Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài chính tả nghe viết kéo co, phân biệt rdgl

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài chính tả nghe viếtđôi bạn, phân biệt trch, dấu hỏidấu ngã

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài chính tả  nghe viếtđôi bạn, phân biệt trch, dấu hỏidấu ngã
... người, ngần ngại - HS viết tả vào - GV chấm điểm, nhận xét hướng dẫn sửa lỗi Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập tả Bài tập 2b: - Làm tập phân biệt dấu dễ viết lẫn: dấu hỏi/ dấu ngã - HS đọc yêu cầu ... cá nhân: HS làm bảng - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại C Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại Chuẩn bị bài: Về quê ngoại (nhớ-viết) ...
 • 2
 • 241
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài chính tả nghe viết dế mèm bênh vực kẻ yếu, phân biệt ln, an,ang

Giáo án tiếng việt 4 tuần 1 bài chính tả nghe  viết dế mèm bênh vực kẻ yếu, phân biệt ln, an,ang
... - Thu chấm - HĐ3.Hướng dẫn làm tập: (13 ’) Bài 2a : - hs đọc đề - Tổ chức cho hs làm cá nhân - Hs làm vào vở, hs đại diện chữa - Chữa bài, nhận xét a.Lẫn ; nở nang ; béo lẳn ; nịch ; ... đọc đề Bài 3a - Hs thi giải câu đố nhanh, viết vào bảng - Tổ chức cho hs đọc câu đố - Hs suy nghĩ trả lời lời giải câu đố - Gv nhận xét 3.Củng cố dặn dò(2’) Hệ thống nội dung - Về nhà học bài, ...
 • 2
 • 478
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 2 bài chính tả nghe viết mười năm cõng bạn đi học, phân biệt sx, ăn ăng

Giáo án tiếng việt 4 tuần 2 bài chính tả  nghe  viết mười năm cõng bạn đi học, phân biệt sx, ăn ăng
... - Gọi hs đọc tiếng có vần an / ang - hs lên bảng, lớp viết vào nháp tiếng có âm đầu l / n cho lớp viết - Gv nhận xét 2. Bài mới :28 ’ a/ Giới thiệu - Hs theo dõi b/Hướng dẫn nghe - viết: - Hs theo ... Thu chấm - c/Hướng dẫn làm tập: Bài 2: Chọn cách viết tiếng có âm - hs đọc đề đầu s/x vần ăng / ăn - Hs làm vào vở, hs đại diện chữa - Gọi hs đọc đề Các tiếng viết đúng: Sau ; ; ; xin ; - Tổ ... thầm - Gv đọc viết -Hs trả lời +Đoạn văn kể đi u gì? - Hs luyện viết từ khó vào bảng - Tổ chức cho hs luyện viết từ khó, gv đọc từ cho hs viết - Hs viết vào - Gv đọc câu cụm từ cho hs viết vào -...
 • 3
 • 418
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài chính tả nghe viết cháu nghe câu chuyện của bà, phân biệt trch, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án tiếng việt 4 tuần 3 bài chính tả  nghe viết cháu nghe câu chuyện của bà, phân biệt trch, dấu hỏi dấu ngã
... cụ già lạc đường nhà - Tổ chức cho hs luyện viết từ khó, gv đọc - Hs luyện viết từ khó vào bảng từ cho hs viết - Gv đọc câu thơ cho hs viết vào - Hs viết vào vở - Gv đọc cho hs soát - Đổi soát ... hs đọc câu chuyện điền hoàn - hs đọc to đoạn văn điền hoàn chỉnh chỉnh +Câu chuyện có ý nghĩa ntn? - Chữa bài, nhận xét - Tre trung hậu, bất khuất, kiên cường, chung thuỷ …như người dân Việt Nam ... 2 .Bài mới:28’ a Giới thiệu - Hs theo dõi b.Hướng dẫn nghe - viết: - Gv đọc viết - Hs theo dõi, đọc thầm + Nội dung thơ nói lên điều gì? - Tình thương hai bà cháu dành cho cụ già...
 • 3
 • 327
 • 2

Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài chính tả nghe viết những hạt thóc giống, phân biệt ln, eneng

Giáo án tiếng việt 4 tuần 5 bài chính tả  nghe  viết những hạt thóc giống, phân biệt ln, eneng
... Chữa bài, nhận xét - hs đọc đề Bài 3: Câu đố - Hs đọc thầm đoạn thơ, tìm lời giải câu đố - Tổ chức cho hs đọc thầm câu đố, tìm lời a Con nòng nọc giải b Con chim én - Gv nhận xét, khen ngợi hs 4. Củng ... 3.Hướng dẫn làm tập:10’ - hs đọc đề Bài 2a: Điền vào chỗ trống - Hs làm vào vở, hs đại diện chữa - Tổ chức cho hs làm cá nhân, hs làm Các từ cần điền: nộp bài, lần này, làm em lâu vào bảng nhóm ... b Con chim én - Gv nhận xét, khen ngợi hs 4. Củng cố dặn dò:2’ - Hệ thống nội dung - Về nhà học bài, chuẩn bị sau Hs theo dừi ...
 • 2
 • 301
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài chính tả nghe viết người viết truyện thật thà, phân biệt sx, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án tiếng việt 4 tuần 6 bài chính tả  nghe viết người viết truyện thật thà, phân biệt sx, dấu hỏi dấu ngã
... thầm - Nhận xét - chấm chữa - Tự đọc bài, phát lỗi sửa lỗi - Nhận xét chung - Từng cặp H đổi để sửa chéo *Bài 3: Đọc yêu cầu bài: - Những H làm phiếu dán lên “Tìm từ láy” a-Có chứa âm s bảng ... dõi - Có tiếng chứa âm x - Hs làm vào - Phát phiếu cho số H - Chim sẻ, chia sẻ - G nhận xét - chốt lại lời giải - Xe máy, xình xịch, xôn xao 4/ -Củng cố dặn dò.2’ - Những H làm phiếu dán kết -...
 • 2
 • 369
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài chính tả nghe viết trung thu độc lập, phân biệt rdgi, iênyêniêng

Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài chính tả  nghe  viết trung thu độc lập, phân biệt rdgi, iênyêniêng
... -Giới tả hôm nay, bạn nghe viết đoạn bà văn trung thu độc lập làm -Lắng nghe tập tả phân biệt r/ d/ gi iên/ yên/ iêng b Hứơng dẫn tiến tả: * Trao đổi nội dung đoạn văn: -Gọi HS đọc đoạn văn cần viết ... tưởng đánh dấu mạn thuyền chỗ rơi kiếm mò kiếm Đáp án: kiếm giắt, kiếm rơi, đánh dấu- kiếm rơi- đánh dấu Bài 3a: –Gọi HS đọc yêu cầu -Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để tìm từ cho +Phải đánh dấu ... nước, phấp phới, bát ngát, nông trường * Nghe viết tả: * Chấm – nhận xét viết HS : c Hướng dẫn làm tập: Bài 2: a –Gọi HS đọc yêu cầu -1 HS đọc thành tiếng -Chia nhóm HS , phát phiếu bút cho...
 • 4
 • 1,013
 • 7

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài chính tả nghe viết thợ rèn, phân biệt ln, uônuông

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài chính tả  nghe viết thợ rèn, phân biệt ln, uônuông
... HS: ghi tên thơ vào - HS gấp SGK dòng - HS viết - GV đọc câu - HS soát lỗi phận ngắn câu - HS đổi soát lỗi - GV đọc lại toàn tả lượt - GV chấm - 10 bài- GV nhận xét chung - HS nêu yêu cầu c/ Hướng ... Hướng dẫn HS làm tập HS đọc thầm yêu cầu BT, suy nghĩ, Bài tập 2a làm vào - nhóm lên bảng làm vào phiếu - Gv dán tờ phiếu , mời nhóm lên báng thi tiếp sức * Đại diện nhóm đọc kết Cả lớp GV nhận...
 • 2
 • 607
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài chính tả nghe viết nếu chúng mình có phép lạ, phân biệt sx, dấu hỏi dấu ngã

Giáo án tiếng việt 4 tuần 11 bài chính tả  nghe viết nếu chúng mình có phép lạ, phân biệt sx, dấu hỏi dấu ngã
... Bài 2a: Điền vào chỗ chấm s/x? - Hs nêu yêu cầu bài: - Tổ chức cho hs làm - Hs làm bài: - Chữa bài, nhận xét Các từ cần điền: sang, xíu, sức, sáng Bài 3 :Viết lại câu cho tả - Hs nêu ... yêu cầu - Yêu cầu hs làm - Hs làm - Hs chỗ viết sai sửa lại: - Chữa bài, nhận xét a, xơn – sơn b, sấu – xấu 3, Củng cố, dặn dò:2’ - Hướng dẫn luyện viết thêm nhà - Chuẩn bị sau c, xông, bễ –...
 • 2
 • 383
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 12 bài chính tả nghe viết người chiến sĩ giàu nghị lực, phân biệt trch, ươnương

Giáo án tiếng việt 4 tuần 12 bài chính tả  nghe viết người chiến sĩ giàu nghị lực, phân biệt trch, ươnương
... - Thu số chấm, nhận xét - Hs chữa lỗi c/ Luyện tập: Bài 2a: Điền vào chỗ trống tr/sh - Tổ chức cho hs làm vào phiếu - Hs nêu yêu cầu - Nhận xét, chốt...
 • 2
 • 467
 • 2

Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài chính tả nghe viết người tìm đường lên các vì sao, phân biệt ln, iiê

Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài chính tả  nghe viết người tìm đường lên các vì sao, phân biệt ln, iiê
... làm tập 10’ - HS nêu yêu cầu Bài tập 2a Nhóm thảo luận làm GV phát phiếu bút cho nhóm phiếu Ví dụ: l: lỏng lẻo, long lanh, lóng - Đại diện nhóm trình bày kết lánh, lơ lửng - Cả lớp nhận xét ... lửng - Cả lớp nhận xét .n: nóng nảy, nặng nề, não nùng, - 2HS đọc yêu cầu nổ - HS làm cá nhân vào Bài tập 3a, - số HS làm phiếu - GV phát phiếu cho số HS - Những em làm phiếu trình * GV chốt lời...
 • 2
 • 2,476
 • 9

Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài chính tả nghe viết chiếc áo búp bê

Giáo án tiếng việt 4 tuần 14 bài chính tả  nghe viết chiếc áo búp bê
... a) Giới thiệu bài: - Tiết học hôm em nghe viết đoạn văn Chiếc áo búp làm tập - Lắng nghe tả b) Hướng dẫn nghe viết tả * Tìm hiểu nội dung đoạn văn - Gọi HS đọc ... thành tiếng + Bạn nhỏ khâu cho búp - Hỏi: + Bạn nhỏ khâu cho búp áo đẹp, cổ cao, tà loe, mép áo viền áo đẹp nào? vải xanh, khuy bấm hạt cườm + Bạn nhỏ yêu thương búp + Bạn nhỏ búp ... Hướng dẫn viết từ khó: - Yêu cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn viết -Các từ ngữ : phong phanh, xa , loe ra, hạt cườm, đính dọc, nhỏ xíu … luyện viết * Viết tả * Soát lỗi chấm c) Hướng dẫn làm tập tả Bài -1...
 • 3
 • 482
 • 2

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 16 bài chính tả nghe viết kéo co, phân biệt rdgl

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 16 bài chính tả  nghe  viết kéo co, phân biệt rdgl
... Chính tả: Kiểm tra cũ: Cánh diều tuổi thơ Viết từ sau: vui sướng phát dại trầm bổng Chính tả: Nghe viết: Kéo co Chính tả: Nghe viết: Kéo co Hội làng Hữu Trấp thuộc ... điều khiển hình mẫu giống người, vật múa rối Chính tả: Nghe viết: Kéo co múa rối Chính tả: Nghe viết: Kéo co Bài tập: Tìm viết từ ngữ: a/ Chứa tiếng có âm đầu r, d gi có nghĩa sau: -Trò chơi ... làng Hữu Trấp có đặc biệt? Chính tả: Nghe viết: Kéo co Viết từ khó: khuyến khích ich ≠ it trai tráng ang ≠ an hạn chế an ≠ ang giáp gi ≠ d ganh đua g ≠r Chính tả: Nghe viết: Kéo co Bắc Hữu Trấp...
 • 14
 • 518
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 15 bài chính tả nghe viết cánh diều tuổi thơ, phân biệt trch

Giáo án tiếng việt 4 tuần 15 bài chính tả  nghe viết cánh diều tuổi thơ, phân biệt trch
... văn - Hỏi: + Cánh diều đẹp nào? + Cánh diều đem lại cho tuổi thơ niềm vui sướng nào? * Hướng dẫn viết từ khó - HS đọc đoạn văn trang 146 , SGK + Cánh diều mềm mại cánh bướm + Cánh diều làm cho ... - Nhận xét tả chữ viết HS Dạy – học a) Giới thiệu - Tiết tả hôm em nghe- viết đoạn đầu văn Cánh diều tuổi thơ - Lắng nghe làm tập tả b) Hướng dẫn nghe- viết tả * Trao đổi nội dung ... HS lên bảng viết , HS lớp viết ( khoảng 90 chữ / 15 phút ) Mỗi câu cụm vào bảng từ đọc đến lần : đọc lượt đầu chậm rãi cho HS nghe , đọc nhắc lại lần cho HS - Nghe GV đọc viết kịp viết với tốc...
 • 4
 • 882
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài chính tả nghe viết kéo co, phân biệt rdgl

Giáo án tiếng việt 4 tuần 16 bài chính tả  nghe  viết kéo co, phân biệt rdgl
... - Gv đọc cho hs viết - Hs nghe đọc – viết - Thu số bài, chấm, nhận xét, chữa lỗi - Hs chữa lỗi c, Hướng dẫn luyện tập Bài 2a: Tìm viết từ ngữ chứa tiếng có - Hs nêu yêu cầu âm đầu ... (như cho) - Hs làm bài: - Tổ chức cho hs làm + Các từ ngữ: nhảy dây, mưa rơi, giao bóng - Chữa bài, chốt lại lời giải (bóng bàn, bóng chuyền) 3, Củng cố, dặn dò:2’ - Luyện viết thêm nhà - Chuẩn...
 • 2
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án seqap lớp 4 tuần 16giáo án tiếng việt lớp 4 tuần 16giáo án tiếng việt 4 tuần 21giáo án tiếng việt 4 tuần 20giáo án tiếng việt 4 tuần 19giáo án tiếng việt lớp 4 tuần 25giáo án tiếng việt lớp 4 tuần 15giáo án tiếng việt lớp 4 tuần 35giáo án tiếng việt lớp 4 tuần 28giáo án tiếng việt lớp 4 tuần 1giáo án tiếng việt lớp 3 tuần 4giáo án tiếng việt lớp 4 tuần 20giáo án tiếng việt lớp 4 tuần 27giáo án tiếng việt lớp 4 tuần 26giáo án tiếng việt lớp 3 tuần 16Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP