NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông học chính của các vật liệu phê chè phục vụ chọn tạo giống đánh giá khả năng thích ứng của một số giống triển vọng tại phía Bắc Việt Nam” ... PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền chọn giống cây trồng Mã số: ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ TRÂM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN...
 • 27
 • 1,192
 • 2

BÁO CÁO " PHÂN LẬP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIRUT CƯỜNG ĐỘC ĐẬU DÊ THỰC ĐỊA TRÊN TẾ BÀO TINH HOÀN DÊ CẤP " pdf

BÁO CÁO
... dê, cừu ở nước ta. Để những dữ liệu nghiên cứu sâu về bệnh đậu dê ở Việt Nam, trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành phân lập đánh giá khả năng thích ứng của một số chủng virut cường ... KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y - TẬP XVIII - SỐ 6 - 2011 18 PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIRUT CƯỜNG ĐỘC ĐẬU DÊ THỰC ĐỊA TRÊN ... PCR độ dài đoạn gen là 192bp. Điều này chứng tỏ các chủng virut phân lập đều khả năng thích ứng trên môi trường tế bào GT. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy khả năng thích nghi của mỗi...
 • 6
 • 485
 • 0

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
... Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ”. 2. Mục tiêu của đề tài 2.1. Mục tiêu tổng thể: - Đánh giá kh ả năng thích ứng của một số ... trưởng phát triển của một số giống lúa chất lượng. - Đánh giá khả năng chống chịu sâu, bệnh của các giống lúa chất lượng. - Đánh giá khả năng cho năng suất của các giống thí nghiệm. Số hóa bởi ... nông nghiệp phát triển nông thôn (PTNT), các Viện nghiên cứu nông nghiệp trung ương, các viện nghiên cứu vùng, các Sở nông nghiệp PTNT các Tỉnh, các Trung tâm giốn g trực thuộc các...
 • 128
 • 766
 • 1

Đánh giá khả năng thích ứng của 2 nhóm chua sinh trưởng vô hạn hữu hạn đối với điều kiện của 2 vụ thu đông xuân hè tại gia lâm hà nội

Đánh giá khả năng thích ứng của 2 nhóm cà chua sinh trưởng vô hạn và hữu hạn đối với điều kiện của 2 vụ thu đông và xuân hè tại gia lâm  hà nội
... phát triển của cây chua 8 2.3. Tình hình nghiên cứu sản xuất chua chọn tạo giống chua trên thế giới 13 2.4. Tình hình nghiên cứu sản xuất chua ở Việt Nam 23 3. Vật liệu ... Đánh giá tình hình nhiễm virus của 2 nhóm chua trong 2 vụ (đặc biệt trong vụ Xuân hè). Đánh giá một số chỉ tiêu về đặc điểm của quả chất lợng của 2 nhóm chua. Đánh giá năng suất ... nghiên cứu Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học, đánh giá tính thích ứng thông qua các chỉ tiêu về sinh trởng, phát triển, chống chịu một số loài sâu bệnh chính, khả năng...
 • 124
 • 811
 • 0

Đánh giá khả năng thích ứng của các dòng, giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại tỉnh thái bình

Đánh giá khả năng thích ứng của các dòng, giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại tỉnh thái bình
... tăng vụ, sử dụng các giống lúa ngắn ngày, năng suất, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 61 chất lượng. Ưu tiên phát triển 2 vụ lúa (Vụ Xuân Vụ Mùa) một ... ñánh giá về khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất khả năng chống chịu sâu bệnh của các dòng, giống lúa thuần ngắn ngày, năng suất, chất lượng tại Tỉnh Thái Bình. 4.3. Thời gian nghiên ... 3.4. ðánh giá ñộ ổn ñịnh năng suất của các dòng, giống lúa ở các mùa vụ: Tại Thanh Trì - Hà Nội (Vụ Mùa 2009), tại XN Giống cây trồng ðông Cường - ðông Hưng - Thái Bình (vụ Xuân vụ Mùa năm...
 • 128
 • 423
 • 0

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông vụ xuân

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân
... tố cấu thành năng suất của các dòng/ giống đậu tơng, vụ Xuân 2007 66 4.5. Năng suất của các dòng /giống đậu tơng 69 4.5.1 Năng suất của các dòng /giống đậu tơng vụ Đông 2006, vụ Xuân 2007 ... g/cây, giống ñối chứng ðT84 ñạt 16,19 g/cây. Các dòng , giống Eo18, ðT12, ðT2006 ð2501 khả năng tích luỹ chất khô thấp hơn ñối ch ứng, các dòng, giống ñậu tương còn lại khả năng tích ... còn một số dòng cũng chỉ số diện tích lá thấp hơn ñối chứng DT84 là các dòng, giống ðT12, ðT2006 ð2501. Hầu hết các dòng, giống còn lại ñều chỉ số diện tích lá cao hơn giống ñối chứng....
 • 120
 • 485
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm nông học của giống cam xã đoài được trồng tại huyện quỳ hợp, nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Nghiên cứu đặc điểm nông học của giống cam xã đoài được trồng tại huyện quỳ hợp, nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư
... sỹ Nghiên cứu đặc điểm nông học của giống cam Xã Đoài được trồng tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An”, chuyên ngành trồng trọt là công trình nghiên cứu của tôi. Mọi số liệu kết quả nghiên cứu trong ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  NGUYỄN TRẦN TRUNGNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA GIỐNG CAM XÃ ĐOÀI ĐƯỢC TRỒNG TẠI HUYỆN QUỲ HỢP, NGHỆ ANLUẬN ... sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo khoa Sau đại học, khoa Nông Lâm Ngư, trường Đại học Vinh, sự giúp đỡ của các bạn học trong quá trình học tập rèn luyện tại trường.Tôi xin bày...
 • 116
 • 809
 • 0

nghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh Helicoverpa armigera

nghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh Helicoverpa armigera
... Đề tài nghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh Helicoverpa armigera” được thực hiện tại vườn ... nhân tạo vào 0,16 dm2 đất đã đặt nhộng để đánh giá khả năng gây bệnh của các chủng tuyến trùng này đối với nhộng sâu xanh (Helicoverpa amigera). Qua kết quả thử nghiệm nhận thấy, độc tính của ... gồm 2 phần chính: bước đầu thử nghiệm môi trường nhân sinh khối tuyến trùng đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh sau khi nhân nuôi trên môi trường nhân tạo trong...
 • 2
 • 1,024
 • 12

Đánh giá trỗ bông,nở hoa trùng khớp của một số dòng bố,mẹ lúa lai hai dòng tìm hiểu khả năng thích ứng của con lai f1 trong vụ xuân tại một số điểm thử nghiệm

Đánh giá trỗ bông,nở hoa trùng khớp của một số dòng bố,mẹ lúa lai hai dòng và tìm hiểu khả năng thích ứng của con lai f1 trong vụ xuân tại một số điểm thử nghiệm
... tuyển chọn các tổ hợp lai triển vọng Mục tiêu cuối cùng của các nghiên cứu về giống ñể tạo ra giống tốt. Căn cứ vào năng suất thực thu ñộ ổn ñịnh của các tổ hợp tại các ñiểm thử nghiệm vụ ... trình sản xuất giống thâm canh giống lúa lai 2, 3 dòng, Báo cáo tổng kết chương trình nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nông, lâm nghiệp giống vật nuôi giai Trường ðại học Nông nghiệp ... HIỂU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CON LAI F1 TRONG VỤ XUÂN TẠI MỘT SỐ ðIỂM THỬ NGHIỆM LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số : 60.62.01 Người hướng dẫn khoa học: ...
 • 161
 • 472
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangđánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào caiđánh giá khả năng thích ứng của giống cừu phan rang nuôi ở thừa thiên huế down tại đâyđánh giá khả năng thích ứng của giống cừu phan rang nuôi ở thừa thiên huếđánh gia khả năng thích ứng của một số giống rau ăn củ tại sơn langhiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi sa điền trung quốc tại một số vùng sinh thái miền núi phía bắc việt namnghiên cứu đặc điểm sinh học của cá phèn hai sọcnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu đặc điểm nông sinh họcnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ piezodorus hybneri gmelin và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngnghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộinghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ