Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (3)
... hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 8cm 8cm 4cm 11cm 10cm A 12cm 5cm 8cm 8cm 6cm B C Đáp án: Hình A hình hộp chữ nhật ( mặt điều hình chữ nhật, có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình ... cao B N Chiều dài P Con súc sắc Hình lập phương Viết số thích hợp vào ô trống Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Số cạnh số đỉnh 12 12 Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a) A B D c M Q AB = DC = MN ... có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình B hình hộp chữ nhật, cung hình lập phương vì: có mặt kích thước khác Hình C hình lập phương( Có mặt nhau) Buổi học kết thúc, chúc em học sinh...
 • 14
 • 162
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (3)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (3)
... tích xung quanh của hình hộp Diện tích xung quanh của chữ nhật: hình lập phương: (1) (1) (3) (4) (2) (5) (6) (3) (4) (5) (6) (2) - Diện tích xung quanh của hình - Diện tích xung quanh ... cộng lại: x 5+ + + = 100 (cm2) Cách 2: Lấy diện tích một mặt rồi nhân với ( ) x = 100 (cm2) cm (1) (3) (4) (5) (6) 5x5 5x5 5x5 5x5 (2) Diện tích Diện tích xung mặtquanh của hình ... 1 ,5 m Bài giải: 1 ,5 m Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: (1 ,5 x 1 ,5) x = (m2) Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (1 ,5 x 1 ,5) x = 13 ,5 (m2) Đáp số: DTXQ:...
 • 14
 • 687
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (2)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (2)
... là: 5 (m) ×2: = ĐS: 2 m BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Nêu đặc điểm hình hộp chữ nhật, hình lập phƣơng đặc điểm chúng a) Hình hộp chữ nhật: ... dạng hình hộp chữ nhật ( bao diêm ,kết mì tôm , viên gạch ,…) -Xem mô hình hình hộp chữ nhật BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Thảo luận nhóm H1/ Hình hộp chữ nhật có mặt ? * Hình hộp chữ ... hộp chữ nhật có mặt H2/ Các mặt hình ? * Các mặt hình chữ nhật H3/ Chỉ tên mặt hình hộp chữ nhật ? BÀI MỚI HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƢƠNG Mở hình hộp chữ nhật thành hình khai triển mô hình...
 • 25
 • 422
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (4)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (4)
... vuụng bng HOT NG 2:THC HNH Vit s thớch hp vo ụ trng: Số mặt, cạnh, đỉnh Hình Số mặt Số cạnh Số đỉnh Hình hộp chữ nhật 12 Hình lập phơng 12 a) Hóy ch nhng cnh bng ca hỡnh hp ch nht b) Bit hỡnh hp ... hỡnh ó c hc? 3- mới: đố em hình gì? HOT NG: QUAN ST-NHN XẫT HèNH HP CH NHT Cể SU MT, MI MT U L HèNH CH NHT GM : - HAI MT Y ( MT 1V MT 2) - BN MT BấN (MT 3, MT 4, MT 5, MT 6) -MT BNG MT -MT BNG ... 24cm; 12cm Trong cỏc hỡnh di õy hỡnh no l hỡnh hp ch nht, hỡnh no l hỡnh lp phng? 11cm 4cm 8cm 5cm 10cm 6cm A HèNH HP CH NHT 8cm B C HèNH LP PHNG HOT NG : CNG C : V HèNH THC HNH V DN Dề ...
 • 17
 • 170
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (5)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (5)
... Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương ? 11cm 12cm 8cm cm 5cm 8cm 4cm 10 cm Hình hộp chữ nhật: 6cm 8cm Hình lập phương: a) Hãy cạnh hình hộp chữ nhật b) Biết hình hộp chữ nhật ... häc? Hình chữ nhật Hình bình hành Hình vuông Hình tam giác Hình thang Hình thoi Hình tròn 6 6 5 6 6 6 Hình hộp chữ nhật gồm mặt ? Các mặt hình hộp chữ nhật có đặc điểm gì? Hình hộp chữ nhật gồm ... = CP = DQ bao HìnhHình lập phương gồm: mặt lập phương gồm hình vuông, đỉnh, 12 cạnhbao nhiêu nhiêu mặt, đỉnh, cạnh? Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Hình hộp chữ nhật hình lập phương có giống...
 • 31
 • 145
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8)

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5 (8)
... Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 3: Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 12cm 8cm 11cm 8cm 8cm 4cm 10cm 6cm Là hình hộp chữ nhật hình lập phương 8cm Hình hộp chữ nhật ... Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a )Hình hộp chữ nhật Bao diêm Viên gạch Hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật Hình lập phương 3 4 Hình hộp chữ nhật có mặt Hai mặt đáy ( ... mặt,cạnh, đỉnh Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Số mặt 6 Số cạnh Số đỉnh 12 12 Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 2: a) Hãy cạnh hình hộp chữ nhật (hình dưới) b) Biết hình hộp chữ nhật có...
 • 13
 • 268
 • 0

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5

Bài giảng bài hình hộp chữ nhật  hình lập phương toán 5
... rộng, chiều cao Con súc sắc Hình lập phương có 12 cạnh; đỉnh Hình lập phương có mặt hình vuông LUYỆN TẬP: Bài Viết số thiếu vào mặt tương ứng: 6 Bài Cho hình hộp chữ nhật: B A c D M Q N P a Viết ... BÀI CŨ Cho hình tam giác có diện tích m2 chiều cao m Tính độ dài đáy hình tam giác đó? Bài giải Độ dài đáy hình tam giác là: 5 X2: = (m) 2 Đáp số: m BÀI MỚI: 1 2 6 Hình hộp chữ nhật có mặt hình ... A B D Chiều cao C M Q N P Chiều dài Hình hộp chữ nhật có ba kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao KẾT LUẬN: Hình hộp chữ nhật có mặt, mặt hình chữ nhật; có đỉnh, 12 cạnh; kích thước:...
 • 16
 • 252
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (2)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (2)
... có cạnh 5cm 5cm b, Tính diện tích toàn phần hình đó? Giải 5cm Diện tích toàn phần hình lập phương là: 5cm x x = 150 (cm2) Diện tích mặt Đáp số: 150 cm2 Hoặc Diện tích toàn phần hình lập phương ... = 150 (cm2) S xq S đáy Đáp số: 150 cm2 Bài 1: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1 ,5 m Bài giải Cách Cách Diện tích xung quanh : Diện tích xung quanh : 1 ,5 ... 2012 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương c a b Có mặt a Có đỉnh Có 12 cạnh a a Gợi ý: -Dựa vào cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật -Dựa vào đặc điểm mặt hình...
 • 10
 • 462
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (4)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (4)
... Tính diện tích xung quanh 5cm diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh cm? 5cm Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Ví dụ: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình ... Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương * Các mặt hình lập phương hình vuông nên: - Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích toàn phần hình lập phương ... xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương * Các mặt hình lập phương hình vuông nên: - Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích toàn phần hình lập phương diện tích...
 • 18
 • 237
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (6)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (6)
... toàn phần hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Bài tập Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m Bài ... Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Các mặt hình lập phương hình vuông nên: *Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với *Diện tích toàn phần hình lập phương ... phương diện tích mặt nhân với Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Các mặt hình lập phương hình vuông nên: *Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với *Diện tích...
 • 9
 • 226
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (8)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (8)
... (4) (5) (6) 5x5 5x5 5x5 5x5 (2) Diện tích Diện tích xung mặtquanh hình lập phương diện tích mặt nhân với Thứ ba ngày 14 tháng năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần lập ... Toán Bài: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần lập phương a Diện tích xung quanh hình lập phương: Diện tích xung quanh của hình hộp Diện tích xung quanh của chữ nhật: hình lập phương: ... lập phương Thứ ba ngày 14 tháng năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần lập phương a Diện tích xung quanh hình lập phương: Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh là 5cm...
 • 19
 • 819
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (9)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (9)
... năm… Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG Các mặt hình lập phương hình vuông nên: - Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với - Diện tích toàn phần ... hình lập phương diện tích mặt nhân với Thứ … ngày … tháng … năm… Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương ... TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m Bài giải Diện tích xung quanh hình lập phƣơng là: (1 ,5  1 ,5)  = (m2) Diện tích toàn phần...
 • 12
 • 234
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (10)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (10)
... 22cm2 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Diện tích xung quanh Sxq = (a x a) x Toán Diện tích xung quanh diện ... x Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Stp = ? cm² 5cm Diện tích toàn phần hình lập phương là: (5 x 5) x = 150 cm² Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập ... diện tích toàn phần hình lập phương Sxq = ? cm² 5cm Diện tích xung quanh hình lập phương là: (5 x 5) x = 100 cm² Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Diện tích toàn phần...
 • 12
 • 260
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5
... tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Bài 1: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m 1,5m Diện tích xung quanh hình lập phương là: (1 ,5 x 1 ,5) ... 2011 TOÁN Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Ví dụ Stp = ? cm² 5cm Diện tích toàn phần hình lập phương là: (5 x 5) x = 150 cm² Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích ... 2011 TOÁN Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Ví dụ Sxq = ? cm² 5cm Diện tích xung quanh hình lập phương là: (5 x 5) x = 100 cm² Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích...
 • 10
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tinh dien tich xung quanh va dien tich toan phan cua hinh hop chu nhat co chieu cao la 1 3 chieu rong 0 8 chieu dai la0 5giao an hinh hoc chu nhat hinh lap phuong lop 5de trac nghiem mon toan bai dien tich hinh lap phuong lop 5nếu gấp cạnh của một hình lập phương lên 5 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó gấp lên mấy lầnbài giảng thể tích hình hộp chữ nhậtbài giảng hình hộp chữ nhậtbài giảng điện tử thể tích hình hộp chữ nhậtbài giảng thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5bài giảng thể tích hình hộp chữ nhật lớp 8bài giảng hình hộp chữ nhật lớp 8giáo án bài hình hộp chữ nhậtgiáo án bài hình hộp chữ nhật hình lập phươnggiáo án bài thể tích hình hộp chữ nhậttoán lớp 5 bài thể tích hình hộp chữ nhậtbai tap ve hinh hop chu nhat duoi tam mat thay 3 mat phaiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ