Phân tích bài Ba Cống Hiến Vĩ Đại Của Các Mác

Ba Cống hiến đại của Các Mác

Ba Cống hiến vĩ đại của Các Mác
... ảnh chân dung Mác ăng- ghen chụp chung? II Văn bản: Ba cống hiến đại Các Mác 1.Hoàn cảnh đời: - Được viết sau thời điểm Các Mác qua đời đọc trước mộ Mác Đánh giá cao cống hiến Mác Biểu lộ lòng ... Ba cống hiến đại Các Mác A.Giới thiệu chung : ăng- ghen I nhân Các Mác ăng- ghen Phri- đrích ăng- ghen (1820- 1895) : SGK - Là nhà triết học lỗi lạc người Đức - Là nhà hoạt động Cách ... nghiệm: Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến đại Các Mác" thể nội dung gì? A Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn người cộng sản trước Các mác B Ca ngợi công lao to lớn Mác toàn nhân loại C Cả hai...
 • 20
 • 2,620
 • 20

Ba cống hiến đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... trước mộ Các Mác III Luyện tập : Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến đại Các Mác" thể nội dung gì? A Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn người cộng sản trước Các mác B Ca ngợi công lao to lớn Mác toàn ... Các Mác qua đời đọc trước mộ Mác (Tên người biên soạn đặt) Tình cảm thái độ nhân trước nhân Đánh giá cao cống hiến Mác Biểu lộ lòng tiếc thương vô hạn Mác Bố cục: phần P1: Từ đầu đến ... nói nhiều chết, sao? Nhấn mạnh Các Mác Đề cao, ngợi ca, tiếc thương vô hạn trước vĩnh Các Mác Các Mác chống lại bất công, chống cường quyền bạo lực Những cống hiến mang lại lợi ích cho toàn thể...
 • 22
 • 1,081
 • 7

Tiết 106 -107: Ba cống hiến đại của Các Mác

Tiết 106 -107: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... theo dõi đoạn Những cống hiến đại Các Mác Sự Mác tổn thất to lớn không lường hết được, thật may mắn, người có Đó cống hiến nào? cống hiến đại: Thứ nhất? - Cống hiến thứ nhất: Tìm quy luật ... vi) Thứ ba? - Cống hiến thứ ba: Cống hiến quan trọng Đó kết hợp lý luận thực tiễn, biến lý thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.“Bởi lẽ kiên cường có kq” Nhận xét cách > Cách đề ... hẳn Mác so với thời đại Đó tính chất cách mạng, tính chật mẻ sáng tạo Mác Nhận xét cách giới > Cách giới thiệu ngắn gọn gây ấn tượng với người thiệu ấy? đọc Mác Hs theo dõi đoạn Những cống hiến...
 • 4
 • 1,932
 • 17

Ba cống hiến đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... cống  Tăng tiến  nhấn mạnh tầm vóc tư tưởng hiến cho loài người, kết hợp chặt chẽ cống hiến Các Mác người Các Mác: người khoa học nhà cách mạng ?Thái độ? 4/ Thái độ, tình cảm Ăng-ghen Các Mác: ... vó đại thời đại - “Nhưng không thôi”  cách chuyển ý  nhấn mạnh tiếp tục cống hiến mức độ cao Con người khoa học + nhà cách mạng  nói lên - “Nhưng” … nhà cách mạng chủ yếu tiếp tục lên Các Mác ... thặng dư Các cống hiến mang tầm vóc khái quát thời đại, - Là nhà cách mạng : lật đổ xã hội tư sản, giải mở đường cho thời đại Các Mác bật lên phóng giai cấp vô sản hàng đầu “nhà tư tưởng vó đại...
 • 2
 • 1,255
 • 9

Ba Cống hiến đại của Các Mác

Ba Cống hiến vĩ đại của Các Mác
... sản  Các Mác không nhà khoa học Trước hết, Mác nhà cách mạng II ĐỌC HIỂU: Những cống hiến đại Các Mác:  xếp theo trật tự tăng tiến, cống hiến sau lớn cống hiến trước  So sánh Các Mác với ... Những cống hiến đại Các Mác: Cống hiến 3: kết hợp lý luận thực tiễn, biến lý thuyết cách mạng thành hoạt động cách mạng - Khoa học = động lực lòch sử, lực Đối với lượng cách mạng Các Mác - ... Các Mác:  bước đầu cho thấy vai trò quan trọng Các Mác lòch sử phát triển nhân loại đồng thời bộc lộ sâu sắc niềm yêu mến thương tiếc Mác người lại II ĐỌC HIỂU: Những cống hiến đại Các Mác: ...
 • 18
 • 2,480
 • 16

Tiết 106, 107: Ba cống hiến đại của Các Mác

Tiết 106, 107: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... C¸c M¸c với Mác thể nào? Tìm chi III/-TỔNG KẾT: tiết chứng minh cho điều nhận xét +Cách lập luận cách diễn đạt chặt chẽ, giàu sức thuyết phục em? +Nhân loại thấy ba cống hiến đại vó nhân – ... tiÕn +§Ị cao, ngỵi ca, xãt th¬ng v« h¹n III/-CỦNG CỐ: +Ba cống hiến đại Mác gì? +Tình cảm Ăng-ghen dành cho Mác nào? +Nhận xét cách lập luận cách diễn đạt phát biểu? IV/-CHUẨN BỊ: Trả “kiểm tra ... lo¹i C C¶ hai néi dung trªn +Ba cống hiến Mác nhắc đến theo trật tự lập luận nào? Biện pháp nghệ thuật nào? +Với biện pháp nghệ thuật nói Ăng-ghen ca ngợi Mác đại đại nào? Thể lí lẽ nào? C©u...
 • 2
 • 2,445
 • 10

bai Ba cong hien vi dai cua Cac Mac

bai Ba cong hien vi dai cua Cac Mac
... Mác-Lênin vào hoàn cảnh điều kiện cụ thể Vi t Nam - Em có hiểu biết hoàn cảnh đời tác phẩm ? Tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại Các Mác ” - Hoàn cảnh đời : Văn Ăng – Ghen vi t sau thời điểm Các Mác qua đời ... tế cộng sản - Sự nghiệp sáng tác: Ăng-ghen chủ yếu vi t ? Hãy nêu hiểu biết em Các Mác tác phẩm triết học,chính trị,kinh tế,lịch sử - Giáo vi n : Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định học ... mang tính hùng biện GV : Văn tế thể loại văn vi t để đọc Thể loại, bố cục : buổi lễ truy điệu, đưa tang Các văn tế trung - Thể loại : Văn tế đại thường vi t theo thể phú Đường luật thơ song thất...
 • 9
 • 2,006
 • 10

Ba Cống hiến đại của Các Mác

Ba Cống hiến vĩ đại của Các Mác
... (cống hiến 3) khơng thơi… (cống hiến 2) Giống Đác -uyn Mác (cống hiến 1) Những cống theo trật tự tăng tiến cống hiến sau lớn cống hiến trước Để làm bật cống hiến Mác, Ăng- ghen so sánh Các Mác ... sắc cống hiến đại Mác nhân loại Trắc nghiệm • Câu1: Văn ba cống hiến đại Các Mác đời hoàn cảnh đây? • A Sau Các Mác mất, Ăng- ghen làm điếu văn đọc trước mộ Mác • B Bài viết đời Các Mác ... Các Mác không nhà khoa học Trước hết, Mác nhà cách mạng Sơ đồ tóm tắt cống hiến đại Các Mác Những cống hiến đại Các- Mác Thø nhÊt: t×m quy lt ph¸t triĨn cđa lÞch sư loµi ng­êi (B¶n chÊt cđa...
 • 26
 • 775
 • 1

Ba cống hiến đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
... vào tương lai 4/ Ba cống hiến đại Các Mác – Ăng-ghen - Nghệ thuật lập luận chặt chẽ, so sánh tăng tiến - Thể cống hiến đại Các mác nhân loại tình cảm tiếc thương vô hạn Mác 4/ Củng cố dặn ... đọc -Ăng-ghen giới thiệu Các Mác nào? -HS thảo luận nhóm 3’, trình bày, nhận xét, bổ sung -GV nhận xét chung thuyết giảng bổ sung -Những cống hiến đại Các Mác gì? Cống hiến quan trọng nhất? Nghệ ... 4, 5, 6: cống hiến đại Mác - Phần 3: lại: tình cảm tác giả II/ Đọc hiểu văn bản: 1/ Sự Mác: - Thời gian: ngày, 17’ - Không gian: phòng ở, ghế bành → Cụ thể bình thường thông báo Mác - Tư bình...
 • 10
 • 5,027
 • 8

BA CỐNG HIẾN ĐẠI CỦA CÁC MÁC

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC
... nghiệm: Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến đại Các Mác" thể nội dung gì? A Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn người cộng sản trước Các mác B Ca ngợi công lao to lớn Mác toàn nhân loại C Cả hai ... Tỏc phm ược viết sau thời điểm Các Mác qua đời đọc trước mộ Mác Đánh giá cao cống hiến Mác Biểu lộ lòng tiếc thương vô hạn Mác = > Là tình cảm thái độ nhân trước nhân ( Tên người biên soạn ... Bố cục: phần Đ P1: Từ đầu đến nhân gây =>Thông báo thời điểm qua đời nhận định khái quát cống hiến đại Mác P2: Tiếp đến thêm => Đánh giá cống hiến to lớn Mác phát triển nhân loại P3: Còn...
 • 25
 • 839
 • 2

Ba cống hiến đại của Các Mác- Ăngghen

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác- Ăngghen
... nghiờm, dt khoỏt, mnh m b B cc: phn - P1: Từ đầuvĩ nhân gây ra: Thông báo thời điểm B cc bi iu C.Mác qua đời nhận định khái quátvn cống hiến đại C.Mác c chia lm my phn? Hóy t tiờu - P2: Giống ... C.Mác c chia lm my phn? Hóy t tiờu - P2: Giống Đác-uyndù cho người không làm thêm nữa: Đánh giá cống hiến to lớn C Mác cho mi phn? phát triển nhân loại - P3: Còn lại: Bày tỏ tình cảm tiếc thương ... Cỏc Mỏc v ng- Ghen mt tỡnh bn v i v cm ng BA CNG HIN V I CA CC MC (ng- ghen) Hóy nờu nhng hiu bit ca em v C Mỏc v ngghen? I Tiu dn: Tỏc gi...
 • 22
 • 1,235
 • 6

Ba cống hiến đại của Các Mac

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mac
... đến phát triển lịch sử nói chung Ba cống hiến đại Các Mác:  Tiểu kết: - Các Mác “nhà tư tưởng đại số nhà tư tưởng đại - Thể kính phục thương tiếc Ăng-ghen Các Mác 3 Đánh giá Mác: “… Và ... hữu ≈ Trong KHXH (lịch sử, triết học): cống hiến đại Các Mác: tìm quy luật phát triển lịch sử loài người Làm bật tầm vóc đại tư tưởng Mác b Cống hiến thứ hai: tìm quy luật vận động riêng ... đời: Được viết sau thời điểm Các Mác qua đời đọc trước mộ Mác - Thể loại: điếu văn (văn tế) - Bố cục: + Phần một: Mác + Phần hai: ba cống hiến đại Các Mác + Phần ba: đánh giá Mác II Đọc - hiểu:...
 • 17
 • 551
 • 0

Phân tích bài ba cống hiến đại của các mác ăng ghen

Phân tích bài ba cống hiến vĩ đại của các mác ăng ghen
... Ăng -ghen đọc trước mộ Các Mác văn nghị luận mẫu mực Ăngghen khẳng định Ba cống hiến đại Các Mác phát triển xã hội loài người Các công hiến Các Mác tài sản tinh thần chung vô giá nhân loại Nó có ... lớn Ăng -ghen sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật văn nghị luận tăng tiến cách lập luận lôgíc, mạch lạc giúp người đọc nhận hiệu rõ ràng cống hiến Mác Những cống hiến sau lớn hơn, dại cống ... đẹp tương lai Những cống hiến Các Mác phục vụ cho tiến nhân loại nói chung Khi nêu cống hiến thứ ba Các Mác, Ăng -ghen tách thành hai đoạn ván nhỏ: Đoạn khẳng định Các Mác người khoa học có phát...
 • 4
 • 554
 • 1

Phân tích bài Ba Cống Hiến Đại Của Các Mác

Phân tích bài Ba Cống Hiến Vĩ Đại Của Các Mác
... tiến, người đọc nhận phát triển hiệu cống hiến Mác Cống hiến sau lớn hơn, đại cống hiến trước Chẳng hạn để mở đầu cho lời giới thiệu cống hiến thứ (sau cống hiến thứ nhất) lời dẫn : “Nhưng không ... ba, vào lúc ba mười lăm phút, nhà tư tưởng đại số nhà tư tưởng đại ngừng suy nghĩ” Câu văn mở đầu đồng thời lời thông báo vĩnh viễn Các Mác cảm động Cách nói giảm “nhà tư tưởng đại “đã ngừng ... nhà cách mạng đại giới : Các Mác Bài văn chia làm phần : Phần (từ đầu đến gây ra) : Mác với niềm tiếc thương vô hạn người lại Phần (tiếp theo đến không làm thêm nữa) : tổng kết cống hiến đại...
 • 3
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn bản ba cống hiến vĩ đại của các mácbài ba cống hiến vĩ đại của các mácsoan bài ba cống hiến vĩ đại của các máctóm tắt ba cống hiến vĩ đại của các mácba cống hiến vĩ đại của các mác giao anba cống hiến vĩ đại của các mác giáo ánNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ