môn học với thực tiễn đặc điểm chương trình Sinh...
 • 27
 • 981
 • 8

Tài liệu ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP GIÁO DỤC NĂNG SỐNG TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 5

Tài liệu ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 5
... CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Bài 31: Chất dẻo Bài 32: Tơ sợi Bài 36: Hỗn hợp Bài 38 - 39: Sưh biến đổi hóa học (2 tiết) - tìm kiếm, xử lí thông tin công dụng vật liệu - lựa chọn vật liệu thích hợp với ... đưa - bình luận việc sử dụng vật liệu - quản lí thời gian trình tiến hành thí nghiệm -Kĩ bình luận cách làm kết quan sát - giải vấn đề - tìm giải pháp để giải vấn đề (tạo hỗn hợp tách ... tình có nguy bị xâm hại - ứng phó, ứng xử phù hợp rơi vào tình có nguy bị xâm hại - giúp đỡ bị xâm hại - phân tích, phán đoán tình có nguy dẫn đến tai nạn - cam kết thực luật giao...
 • 4
 • 1,858
 • 25

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. ( MODULE TIỂU HỌC 41) MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC NĂNG SỐNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. ( MODULE TIỂU HỌC 41) MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
... phng theo nm hc (ni dung bi dng 2); + Bi dng ỏp ng nhu cu phỏt trin ngh nghip liờn tc ca giỏo viờn (ni dung bi dng 3) Theo ú, hng nm mi giỏo viờn phi xõy dung k hoch v thc hin ba ni dung BDTX trờn ... DUNG T HC T BI DNG PHN KIN THC T CHN ( MODULE TIU HC 41) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.annkate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 MT S VN CHUNG ... dc thng xuyờn vi cu trỳc gm ba ni dung bi dng trờn Trong ú, ni dung bi dng ó uc xỏc nh v th hin dui hỡnh thỳc cỏc module bi dng lm c s cho giỏo viờn t la chn ni dung bi dng phự hp xõy dng k hoch...
 • 17
 • 2,002
 • 0

Tài liệu Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 7

Tài liệu Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 7
... vai trò lớp giáp xác - Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu vai trò của số đại diện lớp giáp xác thực tiến sống - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp - ... hoạt động sống vai trò lỡng c với đời sống - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp - Kĩ hợp tác lắng nghe tích cực - Kĩ so sánh, phân tích, khái quát để rút đặc điểm chung lớp lỡng c ... môi trờng sống vai trò bò sát với đời sống - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp - Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực - Kĩ so sánh, phân tích, khái quát để rút đặc điểm chung lớp bò sát...
 • 8
 • 581
 • 1

Gián án Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 7

Gián án Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 7
... hoạt động sống vai trò lỡng c với đời sống - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp - Kĩ hợp tác lắng nghe tích cực - Kĩ so sánh, phân tích, khái quát để rút đặc điểm chung lớp lỡng c ... môi trờng sống vai trò bò sát với đời sống - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp - Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực - Kĩ so sánh, phân tích, khái quát để rút đặc điểm chung lớp bò sát ... môi trờng sống vai trò chim tự nhiên đời sống - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp - Kĩ hợp tác lắng nghe tích cực - Kĩ so sánh, phân tích khái quát để rút đặc điểm chung lớp chim Bài:...
 • 8
 • 593
 • 2

Gián án Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 7

Gián án Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 7
... hoạt động sống vai trò lỡng c với đời sống - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp - Kĩ hợp tác lắng nghe tích cực - Kĩ so sánh, phân tích, khái quát để rút đặc điểm chung lớp lỡng c ... môi trờng sống vai trò bò sát với đời sống - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp - Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực - Kĩ so sánh, phân tích, khái quát để rút đặc điểm chung lớp bò sát ... môi trờng sống vai trò chim tự nhiên đời sống - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp - Kĩ hợp tác lắng nghe tích cực - Kĩ so sánh, phân tích khái quát để rút đặc điểm chung lớp chim Bài:...
 • 8
 • 661
 • 4

Bài giảng Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 8

Bài giảng Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 8
... phân tích thính giác dục nam - Kỹ giao tiếp: tự tin nói với bạn nhóm/ lớp tên gọi phận quan sinh dục nam chức chúng - Kĩ lắng nghe tích cực - Trực quan Bài: quan sinh dục nữ - Kĩ tìm kiếm xử ... quan sinh dục nữ - Kỹ giao tiếp: tự tin nói với bạn nhóm/ lớp tên gọi phận quan sinh dục nữ chức phận - Kĩ lắng nghe tích cực - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày phút - Trực quan Bài: ... lớp - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày phút - Trực quan Bài: tuyến sinh dục - Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo chức tuyến sinh dục...
 • 8
 • 451
 • 1

Bài giảng Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 8

Bài giảng Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 8
... phân tích thính giác dục nam - Kỹ giao tiếp: tự tin nói với bạn nhóm/ lớp tên gọi phận quan sinh dục nam chức chúng - Kĩ lắng nghe tích cực - Trực quan Bài: quan sinh dục nữ - Kĩ tìm kiếm xử ... quan sinh dục nữ - Kỹ giao tiếp: tự tin nói với bạn nhóm/ lớp tên gọi phận quan sinh dục nữ chức phận - Kĩ lắng nghe tích cực - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày phút - Trực quan Bài: ... lớp - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày phút - Trực quan Bài: tuyến sinh dục - Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo chức tuyến sinh dục...
 • 8
 • 420
 • 0

Gián án Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 8

Gián án Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 8
... phân tích thính giác dục nam - Kỹ giao tiếp: tự tin nói với bạn nhóm/ lớp tên gọi phận quan sinh dục nam chức chúng - Kĩ lắng nghe tích cực - Trực quan Bài: quan sinh dục nữ - Kĩ tìm kiếm xử ... SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cấu tạo chức phạn quan sinh dục nữ - Kỹ giao tiếp: tự tin nói với bạn nhóm/ lớp tên gọi phận quan sinh dục nữ chức phận - Kĩ lắng nghe tích cực - Dạy học nhóm ... lớp - Dạy học nhóm - Vấn đáp -tìm tòi - Trình bày phút - Trực quan Bài: tuyến sinh dục - Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo chức tuyến sinh dục...
 • 8
 • 426
 • 0

skkn một số phương pháp thuật giáo dục năng sống trong môn giáo dục công dân ở trường thpt

skkn một số phương pháp và kĩ thuật giáo dục kĩ năng sống trong môn giáo dục công dân ở trường thpt
... bước thực giáo dục sống C Một số minh họa cụ thể việc giáo dục sống môn Giáo Dục Công Dân trường THPT Hoàng Thị Minh Hoạt Một số phương pháp thuật giáo dục sống môn GDCD trường THPT Bài ... nghiên cứu đề tài: Một số phương pháp thuật giáo dục sống môn Giáo dục công dân trường THPT II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận Môn Giáo dục công dân trường THPT có nhiệm vụ cung ... dục sống, thuận lợi cho việc giáo dục tất sống cho học sinh Vì vậy, giáo dục sống cho học sinh tất học Hoàng Thị Minh Hoạt Một số phương pháp thuật giáo dục sống môn GDCD trường THPT...
 • 43
 • 718
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nội dung và địa chỉ giáo dục kỹ năng sống trong môn tự nhiên và xã hội ở lớp 3giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu học lớp 2nội dung và địa chỉ giáo dục kns trong môn tự nhiên và xã hộinội dung và địa chỉ giáo dục kns trong môn khoa họcdia chi giao duc ki nang song lop 4bao cao chuyen de boi duong thuong xuyen ve giao duc ki nang song trong monn tieng viet lop 1anh chị hãy nêu vai trò và mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thcsgiao duc ki nang song trong day hoc chu de con nguoi va suc khoe mon khoa hoc lop 5địa chỉ giáo dục kỹ năng sống lớp 1giao duc ki nang song trong mon dia libài giảng địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn diaskkn tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy phần văn bản nhật dụng môn ngữ văn lớp 6cách tiếp cận và phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thôngkhả năng giáo dục kĩ năng sống trong môn tự nhiên và xã hội ở tiểu họcmục tiêu giáo dục kĩ năng sống trong môn tự nhiên và xã hội ở tiểu họcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ