Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du ( bài 2).

Phân tích đoạn thơ ""Mã Giám Sinh mua Kiều""

Phân tích đoạn thơ
... thỉu này, kịch “lễ vấn danh” lộ rõ thực chất cảnh mua thịt bán người” cách trắng trợn Mã Giám Sinh nguyên hình tên buôn ghê tởm đê tiện Trong đoạn trích này, hình ảnh Thuý kiều với tất buồn khổ, ... làm thơ, đánh đàn cho khách thấy Còn Kiều “nét buồn cúc, điệu gầy mai” Trong kịch “lễ vấn danh” này, “đạo diễn” mụ mối theo đòi hỏi, nài ép Mã Giám Sinh, Kiều “nhất cử, động” đánh đàn , làm thơ ... xấu xa, đê tiện Mã Giám Sinh, qua lên án lực tàn bạo chà đạp lên tài sắc, nhân phẩm người phụ nữ đồng thời bộc lộ thương cảm sâu sắc nỗi đau oan trái Thuý Kiều từ buổi đầu đoạn đời lưu lạc đầy...
 • 3
 • 1,051
 • 3

Phân tích đoạn thơ "Mã Giám Sinh mua Kiều"

Phân tích đoạn thơ
... thỉu này, kịch “lễ vấn danh” lộ rõ thực chất cảnh mua thịt bán người” cách trắng trợn Mã Giám Sinh nguyên hình tên buôn ghê tởm đê tiện Trong đoạn trích này, hình ảnh Thuý kiều với tất buồn khổ, ... làm thơ, đánh đàn cho khách thấy Còn Kiều “nét buồn cúc, điệu gầy mai” Trong kịch “lễ vấn danh” này, “đạo diễn” mụ mối theo đòi hỏi, nài ép Mã Giám Sinh, Kiều “nhất cử, động” đánh đàn , làm thơ ... xấu xa, đê tiện Mã Giám Sinh, qua lên án lực tàn bạo chà đạp lên tài sắc, nhân phẩm người phụ nữ đồng thời bộc lộ thương cảm sâu sắc nỗi đau oan trái Thuý Kiều từ buổi đầu đoạn đời lưu lạc đầy...
 • 3
 • 783
 • 0

Phân tích đoạn thơ giám sinh mua kiều

Phân tích đoạn thơ mã giám sinh mua kiều
... nhà thơ sử dụng gắn liền với đẹp: thềm hoa, lệ hoa “nét buồn cúc, điệu gầy mai” Kiều bị mụ mối Giám Sinh “ép cung cầm nguyệt, thử quạt thơ Giám Sinh “đắn đo cân sắc cân tài” Con người Kiều, ... tài”, bị “cờ kè bớt thêm hai”… Đoạn thơ chứa chan tinh thần nhân đạo tiết nội dung Giám Sinh mua Kiều đoạn thơ có giá trị tố cáo đanh thép sâu sắc “Truyện Kiều Nguyễn Du dựng nên tranh tả ... Giám Sinh mua Kiều có giá trị tố cáo thực chứa chan tinh thần nhân đạo Đoạn thơ khởi đầu tiếng kêu thương kiếp đoạn trường Read more: http://taplamvan.edu.vn/phan-tich-doan-tho-ma-giam -sinh- muakieu/#ixzz3mXn3Uni2...
 • 3
 • 301
 • 0

Phân tích đoạn thơ Giám Sinh mua Kiều trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du ( bài 2).

Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du ( bài 2).
... "cò kè bớt thêm hai" Đoạn thơ chứa chan tinh thần nhân đạo chi tiết nội dung Giám Sinh mua Kiều đoạn thư có giá trị tố cáo đanh thép sâu sắc Truyện Kiều Nguyễn Du dựng nên tranh tả thực sắc ... vùi, giá trị nhân đạo Đoạn thơ thể bút pháp nghệ thuật đặc sắc Nguyễn Du tự (cảnh mua Kiều) , tả người, tả Giám Sinh, tả mụ mối sử dụng bút pháp thực, chi tiết thực; tả Kiều thiên ước lệ, biến ... nhà thơ sử dụng gắn liền với đẹp: thềm hoa, lệ hoa "nét buồn cúc, điệu gầy mai" Kiều bị mụ mối Giám Sinh "ép cung cầm nguyệt, thử quạt thơ" Giám Sinh "đắn đo cân sắc cân tài" Con người Kiều, ...
 • 3
 • 305
 • 0

Phân tích đoạn thơ Giám Sinh mua Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
... "cò kè bớt thêm hai" Đoạn thơ chứa chan tinh thần nhân đạo chi tiết nội dung "Mã Giám Sinh mua Kiều" đoạn thơ có giá trị tố cáo đanh thép sâu sắc Truyện Kiều Nguyễn Du dựng nên tranh tả thực ... sắc Kiều trở thành hàng đem mua bán Nguyễn Du ca ngợi lòng hiếu thảo, đức hi sinh Kiều trước gia biến, cảm thương cho nỗi đau khổ nàng Giám Sinh "cân sắc cân tài", bị "cò kè bớt thêm hai" Đoạn ... nhà thơ sử dụng gắn liền với đẹp: thềm hoa, lệ hoa "nét buồn cúc, điệu gây mai" Kiều bị mụ mối Giám Sinh "ép cung cầm nguyệt, thử quạt thơ" Giám Sinh “đắn đo cân sắc cân tài" Con người Kiều, ...
 • 3
 • 430
 • 0

Phân tích đoạn thơ giám sinh mua kiều trong truyện kiều của nguyễn du

Phân tích đoạn thơ mã giám sinh mua kiều trong truyện kiều của nguyễn du
... nàng Phân tích đoạn thơ Giám Sinh mua Kiều ( trích Truyện Kiều Nguyễn Du) 15 Bài làm Đoạn trích Giám Sinh mua Kiều đoạn mở đầu đoạn đời mười lăm năm trời lưu lạc đau khổ nàng Kiều Đoạn thơ ... cảnh Giám Sinh mua Kiều có giá trị tố cáo thực chứa chan tinh thần nhân đạo Đoạn thơ khởi đầu tiếng kêu thương kiếp đoạn trường Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Giám Sinh qua đoạn ... nhân vật Giám Sinh Truyện Kiều trở thành điển hình cho bọn “ buôn phấn bán hương’ xã hội, góp phần tô đậm giá trị thực thơ kiệt tác Đề bài: Phân tích đoạn trích Giám Sinh mua Kiều phát...
 • 22
 • 515
 • 0

Phân tích nhân vật giám sinh trong đoạn thơ giám sinh mua kiều

Phân tích nhân vật mã giám sinh trong đoạn thơ mã giám sinh mua kiều
... “Cò kè bớt thêm hai, Giờ lâu ngã giá vàng bốn trăm Cảnh Giảm Sinh mua Kiều thể tâm cài tài Nguyễn Du Qua nhân vật Giám Sinh, nhà thơ tố cáo, lên án khinh bỉ “phường bán thịt, quân buôn ... Hình ảnh nhân vật Giám Sinh “Truyện Kiều trở thành điển hình cho bọn “buôn phấn bán hương” Lần đầu Kim Trọng gặp Thúy Kiều, người đẹp có baọ quên hình ảnh văn nhân: “Đề huề lưng ... phục, dáng vẻ, cử chỉ, ngôn ngữ, cách mua bán., để khắc hoạ tính cách nhân vật Giám Sinh Hắn kẻ phong tình, giả dối, bủn xỉn, thuộc “Tuồng vô nghĩa, bất nhân Tú Bà hạ nhục Chữ nghĩa ngòi bút...
 • 3
 • 521
 • 1

Phân tích nhân vật Giám Sinh trong đoạn thơ Giám Sinh mua Kiều trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Phân tích nhân vật Mã Giám Sinh trong đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.
... giá”: Cò kè bớt thêm hai, Giờ lâu ngã giá vàng bốn trăm Cảnh Giám Sinh mua Kiều thể tâm tài Nguyễn Du Qua nhân vật Giám Sinh, nhà thơ tố cáo, lên án khinh bỉ “phường bán thịt, quân buôn người” ... sàng, dặt dìu, cò kè Hình ảnh nhân vật Giám Sinh Truyện Kiều trở thành điển hình cho bọn "buôn phấn bán hương” xã hội, góp phần tô đậm giá trị thực thơ kiệt tác Trích: loigiaihay.com ... phục, dáng vẻ, cử chỉ, ngôn ngữ, cách mua bán để khắc họa tính cách nhân vật Giám Sinh Hắn kẻ phong tình, giả dối, bủn xỉn thuộc “ tuồng vô nghĩa, kẻ bất nhân ’ Tú Bà hạ nhục Chữ nghĩa ngòi...
 • 2
 • 352
 • 0

Phân tích nhân vật Giám Sinh trong đoạn thơ: Giám Sinh mua Kiều ( bài 2).

Phân tích nhân vật Mã Giám Sinh trong đoạn thơ: Mã Giám Sinh mua Kiều ( bài 2).
... giá": “Cò kè bớt thêm hai, Giờ lâu ngã giá vàng bốn trăm” Cảnh "Mã Giám Sinh mua Kiều ” thể tâm tài Nguyễn Du Qua nhân vật Giám Sinh, nhà thơ tố cáo, lên án khinh bỉ, phường bán thịt, quân buôn ... phục, dáng vẻ, cử chỉ, ngôn ngữ, cách mua bán để khắc hoạ tính cách nhân vật Giám Sinh Hắn kẻ phong tình, giả dối, bủn xỉn, thuộc “Tuồng vô nghĩa, bất nhân Tú Bà hạ nhục Chữ nghĩa ngòi bút ... sảo như: nhẵn nhụi, bánh bao, lao xao, ngồi tót, sỗ sàng, dặt dìu, cò kè Hình ảnh nhân vật Giám Sinh “Truyện Kiều trở thành điển hình cho bọn "buôn phấn bán hương” xã hội, góp phần tô đậm giá...
 • 2
 • 332
 • 0

Phân tích nhân vật Giám Sinh trong đoạn thơ Giám Sinh mua Kiều.

Phân tích nhân vật Mã Giám Sinh trong đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều.
... Cò kè bớt thêm hai, Giờ lâu ngã giá vàng bốn trăm Cảnh Giám Sinh mua Kiều” thể tâm cài tài Nguyễn Du Qua nhân vật Giám Sinh, nhà thơ tố cáo, lên án khinh bỉ “phường bán thịt, quân buôn ... đàn, làm thơ cách “đắn đo” suy tính kĩ Người “quốc sắc thiên hương” hàng: Đắn đo cân sức cân tài, Ép cung cầm nguyệt, thử quạt thơ Và sau “mặn nồng vẻ ưu”, Giám Sinh “tùy dặt dìu" mua bán Tuy ... phục, dáng vẻ, cử chỉ, ngôn ngữ, cách mua bán để khắc họa tính cách nhân vât Giám Sinh Hắn kẻ phong tình, giả dối, bủn xỉn, thuộc “ Tuồng vô nghĩa, bất nhân" Tú Bà hạ nhục Chữ nghĩa ngòi bút...
 • 3
 • 233
 • 0

Bình giảng đoạn thơ: Giám Sinh mua Kiều.

Bình giảng đoạn thơ: Mã Giám Sinh mua Kiều.
... thương cho nỗi đau khổ nàng Giám Sinh "cân sắc cân tài", bị hăsn "cò kè” bớt thêm hai" Đoạn thơ chứa chan tinh thần nhân đạo chi tiết nội dung "Mã Giám Sinh mua Kiều" đoạn thơ có giá trị tố cáo ... mối Giám Sinh "ép cung cầm nguyệt, thử quạt thơ” Giám Sinh "đắn đo cân sắc cân tài" Con người Kiều, tài sắc Kiều trở thành hàng đem mua bán Nguyễn Du ca ngợi lòng hiếu thảo, đức hi sinh ... "Mã Giám Sinh" , Hỏi quê, rằng: "Huyện Lâm Thanh gần" Giám Sinh chung lưng vốn với mụ Tú Bà mở hàng lầu xanh Lâm Tri nói dối quê "Lâm Thanh gần" Hắn tên buôn thịt bán người mập mờ khoe hão sinh...
 • 3
 • 259
 • 0

Phân tích đoạn thơ trích “Mã Giám Sinh mua Kiều” - văn mẫu

Phân tích đoạn thơ trích “Mã Giám Sinh mua Kiều” - văn mẫu
... xấu xa, đê tiện Mã Giám Sinh, qua lên án lực tàn bạo chà đạp lên tài sắc, nhân phẩm người phụ nữ đồng thời bộc lộ thương cảm sâu sắc nỗi đau oan trái Thuý Kiều từ buổi đầu đoạn đời lưu lạc đầy ... hạnh nàng Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • Phân tích bài mã giám sinh mua kiều của nguyễn du, ...
 • 2
 • 1,243
 • 2

Dàn bài phân tích đoạn trích "Mã Giám Sinh mua Kiều" docx

Dàn bài phân tích đoạn trích
... lại mua thịt bán người, trắng trợn bỉ ổi Sơ kết: Từ việc mua bán đề cập tới hiên thực: xã hội đồng tiền loại người xuất đồng tiền lực vạn nên việc mua bán người dễ dàng mua đồ chợ Từ việc mua ... diện: lý tưởng hoá ( dùng điển tích, điển cố, đối, ước lệ tượng trưng ) C.Kết luận - đoạn trích đoạn bi thương, đau đớn Truyện Kiều ND người bị trà đạp, vùi dập đem mua bán với đủ hình thức bịp ... bát hạnh - Đoạn trích thông điệp gửi đến muôn đời N: Mong đời cảnh người bị đem làm vật để mua bán, trao đổi, mong cho kiếp người phụ nữ đớn đau, ê chề đầy bi kịch nàng Kiều Đoạn trích tiếng...
 • 9
 • 841
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: suy nghĩ về thân phận thúy kiều trong đoạn trích mã giám sinh mua kiều của nguyễn duđoạn thơ mã giám sinh mua kiềuthơ mã giám sinh mua kiềubài thơ mã giám sinh mua kiềuphân tích đoạn thơ trích mã giám sinh mua kiềuphân tích đoạn trích mã giám sinh mua kiều bài hayphân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật mã giám sinh qua đoạn trích mã giám sinh mua kiềuthân phận người phụ nữ trong đoạn trích mã giám sinh mua kiềuphân tích từ hoa trong mã giam sinh mua kiềuviet doan van tu su su dung yeu to mieu ta ke ve vieu ma giam sinh mua kieuthuật lại đoạn trích mã giám sinh mua kiềuthuat lai doan ma giam sinh mua kieu bang van xuoi chu y mieu ta noi tam cua nang kieubai tap 1 thuat lai doan trich ma giam sinh mua kieu van xuoi chu y mieu ta noi tam cua nang kieuđoạn mã giám sinh mua kiềuvị trí đoạn trích mã giám sinh mua kiềuNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ