Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện  người lính dũng cảm 2
... tranh sau kể lại câu chuyện Người lính dũng cảm Hoạt động : Hướng dẫn HS kể chuyện (19’)  Mục tiêu : Dựa vào trí nhớ tranh minh ho kể lại đoạn tồn câu chuyện  Cách tiến hành : - Gọi HS kể nối ... Thầy giáo nói với bạn ? Khi nghe thầy giáo nói lính cảm thấy ? Thầy mong muốn điều bạn HS ? + Tranh : Viên tướng lệnh ? Chú lính nhỏ nói làm ? Mọi người có thái độ trước lời nói việc làm lính ... Tổ chức cho nhóm thi kể chuyện Nhóm - nhóm kể, HS lớp theo dõi kể đoạn 1, nhận xét, bình chọn nhóm thắng - Nhận xét cho điểm HS Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò - Em dũng cảm nhận lỗi chưa ? Khi...
 • 3
 • 147
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện  người lính dũng cảm
... ? Chú lính nhỏ phản ứng ? Câu chuyện kết thúc ? - 1, HS kể lại toàn câu chuyện IV Củng cố, dặn dò - Câu chuyện giúp em hiểu điều ? - GV nhận xét tiết học - Về nhà tập kể lại chuyện cho người ... Viên tướng lệnh - HS tiếp nối kể đoạn câu ? Chú lính nhỏ có thái độ chuyện ? - Tranh : Cả tốp vượt rào cách ? Chú lính nhỏ vượt rào cách ? Kết ? - Tranh : Thầy giáo nói với HS ? Thầy mong điều...
 • 2
 • 362
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm 3

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện  người lính dũng cảm 3
... hành động lính nhỏ? Chú nói “ hèn”, bước phía trường Mọi người sững sờ nhìn chú, bước nhanh theo bước theo người huy dũng cảm Chú lính chui qua lỗ hổng chân hàng rào lại người lính dũng cảm nhận ... họa Hs nối tiếp nhu kể đoạn câu chuyện * Hoạt động 4: Kể chuyện - Mục tiêu: Dưạ vào tranh minh họa kể lại câu chuyện - Gv treo tranh minh họa sau mời Hs tiếp nối kể đoạn câu chuyện Hs tự lập nhóm ... kể chuyện - Gv nhận xét, công bố bạn kể hay Thầy hỏi “ Hôm qua em phá hàng rào”? Thầy mong học sinh dũng cảm nhận lỗi “ Về thôi” Chú lính nhỏ nói “ hèn” Hai Hs lên thi kể chuyện Hs nhận xét 5...
 • 6
 • 135
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm 4

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện  người lính dũng cảm 4
... Thái độ bạn trước hành động lính nhỏ? Ai ngời lính dũng cảm truyện này? Vì sao? (Chú lính chui qua hàng rào lại người dũng cảm nhận lỗi sửa lỗi) Bài học giúp em hiểu điều gì? (khi mắc ... kể lại câu chuyện Hướng dẫn kể chuyện - HD học sinh hiểu yêu cầu kể chuyện - HS xếp tranh, nhận nhân vật tranh - GV hướng dẫn kể mẫu đoạn – HS kể nhóm (3 - 4 ) - HS kể trước lớp đoạn - HS kế truyện ... dám dũng cảm nhận lỗi sửa lỗi không? d Luyện đọc diễn cảm :5 – 7’ - GV hướng dẫn - Đọc mẫu - HS đọc đoạn sau đọc e Kể chuyện :17-19’ GV nêu nhiệm vụ: Xếp tranh theo thứ tự sau chọn kể lại câu chuyện...
 • 2
 • 124
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm 5

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện  người lính dũng cảm 5
... lính nhỏ nào? Như hèn, sửa lại Thái độ bạn trước ý kiến bạn? Sững lại bước theo Ai người dũng cảm? Chú lính nhỏ Vì ? Chui qua lỗ, sửa lỗi, nhận lỗi Khi có lỗi, biết nhận, sửa lỗi người Dũng cảm ... chọn bạn đọc – phân vai Kể chuyện Nêu nhân vật truyện Viên tướng lệnh ? Vượt rào Chú lính nhỏ có thái độ ? Ngập ngừng chui Cả tốp vượt rào cách ? Lên hàng rào Chú lính nhỏ vượt rào cách ? ... Lên hàng rào Chú lính nhỏ vượt rào cách ? Chui Kết ? Hàng rào bị đổ Thầy giáo nói ? Em Hs kể đoạn Một số em kể Câu chuyện giúp em điều ? Củng cố: Nêu nội dung Tổng kết: Nhận xét, dặn dò ...
 • 3
 • 121
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc người lính dũng cảm 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  người lính dũng cảm 2
... động lính nhỏ? Ai người dũng cảm truyện này? Vì sao? - GV hỏi: Các em có dám dũng cảm nhận lỗi sửa lỗi bạn nhỏ không? Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy; biết đọc phân biệt lời người ... nghĩa bài: Khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi sửa lỗi Người dám nhận lỗi sửa lỗi người dũng cảm - HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc thầm đoạn 2, trình bày cá nhân câu hỏi 2, ... Vì đoán bà mơ vậy? B Dạy mới: a Tập đọc: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ - GV đọc mẫu - GV hướng dẫn HS luyện đọc: Luyện đọc...
 • 3
 • 120
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc người lính dũng cảm

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  người lính dũng cảm
... lớp đọc thầm đoạn - Chú nói hèn, bước phía vườn trường - Mọi người sững nhìn chú, bước nhanh theo nhơ bước theo người huy dũng cảm - Chú lính chui qua lỗ hổng chân hàng rào lại người lính dũng cảm ... lên " nghe thầy giáo hỏi ? - Phản ứng lính nghe lệnh " ! " viên tướng ? - Thái độ bạn trước hành động lính nhỏ ? - Ai người lính dũng cảm chuyện này? Vì ? - Các em có dám dũng cảm nhận lỗi sửa ... chuyện không ? Luyện đọc lại - GV đọc mẫu đoạn - HD HS đọc đúng, đọc hay - Hàng rào đổ Tướng sĩ ngã dè lên luống hoa mười giờ, hàng rào đè lên lính nhỏ - Thầy mong HS lớp dũng cảm nhận khuyết điểm...
 • 2
 • 444
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc người lính dũng cảm 3

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  người lính dũng cảm 3
... lính nhỏ nào? Về Thái độ bạn trước ý kiến bạn? Như hèn, sửa lại Ai người dũng cảm? Sững lại bước theo Vì ? Chú lính nhỏ Khi có lỗi, biết nhận, sửa lỗi người Chui qua lỗ, sửa lỗi, nhận lỗi ? Dũng ... hổng? Sợ đổ hàng rào vườn trường Các bạn khác gây gì? Thầy giáo chờ mong điều gì? Hàng rào đổ đè lên vườn hoa Thái độ lính nhỏ nào? Dũng cảm nhận khuyết điểm Vì run lên? Run lên Ra bạn bàn gì? Suy ... nhỏ Khi có lỗi, biết nhận, sửa lỗi người Chui qua lỗ, sửa lỗi, nhận lỗi ? Dũng cảm Luyện đọc lại Hs đọc – chọn bạn đọc – phân vai Củng cố: Nêu nội dung Tổng kết: Nhận xét, dặn dò ...
 • 2
 • 117
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc người lính dũng cảm 4

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  người lính dũng cảm 4
... độ viên tướng người lính ? - Mọi người sững lại nhìn đội bước nhanh theo người huy dũng cảm - Ai người lính dũng cảm truyện ? Vì ? - Chú lính chui qua hàng rào người lính dũng cảm biết nhận lỗi ... Theo em, người người dũng cảm? - đến HS trả lời câu hỏi - GV : Bài học Chú lính dũng cảm tập đọc cho em biết điều - Ghi tên lên bảng Hoạt động : Luyện đọc (31 ’)  Mục tiêu : - Đọc từ ngữ dễ phát ... lính - Hãy đọc đoạn cho biết : "Thầy giáo mong chờ điều HS lớp" ? - Thầy giáo mong HS dũng cảm nhận lỗi - Khi bị thầy giáo nhắc nhở, lính nhỏ cảm thấy ? - Chú lính nhỏ run lên sợ - Theo em, lính...
 • 7
 • 323
 • 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc người lính dũng cảm 5

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  người lính dũng cảm 5
... luyện đọc: 3, em + Đoạn 3: - Lời thầy giáo: Lúc đầu nghiêm khắc, lúc sau buồn bã - Giải nghĩa: nghiêm giọng - GV đọc mẫu- HS luyện đọc em + Đoạn 4: - Giọng viên tướng dứt khoát Giọng lính - GV đọc ... đọc mẫu, giải nghĩa từ: - HS luyện đọc3 , em + HS đọc nối tiếp đoạn: lượt + Đọc toàn bài: - HD: Lời người dẫn chuyện gọn, rõ, phân biết lời nhân vật - HS luyện đọc 1, em Củng cố - dặn dò: – 6’ - ... - Lời lính nhỏ: rụt rè, bối rối - Giải nghĩa: nứa tép, ô trám, thủ lĩnh - GV hướng dẫn, đọc mẫu đoạn - HS luyện đọc: em + Đoạn 2: - Câu 4:Lỗ hổng - Giọng đọc thể hồn nhiên - Giải...
 • 2
 • 133
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc người lính dũng cảm 6

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  người lính dũng cảm 6
... người huy dũng cảm Chú lính chui qua lỗ hổng chân hàng rào lại người lính dũng cảm nhận lỗi sữa lỗi PP: Kiểm tra, đánh giá trò chơi * Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố - Mục tiêu: Giúp HS đọc ... phía trường - Cả lớp đọc thầm đoạn 4: + Phản ứng lính nghe lệnh “ Về thôi!” viên tướng? +Thái độ bạn trước hành động lính nhỏ? + Ai người dũng cảm truyện này? Vì sao? Mọi người sững sờ nhìn chú, ... GV đọc lại đoạn - Gv hướng dẫn Hs đọc: Về ! // Hai nhóm thi đọc truyện theo vai Hs nhận xét Như hèn // Nói rồi, lính bước phía vườn trường Những người lính viên tướng / sững lại / nhìn lính...
 • 6
 • 158
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc người lính dũng cảm 2

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 5 bài tập đọc  người lính dũng cảm 2
... thăm tiên? nào? trường? Tập đọc TaiLieu.VN SGK /38 SGK /38 Tập đọc Người lính dũng cảm Theo Đặng Ái TaiLieu.VN SGK /38 SGK /38 Tập đọc Người lính dũng cảm Theo Đặng Ái Luyện đọc * loạt đạn, nứa tép, ... +Ai : Người lính dũng cảm truyện này? -Người lính dũng cảm lính nhỏ TaiLieu.VN SGK/40 SGK/40 Tập đọc Người lính dũng cảm Theo Đặng Ái Dựa vào tranh sau, kể lại câu chuyện Người lính dũng cảm: ... lỗi; người dám Những người lính viên tướng nhận lỗi sửa lỗi sững lại nhìn lính nhỏ người dũng cảm Rồi, đội bước nhanh theo chú, bước theo người TaiLieu.VN huy dũng cảm SGK /38 SGK /38 Tập đọc Người...
 • 19
 • 233
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ 5

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ 5
... tìm đến Mẹ trả lời nào? Vì bà mẹ Nêu nội dung câu chuyện Mẹ làm tất Luyện đọc lại Gv đọc đoạn Đọc đóng vai đoạn Kể chuyện: Phân vai Kể câu chuyện Thi dựng lại câu chuyện theo vai Thi kể - bình ... Thi dựng lại câu chuyện theo vai Thi kể - bình chọn Qua câu chuyện em hiểu lòng Mẹ yêu con, dũng cảm, người mẹ? Củng cố: Nêu ý nghĩa câu chuyện Tổng kết: Nhận xét, dặn dò làm tất ...
 • 2
 • 138
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ
... dựng lại chuyện hay Thực hành luyện nhóm - Thi dựng lại chuyện theo vai IV Củng cố, dặn dò - Qua chuyện đọc này, em hiểu lòng người mẹ ? ( Người mẹ yêu con, dũng cảm Người mẹ làm tất Người mẹ hy ... mẹ hy sinh thân cho sống ) - Em rút học cho mình? ( Biết ơn mẹ em chăm ngoan, học giỏi để mẹ vui lòng_ - Về nhà tập kể chuyện cho người thân nghe ...
 • 2
 • 462
 • 3

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài kể chuyện người con của tây nguyên

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài kể chuyện  người con của tây nguyên
... làng, ý : người kể cần xưng " " - GV HS nhận xét bình chọn bạn kể đúng, kể hay - HS chọn vai suy nghĩ lời kể - Từng cặp HS tập kể - 3, HS thi kể trước lớp IV Củng cố, dặn dò - Nêu ý nghĩa chuyện ... 2 HD HS kể lời nhân vật - HS đọc đoạn văn mẫu, lớp đọc - Đoạn văn mẫu SGK người kể thầm nhập vai nhân vật để kể lại đoạn - Nhập vai anh Núp - GV HD HS kể theo lời anh Núp, anh Thế, người dân ... Ca ngợi anh hùng Đinh Núp dân làng Kông Hoa lập nhiều thành tích kháng chiến chống thực dân Pháp ) - GV khen HS đọc tốt, kể chuyện hay - Nhận xét chung tiết học ...
 • 2
 • 433
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tieng viet 3 tuan 25giao an tieng viet 3 tuan 28giao an tieng viet 3 tuan 27giao an tieng viet 3 tuan 1giao an tieng viet 3 tuan 4giao an tieng viet 3 tuan 12giao an tieng viet 3 tuan 10giao an tieng viet 3 tuan 18giao an tieng viet 3 tuan 16giao an tieng viet 4 tuan 5giao an tieng viet 3 bai on chu hoa t tiep theogiáo án tiếng việt 4 tuần 21giáo án tiếng việt 4 tuần 20giáo án tiếng việt 4 tuần 19giáo án toán lớp 3 tuần 5Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ