BÀI tập hóa đại CƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG

BÀI tập hóa đại CƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG

BÀI tập hóa đại CƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG
... HỆ THỐNG TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC 2) Liên kết hóa học nguyên tử phân tử H2O liên kết A Cộng hóa trị không phân cực B Hidro C Ion D Cộng hóa trị phân cực Giải Trong phân tử nước nguyên tử ... LIÊN KẾT HÓA HỌC *Một số tập liên quan: Ví dụ 1 (bài 5/trang 7) Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p,n,e) 82,biết số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22.Kí hiệu nguyên tử X gì? Bài giải: ... NGUYÊN TỬ - HỆ THỐNG TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC II III IV V PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM CỦA SỰ KHỬ HAY SỰ OXI HÓA TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG - CÂN BẰNG HÓA HỌC SỰ ĐIỆN LI – AXIT – BAZƠ- pH CỦA...
 • 59
 • 380
 • 0

bài tập hóa đại cương trong các đề thi đại học hay

bài tập hóa đại cương trong các đề thi đại học hay
... phân tử Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009 Nguyễn Thành Sơn Trang 2/58 Phone: 0984612732 Phân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 2009 theo chuyên đề Phản ứng oxi hóa – khử, tốc độ phản ứng cân hóa học: + ... Cân hoá học không bị chuyển dịch A thay đổi nồng độ N2 B thêm chất xúc tác Fe Nguyễn Thành Sơn Trang 4/58 Phone: 0984612732 Phân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 2009 theo chuyên đề C thay đổi ... loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 2009 theo chuyên đề Câu 44: Cho dãy chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3 Số chất dãycó tính chất lưỡng tính A B C D Đề thi TSCĐ 2008 Câu 45: Các...
 • 7
 • 460
 • 6

XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ HỆ HỖ TRỢ GIẢI MỘT SỐ LỚP BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ HỆ HỖ TRỢ GIẢI MỘT SỐ LỚP BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT
... ứng dụng vào biểu diễn tri thức hệ tự động giải số tập Hóa chương trình Phổ thông Mục tiêu đề tài nghiên cứu mở rộng hình COKB nhằm phục vụ cho việc xây dựng hình sở tri thức Hóa để ... C-Object để áp dụng vào biểu diễn tri thức Hóa cơ, xây dựng hình toán thuật giải để giải số lớp toán Hóa phổ biến chương trình sách giáo khoa THPT đề thi Tốt nghiệp THPT, đề thi Đại học ... trữ xử lý tri thức sau : - Biểu diễn logic phương pháp diễn diễn tri thức theo vị từ cấp Biểu diễn tri thức thủ tục phương pháp biểu diễn tri thức dạng hệ luật - dẫn Biểu diễn tri thức dạng mạng...
 • 55
 • 922
 • 16

Xây dựng, tổng hợp các bài tập về axit bazơ trong chương trình giáo dục đại học ngành sư phạm hoá học

Xây dựng, tổng hợp các bài tập về axit bazơ trong chương trình giáo dục đại học ngành sư phạm hoá học
... liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành hoá học sinh viên liên quan đến ngành hoá học ởtrường đại học, cao đẳng Xây dựng, tổng hợp tập axit - bazơ chương trình giáo dục đại học ngành SP Hoá học ... bazơ để xây dựng giải tập cân axit -bazơ dung dịch Phần kết luận Xây dựng, tổng hợp tập axit - bazơ chương trình giáo dục đại học ngành SP Hoá học B.NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ AXIT – BAZƠ VÀ ... dịch Xây dựng, tổng hợp tập axit - bazơ chương trình giáo dục đại học ngành SP Hoá học A.MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Phản ứng axit - bazơ có vai trò lớn, chiếm vị trí quan trọng chương trình hoá học...
 • 60
 • 767
 • 2

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 1) ppt

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 1) ppt
... TẠO CHẤT A BÀI TẬP TOÁN Bài 1.1: Có ocbitan nguyên tử phân lớp lượng tử l = lớp M? Gọi tên vẽ ocbitan nguyên tử Bài 1.2: Hãy viết số lượng tử l, ml tính số electron có lớp N nguyên tử Bài 1.3: ... 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d106s1 Bài 1.6: Viết cấu hình electron ion Ag+, Ti2+, Ti4+, Mn2+, Fe2+, Se2- Br- Những nguyên tử ion có cấu hình giống ion Br-? Bài 1.7: Tính hóa trò số oxy hóa nguyên tố hợp chất ... bậc liên kết = 1,5) Bài 1.9: Phân tích tạo thành phân tử N2 CO phương pháp liên kết cộng hóa trò (LH) ocbitan phân tử (OP) Từ so sánh đặc trưng liên kết lí hóa tính N2 CO Bài 1.10: So sánh độ...
 • 5
 • 1,400
 • 54

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 2) pdf

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 2) pdf
... đúng: a) Số Oxy hóa dương cực đại nguyên tố với số thứ tự phân nhóm nguyên tố b) Số Oxy hóa dương cực đại với số electron lớp nguyên tố c) Số Oxy hóa dương cực đại số electron phân lớp hóa trò nguyên ... IIIA, có số oxy hóa dương cao +3 số oxy hóa âm b) thuộc phân nhóm IIIB, có số oxy hóa dương cao +3 có số oxy hóa âm thấp -3 c) thuộc phân nhóm VB, có số oxy hóa dương cao +5 có số oxy hóa âm thấp ... kim loại, số oxy hóa dương cao 6+ b) Chu kì 4, phân nhóm VIB , ô 24, kim loại, số oxy hóa dương cao 6+, số oxy hóa âm thấp 1- c) Chu kì 4, phân nhóm VIB, ô 24, kim loại, số oxy hóa dương cao 6+...
 • 5
 • 1,815
 • 58

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 3) docx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 3) docx
... a) Số oxy hóa đại lượng quy ước với giả thiết nguyên tử nhận hẳn cho hẳn electron hóa trò độc thân bò kích thích đến trạng thái độc thân b) Cộng hóa trò cực đại nguyên tố số ocbitan hóa trò tham ... CH3 có đặc điểm: a) nguyên tử C không lai hóa b) nguyên tử C lai hóa sp2 c) nguyên tử C lai hóa sp d) nguyên tử C lai hóa sp3 4.21 Sắp xếp hợp chất cộng hóa trò sau theo chiều tăng dần góc liên ... thuyết miền lượng kim cương không dẫn điện vì: a) Trong tinh thể kim cương miền hóa trò điền đầy electron, miền cấm có  lớn eV b) Có miền cấm miền hóa trò miền dẫn kim cương c) Liên kết nguyên...
 • 9
 • 1,475
 • 49

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 4) pdf

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 4) pdf
... với axit? Đáp số: v = k.S.CH ; 10 lần B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 6: HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 6.1 Các khái niệm nhiệt động học nhiệt động hóa học Đònh luẫt thứ nhiệt động học 6.1 ... luật Hess a) Hiệu ứng nhiệt trình hóa học phụ thuộc vào chất trạng thái chất đầu sản phẩm không phụ thuộc vào đường trình b) Hiệu ứng nhiệt đẳng áp hay đẳng tích trình hóa học phụ thuộc vào chất ... phẩm không phụ thuộc vào đường trình c) Hiệu ứng nhiệt đẳng áp trình hóa học phụ thuộc vào chất trạng thái chất đầu sản phẩm không phụ thuộc vào đường trình 23 Simpo PDF Merge and Split Unregistered...
 • 6
 • 1,415
 • 46

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 5) pptx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 5) pptx
... Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c) Trong trình tự nhiên ta luôn có : dS  Q/T (dấu = ứng với trình thuận nghòch, dấu > ứng với trình bất thuận nghòch) d) Entropi đặc trưng cho mức ... đối không 2) Ở không độ tuyệt đối, biến thiên entropi trình biến đổi chất trạng thái tinh thể hoàn chỉnh không 3) Trong hệ hở tất trình tự xảy trình có kèm theo tăng entropi 4) Entropi chất trạng ... 93,5 c) 196 d) –196 7.2 Thế đẳng áp Chiều trình hóa học 7.15 Chọn câu 1) Biến thiên đẳng nhiệt đẳng áp phần lượng hệ “tự do” chuyển thành công có ích trình xảy điều kiện đẳng nhiệt đẳng áp 2)...
 • 5
 • 1,383
 • 45

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 6) pptx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 6) pptx
... phản ứng có Gopư < xảy tự phát thực tế a) 1, b) c) d) CHƯƠNG : CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ MỨC ĐỘ DIỄN RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 8.1 Các khái niệm Đònh luật tác dụng khối lượng cân Hằng số cân 8.1 ... chất A 6) Tăng thể tích bình phản ứng a) 1, 3, b) 4,5,6 c) 2,3 d) Giảm thể tích bình CHƯƠNG 10: TỐC ĐỘ VÀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỌC 10.1 Các khái niệm Đònh luật tác dụng khối lượng động hóa học ... http://www.simpopdf.com 7.35 Để dự đoán phản ứng xảy tự phát hoàn toàn nhiệt độ thường, ta dựa dấu đại lượng sau: 1) Go < 2) Go < -40 kJ 3) Ho < với o lớn a) b) 1,2 c) 2,3 d) 1,3 7.36 Chọn...
 • 6
 • 1,110
 • 42

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 7) docx

Giáo trình bài tập hóa đại cương (Phần 7) docx
... đònh c) Làm giảm lượng hoạt hóa phản ứng d) Làm thay đổi số cân phản ứng 10.21 Chọn ý sai: Tốc độ phản ứng lớn khi: a) lượng hoạt hóa phản ứng lớn b) entropi hoạt hóa lớn c) số va chạm có hiệu ... hoạt hóa phản ứng c) Tăng số tốc độ phản ứng 10.13 Chọn phát biểu đúng: Nguyên nhân làm cho tốc độ phản ứng tăng lên tăng nhiệt độ : a) Tần suất va chạm tiểu phân tăng b) Làm giảm lượng hoạt hóa ... hoạt hóa phản ứng 10.19 Chọn đặc tính chất xúc tác Chất xúc tác làm cho tốc độ phản ứng tăng lên nhờ đặc tính sau: 1) Làm cho G phản ứng âm 2) Làm tăng vận tốc phản ứng nhờ làm giảm lượng hoạt hóa...
 • 5
 • 855
 • 39

Bài tập hóa đại cương (Chương 1,2,3) pptx

Bài tập hóa đại cương (Chương 1,2,3) pptx
... sao? Hiện tượng lai hóa gì? Điều kiện để AO tham gia lai hóa so sánh khuynh hướng lai hóa nguyên tố chu kỳ, phân nhóm Hãy nêu đặc điểm kiểu lai hóa giải thích trạng thái lai hóa cacbon phân tử ... xâm nhập giải thích tượng Chương 3: Liên kết hóa học cấu tạo phân tử Nêu đặc trưng liên kết hóa học Dựa vào độ âm điện phân biệt liên kết ion cộng hóa trị Trong phân tử sau: HF, HCl, HBr, HI phân ... thuộc nhóm IB có electron lớp nguyên tố thuộc nhóm IA có lượng ion hóa nhỏ so với nguyên tố thuộc nhóm IB? 13 Giá trị lượng ion hóa thứ I1 (tính eV) nguyên tố p nguyên tố d nhóm V sau: Các nguyên...
 • 5
 • 1,943
 • 56

Bài tập hóa đại cương (Chương 4+5) ppsx

Bài tập hóa đại cương (Chương 4+5) ppsx
... thành tiêu chuẩn CO2 CO (-94,05 kcal/mol -26,41 kcal/mol) (ĐS: - 91,2 kcal) Bài tập Chương 5: CHIỀU CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 5.1: Dự đoán dấu ΔH ΔS phản ứng sau: 2Cl(k) → Cl2(k) 5.2: Không dùng ... trình ion hóa HF nước (điện ly HF) (ĐS: -3,0 kcal/mol) 4.23: Nhiệt tỏa hòa tan CuSO4 khan 17,9 kcal/mol Nhiệt thu vào hòa tan CuSO4.5H2O 1,3 kcal/mol Tính hiệu ứng nhiệt phản ứng chuyển hóa: CuSO4(r) ... -94,05 kcal C(r) + ½O2(k) → CO(k) , ΔH0298 = -26,41 kcal ( ĐS: 27,5 g O2 ) 4.16: Năng lượng Ng.tử hóa từ đơn chất(kJ/mol) H 218,0 C 716,7 N 472,7 O 249,2 S 278,8 F 79,0 Cl 121,7 Br 111,9 I 106,8...
 • 7
 • 1,900
 • 51

Bài tập hóa đại cương (Chương 6) pptx

Bài tập hóa đại cương (Chương 6) pptx
... (ĐS:P(H2S) = 0,42 atm) 6.14: Hằng số cân tính theo lý thuyết phản ứng polyme hóa formaldehyde (HCHO) thành glucose (C6H12O6) dung dịch nước 6HCHO ⇄ C6H12O6 ; KC = 6,0×1022 Nếu dung dịch glucose ... + 7/2O2(k) ⇄ 2NO2(k) + 3H2O(k).{Dùng bảng tra ΔG0298 tt } (ĐS: ΔG0 = -550,23 kJ ; K = 2,5× 10 96) 6.27: Ở 454 K, có cân sau: 3Al2Cl6(k) ⇄ 2Al3Cl9(k) PCB riêng phần (atm): 1,00 1,02×10-2 Tính...
 • 4
 • 1,186
 • 29

BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 1 ppt

BÀI TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 1 ppt
... Y Z 11 Năng lượng ion hóa thứ I1 dãy nguyên tố sau: Li Be B C N O F Ne I1 5,392 9,322 8,298 11 ,26 14 ,534 13 , 618 17 ,442 21, 564 Na Mg Al Si P S Cl Ar I1 5 ,13 9 7,646 5,986 8 ,15 1 10 ,486 10 ,36 12 ,967 ... TAgCl = 1, 5 1 0 -1 0 Chương 16 : ĐIỆN HÓA HỌC Phản ứng oxy hóa khử thông thường phản ứng oxy hóa khử xảy pin bình điện phân có giống khác nhau? Trình bày nguyên tắc biến hóa thành điện Pin điện hóa học ... biết số điện ly 2 ,1 1 0-4 16 Tính số mol NH4Cl cần phải thêm vào lít dung dịch NH4Cl 0,1M để nồng độ ion OH- trở nên số điện ly NH4Cl (K = 1, 8 1 0-5 ) Biết mưới điện ly hoàn toàn 17 Tích số hòa tan...
 • 9
 • 1,351
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: bài tập hóa đại cương chương 1bài tập hóa đại cương chương 2bai tap hoa dai cuong chuong 1 co loi giaigiáo trình bài tập hóa đại cương phần 4 pdfbài tập hóa đại cương đại họcbài tập hóa đại cương đại học có lời giảiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP