Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người11

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người
... rộng: tiếp nối lời tả bà,nhấn mạnh tình cảm với người tả *b/Kết theo kiểu mở rộng: Sau tả bác nông dân,nói lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân đ/v xã hội Bài : - 2HS đọc yêu ... bình luận vai trò người nông dân đ/v xã hội Bài : - 2HS đọc yêu cầu BT đọc lại đề văn tiết trước - 5HS nói tên đề mà em chọn - Phát bút xạ giấy cho 2HS - HS viết đoạn kết - Nhiều HS tiếp nối đọc...
 • 2
 • 172
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người3
... Giáo án tiếng việt lớp Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân - Lớp nhận xét Nhận xét + chốt lại kết BT2 - HS đọc to, lớp đọc thầm - Cho HS đọc yêu cầu đề a,b, c, d - GV gợi ý: Người em định tả ... giấy khổ lớn lên dán bảng lớn - GV HS phân tích để hoàn htiện đoạn mở 3.Củng cố,dặn dò: 2’ - Yêu cầu HS viết chưa đạt chiều viết lại - HS nhắc lại kiểu mở Dặn HS nhà xem trước SGK Giáo viên : Trịnh ... quan hệ với người ntn?quen or gặp trường hợp nào? Ở đâu? Em kính trọng người ntn? - Cho HS làm bài: phát giấy cho HS - HS làm : Viết đoạn mở theo kiểu trực tiếp cho đề văn chọn ( chọn đề) - Nhiều...
 • 2
 • 201
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người4
... Giáo án tiếng việt lớp – Tuần 19 - Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề - Một em đọc yêu cầu tập + Chọn đề văn để viết đoạn mở + Suy nghĩ để hình ... kiến thức dựng đoạn kết -1 vài HS nhắc lại -Theo dõi, thực -Theo dõi, biểu dương Giáo án tiếng việt lớp – Tuần 19 BỔ SUNG: ... Gọi HS trình bày - HS tiếp nối đọc đoạn văn viết - GV nhận xét, chấm điểm - Lớp nhận xét - HS dán lên bảng, trình bày - GV phân tích để hoàn thiện đoạn mở - Lớp nhận xét, phân tích 1- Củng cố...
 • 3
 • 186
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người5
... Giáo án lớp tuần 19 Tiếng việt Luyện tập 11- Bài - Một em đọc nội dung tập lớp đọc 12’ thầm - Kết (a) (b) nói lên điều gì? (a) - tình ... Dặn dò -Theo dõi, thực - Nhận xét tiết học -Theo dõi, biểu dương Giáo án lớp tuần 19 - Chuẩn bị tiết tập làm văn tuần 20 Tiếng việt ... người viết (a), - GV kết luận 16- Bài 17’ - Gọi HS nhắc lại đề - Em chọn đề nào? - Tình cảm em người suy luận vai trò người nông dân (b) - Một em nêu yêu cầu tập - Một em đọc - Một số em trả lời...
 • 3
 • 198
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người6

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người6
... Giáo án tiếng việt lớp Tập làm văn - Giáo viên nhận xét Giới thiệu mới: Luyện tập tả 1’ người (Dựng đoạn kết bài) Có cách kết bài? - Đó cách nào? - cách kết - Kết mở rộng kết không mở - Giáo ... - Giáo viên nhận xét, chốt lại ý Giáo án tiếng việt lớp Tập làm văn  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện tập Phương pháp: Thực hành • Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc lại đề 20’ tập làm văn tập ... em viết đoạn kết thích Giáo án tiếng việt lớp Tập làm văn hợp với đề em chọn theo cách tự nhiên mở rộng? - Giáo viên phát giấy cho 3, học sinh làm - Giáo viên nhận xét, đánh giá cao đoạn kết hay...
 • 4
 • 267
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người7

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người7
... kết tập - HS tiếp nối phát biểu - GV nhận xét kết luận: + Đoạn KB a kết theo kiểu không mở rộng: tiếp nối lời tả bà, nhấn mạnh tình cảm với người tả + Đoạn KB b: kết theo kiểu mở rộng: sau tả ... lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân xã hội Bài 2: - HS đọc yêu cầu đọc lại - GV HD hiểu yêu cầu bài: bốn đề văn tập tiết trước (tr12) + Chọn đề văn để viết đoạn mở - HS tiếp ... cho đề chọn - HS đọc bài, suy nghĩ làm - Gv theo dõi giúp đỡ HS - Một số HS trình bày viết 3, Củng cố, dặn dò - Cả lớp nhận xét, góp ý - Gv hệ thống nội dung - Dặn HS học bài, chuẩn bị sau ...
 • 3
 • 184
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người8

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người8
... Giáo án tiếng việt Lớp 2, Hướng dẫn HS luyện tập: - Cho HS đọc nội dung tập Bài tập (14): - Có kiểu kết bài? kiểu kết - Có hai kiểu kết bài: nào? +Kết mở rộng: từ hình ảnh , hoạt động người tả ... cảm với người tả b) Kiểu kết theo kiểu mở rộng: sau tả bác nông dân, nói lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân xã hội Bài tập (14): - HS nêu yêu cầu Giáo án tiếng việt Lớp - Mời ... cảm em với người tả - HS đọc thầm đoạn văn, suy nghĩ, nối tiếp phát biểu - Các HS khác nhận xét, bổ sung - Lời giải: - GV nhận xét kết luận 1, Kiểu kết không mở rộng: tiếp nối lời tả bà, nhấn mạnh...
 • 3
 • 202
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người9

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người9
... Giáo án tiếng việt lớp - 1HS đọc nội dung BT1 - Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn, suy nghĩ trả lời câu hỏi ... rộng: tiếp nối lời tả bà,nhấn mạnh tình cảm với người tả B,Kết theo kiểu mở rộng: Sau tả bác nông dân,nói lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân đ/v xã hội Bài : - 2HS đọc yêu ... mở rộng -GV mời HS làm lên giấy trình bày kết quả.Cả lớp GV phân tích,nhận xét đoạn viết Giáo án tiếng việt lớp - Lớp nhận xét 3.Củng cố,dặn dò: 1-2’ -Nhắc lại kiến thức kiểu kết - GV nhận xét...
 • 3
 • 188
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người10

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người10
... Luyện tập dựng đoạn kết văn - Cả lớp nhận xét 28’ a.GTB:2’ tả người Tiết học hôm em b.THB: luyện tập dựng đoạn kết - Có cách kết bài? - Đó cách nào? - Giáo viên theo bảng ... tập dựng đoạn mở đọc đề Bài 2:20’ văn tả người” - Giáo viên giúp học sinh hiều yêu cầu đề - Mỗi em chọn cho đề - Tả người thân gia đình - Tả bạn lớp - Tả nghệ sĩ em thích tả người đề - Học sinh ... sau tả bác nông dân, nói lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân xã hội - Yêu cầu học sinh đọc lại đề tập làm văn tập tiết - học sinh đọc yêu cầu tập - học sinh tiếp nối luyện tập...
 • 5
 • 225
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người11

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người11
... người nông dân Bài 2: Hãy viết hai đoạn kết theo hai cách biết cho Hs đọc đề bốn đề văn tập Hs viết vào 3.Củng cố, dặn dò Hs đọc kết vừa viết Gv nhận xét tiết học Hs liên hệ Chuẩn bị tuần sau Hs...
 • 2
 • 110
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người12

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người12
... trực tiếp người định tả (là người bà gia đình) + Đoạn mở phần b mở theo kiểu gián tiếp: Giới thiệu hoàn cảnh, sau giới thiệu người định tả (bác nông dân cày ruộng) - HS đọc y/c Bài 2: - GV hướng ... mà em yêu thích, em có cảm tình, hiểu biết người + Suy nghĩ để hình thành ý cho đoạn mở bài: Người em định tả ai, tên gì? Em có quan hệ với người nào? Em gặp gỡ, quen biết nhìn thấy người dịp nào? ... đoạn mở cho đề - Nhận xét, cho điểm chọn 3, Củng cố, dặn dò - Gv hệ thống nội dung - Dặn HS học bài, chuẩn bị sau - HS tiếp nối đọc đoạn viết ...
 • 3
 • 168
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người13

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người13
... TH Lê Văn Tám - Núi Thành Giáo án lớp - Tuần 19 - Năm học 2011-2012 - Nhiều HS nối tiếp đọc viết - Lớp nhận xét - Nhận xét, khen HS mở tốt - HS làm giấy khổ lớn lên dán -GV HS phân tích để hoàn ... Giáo án lớp - Tuần 19 - Năm học 2011-2012 BT1 :Cho HS đoc yêu cầu BT1 - HS đọc to, lớp đọc thầm đoạn a, b ... HS phát biểu ý kiến +Đoạn MB a: MB trực tiếp:Gt người định tả + Đoạn MB b:MB kiểu gián tiếp:Gt hoàn cảnh, sau giới thiệu người định tả - Lớp nhận xét Nhận xét + chốt lại kết BT2 - HS đọc to,...
 • 3
 • 152
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người14

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người14
... THỌ B GIÁO ÁN TUẦN 19 =================================================================== HĐ GIÁO VIÊN CBLL - Hát 1.Ổn định:1’ 2.KTBC: 4’ HỌC SINH - Giáo viên nhận xét Bài mới: 28’ -Luyện tập dựng ... TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B GIÁO ÁN TUẦN 19 =================================================================== tả (giới thiệu trực tiếp người bà gia đình) - Đoạn b: Mở gián tiếp, giới thiệu hoàn ... người tả (bác nông dân cày ruộng) - học sinh đọc yêu cầu câu - Giáo viên hướng dẫn học sinh Bài 2: 20’ hiểu yêu cầu đề bài, làm theo -Nghe HD bước sau - Bước 1: Chọn đề văn viết đoạn mở bài, ý...
 • 4
 • 127
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người15

Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người15
... Trường T.H : Phạm Hồng Thái Gọi Hs nói tên đề chọn Giáo án tiếng việt lớp 5D Chọn đề văn để viết đoạn mở Lưu ý: Người em định tả ai? Tên gì? Em gặp gỡ, quen biết trường hợp nào? Ở Viết ... 3.Củng cố, dặn dò Lớp nhận xét Gv nhận xét tiết học Hs viết vào Chuẩn bị tiết sau Hs nhắc lại học Giáo viên : Trần Bá Tùng Năm học : 2012 - 2013 ...
 • 2
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ