Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn kể lại buổi đầu em đi học

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn  kể lại buổi đầu em đi học
... GV nhận xét Bài tập 2: - Viết lại đi u vừa kể thành đoạn văn ngắn khoảng câu - HS đọc yêu cầu - GV nhắc HS viết giản dị, chân thật - HS thực hành viết lại đi u vừa kể thành đoạn văn ngắn - số ... viết trước lớp - Cả lớp GV nhận xét C Củng cố, dặn dò: -Xem lại bài, kể lại buổi đầu học cho nhà nghe - Chuẩn bị Nghe- kể: Không nỡ nhìn Tập tổ chức họp ...
 • 2
 • 448
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn nghe kể không nỡ nhìn, tập tổ chức cuộc họp

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn  nghe  kể không nỡ nhìn, tập tổ chức cuộc họp
... cúng bạn tổ tổ chức họp - HS đọc trình tự bước ttỏ chức họp - GV nhắc HS cần chọn ND họp + Các tổ làm việc theo trình tự : - Chỉ định người đóng vai tổ trưởng - Tổ trưởng chọn ND họp - Họp tổ - GV ... tổ - GV theo dói HD tổ họp - 2, tổ trưởng thi điều khiển họp - Lớp nhận xét IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Nhớ cách tổ chức, điều khiển họp để tổ chức tốt họp tổ, lớp ... phải đứng + GV kể lần - HS giỏi kể lại câu chuyện - Từng cặp HS tập kể - 3, HS nhìn gợi ý kể lại câu chuyện - Em có nhận xét anh niên ? - HS trả lời - Bình chọn bạn kể hay * Bài tập - Đọc yêu...
 • 3
 • 313
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn kể lại buổi đầu em đi học 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn  kể lại buổi đầu em đi học 2
... 3. Củng cố:Nêu nội dung Tổng kết :Nhận xét-dặn dò ...
 • 2
 • 318
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn kể lại buổi đầu em đi học 3

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn  kể lại buổi đầu em đi học 3
... + Kể lại buổi đầu em học + GV gợi ý : - Cần nói rõ buổi đầu em đến lớp buổi sáng hay buổi chiều ? Thời tiết ? Ai dẫn em đến trường ? Lúc đầu em bỡ ngữ ? Buổi học kết thúc ? Cảm súc em buổi học ... kể mẫu - Từng cặp HS kể cho nghe buổi đầu học * Bài tập - 3, HS thi kể trước lớp - Đọc yêu cầu BT + Viết lại đi u em vừa kể thành đoạn văn ngắn - GV nhắc em viết giản dị, chân thật đi u vừa kể ... đi u vừa kể - GV nhận xét rút kinh nghiệm - HS viết vào - 5, em đọc viết IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về nhà viết lại văn cho hay ...
 • 2
 • 237
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn kể lại buổi đầu em đi học 4

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn  kể lại buổi đầu em đi học 4
... Bài :15-18’ HS đọc đề - Xác định yêu cầu - HS viết – GV nhắc HS yêu cầu viết đoạn văn - GV chấm số lớp - Nhận xét, rút kinh nghiệm Củng cố - Dặn dò : 2 -3 - Chọn viết tốt ... cố - Dặn dò : 2 -3 - Chọn viết tốt để đọc trước lớp - Về nhà HS tự hoàn chỉnh cho hay sau viết tập ...
 • 2
 • 281
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn kể lại buổi đầu em đi học 5

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn  kể lại buổi đầu em đi học 5
... nói rõ đến lớp buổi sáng buổi chiều? + Thời tiết nào? + Ai dẫn em đến trường? + Lúc đầu, em bỡ ngỡ sao? Hs trả lời + Buổi học kết thúc nào? + Cảm xúc em buổi học đó? - Gv mời Hs kể - Gv nhận xét ... mời cặp Hs kể cho nghe buổi đầu học - Gv mời – hs thi kể trước lớp - Gv nhận xét, công bố bạn kể hay * Hoạt động 2: Từng Hs làm việc - Mục tiêu: Giúp em viết lại đi u vừa kể thành đoạn văn - Gv ... nhắc nhở em viết giản dị, chân thật đi u vừa kể - Sau Gv mời Hs đọc - Gv nhận xét, chọn người viết tốt - Một Hs kể Hs nhận xét Từng cặp Hs kể – Hs thi kể trước lớp Hs nhận xét PP: Luyện tập, thực...
 • 3
 • 277
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn kể lại buổi đầu em đi học 6

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn  kể lại buổi đầu em đi học 6
... động : Kể lại buổi đầu học (15’)  Mục tiêu : Kể lại buổi học  Cách tiến hành : - Hướng dẫn : Để kể lại buổi đầu học em cần nhớ lại xem buổi đầu học nào? Đó buổi sáng hay buồi chiều? Buổi cách ... lâu? Em chuẩn bị cho buổi học nào? Ai người đưa em đến trường? Hôm trường học trông nào? Lúc đầu em bỡ ngỡ sao? Buổi đầu học kết thúc nào? Em nghĩ buổi đầu học đó? - Gọi đến HS kể trước lớp để làm ... dụ : Kể lại buổi đầu học Năm nay, em học sinh lớp em nhớ in buổi học Hôm ngày thu xanh Em dạy từ sáng sớm Mẹ giúp em chuẩn bị quần áo, sách vở, đưa em cặp sách nói : “ Mẹ mong gái cố gắng học...
 • 5
 • 313
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn nghe kể không nỡ nhìn, tập tổ chức cuộc họp 5

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn  nghe  kể không nỡ nhìn, tập tổ chức cuộc họp 5
... minh Bài 2: Tập tổ chức họp (14- 16 ) - HS đọc đề- Xác định yêu cầu - Lưu ý: Các em chọn nội dung gợi ý SGK nội dung mà em quan tâm - HS chia tổ, thảo luận, tổ chức họp - HS tổ chức họp báo cáo ... GV kể chuyện lần 2- HS theo dõi SGK - HS kể mẫu- HS tập kể theo cặp - HS tập kể chuyện - Lớp nhận xét, GV nhận xét, bổ sung Em có nhận xét anh niên? Chốt: Ơ nơi công cộng cần cư xử văn minh Bài ... họp - HS tổ chức họp báo cáo trước lớp - GV nhận xét Chốt: BT rèn kĩ tổ chức họp Củng cố: – 3 Nhắc lại trình tự tổ chức họp? ...
 • 2
 • 149
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn nghe kể không nỡ nhìn, tập tổ chức cuộc họp 6

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập làm văn  nghe  kể không nỡ nhìn, tập tổ chức cuộc họp 6
... hành họp tổ (chú ý HS làm chủ toạ lần trước không làm lại - Các tổ HS tiến hành họp theo hướng dẫn - Theo dõi giúp HS tổ c) Thi tổ chức họp - tổ thi tổ chức họp trước lớp, giáo viên làm giám ... Hoạt động : Tổ chức họp tổ ( 13 )  Mục tiêu : Rèn kỹ tổ chức họp  Cách tiến hành : a) Tổ chức họp tổ - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc thành tiếng, HS lớp đọc thầm - Hỏi: Nội dung họp tổ gì? - HS ... tự họp tổ bình thường - HS nêu giới thiệu tập đọc Cuộc họp chữ viết - Gv nêu lại điều cẩn ý tiến hành họp b) Tiến hành họp tổ - Giao cho HS tổ nội dung mà SGK đẫ gợi ý, yêu cầu tổ tiến hành họp...
 • 4
 • 170
 • 1

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập làm văn tập tổ chức cuộc họp 6

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập làm văn  tập tổ chức cuộc họp 6
... Nêu cách giải + Giao việc cho bạn - Các tổ tổ chức họp: + GV đưa thời gian họp 15 + Bầu tổ trưởng - GV nhận xét chung việc tổ chức họp tổ Củng cố (3- 5 ) GV hệ thống nhận xét học ...
 • 2
 • 119
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập làm văn nói về đội TNTP, điền vào giấy tờ in sẵn

Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập làm văn  nói về đội TNTP, điền vào giấy tờ in sẵn
... nhóm nói tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Nhận xét bạn * Bài tập trang 11 - Đọc yêu cầu BT + Chép mẫu đơn, điền ND cần thiết vào chỗ trống - GV theo dõi, nhận xét - HS làm vào VBT ... - sinh hoạt Sao Nhi đồng ) lẫn thiếu niên ( đến 14 tuổi - sinh hoạt chi đội Thiếu niên Tiền phong - Đội thành lập ngày ? đâu ? - Những đội viên Đội ? - Đội mang tên Bác Hồ ? ... cần thiết vào chỗ trống - GV theo dõi, nhận xét - HS làm vào VBT - 2, HS đọc lại viết - Nhận xét làm bạn IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen em học tốt ...
 • 2
 • 532
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài tập làm văn nghe kể dại gì mà đổi, điền vào giấy tờ in sẵn

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài tập làm văn  nghe  kể dại gì mà đổi, điền vào giấy tờ in sẵn
... + Yêu cầu gì? - HD HS điền nd điện báo - HS làm miệng nhìn vào mẫu SGK - Cả lớp làm Củng cố dặn dò: - Nhận xét, bổ sung - Nhận xét tiết học, nhắc HS kể lại câu chuyện ghi nhớ cách điền nd điện ... - Kể lại lần 2: Lớp bình chọn người kể hay Hỏi truyện buồn cười chỗ nào? Bài tập ( 36 ): - HS đọc yêu cầu đề mẫu điện báo - HD HS nắm tình yêu cầu đề: - HS trả lời + Tình cần viết điện báo gì? ... xét tiết học, nhắc HS kể lại câu chuyện ghi nhớ cách điền nd điện báo TaiLieu.VN - HS kể lại chuyện: Dại đổi em đọc điện báo Page ...
 • 2
 • 476
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài tập làm văn kể về người hàng xóm

Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài tập làm văn  kể về người hàng xóm
... nghiệm - Dựa vào gợi ý HS giỏi kể mẫu vài câu - 3, HS thi kể * Bài tập - Đọc yêu cầu BT + Viết điều em vừa kể thành đoạn văn ngắn ( từ đến câu ) - GV nhắc HS ý kể giản dị, chân - HS viết - 5, ... - HS viết - 5, em đọc viết thật - Nhận xét, bình chọn người viết tốt IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về nhà đọc lại văn cho người thân nghe ...
 • 2
 • 601
 • 1

Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập làm văn tập viết thư và phong bì thư

Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập làm văn  tập viết thư và phong bì thư
... xét Bài tập 2: - - Ghi rõ nội dung phong thư để gửi theo đường bưu điện - - HS đọc yêu cầu - HS quan sát phong viết mẫu SGK, trao đổi cách trình bày mặt trước phong - HS thực hành viết ... mặt trước phong - HS thực hành viết nội dung phong thư - số HS đọc trước lớp - Cả lớp GV nhận xét C Củng cố, dặn dò: - -Xem lại bài, viết thư gửi người thân - - Chuẩn bị Nghe- kể: Tôi có...
 • 2
 • 546
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập làm văn nghe kể tôi có đọc đâu, nói về quê hương

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập làm văn  nghe  kể tôi có đọc đâu, nói về quê hương
... gợi ý làm mẫu: nói quê hương - HS tập nói quê hương theo nhóm đôi - số nhóm thi đua nói quê hương trước lớp - Cả lớp GV nhận xét C Củng cố, dặn dò: -Xem lại bài, kể lại câu chuyện Tôi đọc đâu! ... - GV kể lần - HS dưạ vào gợi ý tập kể thi kể trước lớp - Cả lớp GV nhận xét Bài tập 2: - Biết nói quê hương theo gợi ý SGK - HS đọc yêu cầu tập gợi ý - GV giúp HS hiểu ... Cả lớp GV nhận xét C Củng cố, dặn dò: -Xem lại bài, kể lại câu chuyện Tôi đọc đâu! - Chuẩn bị Nói viết cảnh đẹp đất nước ...
 • 2
 • 572
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giao an tieng viet 3 tuan 25giao an tieng viet 3 tuan 28giao an tieng viet 3 tuan 27giao an tieng viet 3 tuan 1giao an tieng viet 3 tuan 4giao an tieng viet 3 tuan 12giao an tieng viet 3 tuan 10giao an tieng viet 3 tuan 18giao an tieng viet 3 tuan 16giao an tieng viet 3 bai on chu hoa t tiep theogiáo án tiếng việt 4 tuần 21giáo án tiếng việt 4 tuần 20giáo án tiếng việt 4 tuần 19giáo án tiếng việt 5 tuần 34giáo án tiếng việt 5 tuần 33Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ