Hệ thống thông tin vệ tinh chương 5

Hệ thống thông tin vệ tinh chương 5

Hệ thống thông tin vệ tinh  chương 5
... truyền vệ tinh, lý tưởng phải ñạt ñược ñồng chỉnh anten trạm mặt ñất vệ tinh ñể ñạt ñược ñộ khuyếch ñại cao Tổn hao ñồng chỉnh anten Có thể xảy hai nguyên nhân tổn hao lệch trục, xẩy vệ tinh nguyên ... cách trạm mặt ñất vệ tinh 42.000 km Tính tổn hao không gian tự tần số GHz FSL= 92 ,5 + 20lg f [GHz] + 20lg d [km], dB ðường truyền vệ tinh làm việc tần số 14 GHz có tổn hao phiñơ 1 ,5 dB tổn hao không ... thông kênh [Hz] ño mức -3dB Mật ñộ phổ công suất tạp âm Ví dụ tính suy hao tổng tạp âm No=KT o PN = NoB 12 Tạp âm anten Các anten thu ñưa tạp âm vào ñường truyền vệ tinh Như tạp âm anten vệ tinh...
 • 21
 • 230
 • 0

Tài liệu Hệ thống thông tin vệ tinh - chương 7 docx

Tài liệu Hệ thống thông tin vệ tinh - chương 7 docx
... nh, s li u, tín hi u fax,… cho thông qua v tinh M t s y u t nh hư ng ñ n kh truy nh p c a tr m m t ñ t qua v tinh: –Kh c a v tinh – Vi c s d ng ph – Công su t c a v tinh – Kh k t n i – Giá thành ... t c t c ñ truy n d n n nhau, QPSK có th g i thông tin bit m t ñơn v th i gian xung nh p BPSK ch có th g i thông tin bit Trong h th ng thông tin v tinh, m t th i gian xung nh p g i m t ký hi u ... 5π /4 ho c -3 π/4 (0,1) 7 /4 ho c π/4 D ch chuy n pha c u phương (QPSK) t c ñ truy n d n n nhau, QPSK có th g i thông tin bit m t ñơn v th i gian xung nh p BPSK ch có th g i thông tin bit Các...
 • 12
 • 539
 • 5

Tài liệu Hệ thống thông tin vệ tinh - chương 8 pdf

Tài liệu Hệ thống thông tin vệ tinh - chương 8 pdf
... t kênh thông tin nh t gi a anten thu anten phát v tinh thông tin M t s kh i b phát ñáp có th ñư c dùng chung cho nhi u b phát ñáp khác • T ch c t n s cho thông tin v tinh băng C Băng thông n ... băng C Băng thông n ñ nh cho d ch v băng C 500 MHz băng thông ñư c chia thành băng con, m i băng dành cho m t b phát ñáp ð r ng băng t n thông thư ng c a b phát ñáp 36 MHz v i ño n băng b o v ... k , b khu ch ñ i diode tunnel ñư c s d ng cho ti n khu ch ñ i t i 6GHz b phát ñáp 6/ 4- GHz cho b khu ch ñ i thông s t i 14 GHz b phát ñáp 14/12GHz V i s ti n b c a công ngh Transitor trư ng (FET),...
 • 11
 • 566
 • 2

Tài liệu Hệ thống thông tin vệ tinh - chương 9 doc

Tài liệu Hệ thống thông tin vệ tinh - chương 9 doc
... thông tin tr c ti p v i v tinh qu ñ o • H th ng thông tin liên l c thư ng ñư c thi t l p gi a v tinh qu ñ o v i m t ho c nhi u tr m m t ñ t m t s trư ng h p ñ c bi t có th ñư c trung chuy n thông ... ñư ng kính t 0,6 ñ n 1,6m (1 ,9 7-5 ,25 ft) kích thư c ch d n thông thư ng 0,9m (2 ,95 ft) 1,2m (3 ,94 ft) Trái l i ñư ng kính b ph n x băng C (4GHz) thư ng vào kho ng 3m (9, 84 ft) Lưu ý r ng h s khu ... t s trư ng h p ñ c bi t có th ñư c trung chuy n thông qua v tinh khác v trung tâm Thi t b tr m m t ñ t Toàn c nh trung tâm ñi u n v tinh t i Deajeon, Hàn Qu c TTC (Telemetly; Tracking; Command)...
 • 9
 • 385
 • 3

Tài liệu Hệ thống thông tin vệ tinh - chương 10 ppt

Tài liệu Hệ thống thông tin vệ tinh - chương 10 ppt
... lên v tinh Các l i thư ng r t nh n u mu n có s xác s ph i tính ñ n Sau b qu c phòng ñã ño xác v trí c a v tinh, h s truy n thông tin ñó quay tr l i v tinh V tinh sau ñó s phát tín hi u c a c thông ... xác ñ nh kho ng cách ñ n v tinh Ngoài có m t tín hi u t n s th p ñư c ghép thêm vào mã c a băng t n L1 ch a thông tin v v trí c a v tinh, thông tin s a cho ñ ng h thông tin v tr ng thái c a h th ... u ph i thông tin khoa h c n m b qu c phòng Liên bang Nga Phân ño n không gian bao g m 21 v tinh ho t ñ ng m t ph ng qu ñ o Các v tinh ho t ñ ng qu ñ o tròn cách m t ñ t 19 ,100 km m i v tinh quay...
 • 14
 • 372
 • 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH
... Faculty Of Computer Engineering Chương Phép bi n Chương Tín hi u h th ng LTI mi n t n s Chương Bi n Chương Tín hi u h th ng r i r c Chương Gi i thi u t ng quan N i dung Chương trình gi ng d y i D/A ... p •V nh, ch vi t, d li u v.v… • Tín hi u bi u hi n v t lý c a thông tin Thông tin c bi u di n có th ti ng nói, hình Khái ni m: 1. 1 Tín hi u Tín hi u tương t Tín hi u Tín hi u l ym u Tín hi u ... Engineering i A/D Chuy n Các lĩnh v c ng d ng Page: Các ưu i m c a phương pháp x lý tín hi u s Khái ni m tín hi u, x lý tín hi u h th ng x lý tín hi u N i dung chính: Chương 1: T ng quan Faculty Of Computer...
 • 25
 • 881
 • 5

Thông tin vi ba vệ tinh chương 5

Thông tin vi ba vệ tinh chương 5
... độ vệ tinh Cực Bắc Góc phơng vị vệ tinh Góc phơng vị vệ tinh1 Vệ tinh2 Vệ tinh1 5. 5.2.3 Góc phân cực (Angle Of Polarization) Khi đờng trục chảo Parabol hớng thẳng đến tâm búp sóng anten phát vệ ... mãn: d - = e1 + e2 5. 5 Hệ thống bám đuổi vệ tinh 5. 5.1 Sự cần thiết hệ thống điều khiển anten bám vệ tinh -Các vệ tinh địa tĩnh thực tế không nh tên gọi đứng yên Khi vệ tinh quỹ đạo bị tác động ... góc phân cực đầu dò phân cực đầu thu 5. 5.3 Hệ thống bám đuổi vệ tinh 5. 5.3.2 Bám đuổi vệ tinh xung đơn Hệ thống xác định tâm búp sóng anten có hớng vào vệ tinh hay không để điều khiển hớng anten...
 • 13
 • 380
 • 1

hệ thống thông tin vệ tinh 2011 phần 5 doc

hệ thống thông tin vệ tinh 2011 phần 5 doc
... lần Các hệ thống truyền qua vệ tinh thường công tác dải tần centimetre (cm), tần số cỡ GHz, ví dụ băng Ku: phát từ mặt đất lên vệ tinh: 14÷14 ,5 GHz, phát từ vệ tinh xuống mặt đất: 11,7÷12,5GHz Biến ... hảo: S1 (dB) 45 18 28 27 -120 ,5 Thu tập thể 12 AM FM (VSB) 45 45 45 18 28 27 6 -130,2 -123 ,5 -102 ,5 -82,2 -102 ,5 38 49 49 -5 +7 +7 -97 ,5 -92,2 -112 ,5 48 ,5 μV/m) (260 μV/m) 41 41 53 ,8 (490 μV/m) ... phát -100 vệ tinh (dB) PN=Pvào – GN –G0 + H + S1 + S2 (kW) 4 71 ,5 77,8 57 ,5 -1 -5 -0, 05 Hiện công suất máy phát vệ tinh thường nhỏ 1kW (sử dụng băng tần FM) Nếu góc ngẩng anten nhỏ 250 , giá trò...
 • 11
 • 204
 • 2

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH.DOC

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH.DOC
... tinh 1.1- Lịch sử phát triển thông tin vệ tinh 1.2- Các loại quỹ đạo vệ tinh 1.3- Phân bổ tần số thông tin vệ tinh 1.4- Cấu trúc tổng quát hệ thống thông tin vệ tinh 8 10 11 1.4.1 Phần không ... huặc có mây 1.4- cấu trúc tổng quát hệ thống thông tin vệ tinh Một hệ thống thông tin vệ tinh bao gồm hai phần : Phần mặt đất Phần không gian đOạN KHÔNG GIAN TUYếN LÊN Vệ TINH TUYếN XUốNG TRạM ĐIềU ... cấp dịch vụ, hệ thống vệ tinh phải bao gồm số vệ tinh để dự trữ, để thay cho vệ tinh bị hỏng hay hết hạn sử dụng trờng hợp cần phân biệt tuổi thọ độ tin cậy vệ tinh Độ tin cậy vệ tinh đợc đánh...
 • 35
 • 1,436
 • 27

Hệ thống thông tin quản lý - Chương 5

Hệ thống thông tin quản lý - Chương 5
... MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Các HTTT xử giao dịch: - Các hệ thống XLGD bên tổ chức như: + Hệ thống quản tiền lương, + Hệ thống quản tiền mặt, + Hệ thống quản giảng giảng viên… - ... THÔNG TIN QUẢN LÝ Các chức HTTT quản Văn phòng - Quản công văn (đến, đi, trình ký) - Quản tài liệu, thư điện tử, hình ảnh, tiếng nói… - Quản tin tức nội - Quản công việc - Quản ... GIẢNG MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ V HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING Có tác dụng hỗ trợ chức Marketing: thu thập liệu hoạt động marketing, xử liệu tạo thông tin marketing trợ giúp nhà quản trình...
 • 67
 • 442
 • 3

Hệ thống thông tin vệ tinh

Hệ thống thông tin vệ tinh
... quan hệ thống thông tin vệ tinh 1.1- Lịch sử phát triển thông tin vệ tinh 1.2- Các loại quỹ đạo vệ tinh 1.3- Phân bổ tần số thông tin vệ tinh 1.4- Cấu trúc tổng quát hệ thống thông tin vệ tinh ... cấp dịch vụ, hệ thống vệ tinh phải bao gồm số vệ tinh để dự trữ, để thay cho vệ tinh bị hỏng hay hết hạn sử dụng trờng hợp cần phân biệt tuổi thọ độ tin cậy vệ tinh Độ tin cậy vệ tinh đợc đánh ... huặc có mây 1.4- cấu trúc tổng quát hệ thống thông tin vệ tinh Một hệ thống thông tin vệ tinh bao gồm hai phần : Phần mặt đất Phần không gian đOạN KHÔNG GIAN Vệ TINH TUYếN LÊN TUYếN XUốNG TRạM ĐIềU...
 • 35
 • 542
 • 2

Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR
... đạo hoạt động bình thường hệ thống thông tin vệ tinh Chức chủ yếu vấn đề quản lý vệ tinh giám sát quỹ đạo tư vệ tinh, theo dõi trạng thái cảm biến hệ vệ tinh Trên vệ tinh địa tĩnh cỡ lớn, định ... CHƯƠNG Vệ tinh VSAT đảm bảo tính thông tin xuyên lục địa với ưu điểm mà loại thông tin khác có, với mạng lưới tạo thành hệ thống thông tin khép kín toàn cầu Thực chất thông tin vệ tinh VSAT kỹ ... khiển (TT&C) Hệ TT&C cần thiết cho vận hành có hiệu vệ tinh thông tin, phần nhiệm vụ quản lý vệ tinh Nó thực chức sau: - Cung cấp thông tin kiểm tra phân hệ (hay gọi hệ con) vệ tinh cho trạm...
 • 100
 • 1,571
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinhkhảo sát hệ thống thông tin vệ tinhtìm hiểu về hệ thống thông tin vệ tinhhệ thống thông tin vệ tinh mặt đấtcấu trúc của hệ thống thông tin vệ tinhcấu trúc hệ thống thông tin vệ tinhcác hệ thống thông tin vệ tinhsách hệ thống thông tin vệ tinhhệ thống thông tin vệ tinh vsathệ thống thông tin vệ tinh thái hồng nhịhệ thống thông tin vệ tinh vsat ipstarhệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế tuyếnluan van vien thong he thong thong tin ve tinh inmarsatcác loại hệ thống thông tin vệ tinhebook hệ thống thông tin vệ tinh thái hồng nhịBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam