ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC TH I NGUYÊN - 2009 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên ...
 • 78
 • 634
 • 8

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC TH I NGUYÊN - 2009 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên ...
 • 78
 • 695
 • 4

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf
... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 13 1I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: N i khoa ... TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 13 1I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC TH I NGUYÊN - 2009 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên ...
 • 78
 • 511
 • 1

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
... t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh ... Đã i u trị bằng phương pháp khác. Bệnh nhân đã i u trị n i khoa dai dẳng không kh i, hay t i phát sau i u trị, xu hướng kh i bệnh thấp hơn [52]. 1.7.2. i u trị n i khoa - Thuốc kháng giáp ... i u trị 131 I v i không i u trị 131 I ở BN Basedow là không có sự khác biệt đáng kể [7]. - Một số yếu tố ảnh hưởng t i kết quả i u trị: Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng t i kết quả i u...
 • 78
 • 507
 • 0

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx
... đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và i u trị bệnh Basedow chúng t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I t i bệnh viện Đa ... Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh nhân Basedow bằng 131 I. 2. Xác định một số yếu tố liên quan t i kết quả i u trị bệnh Basedow bằng ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên...
 • 78
 • 506
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... T i khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên (ĐKTƯTN) chiếu đèn vẫn là biện pháp i u trị chính và có hiệu quả để i u trị vàng da tăng bilirubin tự do. Đã có một số đề t i nghiên cứu về ... tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng i u trị chiếu đèn. Nhưng việc nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống và toàn diện về kết quả i u trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu ... nhiều lo i đèn và yếu tố ảnh hưởng đến kết quả i u trị t i khoa Nhi còn hạn chế. Vì vậy, chúng t i tiến hành nghiên cứu đề t i này nhằm mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả i u trị vàng da tăng bilirubin...
 • 79
 • 1,567
 • 9

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... qua m i t i khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Th i Nguyên, chúng t i tiến hành nghiên cứu đề t i này nhằm 2 mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả i u trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non ... HẰNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG LIÊN TỤC QUA M I T I KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa ... thai t i các th i i m i u trị 35 Bảng 3.7 Sự thay đ i nhịp thở theo tu i thai t i các th i i m i u trị 35 Bảng 3.8. Sự thay đ i nhiệt độ theo tu i thai t i các th i i m i u trị 36 Bảng...
 • 73
 • 1,742
 • 11

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên , nhằm mục tiêu: 1. Mô tả đặc i m lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh tiêu chảy cấp t i khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên. ... HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC T I KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG TH I NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã ... nghiên cứu đánh giá hiệu quả của thuốc Hidrasec, chúng t i tiến hành thực hiện đề t i Đánh giá kết quả i u trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec t i Khoa...
 • 74
 • 822
 • 3

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"
... nhận xét một số đặc i m bệnh lý Và đánh giá kết quả i u trị phẫu thuật đánh giá kết quả i u trị phẫu thuật sót s i, s i t i phát Đ ờng mậtsót s i, s i t i phát Đ ờng mật THĐT: THĐT: ... Nguyễn Ngọc Hoàng NHD: NHD: ThS. Trần Th i PhúcThS. Trần Th i Phúc t i khoa ngo i tổng hợp BVĐK tỉnh th i bìnht i khoa ngo i tổng hợp BVĐK tỉnh th i bìnhtừ tháng 1/2005 đến tháng 12/2007từ ... nhiều BN sót s i ch a đến i u trị hoặc ch a đ ợc phẫu nhiều BN sót s i ch a đến i u trị hoặc ch a đ ợc phẫu thuậtthuật Biểu đồ 3: Triệu chứng lâm sàngBiểu đồ 3: Triệu chứng lâm sàngĐau...
 • 35
 • 2,249
 • 3

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"
... sót s i và s i t i phát sau mổ SM cũng nh kết quả i u trị bệnh lý này t i Th i Bình. Chính vì thế chúng t i NC đề t i: Nhận xét một số đặc i m bệnh lý và đánh giá kết quả i u trị PT s i sót, ... tỷ lệ và m i liên quan giữa nhiễm giun đũa trong đờng mật v i s i ở BN mổ SM t i bệnh viên đa khoa tỉnh Th i Bình. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II trờng đ i học Y Hà N i. [5]. Trần ... sàng bệnh s i sót và s i t i phát đờng mật t i BVĐK tỉnh Th i Bình.2. Đánh giá kết quả sớm i u trị PT s i sót và s i t i phát đờng mật t i BVĐK tỉnh Th i Bình.Phần I. Tổng quan511. Chụp đờng...
 • 32
 • 528
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng bệnh viêm gan mạn tính xơ gan ung thư gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật