Dựa vào bản phiên âm, bản dịch nghĩa và bản dịch thơ (Văn học 9, tập 1 trang 38 - 40) để phân tích bài thơ Hữu cảm (Có cảm xúc) của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Dựa vào bản phiên âm, bản dịch nghĩa bản dịch thơ (Văn học 9, tập 1 trang 38 - 40) để phân tích bài thơ Hữu cảm (Có cảm xúc) của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Dựa vào bản phiên âm, bản dịch nghĩa và bản dịch thơ (Văn học 9, tập 1 trang 38 - 40) để phân tích bài thơ Hữu cảm (Có cảm xúc) của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
... án chiến tranh phi nghĩa thói đời đen bạc Hữu cảm (Có cảm xúc) thơ chữ Hán tập Bạch Vân am thi tập Bài thơ xuất lúc phe phái phong kiến (Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn) , đánh giết lẫn để tranh giành quyền ... thân {Hữu cảm - thơ chữ Hán) Trở lại hai câu kết thơ cảm xúc, yêu ghét nhà thơ thể trực tiếp Ông ca ngợi khẳng định: Nhân giả - người có nhân nghĩa, biết thương yêu nhân dân vô địch Câu thơ ... suốt kỉ thứ XVI (14 91 - 15 85), đỗ Trạng nguyên, học vấn uyên thâm, đức trọng, tài cao, có uy vọng lớn thời đại Quán Trung Tân, Am Bạch Vân, Bạch Vân quốc ngữ thi tập Bạch Vân am thi tập di sản tinh...
 • 3
 • 123
 • 0

Em hãy dựa vào bản phiên âm, bản dịch nghĩa bản dịch thơ Văn học 9 để phân tích bài thơ Hữu cảm của Nguyễn Bình Khiêm

Em hãy dựa vào bản phiên âm, bản dịch nghĩa và bản dịch thơ Văn học 9 để phân tích bài thơ Hữu cảm của Nguyễn Bình Khiêm
... dân Hữu cảm thơ trữ tình có tính nhân dân sâu sắc Qua thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm đề cập tới vấn đề mới, chưa có văn học nước nhà trước đó: phê phán gay gắt chiến tranh, đồng thời biểu tình cảm truyền ... ( Hữu cảm - thơ chữ Hán) Trở lại hai câu kết thơ "Cứ cảm xúc” Cái yêu ghét nhà thơ thể trực tiếp Ông ca ngợi khẳng định: Nhân giả - người có nhân nghĩa, biết thương yêu nhân dân vô địch Câu thơ ... ý nghĩa tượng trưng cho cảnh đất nước bình Câu thơ chữ Hán câu thơ dịch vang lên giọng điệu rộn rịp vui tươi: “Bốn bể vui theo người đạo đức, Khắp nơi lại thấv cảnh bình Điều cho ta thấy, Nguyễn...
 • 2
 • 100
 • 0

So sánh tư tưởng nhàn dật trong quốc âm thi tập của nguyễn trãi bạch vân quốc ngữ thi tập của nguyễn bỉnh khiêm

So sánh tư tưởng nhàn dật trong quốc âm thi tập của nguyễn trãi và bạch vân quốc ngữ thi tập của nguyễn bỉnh khiêm
... thi tập - Nguyễn Trãi Bạch Vân Quốc ngữ thi tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Về mặt nội dung: bớc đầu t tởng nhàn dật thể hai tập thơ Quốc Âm thi tập - Nguyễn Trãi Bạch Vân Quốc ngữ thi tập - Nguyễn Bỉnh ... Nguyễn Trãi Quốc Âm thi tập Nguyễn Bỉnh Khiêm Bạch Vân Quốc ngữ thi tập trực tiếp nhắc đến chữ nhàn - Phơng pháp so sánh: 14 Chúng so sánh biểu giống khác t tởng nhàn dật Nguyễn Trãi Nguyễn Bỉnh ... Nôm Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm không nằm quy luật chung Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi Bạch Vân Quốc ngữ thi tập Nguyễn Bỉnh Khiêm tập thơ Nôm có giá trị khai phá, mở đờng cho thơ Việt Trong...
 • 125
 • 4,879
 • 40

Quan niệm văn chương của nguyễn bỉnh khiêm qua bạch vân âm thi tập bạch vân quốc ngữ thi

Quan niệm văn chương của nguyễn bỉnh khiêm qua bạch vân âm thi tập và bạch vân quốc ngữ thi
... thuật văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân Am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi 3.2 Để tìm hiểu quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân Am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi, luận văn hớng ... hình quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm 27 Chơng Những nội dung quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi .38 2.1 Quan niệm văn chơng ... niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm Chơng Những nội dung quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi Chơng Quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua phơng diện...
 • 109
 • 773
 • 3

Triết học kinh dịch trong tư tưởng của nguyễn bỉnh khiêm

Triết học kinh dịch trong tư tưởng của nguyễn bỉnh khiêm
... đời tưởng triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba là: Làm rõ nội dung triết học Kinh Dịch tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm Bốn là, bước đầu đưa đánh giá vai trò, vị tưởng triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm lịch ... tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm tác giả Trần Nguyên Việt; Một số vấn đề tưởng đạo đức Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cao Thu Hằng; Trở lại vấn đề Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vũ Khiêu; tưởng triết học nhiên Nguyễn ... tự, nghiên cứu tưởng triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm, không trọng đến quan điểm triết học tự nhiên ông có nguồn gốc từ Dịch học Nghiên cứu tưởng triết học Kinh Dịch Nguyễn Bỉnh Khiêm việc làm...
 • 23
 • 862
 • 0

Tài liệu SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT VĂN HỌC THẾ KỶ XVI QUA CÁI NHÌN ĐỐI SÁNH GIỮA “QUỐC ÂM THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI VỚI “BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM pptx

Tài liệu SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT VĂN HỌC THẾ KỶ XVI QUA CÁI NHÌN ĐỐI SÁNH GIỮA “QUỐC ÂM THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI VỚI “BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM pptx
... đồng thơ Nôm Nguyễn Trãi với thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều bình diện nhưng, quan trọng hơn, cho thấy rõ phát triển tiếng Việt văn học kỷ XVI vai trò Nguyễn Bỉnh Khiêm, người kế thừa, phát huy xuất ... xếp Quốc âm thi tập Văn lấy từ nguồn tài liệu Nguyễn Trãi toàn tập tân biên” tập III- Trung tâm nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, Hà Nội, 2001 67 Tạp chí Khoa học 2012:24b 64-71 Trường Đại học ... bình dân Vốn từ bình dân thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm sử dụng phong phú so với thơ Nôm Nguyễn Trãi Qua khảo sát so sánh, thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm bổ sung số lượng lớn từ ngữ lấy từ đời sống hàng ngày...
 • 8
 • 363
 • 3

báo cáo nghiên cứu khoa học 'tư tưởng nhàn dật của nguyễn trãi trong 'quốc âm thi tập' của nguyễn bỉnh khiêm trong 'bạch vân quốc ngữ thi tập''

báo cáo nghiên cứu khoa học 'tư tưởng nhàn dật của nguyễn trãi trong 'quốc âm thi tập' và của nguyễn bỉnh khiêm trong 'bạch vân quốc ngữ thi tập''
... thơ: Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi Bạch Vân quốc ngữ thi tập Nguyễn Bỉnh Khiêm Hai nhà thơ có khác biệt rõ nét cách bộc lộ t tởng nhàn dật: Nguyễn Trãi bộc lộ qua thơ trữ tình, Nguyễn Bỉnh Khiêm ... tởng nh n dật nguyễn tr I , tr 38-43 t tởng nhàn dật nguyễn tr i quốc âm thi tập nguyễn bỉnh khiêm bạch vân quốc ngữ thi tập hồ thị huế (a) Tóm tắt Bài viết sâu khác biệt t tởng nhàn dật, thể ... tác giả ngời giới Trờng hợp thơ Nôm Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm không nằm quy luật chung Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi Bạch Vân quốc ngữ thi tập Nguyễn Bỉnh Khiêm tập thơ Nôm có giá trị khai phá,...
 • 7
 • 617
 • 9

Sử dụng mô hình swot gồm 4 yếu tố để phân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức của mặt hang tôm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường các nước phát triển. (Nhật Bản Hoa Kỳ)

Sử dụng mô hình swot gồm 4 yếu tố để phân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội và thách thức của mặt hang tôm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường các nước phát triển. (Nhật Bản và Hoa Kỳ)
... Phân tích đánh giá tình hình xuất Tôm Việt Nam vào thị trường nước phát triên 2.2 Mục tiêu cụ thể Sử dụng hình swot để nhận định điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức cưa mặt hàng tôm Việt ... hợp nhiều yếu tố Chương II Thực trạng điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức xuất Tôm Việt nam vào thị trường nước phát triển 2.1 Điểm mạnh 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Vị trí địa lí Việt Nam niềm mơ ... đối mặt Bảng tổng kết phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức tôm Việt Nam STT Điểm yếu hội Thách thức (S) Điểm mạnh (W) (O) (T ) Tiềm nguồn lợi Về nguyên liệu Những ưu đãi Sự tôm...
 • 37
 • 607
 • 0

Thế giới quan của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua tác phẩm Bạch Vân Am thi tập Bạch Vân Quốc ngữ thi tập

Thế giới quan của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua tác phẩm Bạch Vân Am thi tập và Bạch Vân Quốc ngữ thi tập
... Trình quốc công Bạch Vân quốc ngữ thi tập) , sáng tác từ Nguyễn Bỉnh Khiêm nghỉ quê nhà, tập thơ lại khoảng 180 Hai tập thơ Bạch Vân am thi tập Bạch Vân Quốc ngữ thi tập thể đầy đủ giới quan Nguyễn ... giới quan Nguyễn Bỉnh Khiêm qua hai tập thơ Bạch Vân Am thi tập Bạch Vân Quốc ngữ thi tập - Chỉ số nhận định, đánh giá giá trị hạn chế giới quan Nguyễn Bỉnh Khiêm lịch sử tư tưởng Việt Nam ... Nguyễn Bỉnh Khiêm tác phẩm 35 1.4.1 Cuộc đời nghiệp Nguyễn Bỉnh Khiêm 35 1.4.2 Tác phẩm Bạch Vân am thi tập Bạch Vân Quốc ngữ thi tập 39 Tiểu kết chương 40 2.1 Vũ trụ quan Nguyễn...
 • 82
 • 343
 • 0

Triết học kinh dịch trong tư tưởng của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Triết học kinh dịch trong tư tưởng của Nguyễn Bỉnh Khiêm
... ng triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba là: Làm rõ nội dung triết học Kinh Dịch tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm Bốn là, bước đầu đưa đánh giá vai trò, vị tưởng triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm ịch sử tưởng ... tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm tác giả Trần Nguyên Việt; Một số vấn đề tưởng đạo đức Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cao Thu Hằng; Trở lại vấn đề Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vũ Khiêu; tưởng triết học nhiên Nguyễn ... dung Kinh Dịch, u n văn àm rõ ảnh hưởng triết học Kinh Dịch tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm * Nhiệm vụ nghiên cứu: Một là: Phân tích nội dung tưởng Kinh Dịch Hai là: Nghiên cứu tiền đề cho đời tưởng...
 • 98
 • 228
 • 0

Tư tưởng triết học tự nhiên của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tư tưởng triết học tự nhiên của Nguyễn Bỉnh Khiêm
... pháp luận nghiên cứu lịch sử tưởng Việt Nam tiếp cận hệ thống quan điểm triết họe Nguyễn Bỉnh Khiêm di sản thơ văn lại đến ngày Nghiên cứu tưởng triết học nhà tưởng đòi hỏi phải có cách ... phương pháp nghiên cứu thích hợp tưởng triết học đặc thù họ tưởng triết học trình bày thơ ca Nguyễn Bỉnh Khiêm phức tạp, lập luân luận thuyết, quan điểm triết học, có hình thức nội dung nghệ ... hết tầm bác học đóng góp ông cho tưởng triết học dân tộc Đây hướng gợi mở phương pháp nghiên cứu lịch sử tưởng dân tộc, nhằm góp phần giải đáp vấn đề: có hay không tưởng triết học Việt...
 • 5
 • 1,125
 • 9

Hệ thống chủ đề trong bạch vân quốc ngữ thi của nguyễn bỉnh khiêm.pdf

Hệ thống chủ đề trong bạch vân quốc ngữ thi của nguyễn bỉnh khiêm.pdf
... cứu chủ đề Bạch Vân quốc ngữ thi ông Tìm hiểu hệ thống chủ đề tập thơ Bạch Vân quốc ngữ thi Nguyễn Bỉnh Khiêm giá trị nội dung tƣ tƣởng chủ đề Tìm hiểu đánh giá nghệ thuật thể chủ đề tập thơ Bạch ... Tiền đề xã hội lịch sử tƣợng đa chủ đề Bạch Vân quốc ngữ thi Nguyễn Bỉnh Khiêm Chƣơng 2: Các chủ đề bật Bạch Vân quốc ngữ thi Nguyễn Bỉnh Khiêm Chƣơng 3: Một số biện pháp nghệ thuật thể chủ đề Bạch ... CÁC CHỦ ĐỀ NỔI BẬT TRONG BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM 44 2.1 Chủ đề nhàn dật 44 2.2 Chủ đề phong cảnh thi n nhiên 50 2.3 Chủ đề 58 2.4 Chủ đề...
 • 110
 • 673
 • 5

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động doanh thu du lịch dự đoán doanh thu du lịch thời gian tới trên địa bàn Hà Nội

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động doanh thu du lịch và dự đoán doanh thu du lịch thời gian tới trên địa bàn Hà Nội
... III Vận dụng phơng pháp dãy số thời gian phân tích biến động doanh thu du lịch địa bàn Nội giai đoạn (1995 - 2001) dự đoán doanh thu du lịch (2002 2003) I Một vài nét sử dụng thông tin phân tích ... lịch thời gian tới Việcthu thập số liệu doanh thu du lịch đơn vị kinh doanh du lịch địa bàn Nội Phòng Thơng mại giá Cục Thống kê Nội quản lý Các đơn vị kinh doanh du lịch địa bàn Nội hàng ... chơng I, chơng II để phân tích toàn diện doanh thu du lịch mà sử dụng số phơng pháp nh: dãy dố thời gian, dự đoán Số liệu thu thập đợc bao gồm số tiêu: - Doanh thu du lịch địa bàn Nội theo tháng...
 • 65
 • 1,287
 • 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM
... Triều Trạng Nguyên Tể ng Từ” dù đời, ông chưa làm tể ng Nguyễn Bỉnh Khiêm nàh tưởng tiêu biểu kỷ XVI tưởng đạo đức Nguyễn Bỉnh Khiêm khía cạnh quan trọng toàn hệ tưởng ông Trong ta ... dù vậy, tưởng ông góp phần không nhỏ tưởng đạo đức truyền thống dân tộc Nguyễn Bỉnh Khiêm kẻ sĩ với lòng yêu nước thương dân, đời bận tâm đến an nguy hạnh phúc dân thân Nguyễn Bỉnh Khiêm ... niệm Nguyễn Trãi gọi chung dân đen tưởng đạo đức Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa xuất phát từ giáo lý Nho giáo, vừa xuất phát từ yếu sống Do bên cạnh đặc điểm khác với Nho giáo truyền thống, tưởng...
 • 7
 • 1,699
 • 21

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động doanh thu lịch thời kỳ 1995 -2001 dự đoán doanh thu du lịch thời kỳ 2002 -2003 trên địa bàn Hà Nội

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động doanh thu lịch thời kỳ 1995 -2001 và dự đoán doanh thu du lịch thời kỳ 2002 -2003 trên địa bàn Hà Nội
... III Vận dụng phơng pháp dãy số thời gian phân tích biến động doanh thu du lịch địa bàn Nội giai đoạn (1995 - 2001) dự đoán doanh thu du lịch (2002 2003) I Một vài nét sử dụng thông tin phân tích ... II để phân tích toàn diện doanh thu du lịch mà sử dụng số phơng pháp nh: dãy dố thời gian, dự đoán Số liệu thu thập đợc bao gồm số tiêu: - Doanh thu du lịch địa bàn Nội theo tháng từ năm 1995 ... chung dãy số thời gian I Khái niệm dãy số thời gian Mặt lợng tợng thờng xuyên biến động qua thời gian Trong thống kê, để nghiên cứu biến động ngời ta thờng dựa vào dãy số thời gian Dãy số thời gian...
 • 65
 • 295
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: van ban nhan cua nguyen binh khiemnội dung và ý nghĩa quan niệm về mối quan hệ tự nhiên con người xã hội của nguyễn bỉnh khiêmvẻ đẹp nhân cách của nguyễn bỉnh khiêmbạch vân quốc ngữ thi tập của nguyễn bỉnh khiêmquan niệm về cuộc sống nhàn của nguyễn bỉnh khiêmthái ất thần kinh của nguyễn bỉnh khiêmtư tưởng thân dân của nguyễn bỉnh khiêmcảm nhận vẻ đẹp nhân cách của nguyễn bỉnh khiêmviện y học cổ truyền dân tộc nguyễn bỉnh khiêmnhàn của nguyễn bỉnh khiêmcảm nhận về nhàn của nguyễn bỉnh khiêmbài thơ cảnh nhàn của nguyễn bỉnh khiêmgiao an ngu van 10 bai nhan cua nguyen binh khiemgiao an dien tu nhan cua nguyen binh khiemgiao an bai tho nhan cua nguyen binh khiem(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) SINH(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC132Business ethics ethical decision making and cases 11th edition ferrell test bankBusiness math 10th edition cleaves test bank(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC209Chương II. §1. Khái niệm về mặt tròn xoayBusiness driven information systems 4th edition paige baltzan test bankBusiness english 11th edition guffey test bankBusiness and professional ethics 7th edition brooks test bankBusiness communication developing leaders for a networked world 1st edition cardon test bankCalculus and its applications 10th edition bittinger test bankCalculus early transcendental functions 6th edition larson test bankCHUYEN DE TINH NHANHDE KIEM TRA HOC KY iĐỀ TOÁN 1CON THUC HINH HOC o TIEU HOCSo sánh phân số lớp 6Tim ước và tính ướcBAI TAP ON HE MON TOAN 4DE GIAO LUU HSG MON TOAN LOP 4